嚜� » Ulusalc覺l覺k Bir 襤deolojinin Krizi G羹n Zileli Ulusalc覺l覺k Bir 襤deolojinin Krizi – G羹n Zileli

Ulusalc覺l覺k Bir 襤deolojinin Krizi

G羹n Zileli, 2007, zg羹r niversite.

Oysa yurtseverlik, milliyet癟iliin ve ulusalc覺l覺覺n sol a覺zlarca ifade edilmesinden baka bir ey deildir ve evrensellii esas alan devrimcilikle hi癟bir bi癟imde badamaz. Neden yurdusevecekmiim de, o yurdun s覺n覺rlar覺n覺n bittii yerden sonras覺n覺sevmeyecekmiim? Eer yurtseversem, bu sadece T羹rkiyeyi sevdiim, T羹rkiyede yaayan insanlar覺 sevdiim, 繹rnein 襤rana ve orada yaayan insanlara kay覺ts覺z kald覺覺m anlam覺na gelir. Neden devlet s覺n覺rlar覺yla s覺n覺rlayay覺m ki sevgimi. Ben t羹m d羹nyay覺 ve bu d羹nya 羹zerinde yaayan t羹m canl覺lar覺 sevmek isterim. Kendime yurtsever dediim an, genellikle bir zamanlar hakim olan emperyalistlerce 癟izilmi devlet s覺n覺rlar覺n覺n 繹tesinde kalan topraklar覺 ve canl覺lar覺 sevmediim, en az覺ndan onlara kar覺 kay覺ts覺z olduum anlam覺 癟覺kar bundan. te yandan yurtseverlik, beni yine devlet s覺n覺rlar覺 i癟inde kalan her yeri ve t羹m canl覺lar覺 sevmek gibi bir zorunlulukla kar覺 kar覺ya b覺rakmaktad覺r. Oysa ben 襤zmiri severim, ama hi癟 g繹rmediim Manisay覺 sevmek zorunda deilim. Hi癟 g繹rmesem de, tan覺masam da, bu topraklarda yaayan, y羹rei haks覺zl覺a kar覺 atan insanlar覺 severim, ama tepemizde boza piiren y繹neticileri, siyasi cinayetler planlayanlar覺 ya da irili ufakl覺 s繹m羹r羹c羹leri sevmek zorunda deilim. Yurtseverlik, devlet s覺n覺rlar覺 i癟inde faizan bir toptanc覺l覺覺 tevik ettii gibi, devlet s覺n覺rlar覺 d覺覺nda d覺lay覺c覺 bir yabanc覺lamay覺 da getirmektedir.

 • Soru sor


  1. 1 Murat Okan 18 Temmuz 10 / 5pm

   ok a癟覺k ve net, gayet insani duyarl覺l覺kla ifade edilmi d羹羹nceler.
   ok bilinen ama ifade edilmeyen, edilemeyen g羹zel d羹羹nceler.

  2. 2 doanay h覺zal 23 Eyl羹l 11 / 2pm

   yurtsever olan biri baka hi癟 bieyi sevemez mi? sadece yurt s覺n覺rlar覺 i癟indemi al覺r sevgisi? yoksa d羹nyay覺 sevmeye balaman覺n ilk ad覺m覺 m覺d覺r? bir sosyalistin yurt sevgisi d羹nyay覺 sevebilmek i癟in insanl覺k kalesi oluturma ura覺d覺r esas覺nda,emperyalizm 癟a覺nda.maddenin yap覺s覺na direnip d羹nyay覺 seviyorum ben neden vatan覺m覺 sevmeliyim
   demek 癟a覺m覺zda d羹nyay覺 t羹ketilecek/s繹m羹r羹lecek mal olarak g繹renlere en b羹y羹k destei vermekle sonu癟lan覺yor.post-modern-liberal ”sevgi’ deil,bulunduun yerden balayarak d羹nyay覺 sevmek…insan yaad覺覺 yere benzer…ovenist-milliyet癟i tehlike as覺l bu ekilde bertaraf edilir.tersi durum da mikro milliyet癟ilie kurban gidiyoruz sessizce…

  3. 3 Anonim 12 Aral覺k 11 / 1am

   Milliyet癟iliin T羹rkiye Versiyonunun Anatomisi
   21.02.2010 11:34
   Temelleri; Beni ateten, onu ise topraktan yaratt覺n. yleyse ben ondan 羹st羹n羹m. diyen 襤blis e kadar uzanan milliyet癟ilik, belki de tarihin g繹rd羹羹 en tutars覺z ve i癟i bo ideoloji olmutur.

   襤blis kaynakl覺 bu ideolojinin amentusu ise; Benim milletim yery羹z羹n羹n en 羹st羹n milletidir (覺rk覺d覺r, kavmidir); dier milletler bana hizmet i癟in vard覺r ve d羹manlar覺md覺r olmutur.

   Bu k覺sa girizg璽htan sonra, milliyet癟iliin ne kadar tutars覺z ve i癟i bo olduunu u 繹rnekle a癟覺klamaya 癟al覺al覺m:

   Elimizde S覺rp milliyet癟iliinin amentusunun (esaslar覺n覺n) yer ald覺覺 bir metin olduunu d羹羹nelim.
   imdi siz bu metnin i癟erisindeki S覺rp ibaresinin olduu yerleri silip, yerlerine T羹rk ibaresini koyduunuzda, T羹rk Milliyet癟iliinin amentusunun (esaslar覺n覺n) yer ald覺覺 bir metin elde etmi olursunuz.

   Hi癟bir hokus pokus yapmadan sadece metindeki milliyet adlar覺 deitirilerek, farkl覺 milliyet癟iliklere ait metinler elde edebilirsiniz.

   Fakat, amentu metinlerindeki bu kadar 繹rt羹meye ve benzerlie ramen, iki farkl覺 milliyet癟ilik mensubunu bir araya getirmeye 癟al覺t覺覺m覺zda, ayn覺 evde yaamaya davet ettiimizde bu 癟aban覺n ne kadar bo olduunu g繹receksiniz.

   Bir S覺rp milliyet癟isiyle bir T羹rk milliyet癟isi; bir Rus milliyet癟isiyle bir Amerikan milliyet癟isi ayn覺 evde ne kadar s羹reyle yaayabilir ya da yaayabilir mi, takdirini siz deerli okurlar覺m覺za b覺rak覺yorum.

   Ancak bu durum, dier ideolojiler i癟in ge癟erli deildir.

   rnein S覺rp ve T羹rk koministlerden, kapitalistlerden, liberallerden vs. oluan bir grup bir arada pekala yaayabilir.
   Amerikal覺 bir kapitalistle, Rus bir kapitalist Kremlin Saray覺 n覺n arka bah癟esinde kol kola dolaabilir.

   ***
   imdi de milliyet癟iliin T羹rkiye versiyonu hakk覺nda birka癟 temel ta覺 konu 羹zerinde dural覺m.

   Mal羶munuz, T羹rk milliyet癟ilii dendiinde akla ilk gelen isimler; Nih璽l Ats覺z ve Ziya G繹kalp tir.

   Bak覺n Nihal Ats覺z, olu Yamur a yapt覺覺 vasiyetinde T羹rk milliyet癟iliinin amentusu k璽bilinde neler s繹yl羹yor:

   Olum!

   Bug羹n tam bir bu癟uk ya覺ndas覺n. Vasiyetnameyi bitirdim, kapat覺yorum. Sana bir resmimi yadig璽r olarak b覺rak覺yorum. 羹tlerimi tut, iyi bir T羹rk ol.

   Kom羹nizm bize d羹man bir meslektir. Bunu iyi belle. Yahudiler b羹t羹n milletlerin gizli d羹man覺d覺r. Ruslar, inliler, Acemler, Yunanl覺lar tarihi d羹manlar覺m覺zd覺r.

   Bulgarlar, Almanlar, 襤talyanlar, 襤ngilizler, Frans覺zlar, Araplar, S覺rplar, H覺rvatlar, 襤spanyollar, Portekizliler, Romenler yeni d羹manlar覺m覺zd覺r.

   Japonlar, Afganl覺lar ve Amerikal覺lar yar覺n ki d羹manlar覺m覺zd覺r.

   Ermeniler, K羹rtler, erkezler, Abazalar, Bonaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, G羹rc羹ler, e癟enler i癟er(de)ki d羹manlar覺m覺zd覺r.

   Bu kadar 癟ok d羹manla 癟arp覺mak i癟in iyi haz覺rlanmal覺.

   Tanr覺 yard覺mc覺n olsun!

   Dehetli bir kafatas癟覺 olan, tan覺s覺n tan覺mas覺n herkesin kafatas覺n覺 kendi icad覺 olan kafatas覺 繹l癟erle 繹l癟erek ne kadar T羹rk olduunu (!) saptayan, Resm簾 ideolojinin g繹zde amanlar覺ndan Nihal Ats覺z 覺n, 襤sl璽m ve Hz Peygamber hakk覺ndaki, t羹ken Dergisinin 1970 y覺l覺 Kas覺m say覺s覺nda s繹yledii s繹zler asl覺nda her eyi 繹zetliyor:

   Kur an Muhammed in uydurmas覺d覺r. 襤癟erisinde yer alan k覺ssalar da mitolojik hikayelerdir. (haa!!!)

   Bu c羹mlelerle ilgili yorumu da siz deerli okurlar覺ma b覺rak覺p Ziya G繹kalp e ge癟iyorum.

   T羹rk Milliyet癟iliinin el kitab覺 h羹viyetindeki T羹rk癟羹l羹羹n Esaslar覺 n覺 (Amentusunu) yazan ve T羹rk Milliyet癟iliinin babas覺 say覺lan Ziya G繹kalp aslen Zaza K羹rd羹d羹r.

   襤in daha enteresan taraflar覺 da var. K覺saca bahsedelim:

   Ziya G繹kalp gen癟lik y覺llar覺nda tan覺t覺覺 Abdullah Cevdet sayesinde milliyet癟i bir d羹羹nceye sahip olur. Ve y覺llar覺n覺 vererek ilk kitab覺n覺 kaleme al覺r.

   Bu kitab覺n ismini hemen s繹yleyelim: K羹rt癟羹l羹羹n Esaslar覺 ve K羹rt L羹g璽ti

   Kendi el yaz覺s覺yla kaleme ald覺覺 K羹rt癟羹l羹羹n Esaslar覺 ve K羹rt L羹g璽ti nin asl覺, 12 Eyl羹l 1980 tarihine kadar Sinop Dr. R覺za Nur K羹t羹phanesinde yer almaktayd覺.

   K羹t羹phane kay覺tlar覺na g繹re 12 Eyl羹l 1980 g羹n羹 (tarihe dikkat) Ankara ya g繹t羹r羹len kitab覺n neden ve ni癟in g繹t羹r羹ld羹羹 ve tanklarla t羹feklerle millete deli g繹mlei giydirenlerin bir kitaptan neden bu kadar rahats覺zl覺k duyduklar覺 konusuna girmeyerek yorumu yine siz deerli okurlar覺m覺za b覺rak覺yorum.

   ***
   K羹rt癟羹l羹羹n Esalar覺 ve K羹rt L羹g璽ti ni yazacak kadar K羹rt milliyet癟isi olan G繹kalp nas覺l bir evrim ge癟irmitir ki, daha sonra T羹rk癟羹l羹羹n Esaslar覺 n覺 yazarak T羹rk癟羹l羹羹n Babas覺 olmutur.

   K覺saca ondan da bahsedelim.

   Abdullah Cevdet in tavsiyesiyle 1908 y覺l覺nda Sel璽nik te Rizarto Mason Locas覺 nda toplanan 襤ttihat ve Terakki (襤T) y繹netimi, G繹kalp i hem masonlua hem de 襤ttihat ve Terakki (襤T) Merkez Y繹netim Kurulu 羹yeliine kabul eder.

   G繹kalp; burada sonradan Tekinalp soyad覺n覺 alacak olan ve atadan beri hahaml覺k yapan bir aileye mensup Sel璽nik Yahudisi Moiz Cohen le tan覺覺r.

   Moiz Cohen ve G繹kalp s覺k覺 bir hoca talebe ilikisine girer ve burada T羹rk癟羹l羹羹n Esaslar覺 eserini kaleme almas覺 kendisine dikte ettirilir. T羹rk癟羹l羹羹n Esaslar覺 kitab覺 hakk覺ndaki t羹m ana fikirler Haham torunu Yahudi hocaya aittir.

   ***

   Asl覺nda bu konu hakk覺nda yazmak isteyip de yazamad覺覺m覺z 癟ok daha enteresan ve vahim ger癟ekler var. Ancak mevcut konjonkt羹r羹n b羹nyesi bu kadar enteresan ger癟ei kald覺rmaz.

   zetle;

   Nihal Ats覺z 覺n kafatas覺 繹l癟me makinesi ve oluna yazd覺覺 vasiyeti,

   Nihal Ats覺z 覺n 襤slam ve Hz Peygamber hakk覺ndaki d羹羹nceleri,

   Zaza K羹rd羹 G繹kalp in 繹nce K羹rt癟羹l羹羹n Esaslar覺 ve K羹rt L羹g璽tini yazmas覺 ve daha sonra da Yahudi hocas覺 taraf覺ndan kendisine T羹rk癟羹羹n Esaslar覺 n覺n yazd覺r覺lmas覺,

   Anadan T羹rk olan Abdullah calan 覺n, K羹rt milliyet癟iliinin 繹nderliine soyunmas覺,

   Devlet Bah癟eli nin 3 May覺s Milliyet癟iler g羹n羹 m羹nasebetiyle Nihal Ats覺z 覺 da anmas覺,

   Asl覺nda 癟ok ey anlatmaktad覺r.

   S繹z羹m羹z羹, Hayat覺n kullanma k覺lavuzu Kur an-覺 Kerim’ den kap覺 gibi bir fermanla noktalayal覺m:

   Ey insanlar! Bak覺n, biz sizi bir erkek ve bir kad覺ndan yaratt覺k ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tan覺yabilesiniz. 羹phesiz, Allah kat覺nda en 羹st羹n olan覺n覺z, O’na kar覺 derin bir sorumluluk bilincine sahip olan覺n覺zd覺r. Allah her eyi bilendir, her eyden haberdar oland覺r. (Hucur璽t, 13)
   http://www.habername.com/yazi-kenan-ozmen-milliyetciligin-turkiye-versiyonunun-anatomisi-3655.htm

  4. 4 Anonim 22 Haziran 12 / 9am

   u an bu 羹lkede bin y覺ldan daha fazlad覺r birlikte yaan iki karde milleti milliyet癟ilik denilen illet sayesinde birbirine d羹羹r羹p bu d羹ny羹dan g繹癟羹p giden milliyet癟iliin fikir babalar覺 yada analar覺 acaba kabirlerinde nas覺l bir haldeler 癟ok merak ediyor.kalk覺p yerinizden bir bak覺n nas覺l bir eser b覺rakt覺覺n覺za her g羹n kan d繹k羹l羹yor bu topraklarda.karde kardei vuruyor, mutlu musunuz? kan ile beslenen pislikler,bu insanlar kim ne derse desin bu vatan覺n evlatlar覺,t羹rk羹,k羹rd羹,laz覺,癟erkezi ve dierleri bizim baka yurdumuz yok ki.bizi birbirime d羹r羹pte elinize ne ge癟ti.belki zengin oldunuz.belki makam sahibi oldunuz ama unu unutmay覺n yar覺n giderken 繹te tarafa yan覺n覺zda g繹t羹r羹bileceiniz en fazla 5m kefen olur,kimisinin ki normal bez kimisinin ki ise biraz daha pahal覺 amerikan bezi olur o kadar.fakat unu unutmay覺n ki yar覺n huzuru maherde bunlar覺n hesab覺 size sorulur bilesiniz.hemde 癟ok fena sorulur bunu unutmayal覺m.baz覺lar覺n覺n ahiret yok diye feryat figan etmelerine inat “ya varsa” ki mutlaka var o zaman vay halinize onca insan覺n hesab覺n覺 hakk覺n覺 hukunu nas覺l verirsiniz.gittiiniz yol yol deil gelin bu ilerden vaz ge癟in karde karde yaayal覺m bu vatan hepimize yeter ne olur art覺k kan d繹k羹lmesin analar alamas覺n, 癟ocuklar yetim kalmas覺n,y羹rekler yanmas覺n ne olur karde olmaya 癟al覺al覺m,en mutlu insan odur ki kensine,ailesine, etraf覺na ve vatan覺na hay覺rl覺 olan insand覺r.hakk覺m覺z da her eyin hay覺rl覺 olmas覺 dilei ile ho癟akal覺n…

  5. 5 Anonim 4 Nisan 16 / 9am
  6. 6 Anonim 14 May覺s 16 / 1pm

   [Neden yurdu sevecekmiim de, o yurdun s覺n覺rlar覺n覺n bittii yerden sonras覺n覺 sevmeyecekmiim?]

   As覺l sorgulanmas覺 gereken de, 繹rnein son g羹nlerde Kilis’e s覺n覺r覺n dier taraf覺ndan roketler at覺lmas覺ndan 癟ok, o s覺n覺rlar覺n varl覺覺 deil midir zaten?
   Bu s覺n覺rlar覺n olmad覺覺 bir d羹nyada insanlar Kilis’te olduu gibi 繹lmez belki de.

  7. 7 Anonim 14 May覺s 16 / 5pm
  8. 8 Ulusalc覺l覺k: Bir Cehaletin Krizi 3 Temmuz 16 / 9am

   Afganistan bayra覺 ta覺yan 3 kiiyi PKKl覺 ter繹rist san覺p b覺癟aklad覺lar

   KARAMANda s覺rtlar覺nda 羹lkelerin bayra覺n覺 ta覺yan Afganistan uyruklu 3 kiiye, hen羹z kimlikleri belirlenemeyen 2 kii “Niye PKK bayra覺 ta覺yorsunuz” diyerek sald覺rd覺. Sald覺rganlar覺n b覺癟akla yaralad覺覺 3 Afgan hastaneye kald覺r覺ld覺.

   Olay, d羹n kentin Turgut zal Caddesindeki Karaman M羹zesi yan覺nda meydana geldi. Afganistan uyruklu 20 ya覺ndaki afoli Doust, 23 ya覺ndaki Nizam Alodu, 18 ya覺ndaki Sefer Ali Nazari ve 18 ya覺ndaki Ali Dat Niyazi s覺rtlar覺nda 羹lkelerinin bayra覺yla gezdii s覺rada kimlii belirlenemeyen 2 kii yanlar覺na gelip, ”Buras覺 T羹rkiye, PKK bayra覺 ta覺yamazs覺n覺z” diyerek m羹dahale etti.

   覺kan tart覺mada kimlikleri hen羹z belirlenemeyen sald覺rganlar, afoli Doust, Nizam Alodu ve Sefer Ali Nazariyi b覺癟akla yaralad覺. Kanlar i癟inde kalan 3 kii 癟evredekiler taraf覺ndan 癟ar覺lan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kald覺r覺ld覺.

   Sald覺r覺dan yara almadan kurtulan ve aralar覺nda sadece T羹rk癟e bilen Ali Dat Niyazi, polise verdii ifadesinde, Bizim s覺rt覺m覺zda 羹lkemizin bayra覺 vard覺. Arkadalarla geziyorduk. 2 kii geldi. ‘Buras覺 T羹rkiye, PKK bayra覺 ta覺yamazs覺n覺z’ dedi. Ben bayra覺n Afganistan bayra覺 olduunu ve karde olduumuzu s繹ylemeye 癟al覺t覺m. Ama yine de bize sald覺rd覺lar dedi.

   Polis, 2 sald覺rgan覺n kimliinin belirlenmesi ve yakalanmas覺 i癟in 癟al覺ma balatt覺.

   http://www.hurriyet.com.tr/afganistan-bayragi-tasiyan-3-kisiyi-pkkli-terorist-sanip-bicakladilar-40127946

  9. 9 EngMarkLen 23 Ekim 16 / 11am

   Kapitalizmin hala 19. y羹zy覺ldaki haliyle sabit kald覺覺n覺 d羹羹nmek tarihsel materyalizmin kendisine ters. Avrupa i癟i s覺n覺f覺 d羹nya savalar覺 ard覺ndan kendi sermayelerinin art覺klar覺yla yaamay覺 kabul etti ve dounun ezilenlerine g繹z yumdu. Art覺k enternasyonalizm 癟繹kmese de zedelenmitir, bu ger癟ekliine kar覺 bir strateji gelitirmek zorunludur.

   K羹reselleme ad覺 alt覺nda sermaye kendi kurduu ve art覺k 繹n羹nde tek engel olan ulus devleti alt羹st etme niyetindedir. Buna kar覺 ise dounun ezilenler halklar覺n覺 koruyacak bir yap覺 yoktur. Tek 癟are ulus devleti k羹resel sermayeye kar覺 kalkan olarak kullanmak ve her ulusun kendi i癟inde ger癟ekleecek devrimler sayesinde yeniden enternasyonalizm ruhunu canland覺rmaktad覺r. u an ulus devlet sermaye elinde olabilir ancak bu sermaye komprador sermayedir ve devlet elinden al覺nd覺覺nda emperyalist bir ama癟la kullan覺lmayabilir. O y羹zden T羹rkiye gibi 羹lkeler ilerici olmak istiyor ise ilk hedefi ulus devleti y覺kmak deil (癟羹nk羹 eer bu yap覺l覺rsa k羹resellemenin tek bir d羹nya imparatorluu-ABD imp.- hedefine alet olunacakt覺r) ulus devleti ele ge癟irmek ve onu devrimci y繹nde kalkan olarak kullanmakt覺r. Bunu da sadece i癟te birlik olarak yapabiliriz. K羹rt, T羹rk, Laz, milliyet癟ilikleri oyunlar覺na gelmeden t羹m ezilenler olarak i癟te omuz omuza vermeliyiz. Aksi taktirde ulus devletler par癟alara b繹l羹nerek birer k羹癟羹k s繹m羹rgeye d繹n羹t羹r羹lecektir. Bilin ki birbirimize vurduk癟a kahkahalar sermayedarlar覺n imparatorluklar覺nda yank覺lanmaktad覺r.


  G羹n Zileli
  R繹portajlar
  Son R繹portaj:
  T羹m R繹portajlar:
  > Beni en 癟ok etkileyen yazar, air ve kitaplar
  > Anarist Kitapl覺k
  > Linkler

  D覺 Yaz覺lar

  Anarsizme Kenar Notlari, Yazan: G羹n Zileli, Propaganda, 2016

  Anarizme Kenar Notlar覺
  Yazan: G羹n Zileli,
  Propaganda, 2016


  K襤TAP TANITIM
  anlar, Yazan: G羹n Zileli, iletiim, 2016

  anlar
  Yazan: G羹n Zileli,
  iletiim, 2016


  K襤TAP TANITIM
  Bitmeyen Kavga John Steinbeck, T羹rk癟esi: G羹n Zileli, Sel Yay覺nc覺l覺k, 2016

  Bitmeyen Kavga
  Yazan: John Steinbeck T羹rk癟esi: G羹n Zileli,
  Sel Yay覺nc覺l覺k, 2016


  K襤TAP TANITIM
  Kirov Cinayeti ve Stalin Yazan: Robert Conquest eviren: G羹n Zileli, h2o kitap, 2015

  Kirov Cinayeti ve Stalin
  Yazan: Robert Conquest eviren: G羹n Zileli,
  h2o kitap, 2015


  K襤TAP TANITIM
  Mevsimler (Roman) Yazan: G羹n Zileli, 襤letiim Yay覺nevi, 2014

  Mevsimler(Roman)
  Yazan: G羹n Zileli,
  襤letiim Yay覺nevi, 2014


  K襤TAP TANITIM

  Kitap Raf覺

  tan覺t覺mlar i癟in, kitap kapaklar覺na t覺klay覺n覺z.
  > Yazd覺覺m Kitaplar覺n Tan覺t覺mlar覺
  Stalin Yarg覺lan覺yor
  Stalin Yarg覺lan覺yor
  襤stanbulum - Arnavutk繹y, G羹n Zileli, Heyamola Yay覺nlar覺, 2010
  Rejimler, Partiler, Kiiler ve 'Ulus'lar, G羹n Zileli, 2010, Kibele Yay覺nlar覺
  Benim Kahraman K繹peklerim, Yazan: G羹n Zileli, zy羹rek Yay覺nlar覺, 2012
  Benim Kahraman K繹peklerim, Yazan: G羹n Zileli, zy羹rek Yay覺nlar覺, 2012
  Muhafazak璽r Liberalizm Yazan: G羹n Zileli, 襤mge Kitapevi, 2014
  Haziran G羹nleri -Gezi Notlar覺- Yazan: G羹n Zileli, b羹y羹l羹da Yay覺nevi, 2014
  Mevsimler (Roman) Yazan: G羹n Zileli, 襤letiim Yay覺nevi, 2014
  anlar (Roman), Yazan: G羹n Zileli, iletiim, 2016
  Anarizme Kenar Notlar覺, Yazan: G羹n Zileli, Propaganda, 2017
  > evirisini Yapt覺覺m Kitaplar覺n Tan覺t覺mlar覺
  襤癟iler al覺maya Kar覺
  Margarete Buber Neumann, 襤ki Diktat繹rl羹k Alt覺nda - eviren: G羹n Zileli, 襤mge 2012
  Gece Yar覺s覺nda Ayd覺nl覺k - Yazan: Erica Wallach - ev: G羹n Zileli, Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 2013
  Kirov Cinayeti ve Stalin Yazan: Robert Conquest eviren: G羹n Zileli, h2o kitap, 2015
  Bitmeyen Kavga

  Kitaplar ve Yaz覺lar

  YAYINKOLEKT襤F襤 K襤TAPLARI

  3 YEN襤 K襤TAP IKTI

          
 • "Hayats覺z Kad覺n" AYE (YEN襤)
 • Leninn璽me (YEN襤)
 • D羹nyan覺n Her Yeri Sahne (YEN襤)
 • Halk Silahlan覺nca
 • Kom羹n Bilgelii
 • Yitik
 • Efendisiz Demokrasi
 • 襤mlas覺z Bah癟e iirleri
 • Peime Verdi
 • T羹rler ve Cinsler


 • Son Yaz覺lar

  Soru Cevap B繹l羹m羹

  Yorumlar

  Son Yorumlar
  En ok Yorum Yaz覺lm覺 Yaz覺lar
  Sitede toplam, 1818 yazı  ve 44,051 yorum bulunmaktad覺r.
  Forum Sayfas覺  Konuk G繹rseller

   Konuk Yaz覺lar

   T羹m Konuk Yaz覺lar   Konuk Yazarlar

   Portreler


   anlar, Yazan: G羹n Zileli, iletiim, 2016

   anlar
   Yazan: G羹n Zileli,
   iletiim, 2016


   K襤TAP TANITIM
   TM DUYURULAR
   YAZI AR襤V襤

   Kategoriler


   K襤TAP Tan覺t覺m Yaz覺lar覺


   Sesli Ariv

   ...


   siki siki siki siki siki