嚜� » Stalin Yarg覺lan覺yor G羹n Zileli Stalin Yarg覺lan覺yor – G羹n Zileli

Stalin Yarg覺lan覺yor

(oyun) G羹n Zileli, Kibele, 2010.

ARKA KAPAK:

Kalinin (F覺s覺ldar): 襤nanam覺yorum. Ger癟ekten inanam覺yorum Stalin yolda覺n bunlar覺 s繹yl羹yor olabileceine.Bu bir mucize, sevindirici bir mucize… Ama…

Molotov: Ama ne?..

Yezhov: Bu ya bizleri tuzaa d羹羹rmek i癟in d羹zenlenmi bir oyunsa… Ha ne dersiniz… Bu ihtimal sizin de akl覺n覺za gelmedi mi?

Jdanov: Dorusu benim geldi…

Kalinin: Ne diyorsunuz siz… 襤mk璽ns覺z bir ey bu.

Molotov: Bence kesinlikle bir oyun bu… Stalin yolda bizim davaya bal覺l覺覺m覺z覺 s覺n覺yor…

Kalinin: Neler diyorsunuz siz? yle olsa Yezhov’un haberi olurdu. O da ak覺n, g繹rmediniz mi?Stalin Yarg覺lan覺yor ilgin癟 ve 繹nemli bir piyes. Daha ilk okuyuumda diyaloglar覺 ak覺c覺, kurguyu 癟arp覺c覺 bulmutum. Hem sahne hem de perde i癟in heyecan vericiydi. Tek sorun, yakla覺k 40 oyuncu gerektirmesiydi. S羹re癟te, rol say覺s覺 15, oyuncu say覺s覺 8 oldu; iki perde birleti. G羹n Zileliye Stalin balam覺nda b繹yle bir piyes yazd覺覺 i癟in teekk羹r ederim -hem tiyatrosever hem de Stalinizme kar覺 (etkilerini yaam覺) bir sosyalist olarak.

Tarihsel bir fantezi

Tar覺k G羹nersel

Yay覺n Y繹netmeni: 襤skender Ayd覺n, Kapak Tasar覺m: Duygu G羹ven, Bask覺: 1, Bas覺m Tarihi: Austos 2010, Sayfa Say覺s覺: 64, ISBN No: 978-9944-339-28-5

Etiket Fiyat覺:


 • Soru sor


  1. 1 S羹leyman Ar覺olu 28 Austos 10 / 6pm

   Davan覺n savc覺s覺 V覺inski’yse Stalin’in ii zor.

  2. 2 BaranaS 4 Eyl羹l 10 / 8pm

   Stalin kar覺tl覺覺nda Oidipus Kompleksi kavram覺 a癟覺klay覺c覺 olabilir mi?
   Stalin eletirisi eer Stalin d羹manl覺覺 ve kan davas覺na d繹n羹m羹se ve art覺k ideolojik d羹zlemin d覺覺na 癟覺kt覺ysa,bu ruh hali Oidipus Kompleksiyle yorumlanabilir.
   http://chanfe.blogspot.com/2010/07/oidipus-kompleksi-ve-baba-katilligi.html

  3. 3 yeni bir i 繹nerisi 21 Eyl羹l 10 / 10am

   d羹nyada o kadar halk d羹man覺 varken, o kadar katil varken tamda burjuvazinin iine gelenei, burjuvazinin kendisinin yapmak istedii eyi yap覺yorsunuz.
   kendinize baka bir i bulman覺z覺 ve Stalin’i anlaman覺z覺 tavsiye ediyorum, 癟羹nk羹 -kitab覺覺 okumad覺m ama- stalin sosyalizmle 繹zdelemitir, dost-d羹man g繹z羹nde, (lenin, mao, marx, engels, che, castro, deniz, mahir, ibo vb gibi) ve staline sald覺r覺rken asl覺nda sosyalizme sald覺r覺yorsunuz ve art覺k bunun modas覺 ge癟mitir, onun i癟indekendinize yeni bir i bulman覺z覺 繹neririm

  4. 4 G羹n Zileli 21 Eyl羹l 10 / 11am

   Ne zamand覺r i ar覺yorum ama bulam覺yorum. Sizin 繹nerdiiniz bir yer var m覺?…

  5. 5 Anonim 21 Eyl羹l 10 / 2pm

   stalinle 繹zdeleen bir sosyalizm kendi kendini bitirmi demektir…

  6. 6 Bardamu 21 Eyl羹l 10 / 3pm

   Kii k羹lt羹 ve tabu d羹zeni m羹ptelal覺覺 sosyalistlerde dincilerden bile fazla. Devrimin hedefi s覺n覺fs覺z bir toplumdur; yani 繹zg羹rlemektir. S覺n覺fs覺z toplumu hedeflemeyi, putperestlikle kar覺t覺rmamak laz覺m. Putlar yaratarak 繹zg羹rleilmez. Sosyalizmi bir de putlar覺n en yozuna (Stalin) 繹zdeletirmenin devrimle, s覺n覺fs覺z toplumla hi癟bir alakas覺 olamayaca覺 gibi, ona en ayk覺r覺 eydir. Devrimcilerin ii puta tap覺nmak deil, o putlar覺 y覺kmakt覺r. Burjuva olan put k覺r覺c覺l覺覺 deil, puta tap覺n覺c覺l覺kt覺r.

  7. 7 Anonim 21 Eyl羹l 10 / 3pm

   stalini anlamaktan bahsedilmi bir de unutulmamal覺 ki soldan gelen stalin eletirilerinin 癟ou stalinist k羹lliyata hakim kimselere aittir. stalini bir tek stalinistler mi anlam覺 acaba…

  8. 8 Mrs. Dalloway 24 Eyl羹l 10 / 2pm

   Burjuvazinin iine gelecek diye doru bildiklerimizi yanl覺 m覺 aktaraca覺z veya susacak m覺y覺z? Tek ‘d羹man’ ger癟ekten sadece burjuvazi mi? Yoksa kendi tutucu zihin yap覺m覺z m覺?
   Bi d羹羹nmek gerek.. ook d羹羹nmek gerek

  9. 9 Mrs. Dalloway 25 Eyl羹l 10 / 12pm

   Bu oyunu k覺sa metraj bir film olarak g繹rmeyi 癟ok isterim. Sinemaya ne kadar uygun bir dilin var G羹n. Oyun olarak da 癟ok g羹zel, okuduum en ironik ve anti-stalinistliiyle tek oyun.

   Tebrik ediyorum.

  10. 10 Anonim 8 Aral覺k 10 / 2pm

   “Stalin Eletirileri zerine “(H.Yeil) adl覺 yap覺t’覺n 131-132.ci
   sayfalar覺ndan bir al覺nt覺 .Yorumsuz aktar覺yorum:

   ” Stalin’e b羹t羹n Sovyet ve d羹nya halklar覺n覺n b羹y羹k sayg覺 ve sev
   gi besledii tarihsel bir ger癟ek;kimsenin ortadan kald覺ram覺yaca
   覺 bir olgudur.Ama beslenilen bu sayg覺 ve sevgi,Stalin’e b羹t羹n
   d羹nyada kom羹nistlerin duyduu g羹ven,g繹kten zembille inme
   mitir.Bunun HAKLI bir maddi temeli vard覺r.Bu temel,onun Le
   ninizmi her t羹rl羹 oport羹nizme kar覺 devralm覺,savunmu ve
   gelitirmi olmas覺nda;Sovyetlerde muazzam sosyalist ina
   zaferleri kazan覺lmas覺na 繹nderlik etmi olmas覺nda;b羹t羹n d羹n
   yada D羹nya Kom羹nist Hareketine doru bir 繹nderlik vermi
   olmas覺nda;ve gerek Sovyet gerekse d羹nya halklar覺na 襤kinci D羹nya Sava覺nda Hitler faizmine kar覺 kazan覺lan zaferde
   繹nderlik etmesi ger癟eklerinde yatmaktad覺r.Stalin ,yaad覺覺
   d繹nemde ,ger癟ekten d羹nya proleteryas覺n覺n ve ezilen halk
   lar覺n en 繹nemli 繹nderi durumunda idi.Stalin’e b羹t羹n d羹nyada
   kom羹nistlerin,i癟i s覺n覺f覺n覺n,ezilen halklar覺n duyduu sevgi,say
   g覺,g羹ven(en az b羹t羹n d羹nyada burjuvazinin ona duyduu nef
   ret kadar!)hakl覺 idi.Ve buna ” kiiye tapma ” denemez.
   Kiiye tapma olay覺;herhangi bir kiinin ger癟ek durumunun
   abart覺ld覺覺 ve ona kar覺 bir insan deilmi de sanki bir azizmi
   gibi yakla覺ld覺覺,onun s繹yledii ve yapt覺覺 hereyin hi癟 eletirisiz
   kabul edildii;g羹venin k繹rce bir g羹vene d繹n羹t羹羹 andan iti
   baren s繹zkonusudur.
   Bu gibi g繹r羹n羹mler 繹zellikle ikinci D羹nya Sava覺ndan sonra
   Sovyetler birliin’de kendini g繹stermitir.Bu bir olgudur.Stalin’e en 癟ok 繹vg羹 yad覺ranlar,daha sonra en ateli “kiiye tapmaya
   kar覺” sava癟覺lar eklinde ortaya 癟覺km覺lard覺r.Bu da bir baka olgudur.Bunlar birletirildiinde 癟覺kan sonu癟,kiiye tapma denen olay覺n bizzat daha sonra ” kiiye tapmaya kar覺 ” sava
   癟覺lar kesilen revizyonistler taraf覺ndan k繹r羹klendiidir.
   Stalin’in bu konuda tavr覺na gelince :
   23 ubat 1946’da,襤kinci D羹nya Sava覺ndan hemen sonra,
   Stalin ismi etraf覺nda en 癟ok 繹vg羹 d羹z羹ld羹羹 d繹nemde(ki bu
   繹vg羹n羹n maddi temeli vard覺;abart覺lmad覺覺 s羹rece Stalin’in
   kazan覺mlar覺n覺n ortaya konup 繹v羹lmesi yanl覺 deildi) Stalin,
   Binba覺 Profes繹r Dr.Rasin’e yazd覺覺 bir cevapta 繹yle demek
   tedir :
   “( Tezlerde..CN)…Stalin’e dizilen 繹vg羹ler de kula覺 t覺rmala
   maktad覺r.Bunlhar覺 okumak ger癟ekten utan癟 vericidir..”(Stalin,
   T.E.C.17,Almancas.29)
   G繹r羹ld羹羹 gibi,Stalin’in “kiiye tapman覺n yay覺lmas覺na g繹zyum
   duu” ve ” yayd覺覺” da bir iftirad覺r.

  11. 11 Staline b羹t羹n Sovyet ve d羹nya halklar覺n覺n b羹y羹k sayg覺 ve sev 8 Aral覺k 10 / 2pm

   T羹rkiye’nin 癟agdisi solculari hari癟 d羹nyada Stalin’in mezarina t羹k羹rmeyecek bir Allah’in kulu var mi?

  12. 12 Anonim 8 Aral覺k 10 / 2pm

   Yukarda ” A癟覺k dille yaz覺lm覺” bir Stalin yorum’u verdim.imdi de G羹n Zileli 羹zerine yorum veriyorum.:
   “21 eyl羹l 2010 tr.,yeni bir i 繹nerisi “adl覺 polemik’te 繹yle yaz覺yor: ” d羹nyada o kadar halk d羹man覺 varken,o kadar katil
   varken,tam da burjuvazinin iine geleni,burjuvazinin yapmak istediini yap覺yorsunuz ” Yaz覺y覺 yazan arkada olduk癟a saf !
   G羹n Zileli ideolojisini halk dostu veya proleteryan覺n,ezilen
   halklar覺n yan覺nda bir ideolojiymi gibi hala g繹r羹yor !Bu
   ideoloji’nin ezilenlerle,proleteryay’la yak覺ndan-uzaktan alakas覺
   yok.Bu ideoloji son aamada ezen ve s繹m羹renden yana
   kat覺ks覺z bir BURJUVA ideolojisidir.Arkada覺n da art覺k bunu
   繹renmi olmas覺 gerekmektedir..! G羹nayd覺n!

  13. 13 G羹n Zileli 8 Aral覺k 10 / 2pm

   Kafas覺 癟al覺mayanlara anlataca覺m hi癟bir ey yok. Hele y羹rei olmayanlara hi癟…

  14. 14 Anonim 8 Aral覺k 10 / 5pm

   Sizin tarikat’tan biri 繹yle yaz覺yor :Stalin’in mezar覺na t羹k羹rmeyecek biri varm覺….
   u anlat覺ma u yaz覺ya ve terbiyesizlie bak覺n覺z !
   襤te b繹ylesine bir dil.. ve karalama ! Zizek dahi bunca syg覺l覺 iken..!Hi癟 deilse Stalin’in bir kurtar覺c覺l覺覺n覺 teslim edebiliyor

  15. 15 epr 8 Aral覺k 10 / 5pm

   Faizme Kar覺 M羹cadele Bolevizme Kar覺 M羹cadele 襤le Balar

   Otto R羹hle

   The Struggle Against Fascism Begins with the Struggle Against Bolshevism

   Otto R羹hle

   The struggle against Fascism begins with the struggle against Bolshevism

   ‘Living Marxism’, vol. 4, n. 8, 1939.

   Giri

   Faizmin trajik tarihi, modern demokratik Devletin i癟inde en son noktas覺na erierek, imdi usul羹ne uygun gelimesinin t羹m rotas覺n覺 y羹r羹m羹 oldu, R羹hle’nin makalesi bizim i癟in seve seve anla覺l覺r oldu. Makale 30’lar覺n sonunda yaz覺lm覺t覺 ve ayn覺 zamanda hem Bolevizme hem de Faizme kar覺 m羹cadeleye ithaf edilmiti.

   imdiki kapitalizmin ger癟ek hakimiyeti, G羹ncel faizme (demokrasi olarak kamufle edilmi) platform salayan otoriter tasar覺mlar覺 g繹steriyor ve bu g羹ncel bolevizmler (proleteryan覺n diktat繹rl羹羹 olarak kamufle edilmi) a癟覺k癟a benzer varoluyorlar.

   Daha a癟覺k olmak i癟in unu s繹yleyebiliriz, ger癟ek bir iktidar i癟in kurallara uygun (demirden) otorite d繹k羹m羹 yaparak, kapitalist proje mutlak kontrol yolunda geliiyor. Bu kontrole, her ikisi de ayn覺 noktaya varsa da iki farkl覺 bi癟imde ula覺labilir. a) Demokratik bir yolla, D覺 ilikilerdeki karar alman覺n merkezsizlemesi temeline dayanan, merkezilemi bir iktidar覺 yeniden yap覺lad覺rma, bat覺 demokrasileri olarak an覺lanlarda gelitii gibi; b) Bir Devlet kapitalizmi olarak, 繹rt羹l羹 ideolojik bir s繹m羹r羹lmenin d羹zenlenmesi ve kom羹nist parti taraf覺ndan dorudan kontrol: t羹m kom羹nist devletler olarak an覺lanlarda bir derecede ya da dier bi癟imde olanlar gibi.

   Eer her iki yolu da deerlendirirsek ve s繹m羹r羹c羹lerin kendi ama癟lar覺na ulamak i癟in yapabilecekleri ne kald覺覺n覺 g繹z 繹n羹nde tutarsak, a癟覺k癟a Bat覺 demokrasilerinin mutlak kontrol yolundaki her iki yoldan daha gelimi olan覺 olduunu s繹yleyebiliriz, totaliter kom羹nist rejimler deil. Buna ramen mutlak kontrole y繹nelik se癟ilmi olan en 癟abuk yolda (Devlet ayg覺t覺n覺n tamamiyle kontrol羹 ve ideolojisinde) ikinci se癟ilen en az stabil olan覺 ve ayn覺 zamanda en tehlikeli olan yol (onlar i癟in). Bu rejimler, sadece belirli bir marjinalletirilmi az覺nl覺覺n deil (bat覺 demokrasilerindeki meselenin olduu gibi), fakat s繹m羹r羹lm羹 b羹y羹k kitlelerin ilgili olduu muazzam ayaklanma potansiyelinin 羹zerinde oturuyorlar. Dier taraftan, bat覺 demokrasileri -癟ok fazla kendi marifetleriyle deil ama kapitalist yar覺ma mekanizmas覺 dolay覺s覺yla- kendilerini bask覺n覺n daha incelikli olmas覺 gerekliliiyle y羹zlemi buldular ve bu y羹zden bug羹nk羹 ger癟ek faizmi karakerize eden kontrol bi癟imini daha dikkatli ve zekice ger癟ekletirebildiler.

   Yukar覺da bahsedilen devlet modelleri, proleterya diktat繹rl羹羹n羹n 羹lkelerinin faizmlerinin bat覺 demokrasisi 羹lkelerinin faizminden 繹renmek zorunda olduunu anlamak i癟indi. 襤lk olarak, bask覺 sadece muhaliflere deil, ama ayn覺 zamanda bir 癟ok nedenden 繹t羹r羹 onaylamayan ya da basit癟e onaylama belirtileri g繹stermeyen geni katmanlardaki i癟ilere ve k繹yl羹lere de, parti ayg覺t覺n覺n otoritesiyle darbe indiriyor. Toplama kamplar覺 sadece su癟lu muamelesi yap覺lan k羹癟羹k muhalifler i癟in deil ama halk覺n geni tabakalar覺n覺 tutmak i癟in de planland覺lar. Bat覺’da farkl覺 olarak g繹r羹lenler, 繹zel cezaevlerinin su癟lulat覺r覺lm覺 bir az覺nl覺覺 se癟mesiyle -繹rnein 襤talya’da- konsensus mekanizmas覺 yoluyla, b羹y羹k s繹m羹r羹len kitlelerden kopar覺ld覺lar, ve, sosyal cemiyetten ayr覺ld覺lar. Bat覺 demokrasisi modern faizminin karakteristiinde bu var: kendi kendine, herkesi kat覺l覺mc覺 yapmak isteyen bir iktidar yap覺s覺 olarak ortaya 癟覺k覺yor ve hi癟kimseyi d覺lamak istemeyen, ama sadece, kontrol羹n b羹t羹nl羹kl羹 gelimesinin ekonomiyi ve politik etiketleri m羹kemmelletirecei g繹r羹羹nde, kontrol羹n t羹m ekonomik iktidar覺n覺n merkezini, politik iktidar覺n merkeziyle birlikte koordine edebilecek, s覺n覺rl覺 bir az覺nl覺覺n ellerinde kalaca覺 koullarda. Kom羹nist Devletlerin faizmi a癟覺k癟a kendisini daha geride sunuyor, birisinin farkl覺 ekilde d羹羹nmesini belirleyebilecek ideolojinin kitlesel kullan覺m覺nda daha az zeki. Bununla birlikte, basit癟e, bask覺n覺n kesin bir bi癟imdeki g繹steri aamas覺n覺n (Lenin’in, Mao’nun vs. dev resimleri, bat覺 koullar覺da kesinlikle d羹羹n羹lemez) ne kadar karma覺k olduklar覺 繹nemli deil, her zaman faizmin k覺z覺l bir bi癟imini temsil ediyorlar (in’in k羹lt羹rel devrimini d羹羹n羹yoruz), temelde Nuremburg’un g繹rkemli Nazi ge癟it t繹renlerinden 癟ok farkl覺 deil, ya da dier Palazzo Venezia(Mussoli’nin balkonundan konumalar yapt覺覺 saray) soytar覺s覺n覺n kas覺lmalar覺ndan.

   Faizmin in ve Rus modellerinin imdi ilerlemeci a癟覺k, tipik bat覺 demokrasilerine doru y繹neldii s繹ylenebilir, partinin en 羹st mercileri bile, s繹m羹r羹len kitleler 羹zerinde olaan羹st羹 ideolojinin bir sonsuz gevi getirilmesinin kullan覺lmas覺yla usule uygun bir hakimiyeti salaman覺n zorluklar覺n覺 anlamaya bal覺yorlar. Belki, faizmin daha ak覺lc覺 bi癟imlere ulamas覺na bal覺ca engellerden birisi, d羹nyan覺n politik-askeri iki iktidar blouna b繹l羹nm羹l羹羹, fakat bu meseleyi deitirmiyor, 繹rnein in’in g羹ncel 繹zg羹rlemesi, -bu seviyedeki 羹retim ve t羹keticilikte baka hi癟bir eye deilse bile, Amerikan modelinin n羹fuz etmesine izin verdi.

   R羹hle’nin bu k覺sa ve 繹z makalesi bu y羹zden onun ilikisini sal覺yor. Zaman覺n覺n hararetinde yaz覺lm覺, ve a覺rt覺c覺 bir bi癟imde, o zaman, son derece karma覺k ve anla覺lmas覺 g羹癟 bu ilikileri anl覺yor. Faizme kar覺 m羹cadele Bolevizme kar覺 m羹cadeleyle balar. Bug羹n ayn覺 ekilde tekrar ediyoruz: karma覺k faizme kar覺 m羹cadele daha basit ve bu y羹zden anla覺labilir 癟eitlerine kar覺 m羹cadeleyle balar. Hatta, Kom羹nist olarak isimlemdirilenler gibi Devlet bi癟imlerinin faist doalar覺na girerek, kendisini hangi bi癟imde kuruyor olursa olsun, tek 癟繹z羹m羹n iktidar覺n imdiden ve kesin yokedilmesi olduunu anlad覺k. M羹dahalenin anarist bi癟iminin, ger癟eklikte faizme kar覺 m羹cadeleyi doru bir y繹nelimde yapabilecek biricikliiyle bunu doruluyoruz.

   Alfredo M. Bonanno

   27 May覺s 1981

   Faizme Kar覺 M羹cadele Bolevizme Kar覺 M羹cadele 襤le Balar

   I.

   Rusya yeni totaliter devletlerin en 繹n羹ne yerletirilmek zorunda. Yeni Devlet prensibini uygulayan ilk devletti. Uygulanmas覺nda en 癟ok mesafe kaydetmiti. Anayasal bir diktat繹rl羹羹 politik ve y繹netimsel ter繹r sistemininde dahil olmas覺yla birlikte ilk uygulayand覺. Mutlak Devletin t羹m 繹zelliklerini adapte ederek, bu y羹zden Demokratik Devlet Sistemi’ni fes ederek diktat繹ryel bir y繹netime zorlanm覺 dier 羹lkeler i癟in bir modele d繹n羹t羹. Rusya faizm i癟in 繹rnekti.

   Bu noktaya hi癟bir kaza yol a癟mad覺, ne de tarihin k繹t羹 bir akas覺. Burada sistemlerin kopyalanmas覺 g繹r羹n羹rde deil ama ger癟ek. Herey, farkl覺 derecelerdeki tarihsel ve politik gelimeye uygulanm覺 ayn覺 prensiplerin sonu癟lar覺 ve ifadeleriyle baa 癟覺kmak zorunda olduumuza iaret ediyor. Kom羹nist parti holansa da holanmasa da, sorun ay覺 kal覺yor: Devlet d羹zeni ve Rusya’daki y繹netim, 襤talya’daki ve Almanya’dakinden ay覺rt edilemez. z羹nde ayn覺lar. Birisi k覺z覺ldan, karadan, ya da kahverengi Sovyet Devletinden, k覺z覺l, kara, ya da kahverengi faizm gibi bahsedebilir. Bu 羹lkeler aras覺nda belirli ideolojik farkl覺l覺klar olmas覺na ramen, ideoloji Hi癟bir zaman birincil 繹nemde deil. Ayr覺ca, 襤deolojiler deiebilir ve bu gibi deiimler Devlet Ayg覺t覺’n覺n ilevlerine ve karakterine zorunlu olarak yans覺mazlar. Dahas覺, Almanya’da ve 襤talya’da 繹zel m羹lkiyetin hala varolmas覺, sadece ikincil 繹nemdeki bir deiiklik. Yaln覺zca 繹zel m羹lkiyetin ortadan kald覺r覺lmas覺 sosyalizmi garantilemiyor. zel m羹lkiyet kapitalizm i癟inde de ortadan kald覺r覺labilir. Sosyalist bir toplumu esas belirleyen ey, 羹retim ara癟lar覺ndaki 繹zel m羹lkiyetin ortadan kald覺r覺lmas覺yla birlikte, i癟ilerin kendi emeklerinin 羹r羹nleri 羹zerindeki kontrol羹 ve 羹cretlilik sisteminin sona ermesidir. Bu her iki baar覺, 襤talya’da ve Almanya’daki gibi Rusya’da yerine getirmedi. D羹羹nen bir i癟i faizmin ne olduunu biliyor ve onunla sava覺yor, ama Rusya’n覺n selamlad覺覺 gibi, o sadece s覺kl覺kla sosyalist癟e doas覺 olduu mitini kabul etmeye istekli. Bu aldat覺lma faizmle toptan ve kararl覺 bir kopuu engelliyor, 癟羹nk羹 o (襤癟ilerin sosyalist doas覺 olduu miti) -Almanya’da ve 襤talya’da olduu gibi- 繹zde bir Devlet ve H羹k羹met sistemine yol a癟an, gerek癟elere, 繹nkoullara, ve Rusya’da olan koullara kar覺, ilkesel direnii engelliyor. Bu y羹zden Rus miti kar覺-devrimin ideolojik bir silah覺na d繹n羹羹yor.

   Baz覺lar覺, Rusya’n覺n dier 羹lkelerden sosyalizme bir ad覺m daha yak覺n olduunu sanmalar覺na ramen, bu Sovyet Devletinin Uluslar aras覺 proleteryaya s覺n覺f m羹cadelesi ama癟lar覺na daha yak覺n olmas覺 i癟in yard覺m ettii anlam覺na gelmiyor. Aksine, Rusya kendisini Sosyalist bir Devlet olarak tan覺mlayarak, d羹nya i癟ilerinin g繹zlerini boyuyor ve aldat覺yor.

   襤nsanl覺k i癟in iki efendiye hizmet etmek m羹mk羹n deil. Totaliter bir devlet bile b繹yle bireyi yapamaz. Eer faizm kapitalist癟e ve emperyalist癟e 癟覺karlara hizmet ediyorsa, i癟ilerin ihtiya癟lar覺na hizmet edemez. Eer, buna kar覺, g繹r羹nen birbirine kar覺 olan iki s覺n覺f ayn覺 devlet sisteminin taraf覺ndaysa, ciddi bir ekilde bireyler yanl覺 olmak zorunda. Bir ya da dier s覺n覺f hata yap覺yor olmak zorunda. Hi癟kimse sorunun sadece bir t羹r羹 olduunu ve bu ayn覺 politik bi癟imlerde olmas覺na ramen, i癟eriinin geni 癟eitli olabileceini, bu y羹zden ger癟ekten 繹nemli olmad覺覺n覺 s繹yleyememeli. Bu kendi kendine kuruntu yapmak olurdu. Marksistler i癟in b繹yle eyler ger癟eklemez. Onlar i癟in bi癟im ve i癟erik birbirine uygundur ve ayr覺lamazlar. imdi, eer Sovyet Devleti faizm i癟in bir model olarak hizmet veriyorsa, ayn覺 zamanda faizmin genel yap覺sal ve ilevsel unsurlar覺n覺 da i癟ermek zorunda. Ne olduklar覺n覺 belirlemek i癟in Leninizm taraf覺ndan kurulmu, Bolevizmin Rus koullar覺na uygulanmas覺 olan, Sovyet Sistemine geri d繹nmek zorunday覺z. Ve eer Bolevizm ve Faizm aras覺nda bir 繹zdelik kurulabilirse, sonras覺nda proleterya hem faizme kar覺 m羹cadele ederken hem de Rus Sovyet Sistemini savunamaz. Onun yerine, Faizme kar覺 m羹cadele Bolevizm’e kar覺 m羹cadeleyle balamak zorundad覺r.

   II.

   Ba覺ndan beri, Lenin i癟in Bolevizm tamamiyle bir Rus fenomeniydi. Uzun y覺llar politik aktiviteleri boyunca, dier 羹lkelerdeki m羹cadele bi癟imlerine Bolevik sistemi uygulamay覺 hi癟 denemedi. O bir sosyal demokratt覺; Bebel ve Kautksy’de i癟i s覺n覺f覺n覺n liderlerinin cana yak覺nl覺覺n覺 g繹ren ve Lenin’in bu kahramanlar覺na ve t羹m dier oport羹nistlere kar覺 m羹cadele eden Alman Sosyalist hareketinin sol kanad覺n覺 g繹rmezden geldi. Onlar覺 g繹rmezden gelerek, -Rosa Luxemburg liderliinde, Alman solunun Kautksycilie kar覺 zaten a癟覺k m羹cadeleye girimi olduunda bile-, k羹癟羹k bir grup Rus g繹癟meninin 癟evreledii uyumlu bir izolasyonda kald覺, ve n羹fuzunun(Kautsky’nin) etkisi alt覺nda kalmaya devam etti.

   Lenin sadece Rusya ile ilgiliydi. Amac覺, arc覺 feodal sistemin son bulmas覺 ve burjuva toplumunun i癟inde muazzam miktardaki politik g羹c羹 sosyal demokratik partisi i癟in ele ge癟irmekti. Bununla birlikte, sadece i癟ilerin d羹nya devrimi ortaya 癟覺kt覺覺nda iktidarda kalabileceini ve sosyalizasyon ilemini y羹r羹tebileceini anlad覺.Ama bu balamdaki kendi aktiviteleri a癟覺k癟a uygun olmayan bir bi癟imdeydi. Alman i癟ilerinin tekrar partiye, sendikalara, ve parlamentoya, girmelerine yard覺m ederek ve ayn覺 zamanda Alman Konsey(sovyet) hareketinin yok edilmesiyle, Bolevikler, uykudan kalkmakta olan Avrupa Devrimi’nin yenilgisine yard覺m ettiler.

   Profesyonel devrimcilerin bir tarafta olduu ve dier tarafta ard覺ndaki geni kitlelerin varl覺覺ndan meydana gelen Bolevik Parti, izole olarak kald覺. Sivil sava, m羹dahale, ekonomik gerileme, deneylerin sosyalizasyonundaki baar覺s覺zl覺k, haz覺rl覺ks覺z K覺z覺l Ordu y覺llar覺nda ger癟ek bir sovyet sistemi gelitirilemedi. Menevikler taraf覺ndan gelitirilmi Sovyetler olmas覺na ramen, Bolevik emaya uymuyordu, Bolevikler onlar覺n yard覺m覺yla iktidara gelmilerdi. 襤ktidar覺n stabilizasyonu ve ekonomik yeniden yap覺land覺rma s羹recinde, Bolevik Parti kendi kararlar覺 ve aktiviteleri i癟in tuhaf sovyet sistemini nas覺l koordine edeceini bilmiyordu. Yine de, Sosyalizm Boleviklerin de arzusuydu, ve ger癟ekletirilmesi i癟in d羹nya proleteryas覺na ihtiya癟 duydu.

   Lenin, d羹nya i癟ilerini Bolevik metodlara kazanmak i癟in bunun olmazsa olmaz olduunu d羹羹nd羹. Bolevizmin muazzam zaferine ramen, dier 羹lkelerin i癟ilerinin kendilerinin Bolevik teori ve pratii kabul etmek i癟in biraz eilim g繹stermesi rahats覺z ediciydi, ama tersine bir ka癟 羹lkede, ve 繹zellikle Almanya’da, konsey hareketinin y繹n羹ne doru y繹nelmiti.

   Bu konsey hareketini Lenin Rusya’da art覺k kullanamazd覺. Dier Avrupa 羹lkelerinde Bolevik bi癟imdeki ayaklanmalara kar覺 g羹癟l羹 y繹nelimler g繹sterdi. Moskova’n覺n t羹m 羹lkelerdeki muazzam propagandas覺na ramen, -Lenin’in kendisinin de iaret ettii gibi- ultra-sol olarak isimlendirilenler, Bolevik Parti taraf覺ndan g繹nderilen t羹m propagandistlerin yapt覺覺ndan, konsey hareketi temelindeki bir devrim i癟in daha baar覺l覺 bir ajitasyon yapt覺. Bolevizmi takip eden, Kom羹nist Parti, burjuvazinin proleteryalam覺 b羹y羹k par癟alar覺ndan meydana gelen k羹癟羹k, histerik, ve yaygarac覺 bir olarak grup kald覺, oysa konsey hareketi ger癟ek proleterya g羹癟l羹l羹羹 kazand覺 ve i癟i s覺n覺f覺n覺n en iyi bileenlerini cezbetti. Bu durumun 羹stesinden gelmek i癟in, Bolevik propaganda artt覺r覺lmak zorundayd覺; ultra-sola sald覺r覺lmal覺yd覺; Bolevizm yarar覺na onun (konsey hareketinin) etkisi yok edilmeliydi.

   Sovyet Sisteminin Rusya’da baar覺s覺zl覺a uramas覺ndan bu yana, radikal rekabet Rusya’da Bolevizmin baaramad覺覺 eyin dier yerlerde bolevizmden ba覺ms覺z olarak 癟ok iyi fark覺na var覺labileceini d羹nyaya kan覺tlamaya nas覺l c羹ret edilebileceine dairdi. Bu rekabete kar覺, Lenin iktidar覺 kaybetme korkusu ve sapk覺nlar覺n baar覺s覺na olan 繹fkesinin sonucu olarak Der Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus – Radicalism, an Infantile Disease of Communism Radikalizm, Kom羹nizmin Bir ocukluk Hastal覺覺n覺 (.N: T羹rk癟e’ye -Sol Kom羹nizm”, Bir ocukluk Hastal覺覺- olarak 癟evrilmitir.) yazd覺. 襤lk bata bu bro羹r Marksist strateji ve taktiin yayg覺n bir izah覺ndaki deneme altbal覺覺yla ortaya 癟覺kt覺, ancak sonra bu fazla iddial覺 ve aptalca deklarasyon kald覺r覺ld覺. Biraz fazlayd覺. Bu; sald覺rgan, kaba, ve menfur papal覺a ait sa癟mal覺k herhangi bir kar覺 devrimcilik i癟in ger癟ek bir malzemedir. Bolevizmin t羹m programatik beyanlar覺, kendi ger癟ek karakterini a癟覺a vurur. Bu maskesiz Bolevizmdir. 1933’te, Hitler Almanya’daki t羹m sosyalist ve kom羹nist literat羹r羹 ezdiinde, Leninin bro羹r羹n羹n bas覺m覺na ve da覺t覺m覺na izin verilmiti.

   Bro羹r羹n i癟eriine gelince, Rus Devrimine, bolevizmin tarihine, bolevizm ve dier i癟i hareketi ak覺mlar覺 aras覺ndaki polemie, ya da Boevik zafere olanak salayan koullara dair ne s繹ylediiyle ilgili deiliz, ancak Lenin ve ultra solculuk aras覺ndaki tart覺malar zaman覺nda, yaln覺zca temel noktalarla iki kar覺t g繹r羹 aras覺ndaki belirleyici farkl覺l覺klar resmedilmitir.

   III.

   Bolevik parti, esas覺nda 襤kinci Enternasyonalin sosyal demokrat kanad覺, Rusya’da deil, d覺g繹癟 s覺ras覺nda kuruldu. 1903’teki Londra b繹l羹nmesinden sonra, Rus Sosyal demokrasisinin Bolevik kanad覺, art覺k k羹癟羹k bir hizipten daha fazlas覺 deildi. Arkas覺ndaki kitleler yaln覺zca onun liderinin kafas覺nda vard覺. Buna ramen, bu k羹癟羹k 繹nc羹 birlik kat覺 bir bi癟imde disiplinli bir 繹rg羹tt羹, militan m羹cadeleler i癟in her zaman haz覺r ve devaml覺 olarak b羹t羹nl羹羹n羹n salanmas覺n覺 d羹zenliyordu. Parti, profesyonel devrimcilerin sava akademisi olarak deerlendirildi. Olaan羹st羹 pedagojik gereklilikleri: kay覺ts覺z arts覺z lider otoritesi, kat覺 merkeziyet癟ilik, demir disiplin, uyum, militanl覺k, ve parti 癟覺karlar覺 i癟in fedakarl覺kt覺. Lenin’in esas gelitirdii ey, bir entellekt羹eller elitiydi, devrimin i癟ine at覺ld覺覺nda liderlii ele ge癟irebilecek ve iktidar覺 羹stlenebilecek bir merkezdi. Ancak bu ekilde bir devrim haz覺rl覺覺n覺n doru ya da yanl覺 olduuna dair, mant覺ksal ve soyut belirleme denemesi hi癟 yok. Problem diyalektik olarak 癟繹z羹lmek zorunda. Ayn覺 zamanda dier sorularda sorulmak zorunda: Ne t羹r bir devrim i癟in haz覺rl覺k olmaktayd覺? Devrimin amac覺 neydi?

   Lenin’in partisi Rusya’daki gecikmi burjuva devriminde feodal arl覺k rejimini devirmek i癟in 癟al覺t覺. Partinin iradesi daha fazla merkezilemi ve daha tek ama癟l覺 olduk癟a bu bi癟imdeki bir devrimde, burjuva Devletin d羹zenlenmesi s羹recine daha fazla baar覺 elik edebililir ve yeni Devlet sisteminde proleterya s覺n覺f覺n覺n pozisyonu daha fazla umut verebilirdi. Buna ramen, bir burjuva devrimindeki problemlere devrimci mutlu 癟繹z羹m olarak kabul edilebilecek olan eylerin ayn覺 zamanda Proleterya devriminin bir 癟繹z羹m羹 olduunu s繹yleyemeyiz. Burjuva toplumu ve yeni Sosyalist toplum aras覺ndaki belirleyici yap覺sal farkl覺l覺k b繹yle bir d羹羹nceyi d覺lar.

   Lenin’in devrimci metoduna g繹re, liderler kitlelerin ba覺 olarak g繹r羹n羹r. Tam bir devrimci eitim ve terbiyeye sahip olarak, koullar覺 anlayabilir, dorudan ve savaan g羹癟lere komuta edebilirler. Onlar; profesyonel devrimciler, b羹y羹k sivil ordunun generalleridir. Beden ve kafa, entellekt羹eller ve kitleler, y繹neticiler, ve neferler aras覺ndaki bu ayr覺m s覺n覺f toplumunun, burjuva sosyal d羹zenine doru d羹alizmini(ikiliini) doruluyor. Bir s覺n覺f y繹netmek i癟in eitiliyor; dieri y繹netilmek i癟in. Bu eski s覺n覺f form羹l羹nden Lenin’in parti g繹r羹羹 ortaya 癟覺kt覺. Onun 繹rg羹t羹, yaln覺zca Burjuva ger癟ekliine bir yan覺tt覺. Onun devrimi, -s羹rece elik eden 繹znel ama癟lar覺 ne olursa olsun-, ama癟 olarak bu s覺n覺f ilikilerini kapsayan bir sosyal d羹zen yaratan g羹癟lerle kararlat覺r覺lm覺t覺.

   Bir burjuva sosyal d羹zenin olmas覺n覺 isteyen kim olursa olsun (kendisini) lider ve kitlelerin ayr覺m覺nda bulacak: 繹nc羹 birlik ve 癟al覺an s覺n覺f, devrim i癟in doru stratejik haz覺rl覺k. Daha zeki, eitimli, ve 羹st羹n olan liderlik, ve daha disiplinli ve itaatkar olanlar kitleler: b繹yle bir devrimin baar覺s覺 i癟in daha ansl覺d覺r. Rusya’daki burjuva devrim amac覺nda, Lenin’in partisi onun bu amac覺na en uygun oland覺.

   Buna ramen, Rus Devrimi karakterini deitirdiinde, proleterya 繹zellikleri daha 繹ne 癟覺kt覺覺nda, Lenin’in taktik ve stratejik y繹ntemlerinin deeri sona erdi. Eer yine de baar覺l覺 olduysa, onun 繹nc羹 g羹c羹nden 繹t羹r羹 deildi, ama t羹m羹 onun devrimci planlar覺nda birletirilmemi olan sovyet hareketinden 繹t羹r羹yd羹. Ve Lenin, Sovyetler taraf覺ndan ger癟ekletirilmi olan baar覺l覺 devrim sonras覺nda, tekrar bu hareketle ayr覺ld覺, ayn覺 zamanda Rus Devrimi’nde olmu olan t羹m bu proleterya ile de ayr覺ld覺. Doal tamamlanmas覺n覺 Stalinizm’de bulan, Devrimin burjuva karakteri tekrar 繹ne 癟覺kt覺.

   Marksist diyalektiklere b羹y羹k ilgisine ramen, Lenin sosyal tarihsel s羹re癟leri diyalektik bir anlamda g繹rememiti. D羹羹ncesi kat覺 kurallar覺n takip癟iliini yaparak, mekanik癟e kald覺. Onun i癟in sadece tek bir devrimci parti vard覺 -kendisininki; sadece bir devrim -Rusya; sadece bir y繹ntem -Bolevik. Ve Rusya’da ie yaram覺 olan ey, ayn覺 zamanda Almanya, Fransa, Amerika, in, ve Avustralya’da da ie yarayabilirdi. Rusya’daki burjuva devrimi i癟in doru olan ey, ayn覺 zamanda D羹nya proleteryas覺n覺n devrimi i癟in de doru olabilirdi. Bir kere kefedilen form羹llerin monoton uygulanmas覺, zaman, koullar, geliimsel aamalar, k羹lt羹rel standartlar, fikirler ve insanlar taraf覺ndan rahats覺z edilmeyen benmerkezci bir 癟emberin i癟ine ta覺nd覺. B羹y羹k a癟覺kl覺kla Makine 癟a覺n覺n y繹netimi Lenin’in politikalar覺nda g羹n 覺覺覺na 癟覺kt覺; o, devrimin teknisyeni, yarat覺c覺s覺yd覺, liderin 癟ok g羹癟l羹 iradesinin temsiliydi. Faizmin t羹m temel karakteristikleri onun doktirininde vard覺, stratejisi, sosyal planlamas覺, ve insanlar ilikileri sanat覺. Sol taraf覺ndan, geleneksel parti politikalar覺n覺n reddedilmesinin derin devrimci anlam覺n覺 g繹remedi. Toplumun sosyalist y繹nelimi i癟in sovyet hareketinin ger癟ek 繹nemini anlayamad覺. 襤癟ileri 繹zg羹rletirmek i癟in gerekli 繹nkoullar覺 bilmeyi hi癟 繹renmedi. Otorite, liderlik, g羹癟, bir tarafa 癟aba g繹sterme, ve 繹rg羹t, kadro, -kendi d羹羹ncesi 癟izgisi gibi varolmu- dierine itaat etme. Disiplin ve diktat繹rl羹k, yaz覺lar覺nda en s覺k kulland覺覺 kelimeler. Sonra, kendi stratejisini kabul edemeyecek ve sosyalizm i癟in devrimci m羹cadelede en gerekli olmu olan eyleri, yani, i癟ilerin bir kere ve her zaman i癟in kendi kaderlerini kendi ellerine almalar覺n覺 istemekteki ultra-solu anlayamamas覺, hem de fikirlerine ve eylemlerine deer vermemesinin nedeni anla覺labilir.

   IV.

   Kendi kaderini kendi ellerine almak, sosyalizmin t羹m sorunlar覺 i癟in bu s繹zc羹k anahtar ultra-sollar ve Bolevikler aras覺ndaki t羹m polemiklerin as覺l konusudur. Parti sorunu 羹zerine anlamazl覺k, sendikalizm 羹zerindeki anlamazl覺kla paralel gidiyordu. Ultra-sol, sendikalarda devrimciler i癟in art覺k yer olmad覺覺n覺; bunun yerine fabrikalarda, ortak 癟al覺ma mekanlar覺nda kendi 繹rg羹tlenme bi癟imlerini yaratmalar覺n覺n daha zaruri olduu fikrindeydi. Amma velakin, kazan覺lmam覺 otoriteleri sayesinde, Bolevikler Alman devriminin ilk haftalar覺nda bile i癟ileri kapitalistik tutucu sendikalara geri iteklemek i癟in elinden geleni yapm覺lard覺. Ultra-sollarla m羹cadele etmek, onlar覺 aptall覺k ve kar覺-devrimcilikle su癟lamak i癟in, Lenin yay覺nlad覺覺 bro羹rde bir kez daha mekanik folm羹llerinden birinin kullan覺m覺n覺 yapar. Solun konumuna kar覺 y繹nelttii arg羹manlar覺nda, Alman sendikalar覺ndan bahsetmez, ancak Rusya’daki Boleviklerin sendika deneyimlerine deinir. 襤lk balang覺癟ta sendikalar覺n proleter s覺n覺f m羹cadelesi i癟in b羹y羹k 繹nemi olduu genel olarak kabul g繹ren bir ger癟ektir. Rusya’daki sendikalar gen癟ti ve Lenin’in cokusunu doruluyorlard覺. Ancak, durum d羹nyan覺n dier b繹lgelerinde farkl覺yd覺. Balang覺癟lar覺nda faydal覺 ve yenilik癟i olan en eski kapitalist 羹lkelerdeki sendikalar i癟ilerin kurtulu yolundaki engellere d繹n羹t羹ler. Kar覺-devrimin ara癟lar覺na d繹n羹t羹ler, ve Alman solu bu deien durumdan kendi sonu癟lar覺n覺 癟覺kard覺.

   Lenin, kendisinin zaman i癟inde kat覺 bir sendikalist, emperyalist ama癟l覺, kibirli, kendini beenmi, k覺s覺r, bencil, k羹癟羹k burjuva, r羹vet癟i ve i癟i s覺n覺f覺n覺n ahlak覺 bozuk aristokrasisinin bir katman覺n覺 gelitirmi olduunu a癟覺klayamad覺. Bu yolsuzluk loncas覺, bu gangster liderlii, bug羹n d羹nya sendika hareketini ve arkas覺ndaki i癟ilerin yaamlar覺n覺 y繹netiyor. Bu, ultra-solun i癟ilerin terk etmelerini istedikleri sendika hareketiydi. Lenin, buna ramen, demagojik bir ekilde dier 羹lkelerde uzun zaman 繹nce kurulmu olan sendikalar覺n karakterini hen羹z paylamam覺 olan Rusya’daki gen癟 sendika hareketine iaret ederek yan覺t verdi. Belirli bir periyottaki belirli bir deneyimi kullanarak, d羹nya 癟ap覺ndaki uygulamas覺ndan sonu癟lar覺n覺 alman覺n m羹mk羹n olduunu d羹羹nd羹. Savunduu devrimciler her zaman kitleler nerdeyse orada olmak zorundayd覺. Peki ger癟ekte kitleler nerede? Sendika b羹rolar覺nda m覺? ye toplant覺lar覺nda m覺? Kapitalist temsilcilerle liderliin gizli toplant覺lar覺nda m覺? Hay覺r, kitleler fabrikalarda, iyerlerinde; ve orada ibirliklerini uygulamak ve dayan覺malar覺n覺 g羹癟lendirmek gereklidir. Fabrika 繹rg羹tlenmesi, konsey sistemi, t羹m partilerin ve sendikalar覺n yerine gelmesi gereken devrimin ger癟ek 繹rg羹tlenmesidir. Fabrika 繹rg羹tlenmelerinde profesyonel liderlie yer yoktur, takip癟ilerin liderleriyle ayr覺l覺klar覺 yoktur, entellekt羹eller ve itaatkarlar覺 aras覺nda bir kast ayr覺m覺 yoktur, bencillik, rekabet, demoralizasyon, yozlama, k覺s覺rl覺k ve cahillik i癟in bir zemin yoktur. Burada i癟iler kendi kaderlerini kendi ellerine almak zorundad覺r.

   Ama Lenin baka t羹rl羹 d羹羹nm羹t羹. Sendikalar覺 korumak istemiti; i癟erden deitirmek i癟in; Sosyal demokrat yetkilileri 癟覺kartmak ve onlar覺 Bolevik yetkililerle deitirmek i癟in; k繹t羹 bir b羹rokrasiyi iyi bir b羹rokrasiyle deitirmek i癟in. K繹t羹 olan Sosyal bir Demokrasi’de geliiyor, iyi olan Bolevizm’de.

   Bu arada, 20 y覺ll覺k deneyim b繹yle bir konseptin aptall覺覺n覺 g繹stermi oldu. Lenin’in 繹nerisini takip eden Kom羹nistler, sendikalar覺 yeniden d羹zenlemek i癟in t羹m ve muhtelif y繹ntemleri denemi oldular. Sonu癟 hi癟ti. Kendi sendikalar覺n覺 oluturma giriimi de neredeyse bir hi癟ti. Sosyal Demokrat ve Bolevik Sendikalar aras覺nda yap覺lan yar覺, yozlamadaki bir yar覺mayd覺. Bu s羹re癟te i癟ilerin devrimci enerjileri t羹kendi. Faizme kar覺 m羹cadele 羹zerine younlamak yerine, i癟iler kar覺t b羹rokrasilerin 癟覺karlar覺 aras覺ndaki anlams覺z ve sonu癟suz bir deneyimle megul olmulard覺. Kitleler kendilerine ve kendi 繹rg羹tlerine g羹venini kaybetmiti. Kendilerinin kand覺r覺lm覺 ve ihanete uram覺 olduunu hissettiler. Faizmin metodlar覺 -襤癟ilerin her ad覺m覺na h羹kmetmek i癟in- 繹z-inisiyatifin uyan覺覺na engel olmak i癟in, s覺n覺f bilincinin t羹m balar覺n覺 sabote etmek i癟in, say覺s覺z yenilgiyle kitlelerin moralini bozmak ve iktidars覺zlat覺rmak i癟in -Bolevik prensipleriyle uyumlu bir ekildeki 20 y覺ll覺k 癟al覺ma s覺ras覺nda t羹m bu metodlar zaten gelitirilmiti-. Faizmin zaferi 癟ok kolay bir zaferdi, 癟羹nk羹 sendikalardaki i癟i liderleri ve partiler, onlar (Faistler) i癟in eyalar覺n faist癟e emalar覺na yerletirilebilecek olan uygun insan materyalini haz覺rlam覺lard覺.

   V.

   Parlamenterizm konusunda da, Lenin Proleteryan覺n 繹zg羹rlemesinde bir tehlike ve daha fazla politik geliimi i癟in bir ayakba覺na d繹n羹m羹, 癟羹r羹m羹 bir politik kurumun savunucu rol羹nde var oluyor. Ultra-sollar parlamenterizmin t羹m bi癟imleriyle savat覺lar. Se癟imlere kat覺lmay覺 reddetiler ve parlamenter kararlara sayg覺 g繹stermediler. Ancak, Lenin, parlamenter aktivitelere 癟ok gayret g繹sterdi ve onlara 癟ok 繹nem balad覺. Ultra-sol, parlamenterizmi ajitasyon i癟in tarihsel bir aama olarak tan覺mlad覺, ve hem parlamenterler hem de i癟ilerin i癟in politik yozlaman覺n s羹rekli bir kayna覺ndan daha fazlas覺 olarak g繹rmedi. Yasalara uygun reformlar il羹zyonu yaratarak, ve eletirel f覺rsatlarda Devrimci bilin癟lilii ve kitlelerin tutarl覺l覺覺n覺 k繹reltti, parlamento, kar覺 devrimin silah覺na d繹n羹t羹. (Parlamenterizm) Yok edilmeliydi, ya da , baka hi癟bir ey m羹mk羹n deildiyse, sabote edilmeliydi. Proletarya bilincinde bir rol oynayan, parlamenterist gelenekle m羹cadele edilmeliydi.

   Tersi bir etkiyi ger癟ekletirmek i癟in, Lenin tarihsel ve politik olarak modas覺 ge癟mi kurumlar覺 ayr覺 tutma hilesiyle hareket etti. Kukusuz, parlamentarizmin tarihsel olarak eskidiini savundu, ancak politik durum b繹yle deildi, ve bunu birinin hesaba katmas覺 gerekebilirdi. Birisi kat覺lmak zorunda olabilirdi 癟羹nk羹 hala bir par癟a politik roldeydi.

   Ne arg羹man ama! Kapitalizm de, politik olarak deil sadece tarihsel olarak demodedir. Lenin’in mant覺覺na g繹re, o halde devrimci bir tarzda kapitalizmle savamak m羹mk羹n deildir. Bunun yerine bir uzlama bulunmal覺d覺r. Oport羹nizm, pazarl覺k, politik pazarl覺k,Lenin’in taktiklerinin sonucu olurdu. Monari de, sadece tarihsel olarak ama politik olarak 羹st羹n deildir. Lenin’e g繹re, i癟ilerin onu yok etmeye hakk覺 olamazd覺 ancak bir uzlama yolu bulmaya mecbur edilebilirlerdi. Ayn覺 hikaye kiliseyle ilgili de doru olabilirdi, sadece tarihsel olarak ama politik olarak zaman覺 ge癟mi deil. Ayr覺ca, b羹y羹k kitlelelerden olan insanlar kiliselere. Bir devrimci olarak Lenin, kitleler neredeyse devrimcilerin de orada olmas覺 gerektiini iaret etti. Tutarl覺l覺k onu Kiliseye girin; bu devrimci bir g繹revdir!digitalelephant.blogspot.com/2010/08/struggle-against-fascism-begins-with.html

   yorum ekle

   elephant
   g繹nderen: w Friday, Nov. 26, 2010 at 8:19 PM

   elephant.png, image/png, 222×320
   digitalelephant.blogspot.com/2010/08/struggle-against-fascism-begins-with.html

   yorum ekle

   devam
   g繹nderen: we Friday, Nov. 26, 2010 at 8:23 PM

   V.

   Parlamenterizm konusunda da, Lenin Proleteryan覺n 繹zg羹rlemesinde bir tehlike ve daha fazla politik geliimi i癟in bir ayakba覺na d繹n羹m羹, 癟羹r羹m羹 bir politik kurumun savunucu rol羹nde var oluyor. Ultra-sollar parlamenterizmin t羹m bi癟imleriyle savat覺lar. Se癟imlere kat覺lmay覺 reddetiler ve parlamenter kararlara sayg覺 g繹stermediler. Ancak, Lenin, parlamenter aktivitelere 癟ok gayret g繹sterdi ve onlara 癟ok 繹nem balad覺. Ultra-sol, parlamenterizmi ajitasyon i癟in tarihsel bir aama olarak tan覺mlad覺, ve hem parlamenterler hem de i癟ilerin i癟in politik yozlaman覺n s羹rekli bir kayna覺ndan daha fazlas覺 olarak g繹rmedi. Yasalara uygun reformlar il羹zyonu yaratarak, ve eletirel f覺rsatlarda Devrimci bilin癟lilii ve kitlelerin tutarl覺l覺覺n覺 k繹reltti, parlamento, kar覺 devrimin silah覺na d繹n羹t羹. (Parlamenterizm) Yok edilmeliydi, ya da , baka hi癟bir ey m羹mk羹n deildiyse, sabote edilmeliydi. Proletarya bilincinde bir rol oynayan, parlamenterist gelenekle m羹cadele edilmeliydi.

   Tersi bir etkiyi ger癟ekletirmek i癟in, Lenin tarihsel ve politik olarak modas覺 ge癟mi kurumlar覺 ayr覺 tutma hilesiyle hareket etti. Kukusuz, parlamentarizmin tarihsel olarak eskidiini savundu, ancak politik durum b繹yle deildi, ve bunu birinin hesaba katmas覺 gerekebilirdi. Birisi kat覺lmak zorunda olabilirdi 癟羹nk羹 hala bir par癟a politik roldeydi.

   Ne arg羹man ama! Kapitalizm de, politik olarak deil sadece tarihsel olarak demodedir. Lenin’in mant覺覺na g繹re, o halde devrimci bir tarzda kapitalizmle savamak m羹mk羹n deildir. Bunun yerine bir uzlama bulunmal覺d覺r. Oport羹nizm, pazarl覺k, politik pazarl覺k,Lenin’in taktiklerinin sonucu olurdu. Monari de, sadece tarihsel olarak ama politik olarak 羹st羹n deildir. Lenin’e g繹re, i癟ilerin onu yok etmeye hakk覺 olamazd覺 ancak bir uzlama yolu bulmaya mecbur edilebilirlerdi. Ayn覺 hikaye kiliseyle ilgili de doru olabilirdi, sadece tarihsel olarak ama politik olarak zaman覺 ge癟mi deil. Ayr覺ca, b羹y羹k kitlelelerden olan insanlar kiliselere. Bir devrimci olarak Lenin, kitleler neredeyse devrimcilerin de orada olmas覺 gerektiini iaret etti. Tutarl覺l覺k onu Kiliseye girin; bu devrimci bir g繹revdir! demeye zorlayacakt覺r. Nihayetinde, orada faizm vard覺r. Bir g羹n, faizm de tarihsel olarak zaman覺 ge癟mi, ancak politik olarak halen varolmu olacak. O halde ne yap覺lmas覺 gerekir? Faizmle uzlama salamak i癟in, ger癟eklii kabullenmek. Lenin’in mant覺覺na g繹re, Stalin ve Hitler aras覺ndaki bir pakt, Stalin’in asl覺nda Lenin’in en iyi 繹rencisi olduunu izah eder. Ve yak覺n gelecekte, Bolevik ajanlar Moskova ve Berlin aras覺ndaki pakt覺, tek ger癟ek devrimci taktik olarak selamlarlarsa, hi癟 a覺rt覺c覺 olmayacakt覺r.

   Parlamentarizm sorununa dair Lenin’in pozisyonu, proleter devriminin zaruri ihtiya癟lar覺 ve karakteristiklerini anlama kapasitesinin sadece ilave bir 繹rneidir. Devrimi tamamiyle burjuvad覺r; M羹cadelesi 癟ounluk i癟in, y繹netimsel pozisyonlar i癟in ve kanun makinesini eline ge癟irmek i癟indir. Asl覺nda onun i癟in 繹nemi; se癟im kampanyalar覺nda m羹mk羹n olduu kadar 癟ok oy kazanmak, parlamentolarda g羹癟l羹 bir Bolevik Fraksiyona sahip olmak, kanunlar覺n bi癟imi ve kapsam覺n覺 belirlemeye yard覺m etmek, politik y繹netimde yer almak olduunu d羹羹nd羹. Bug羹n parlamentarizmin 繹nemsiz bir bl繹f olduunu, bo bir hayal 羹r羹n羹, ve burjuva toplumunun ger癟ek g羹癟羹n羹n tamamiyle farkl覺 yerlere dayand覺覺n覺n; t羹m muhtemel parlamenter yenilgilere ramen, burjuvazinin parlamenter olmayan alanlarda kendi arzusu ve 癟覺karlar覺nda 覺srar edecek yeterli ara癟lar覺n覺n hala elinde olabileceinin tamamiyle fark覺na varmad覺. Lenin, parlamentarizmin kitlelerdeki moralsizletirici etkilerini g繹remedi, kamu ahlak覺n覺n parlamenter yozlamayla zehirleniini kavramad覺. R羹vet癟i, sat覺n al覺nm覺, ve sinik parlamenter politikac覺lar gelirleri i癟in kayg覺l覺yd覺. nfaist Almanya’da, gericiler (reaksiyonerler) parlamentodayken, parlamentonun 癟繹k羹羹ne yol a癟makla tehdit ederek istedikleri her yasay覺 ge癟irdikleri bir zaman vard覺. Parlamenter politikac覺lar i癟in, kendi kolay gelirlerinin sonu demek olan b繹yle bir tehditten daha baha berbat bir ey yoktu. B繹yle bir sondan ka癟覺nmak i癟in, hereye evet diyebilirlerdi. Ve u an Almanya’da, Rusya’da, 襤talya’daki durum nas覺l? Parlamenter kullar覺n fikirleri yoktur, iradeleri yoktur ve faist efendilerinin g繹n羹ll羹 hizmet癟ilerinden baka bir ey deildirler.

   Parlamenterizmin tamamiyle bozulduuna ve yozlat覺覺na y繹nelik hi癟 羹phe olamaz. Fakat, Neden proleterya bir zamanlar kendi ama癟lar覺 i癟in kullan覺lm覺 olan politik enstr羹man覺n bu bozulmas覺n覺 durdurmad覺? Parlamenterizme destans覺 bir devrimci eylemle son vermek, Parlamenterizmin faist癟e toplumda sona ermi ac覺nacak haldeki tiyatrosundan a癟覺k癟a daha faydal覺 ve proleteryan覺n bilinci i癟in eitici olurdu. Fakat b繹yle bir tutum, bug羹n Stalin’e yabanc覺 olduu gibi, Lenin’e de tamamiyle yabanc覺yd覺. Lenin i癟ilerin kendi ruhsal ve fiziksel k繹leininden 繹zg羹rlemesiyle ilgili deildi; kitlelerin hatal覺 bilinci ya da insan覺n kendi-yabanc覺lamas覺ndan rahats覺z deildi. Ona g繹re t羹m problem az 癟ok bir iktidar sorunundan daha fazlas覺 deildi. Burjuvazi gibi, kazan癟lar ve kay覺plar a癟覺s覺ndan d羹羹nd羹, az 癟ok, alacak ve verecek; ve onun t羹m iten anlayan hesaplar覺 sadece d覺sal eylerle ilgiliydi: 羹yelik rakamlar覺, oy say覺lar覺, parlamentodaki koltuklar, kontrol pozisyonlar覺. Onun materyalizmi, insan varl覺klar覺yla deil, mekanizmalarla uraan bir burjuva materyalizmiydi. Ger癟ekten sosyo-tarihsel balamda d羹羹nemiyordu. Onun i癟in parlamento; her zaman, t羹m uluslarda ayn覺 anlam覺 ta覺yan, bir boluktaki soyut bir kavramd覺. Kesinlikle parlamentonun farkl覺 aamalardan ge癟tiini kabul ediyor, ve buna tart覺malar覺nda da deiniyor, fakat kendi bilgisini kendi teori ve pratiinde kullanm覺yor. Lenin’in parlamento taraftar覺 tart覺malar覺nda, tart覺may覺 bitirme amac覺yla, kapitalizmin y羹kselen aamalar覺ndaki eski kapitalist parlamentolar覺 gizliyor. Ve eer eski parlamentolara sald覺r覺rsa, bu gen癟 ve uzun zamand覺r k繹hnemi olan bak覺 a癟覺s覺ndan bir sald覺r覺. Uzun laf覺n k覺sas覺, politikalar覺n, imkanlar dahilindekinin sanat覺 olduuna karar veriyor. Ancak, i癟iler i癟in politika devrim sanat覺d覺r.

   VI.

   Lenin’in uzlamalar sorununa dair konumuna deinmek gerek. D羹nya Sava覺 s覺ras覺nda Alman Sosyal Demokrasisi, burjuvaziye sat覺lm覺t覺. Yine de, daha 癟ok kendi istei d覺覺nda, Alman devrimine miras kald覺. Bu, Alman konsey hareketinin katledilmesinden pay覺n覺 alm覺 olan Rusya’n覺n geni 癟aptaki bir yard覺m覺yla m羹mk羹n olmutu. Sosyal Demokrasinin kuca覺na d羹m羹 olan iktidar bir hi癟 i癟in kullan覺ld覺. Sosyal Demokrasi, kapitalizmin yeniden inaas覺nda i癟iler 羹zerindeki iktidar覺n覺 burjuvazi ile payla覺yor olmas覺n覺n memnuniyetiyle kendi eski s覺n覺f ibirlii siyasetini t羹m羹yle yeniledi. Alman radikal i癟ileri bu ihanete ‘Kar覺-devrimle uzlama yok!’ slogan覺yla kar覺 durdular. Burada net bir karar gerektiren somut bir olgu, 繹zel bir durum vard覺. S繹z konusu olan, ger癟ek sorunlar覺 tehis etmekten aciz olan Lenin, bu somut spesifik sorundan genel bir problem yaratt覺. Bir general cakas覺yla ve bir kardinal yan覺lmazl覺覺yla, ultra-sollar覺 her koul alt覺nda politik muhalifleriyle uzlaman覺n devrimci bir g繹rev olduuna ikna etmeye 癟al覺t覺. Eer birisi bug羹n uzlamalara deinen bro羹r羹ndeki, Lenin’in o pragraflar覺n覺 okursa, Lenin’in 1920’deki g繹r羹lerini Stalin’in imdiki uzlamalar politikas覺yla kar覺lat覺rmaya y繹nelirdi. Lenin’in iktidar覺nda Bolevik ger癟eklik haline gelmemi olan, bir tane bile Bolevik Teorinin 繹l羹mc羹l g羹nah覺 yoktur.

   Lenin’e g繹re, ultra-solcular Treaty Of Versailles’i (Versailles Bar覺 Antlamas覺) imzalamay覺 arzulamal覺lar. Halbuki, hala Lenin’le mutabakat i癟inde olan Kom羹nist Parti, Hitler yanl覺lar覺yla i birlii i癟erisinde bir uzlama yaparak, Versailles Bar覺 Antlamas覺’na kar覺 protesto ger癟ekletirdi. Alman Solcu Lauffenberg taraf覺ndan Almanya’da 1919’da propagandas覺 yap覺lan Ulusal Bolevizm Lenin’in fikrine g繹re cennete abs羹rd bir alamayd覺. Ama Radek ve Kom羹nist Parti, -yine Lenin’in prensibiyle uyumlu olarak- Alman Ulusalc覺l覺覺yla bir uzlama sonucuna vard覺, ve Ruhr Havzas覺’n覺n igaline kar覺 protesto ger癟ekletirdi, ve ulusal kahraman Schlageter’i kutlad覺. Lenin’in kendi s繹zleriyle, Milletler Cemiyeti, i癟ilerinin sonu癟ta sadece daha sert savaabilecei kapitalist soyguncular覺n ve haydutlar覺n grubuydu. Lakin, Stalin -Lenin’in taktikleriyle uyumlu olarak- bu ayn覺 haydutlarla bir uzlama yapt覺, ve SSCB Milletler Cemiyeti’ne girdi. Lenin’in d羹羹ncesinde halk ya da insanlar konsepti k羹癟羹k burjuvazinin kar覺-devrimci ideolojisine su癟 yaratan bir tavizdi. Bu; Leninistlerin, Stalin ve Dimitrov’un 癟覺lg覺nca Halk Cephesi hareketini balatmak i癟in k羹癟羹k burjuvaziyle bir uzlama yapmas覺n覺 engellemedi. Lenin i癟in, emperyalizm d羹nya proletaryas覺n覺n en b羹y羹k d羹man覺yd覺, ve ona kar覺 t羹m g羹癟ler harekete ge癟irilmeliydi. Fakat Stalin, yine ger癟ek Leninist modayla, Hitler’in emperyalizmiyle bir ittifak haz覺rlamakla olduk癟a meguld羹. Daha fazla 繹rnek vermek gerekli mi? Tarihsel deneyimler, devrim ve kar覺-devrim aras覺ndaki t羹m uzlamalar覺n sadece 繹l羹me hizmet edeceini 繹retiyor. Onlar (Uzlamalar), sadece Devrimci Hareketin yenilgisine yol a癟ar. T羹m uzlama politikas覺 bir yenilgi politikas覺d覺r. Alman Sosyal Demokrasisi ile 繹nemsiz bir uzlama olarak balam覺 olan ey kendi sonunu Hitler’de buldu. Lenin’in gerekli bir uzlama olarak merulat覺rd覺覺 ey, kendi sonunu Stalin’de buldu. Devrimci uzlamazl覺覺,Kom羹nizmin 癟ocukluk hastal覺覺 olarak tehis eden Lenin, oport羹nizmin ihtiyarl覺k hastal覺覺ndan, yalanc覺 kom羹nizmden ac覺 癟ekmekteydi.

   VII.

   Eer birisi Lenin’in kitap癟覺覺 taraf覺ndan yarat覺lan Bolevizm’in resmine eletirel g繹zlerle bakarsa, u temel noktalar Bolevizmin karakteristikleri olarak kabul edilebilir:

   Bolevizm ulusalc覺 bir doktrindir. Temelinde ve varoluunda ulusal bir problemi 癟繹zmek i癟in tasarlanm覺t覺r, daha sonra Uluslar aras覺 kapsamdaki bir teori ve pratie ve genel bir doktrine y羹kseltilmitir. Ulusalc覺 karakteri, ezilen uluslar覺n ba覺ms覺zl覺覺 m羹cedelesindeki tutumuyla 覺覺a 癟覺kar.

   Bolevizm otoriter bir sistemdir. Sosyal piramidin zirvesi en 繹nemli ve belirleyici noktad覺r. Otorite 癟ok-g羹癟l羹 kiilikte ger癟ekleir. Lider mitinde, burjuva kiilik ideali en 羹st zaferini kutlar.

   rg羹tsel olarak, bolevizm y羹ksek d羹zeyde merkeziyet癟idir. Merkez komite t羹m insiyatifin, liderliin, talimat覺n, emirlerin sorumluluuna sahiptir. Burjuva Devlet’te olduu gibi, 繹rg羹t羹n en 繹nemli 羹yeleri burjuva rol羹n羹 oynar; i癟ilerin biricik g繹revi emirlere itaat etmektir.

   Bolevizm militan bir iktidar politikas覺 tarif eder.Yaln覺zca iktidarla ilgilidir, geleneksel burjuva d羹羹ncesindeki y繹netme bi癟imlerinden hi癟 farkl覺 deildir. Organizasyon 繹zelinde 羹yelerin otonomisi(kendi kaderini tayini) yoktur. Ordu; partiye, 繹rg羹tlenmenin m羹kemmel 繹rnei olarak hizmet eder.

   Bolevizm diktat繹rl羹kt羹r. Canavarca bir zorla ve ter繹rist癟e d羹zenlemelerle 癟al覺覺r, t羹m ilevlerini t羹m Bolevik olmayan kurumlar覺n ve fikirlerin bast覺r覺lmas覺na y繹nlendirir. Onun proleterya diktat繹rl羹羹, b羹rokrasi diktat繹rl羹羹 ya da tek kiinin diktat繹rl羹羹d羹r.

   Bolevizm mekanistik bir y繹ntemdir. Otomatik koordinasyonu, teknik olarak g羹venliletirilmi uyumluluu ve sosyal d羹zenin en etkili hedefi olarak en verimli totalitarizmi arzular. Merkezice planlanm覺 ekonomi, bilin癟li olarak teknik-繹rg羹tsel problemleri sosyo-ekonomik sorunlarla kar覺t覺r覺r.

   Bolevizmin sosyal yap覺s覺 bir burjuva doas覺d覺r. cretlilik sistemini ortadan kald覺rmaz ve proletaryan覺n emeinin 羹rettikleri 羹zerinde kendi karar覺n覺 almas覺n覺 reddeder. Bu y羹zden geleneksel olarak burjuva sosyal d羹zeninin s覺n覺f s覺n覺rlar覺n覺n i癟inde kal覺r. Kapitalizm ebedileir.

   Bolevizm yaln覺zca burjuva devrimi s覺n覺rlar覺n覺n i癟inde devrimci bir elementtir. Sovyet sistemini anlayamam覺, bu y羹zden de, o (Bolevizm) Burjuva toplumunun ve ekonomisinin temel yap覺s覺n覺 d繹n羹t羹rememitir. Sosyalizmi deil, ama Devlet Kapitalizmini yerletirir.

   Bolevizm nihayetinde sosyalist teorinin 繹nc羹l羹k edecek bir k繹pr羹 deildir. Sovyet sistemi olmadan, insanl覺覺n ve eylerin tamamiyle radikal devrimi olmadan, t羹m sosyalist癟e taleplerin en temel olanlar覺n覺, yani insan覺n kapitalist kendi-yabanc覺lamas覺na son vermeyi kar覺layamaz Burjuva toplumunun son aamas覺n覺 temsil eder, yeni bir toplumun ilk basama覺n覺 deil.

   Bu 9 madde, Bolevizm ve Sosyalizmin balant覺lanamayacak kar覺tl覺覺n覺 g繹steriyor. T羹m gerekli a癟覺kl覺kla, Bolevik hareketin burjuva karakterini ve onun faizmle yak覺n ilikisini g繹stermekteler. Ulusalc覺l覺k, otoriterlik, merkeziyet癟ilik, lider diktat繹rl羹羹, iktidar politikalar覺, ter繹r-egemenlii, mekanistik dinamikleri, ve sosyallemedeki acizlii faizmin t羹m bu temel karakteristikleri Bolevizm’de varoldu ve hala varolmakta. Faizm, Bolevizmin birebir bir kopyas覺. Bu y羹zden birine kar覺 m羹cadele, dierine kar覺 bir m羹cadeleyle balamak zorunda.

   digitalelephant.blogspot.com/2010/08/struggle-against-fascism-begins-with.html

   yorum ekle

   Rus Devriminin 繹k羹 Nedenleri
   g繹nderen: emma goldman Monday, Nov. 29, 2010 at 4:56 AM

   rus-devriminin-cokus-nedenleri-emma-goldman.jpg, image/jpeg, 140×217
   Rus Devriminin 繹k羹 Nedenleri – Emma Goldman

   ns繹z

   Rudolf Rocker

   Modern anarist hareketin propagandac覺 temsilcileri aras覺nda Emma Goldman kukusuz en parlak ve 繹zel kiiliklerden biridir -繹retinin, i癟sel d羹nyas覺n覺 ve yaam覺n覺n amac覺n覺 oluturduu b羹y羹k bir karakter. Goldman, 1869 y覺l覺nda Kaunas’da(1) dodu ve 癟ocukluunun ilk y覺llar覺n覺 Kurland’da(2) ge癟irdi. Yedi ya覺ndayken ailesi taraf覺ndan K繹nigsberg’e, babaannesinin yan覺na g繹nderildi ve on 羹癟 ya覺nda anne ve babas覺yla birlikte Petersburg’a gidene kadar burada yaad覺. Petersburg’a gidileri II. Alexander’覺n 繹ld羹r羹lmesinden bir y覺l sonras覺nda rastl覺yordu. Bakentin t羹m atmosferi hala devrimci partinin arl覺a kar覺 y羹r羹tt羹羹 ve t羹m Rus toplumunu derinden sarsan korkun癟 sava覺n dolay覺ms覺z sonu癟lar覺yla y羹kl羹yd羹. Gen癟 devrimci 繹rencilerle bu s覺ralar kurduu ilikiler, gen癟 k覺z 羹zerinde gelecekteki yaam覺na belli bir y繹n verecek etkiler yaratm覺t覺.

   1886 y覺l覺nda, k覺zkardei Helena’n覺n peinden Amerika’ya g繹癟 etti ve ge癟ici olarak akrabalar覺n覺n bulunduu Rochester’a yerleti. Bu d繹nemde Amerikan 襤癟i Hareketi devrimci geliiminin zirvesine ulam覺t覺. Devasa grev dalgas覺 t羹m 羹lkeyi sars覺yor ve sekiz saatlik ig羹n羹 talebi dorultusunda b羹y羹k bir harekete d繹n羹羹yordu. Bunlara, anarist i癟i 繹nderlerinin canice idamlar覺yla sonu癟lanan meum ikago olaylar覺 eklendi. Emma Goldman, ikago anaristlerinin davas覺n覺 youn bir heyecan ve gerinlikle izledi ve su癟suzluklar覺 g羹n gibi ortada olan bu insanlar覺 hi癟bir Amerikan mahkemesinin ipe g繹ndermeyeceine sonuna kadar inand覺. 襤htimal vermedii bu vahetin ger癟eklemesi onu b羹y羹k bir hayal k覺r覺kl覺覺na uratt覺. 11 Kas覺m 1887 Goldman’覺n yaam覺n覺n d繹n羹m noktas覺 oldu; gelimi, derin adalet duygusu onu devrimci bir yaama doru s羹r羹kl羹yordu. Rusya’da iken kapt覺覺 繹zg羹rl羹k癟羹 eilimler ekilleniyor, derin bir idealizmden kaynaklanan d羹羹nceler dorultusunda berrakla覺yordu. Anarist ve sosyalist literat羹r羹 youn bir 癟al覺mayla nceliyor ve esas olarak Johann Most’un 癟覺kard覺覺 “zg羹rl羹k” adl覺 derginin etkisiyle gittik癟e anarist d羹羹ncenin 癟ekim alan覺na giriyordu.

   Aktif yoldalarla ilk ilikisi, New Haven’de ekmeini kazand覺覺 korse fabrikas覺nda balad覺. 1889 y覺l覺nda uzun s羹redir besledii bir hayali ger癟ekletirip, New York’a ta覺n覺nca yeni edindii fikirleri derinletirmek ve ekillendirmek i癟in geni olanaklara kavutu. zellikle Johann Most parlak, tutkulu konumalar覺yla gen癟 idealistin berrak dima覺nda g羹癟l羹 bir etki b覺rak覺yordu. ok ge癟meden de bu yeni devrimci, anarist d羹羹ncenin heyecanl覺 ajitat繹rlerinden biri oldu. Art覺k Emma Goldman’覺n yaam覺nda cokulu, youn ve y覺prat覺c覺 bir 癟al覺ma d繹nemi bal覺yordu. Ajitasyon 癟al覺malar覺, ilk balarda, ekonomik m羹cadelelerine hat覺r覺 say覺l覺r katk覺larda bulunduu New York’un ve dier ehirlerin Alman ve Yahudi i癟i 癟evreleriyle s覺n覺rl覺 kald覺.

   1892 y覺l覺nda Homsetead’da, yerleim biriminin ad覺n覺 t羹m d羹nyaya ta覺yan b羹y羹k bir grev hareketi ortaya 癟覺kt覺. Tepeden t覺rnaa silahl覺 Pinkertonlar覺n vahi sald覺r覺s覺na urayan i癟iler de silaha sar覺l覺p sermayenin uaklar覺na hak ettikleri kar覺l覺覺 vermi ve onlar覺 geri 癟ekilmeye zorlam覺lard覺. Sonu癟ta olaya milis kuvvetleri m羹dahale etmi ve kan d繹kerek i癟ileri a覺r bir yenilgiye uratm覺lard覺. Homestead’taki kanl覺 olaylar Amerika’daki b羹t羹n 繹rg羹tl羹 i癟i hareketi i癟erisinde b羹y羹k bir heyecan ve 繹fke dalgas覺 yaratt覺. Kamuoyundaki bu havan覺n etkisiyle gen癟 bir anarist, Alexander Berkman, t羹m i癟i topluluunun nefret ettii, trajik olaylar覺n ger癟ek sorumlusu olan Frick’i 繹ld羹rme giriiminde bulundu. Frick hafif yaraland覺. Buna ramen Berkman, tarafs覺z olmad覺覺 癟ok net olan bir mahkeme taraf覺ndan olaan羹st羹 bir cezaya, 22 y覺l k羹rek cezas覺na 癟arptr覺ld覺. Bu korkun癟 olay Goldman i癟in b羹y羹k bir darbe oldu: 癟羹nk羹 Goldman, Berkman’la yak覺n arkadat覺 ve ayn覺 grup i癟erisinde bulunuyordu. Ayr覺ca arkadalar覺n覺n bir k覺sm覺 Berkman’覺n eylemini k覺n覺yor ve bu durum kendi i癟lerinde ciddi hesaplamalara neden oluyordu. Ayn覺 g羹nlerde burjuva bas覺n覺 da Emma Goldman’a nefretle sald覺r覺yor ve olaydan onun da sorumlu olduunu iddia ediyordu. Arkadalar覺n覺n terk ettii ve kamuoyunun nefretini ensesinden hisseden gen癟 idealist uzunca bir s羹re kalacak ev bulmakta bile zorland覺, baz覺 geceleri sokakta ge癟irmeye kald覺.

   Ertesi y覺l Amerika’da isizlerin b羹y羹k hareketi dounca Emma Goldman harekete katk覺da bulunmak i癟in tekrar sahneye 癟覺kt覺. New York’da Union Square’de, grevci tekstil i癟ilerinin bir toplant覺s覺nda yapt覺覺 konuma kapitalist bas覺n taraf覺ndan hakaret olarak yorumland覺 ve 癟arput覺lm覺 bi癟imde yay覺mland覺. Sonu癟ta Emma Goldman 1893 y覺l覺nda halk覺 isyan tevik etmekten bir y覺l hapse mahkum edildi. Nefret edilen propagandac覺y覺 su癟lu ilan etme h覺rs覺na kap覺lan j羹ri, lehteki 12 tan覺覺n ifadelerini dikkate almam覺 ve daha sonra g繹revini k繹t羹ye kullanmaktan hapse mahkum olacak bir muhbirin ifadesine g繹re karar vermiti.

   Cezaevinden 癟覺karken Emma’n覺n d羹羹nceleri olgunlam覺, deneyimleri zenginlemiti. Islah olmas覺 s繹z konusu bile deildi. 1895 y覺l覺nda Avrupa’ya gitmek 羹zere bir s羹reliine Amerika2dan ayr覺ld覺. T羹m 襤ngiltere ve 襤sko癟ya’y覺 i癟ine alan baar覺l覺 bir propaganda turundan sonra Viyana’ya gidip bir hastanede hemirelik eitimi ald覺. 1896’da nihatet Amerika’ya d繹nd羹羹nde kendini b羹y羹k bir tutkuyla tekrar propaganda 癟al覺malar覺na verdi. 1897 y覺l覺nda, ad覺n覺n b羹t羹n 羹lkeye yay覺lmas覺na neden olan ve B羹y羹k Okyanus k覺y覺lar覺na kadar uzanan ilk b羹y羹k ajitasyon turuna 癟覺kt覺. Bu tarihten itibaren Emma Goldman, Amerikan kamuoyunda hesaba kat覺lmas覺 gereken bir ahsiyet olmutu. lkeyi batan baa dola覺yor, en 羹cra yerlere kadar ayak basmad覺k yer b覺rakm覺yordu. Parlak konuma yetisi ve s繹zlerinde g羹癟l羹 bir bi癟imde dile gelen samimi inan癟, 繹zg羹rl羹k davas覺na bilin癟li sava癟覺lar, kendisine ise Amerikan radikal 癟evrelerindeki t羹m tan覺nm覺 ahsiyetlerin dostluunu kazand覺r覺yordu. Ancak onun baar覺l覺 癟al覺malar覺 ayn覺 zamanda bu y羹rekli isyanc覺ya kar覺 t羹m reaksiyoner g羹癟leri de harekete ge癟iriyordu. yle ki, hemen her turunda tutuklamalarla, toplant覺 yasaklar覺yla kar覺la覺yordu. Emma Goldman ad覺, burjuva d羹zeninin temsilcileri 羹zerinde k覺rm覺z覺 al etkisi yarat覺yor ve bu kad覺n, modern baya覺 literat羹r羹n okuyucu kitlesine sunduu s覺radan komplocu tiplemeyle uzaktan yak覺ndan hi癟bir benzerlik ta覺masa da, Amerikal覺 darkafal覺lar nezdinde zamanla t羹m k繹t羹l羹klerin sembol羹ne d繹n羹羹yordu.

   Emma Goldman’覺n en 繹nemli 繹zelliklerinden birisi derin bir adalet duygusuna sahip olmas覺d覺r. Adaletin ihlal edildii, insan onurunun ayaklar alt覺na al覺nd覺覺 her yerde Emma Goldman, ba覺na neler geleceini dikkate almaks覺z覺n, haks覺zl覺a kar覺 protestoda bulunmak i癟in ateli konumalarla ortaya 癟覺kmatayd覺. Ve kendi eyleminin sonu癟lar覺ndan bakalar覺n覺n zarar g繹rmesine hi癟bir zaman izin vermiyordu; yapt覺klar覺n覺n t羹m sorumluluunu 羹stlenmeye her zaman haz覺rd覺. Bakan McKinley’in Buffalo’da 繹ld羹r羹lmesinden sonra anaristlere kar覺 korkun癟 bir nefret kampanyas覺 balad覺覺nda, Emma’n覺n 羹lkeyi terk etmesi i癟in arkadalar覺n覺n 癟ok b羹y羹k 癟aba harcamalar覺 gerekti. “Cesur ve zg羹r 襤nsanlar覺n” 羹lkesinde yaanan ikago adalet trajedisi ve dier adli canavarl覺klar arkadalar覺n覺n 覺srarlar覺n覺 elbette hakl覺 k覺l覺yordu. Ama Emma Goldman yerinden k覺p覺rdam覺yor ve yaklaayan uursuzlua meydan okuyordu. Czologsz olay覺nda hi癟bir sorumluluu olmamas覺na ramen baka yoldalar覺yla birlikte tutukland覺 ve polisin korkun癟 vahetine maruz kald覺. T羹m 羹lkede kar覺-devrimci s羹r羹ler, t羹m su癟u, inanc覺 hilaf覺na hakim d羹羹nceyle uzlamay覺 reddetmek olan bu yiit kad覺n覺n kellesi i癟in uluyorlard覺. Emma Goldman’覺n o zaman her eye ramen hayatta kalabilmesi belki de sadece bir tesad羹ften ibarettir.

   1914 y覺l覺nda b羹y羹k kitle k覺y覺mlar覺 balad覺覺nda Emma Goldman savaa kar覺 sesini ilk y羹kseltenler aras覺ndayd覺. Sava kar覺tlar覺n覺n bir癟ou, bizzat Amerika savaa girince fikrini deitirmiti. Emma Goldman bunu yapmad覺. Kan ve intikam duygular覺n覺n b羹t羹n 羹lkeyi adeta kas覺p kavurduu d繹nemlerde bile davas覺na korkusuz bi癟imde sad覺k kalmay覺 bilmdi. Sonu癟, tutuklanma ve iki y覺l s羹ren g繹zalt覺 oldu. Sava sonra erdiinde Emma Goldman vatanda覺 olduu bu 羹lkeden s覺n覺rd覺覺 edilerek, ayn覺 kaderi paylaan ilk grupla birlikte Sovyet Rusya’ya g繹nderildi. Kalben hep bal覺 olduu eski yurduna hangi duygularla d繹nd羹羹n羹 aa覺daki sat覺larda, 繹zellikle de haz覺rlamakta olduu daha kapsaml覺 eserinde okuyaca覺z. Emma Goldman’覺n hareketli yaam覺ndaki en ac覺 tecr羹beler kukusuz Rusya’da edindikleriydi. Bu sat覺rlar, 繹zg羹rl羹k 繹zlemiyle kavrulan ve en y羹ce beklentilerinin ihanete urad覺覺n覺 g繹ren bir ruhun ifadesidir. Sosyalizm sloganlar覺yla yar覺m yamalak gizlenmi gaddar bir ger癟ekliin i癟i bo par覺lt覺s覺 b繹yle bir ruh 羹zerinde iki kat itici etki yaratm覺 olmal覺d覺r.

   Bu kitap癟覺覺n s繹z羹m ona radikal bas覺n覺n kabul etmemesinin ard覺ndan bir burjuva gazetesinde yay覺mlanmas覺, o 羹nl羹 “proleterya diktat繹rl羹羹n羹n” tam ya da yar覺 savunucular覺 a癟覺s覺ndan, Emma Goldman’覺 umutsuz lanet ve kiisel s繹vg羹 seliyle bomaya kalkman覺n yeterli gerek癟esi oldu. Bolevik Rusya’n覺n ulslararas覺 konferanslarda kapitalist d羹nyan覺n temsilcileriyle ayn覺 masalarda oturmalar覺na tek laf etmeyen ayn覺 insanlar, ger癟ekliin, b羹t羹n dier yollar kapal覺 olduu i癟in burjuva bas覺n覺nda yay覺mlanmas覺na ahlaki bir 繹fke duyuyorlar. Ger癟ekte ise bu sat覺rlar覺n i癟eriine kar覺 s繹yleyecek bireyleri olmad覺覺ndan onu karalamak i癟in baka ara癟lara bavuruyorlar. Emma Goldman’覺n bu doutan yeteneksizleri 繹zel olarak yan覺tlamaya gereksinimi yok. Onun t羹m yaam覺 bu gibilerin su癟lamalar覺na verilen yan覺tt覺r. Floransal覺’n覺n s繹z羹 onun i癟in de ge癟erlidir: Segu il tuo corso, e lascia dir le gente!(3)

   Dipnotlar:

   1: Bug羹nk羹 Litvanya’ da (癟.n)
   2: Bug羹nk羹 Letonya’da (癟.n)
   3: Dante’nin s繹z羹: 襤t 羹r羹r, kervan y羹r羹r.

   Giri

   Rusya’da ge癟irdiim iki y覺l i癟erisinde Amerikan bas覺n覺nda benimle yap覺ld覺覺 iddia olunan g繹r羹melerden s繹z eden 癟ok say覺da yaz覺 yay覺mland覺. Bu yaz覺lar覺n birka癟覺nda benim d羹羹ncelerimi deitirdiim, art覺k devrime inanmad覺覺m ve devrimin zorunluluundan art覺k emin olmad覺覺m beyan edildi. Hatta bir gazete sansasyonel bir hikaye uydurup odamda kutsal bir eya gibi bir Amerikan bayra覺 bulundurduumu yazd覺. K覺sacas覺 Amerikan h羹k羹metine kar覺 iledii su癟lar覺n fark覺na varm覺, g羹nah 癟覺karan bir papaza benzetildim.

   Bunlar覺n t羹m羹 tabii ki sa癟mal覺ktan ibarettir. D羹羹ncelerimin doruluuna hi癟bir zaman imdiki kadar derinden inanmam覺t覺m; daha 繹nce hi癟bir zaman, anarist 繹retinin i癟 tutarl覺覺na ve mant覺覺na ilikin bu kadar g羹癟l羹 kan覺tlar覺m olmam覺t覺. Ancak kimseyle ayr覺nt覺l覺 bir s繹ylei yapmad覺m. Bunun nedeni ise, Rusya’n覺n trajik durumunu kavrayabilecek duruma gelmek i癟in bir y覺ldan fazla bir zamana ihtiya癟 duymu olmamd覺. imdi olduu gibi o zamanda Rus sorununun birka癟 s覺radan lafla ge癟itirilemeyecek kadar karma覺k olduuna inan覺yordum. Rusya 羹zerine, orada birka癟 hafta ya da en iyi olas覺l覺kla birka癟 ay kald覺ktan sonra yazan insanlar覺n kitaplar覺n覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺n bana 癟ok y羹zeysel gelmesinin nedeni de budur. Kendim net bir fikir sahibi olmadan belli bir fikri kamuoyu nezdinde a癟覺klama sorumluluunu hissetmi bile olsam, bunu bas覺n temsilcilerine yapamazd覺m. Emperyalist g羹癟lerin Rusya’n覺n boaz覺n覺 s覺kmaya devam ettikleri bir s羹re癟te suskunluu s羹rd羹rmenin gerekli olduunu d羹羹n羹oyrdum. Ayr覺ca gazetecilerle yaad覺覺m otuz y覺ll覺k deneyim, istisnalar覺n覺n olduunu memnuniyetle itiraf etsem de, onlar覺n d羹r羹stl羹kleri konusunda beni ikna etmeye yetmiyordu.

   Art覺k suskunluk d繹nnemi sona erdi. Bu nedenle s繹ylenmesi gerekenleri a癟覺k癟a s繹yleyeceim. Bu noktada kar覺laaca覺m zorluklar覺n bilincindeyim. Gericilerin, yani Rus devriminin d羹manlar覺n覺n s繹zlerimi yanl覺 yorumlayacaklar覺n覺 biliyorum. Kom羹nist Partisi ile Rus devrimini birbirine kar覺t覺ran devrimin s繹z羹m ona dostlar覺n覺n da beni mahkum edeceklerinden eminim. Bu nedenle tutumumu iki tarafa da a癟覺klamamam覺n gerekli olduunu d羹羹n羹yorum.

   D繹rt y覺l 繹nce ABD h羹k羹meti benden bir cani yaratarak evimi ve 羹lkemi terke zorlad覺. Ve bunlar覺n t羹m羹 savaa kar覺 sesimi y羹kseltme cesareti g繹stermemden dolay覺 oldu. O zamanlar sava覺n yol a癟aca覺 korkun癟 y覺k覺ma, olaan羹st羹 maddi hasara ve onun s覺n覺rs覺z say覺da insan hayat覺na mal olaca覺na dikkat 癟ekiyordum. Su癟um buydu. Bug羹n sava覺 desteklemi olan bir癟ok insan, sava覺n genel 繹fke seline kap覺lmayanlar覺n hakl覺 olduuna, sava覺n bir tak覺m arlatanlar ve onlar覺n hempalar覺 taraf覺ndan sava lordlar覺n覺n 癟覺karlar覺 i癟in balat覺ld覺覺na, desteklendiine ve finanse edildiine inan覺yor. “Demokrasi i癟in sava”, “sava覺 bitirmek i癟in sava” sloganlar覺 d羹nyay覺 ger癟ek bir cehenneme 癟evirdi. A癟l覺k kral覺 b羹t羹n 羹lkeleri kas覺p kavururken, sava s覺ras覺nda insan etini yok ederek zenginleenler krallar覺n bu en g羹癟l羹s羹ne kur yap覺yorlar. Milyonlarca insan覺n katledilmesi ve yerk羹renin yar覺s覺n覺n 癟繹le 癟evrilmesiyle yetinmeyip, d羹nyay覺 bir kaleye, halklar覺n y羹zy覺llar s羹ren sava覺mla elde edilen hak ve 繹zg羹rl羹klerinin zincire vurulduu bir zindana 癟evirdiler. Bir zamanlar “cesur ve 繹zg羹r insanlar覺n 羹lkesi” olarak bilinen demokratik Amerika, t羹m 羹lkelerin bakald覺ranlar覺na kucak a癟an 襤ngiltere, 繹zg羹rl羹羹n eii Fransa ve daha 繹nemsiz bir癟ok 羹lke… hepsi bug羹n ruhun 癟繹llerinden baka nedirler? Bunlar覺n bir zamanlar konuklara a癟覺k olan kap覺lar覺 bug羹n kapal覺 ve s羹rg羹l羹. Sadece politik tutuklular覺n iniltileri, s覺n覺rs覺z say覺daki isizin k羹f羹r ve beddular覺 bu d羹羹nce ve fikir mezarl覺覺nda sessizlii bozuyor.

   Ger癟ekten de sava lordlar覺, eserleriyle 繹v羹nebilirler. Komplolar覺 baar覺l覺 oldu. Demirden pen癟eleriyle d羹nya halklar覺n覺n enselerine 癟繹lm羹 bulunuyorlar. Asl覺nda u Rusya da olmasa keyiflerine diyecek yok.

   O asil sermaye ve ordu ikilisi Rusya’da bir devrimin olaca覺n覺 hesaplamam覺t覺. Tam da emperyalizmin zaferinden emin olduu, sava ganimetlerinin su gibi akmaya balad覺覺 bir d繹nemde Rus halk覺n覺n kalk覺p da devrimi t羹m d羹nyaya yayabilecek bir yang覺n覺 癟覺kar覺vermesi hi癟 de “kibar” bir davran覺 deildi. Bu “hayas覺zl覺覺” ezmek i癟in bireyler yapmak gerekiyordu. Almanya ile sava, ikiy羹zl羹l羹kle, Alman halk覺na kar覺 deil, Alman emperyalizmi ve militarizme kar覺 bir sava diye sunulmutu. Ayn覺 hilekar dil Rus devrimine kar覺 tezgahlanan ha癟l覺 seferi olumlan覺rken de kullan覺ld覺. Rus halkna deil, Boleviklere kar覺 sava覺l覺yordu -devrimi onlar atelemilerdi, onlar覺n yok edilmeleri gerekiyordu. B繹ylece Rusya’ya kar覺 sava balat覺ld覺. 襤galciler milyonlarca Rusu 繹ld羹rd羹ler. abluka nedeniyle y羹zbinlerce kad覺n a癟l覺k ve suktan 繹ld羹. Rusya umutsuzluun ve 繹l羹m羹n kol gezdii korkun癟 bir 癟繹le d繹n羹m羹t羹. Boleviklerin iktidar覺 s覺n覺rs覺z bir g羹ce ula覺rken, Rus devrimi yerle bir olmaktayd覺. Emperyalistlerin Rusya’ya kar覺 y羹r羹tt羹kleri d繹rt y覺ll覺k komplonun sonucu budur.

   Peki, bu neden oldu? ok basit: Devrimi tek ba覺na ger癟ekletiren ve onu ne pahas覺na olursa olsun sald覺rganlara kar覺 korumaya kararl覺 olan Rus halk覺, s覺n覺rs覺z say覺daki cephede, i癟teki d羹manlara gerekli dikkati g繹steremeyecek derecede meguld羹. Rusya’n覺n i癟i ve k繹yl羹leri cephede kahramanca hayatlar覺n覺 ortaya koyarlarken, i癟erdeki d羹man giderek g羹癟leniyordu. Bolevikler, yava ama g羹venli ad覺mlarla Sovyetleri yok eden, devrimi 癟繹kerten, b羹rokrasi ve despotizm a癟覺s覺ndan d羹nyan覺n b羹t羹n b羹y羹k devletleriyle boy 繹l癟羹ebilecek merkeziyet癟i bir devlet kuruyorlard覺.

   襤ki y覺ll覺k g繹zlem ve dneyimlerime dayanarak kesin olarak s繹yleyebilirim ki, d覺tan s羹rekli bir sald覺r覺 tehdidi olmasa, Rus halk覺 Kol癟aklar覺n, Denikinlerin ve dierlerinin sald覺r覺lar覺nda olduu gibi, i癟teki tehdidi g繹recek ve defetmi olacakt覺. Emperyalistlerin kar覺 sald覺r覺lar覺 olmasa, halk, kom羹nist devletin y覺k覺lan Rusya’y覺 yeniden ina etmek konusundaki yeteneksizliini, s覺l覺覺n覺 anlayacak, onun 癟ablar覺n覺n ger癟ek hedefini kavrayacakt覺. Bu durumda kitleler 羹lkenin dumura uram覺 sosyal g羹癟lerini harekete ge癟irebilirlerdi. Peki halk da ayn覺 ekilde yan覺l覺p yolunu a覺ramaz m覺yd覺? Tabii, bu da m羹mk羹nd羹. Ancak bu durumda kendi insiyatifine ve g羹c羹ne g羹venmeyi 繹renecek ve sadece bununla bile devrim kurtar覺labilecekti.

   Y羹zy覺llar覺n en b羹y羹k olay覺 Rus devriminin 癟繹k羹羹, yaln覺zca yabanc覺 g羹癟lerin m羹dahalesini talep eden bir k覺s覺m eski devrimcinin caniyane aptall覺klar覺 ve bu m羹dahaleyi finanse eden emperyalistler y羹z羹nden ger癟eklemitir. Boleviklerin, sald覺r覺lar覺n hedefi olmalar覺 nedeniyle, uzunca bir s羹re sosyal devrimin kutsal sembol羹 olarak g繹z羹kebilmelerini de buna bor癟luyuz.

   Uursuz bir yan覺lg覺y覺 burada ortaya koymak istiyorum. Hay覺r, devrime inanc覺m覺 yitirmedim. Tersine, Lenin’in askeri kom羹nizm diye adland覺rd覺覺 eyin d羹nyaya dayat覺lmas覺 durumunda, gelecek her devrimin yenilgiye mahkum olduuna mutlak bir bi癟imde inand覺覺m i癟in bu yan覺lg覺y覺 ortaya koymak istiyorum. Boleviklerin Rus Devrimine neler yapt覺klar覺, devletin gereklilii konusunda ikna olduum i癟in deil; Rusya’da yaananlar, hangi bi癟im alt覺nda ve hangi gerek癟eyle davran覺rsa davrans覺n her t羹r devletin, kitlelerin 繹zg羹r d羹羹nmelerini ve eylem taleplerini felce uratan 繹l羹mc羹l bir a覺rl覺k oluturduunu her 癟eit teoriden daha net bir bi癟imde g繹zlerimizin 繹n羹ne serdii i癟in anlataca覺m. Bunu anlatmay覺 Boleviklerin eliyle 癟arm覺ha gerilen devrim, eziyet edilen Rus halk覺na ve yan覺lt覺lan d羹nyaya kar覺 bir bor癟 olarak g繹r羹yorum. Ve b羹t羹n borcumu, yazd覺klar覺m覺n gerici g羹癟ler taraf覺ndan k繹t羹ye kullan覺lmas覺na ve g繹rme yetilerini yitirmi radikallerin sald覺r覺lar覺na ald覺r覺 etmeksizin 繹demek istiyorum…

   Stokholm, Ocak 1922 – Emma Goldman

   Sovyet Devriminin 繹k羹 Nedenleri

   Rus devriminin boulmas覺na katk覺da bulunan fakt繹rler tart覺覺l覺rken, sadece kar覺-devrimcilerin bu trajedide oynad覺klar覺 role dikkat 癟ekmek yeterli deildir. 羹phesiz ki onlar覺n su癟lar覺 sonsuza kadar lanetlenmeyi hak edecek kadar b羹y羹kt羹r. Bu Rus “yurtseveleri” -monaristler, Kadetler (anayasal demokratlar), sac覺 sosyal devrimciler vs.. – d羹nyay覺 bir d覺 m羹dahale i癟in velveleye verdiler. Onlar bu savata, kendi 羹lkelerinden ve baka uluslardan binlerce insan覺n kurban edilmesinin ba sorumlular覺d覺r. Kendileri tam bir g羹venlik i癟inde ya覺yorlard覺: Onlara ne eka’n覺n kurunlar覺, ne de a癟l覺覺n ya da tif羹s羹n uursuz eli ula覺yordu. Yurtsever rol羹 oynamak i癟in b羹t羹n imkanlar覺 mevcuttu. Ama bunlar覺n hepsi yeterince bilinen eylerdir ve yeniden a癟覺klanmalar覺 gerekli deildir. Bilinmeyen, Rus devriminin 癟繹k羹羹yle sonu癟lanan bu b羹y羹k sosyal trajedide rol oynayan g羹癟lerin, sadece m羹dahale traftar覺 Ruslar ve m羹ttefiklerinden ibaret olmad覺覺d覺r. Bir dier g羹癟 Boleviklerin kendisiydi ve imdi onlar覺n rolleri hakk覺nda bireyler s繹ylemek istiyorum.

   Belki de Rus devriminin kaderi daha doarken belli olmutu. Devrim, Rusya’n覺n kan覺n覺 kurutan, erkek n羹fusun en se癟kin kesimini yok eden ve t羹m 羹lkeyi 癟繹le 癟eviren d繹rt y覺ll覺k bir sava覺n ard覺ndan ortaya 癟覺kt覺. Bu koullar alt覺nda devrimin, d羹nyan覺n geri kalan k覺sm覺n覺n azg覺n sald覺r覺s覺na kar覺 koyacak g羹c羹 bulamamas覺 anla覺labilirdi. Bolevikler, Rus halk覺n覺n b羹y羹k politik deiimler i癟in gerekli olan ilk at覺l覺m覺 ger癟ekletirecek g羹ce ve 繹zveriye sahip olduunu, ancak devrimci bir d繹nemin yava ve yuprat覺c覺 g羹nl羹k ileri i癟in zorunlu olan sabra sahip olmad覺覺n覺 iddia etmekteler. Ben bu iddian覺n doru olduunu d羹羹nm羹yorum. Bu iddia iyi gerek癟elenndirilmi olsa bile ben, Rus devrimini oan ve halk覺 despotizm boyunduruu alt覺na sokan eyin, esas olarak d覺ardan gelen sald覺r覺lar deil, Rusya’n覺n kendi i癟indeki anlams覺z ve ac覺mas覺z y繹ntemler olduu sav覺nda direnirdim. Bu, Boleviklerin Marksist devlet sanat覺yd覺; ilk d繹nemlerde devrimin baar覺s覺 i癟in zorunluluk olarak g繹klere 癟覺kar覺lan, ama her tarafa sefalet, g羹vensizlik ve d羹manl覺k yayd覺ktan ve halk覺n Rus devrimine g羹venini yava yava yok ettikten sona zararl覺 g繹r羹l羹p bir kenara at覺lan taktikti.

   Herhangi bir d繹nemde, devrim i癟in en b羹y羹k tehlikenin d覺 sald覺r覺lardan m覺, yoksa i癟eride halk覺n d覺lanmas覺ndan, devrime olan ilgisinin felce urat覺lmas覺ndan m覺 geldii yolunda bir kuku var olduysa, Rus devrimi bu kukuyu ebediyen ortada

  16. 16 Anonim 8 Aral覺k 10 / 5pm

   Sizin tarikat’tan biri 繹yle yaz覺yor :Stalin’in mezar覺na t羹k羹rmeyecek biri varm覺….
   u anlat覺ma u yaz覺ya ve terbiyesizlie bak覺n覺z !
   襤te b繹ylesine bir dil.. ve karalama ! Zizek dahi bunca sayg覺l覺 iken..!Hi癟 deilse Stalin’in insanlh覺覺n onurunu kurtard覺覺n覺 teslim edebiliyor.Y羹reklilik budur !Ya siz?

  17. 17 Hurit 8 Aral覺k 10 / 5pm

   Stalin neyi “kurtarm覺t覺r”? Ben s繹yleyeyim: 10 milyona yak覺n Rus k繹yl羹s羹n羹, on binlerce i癟iyi, Bolevik partisi’nin aa覺 yukar覺 b羹t羹n eski mensuplar覺n覺, b羹t羹n muhalefet mensuplar覺n覺, kendi Stalinist kadrolar覺n覺n 繹nemli bir k覺sm覺n覺, hizmetindeki GPU-NKVD kardolar覺n覺n 20 binini, G羹rcistan’daki tan覺d覺k ve akrabalar覺n覺n 癟ounu, 羹zbirlenci Polonyal覺y覺, Alman kom羹nistlerini, Komintern’e bal覺 partilerin bir癟ok aktivistini, baka milliyetlerden y羹z binlerce insan覺 vb vb saymakla bitmeyecek kadar masum insan覺 aileleriyle, 癟ocuklar覺yla birlikte mezara g繹ndererek bu d羹nyadan “kurtarm覺”t覺r.

   Zizek mi? Zizek falan bilmem ben kardeim, Stalin’i savunan 繹nce bu milyonlar覺n hesab覺n覺 versin. Tabii bir de devrimin katlediliinin.

  18. 18 Anonim 8 Aral覺k 10 / 5pm

   “Zizek mi ? Zizek falan bilmem ben kardeim ” vah vah vah !
   Bu bizim laz’覺n hikayesine d繹nd羹..Rizeden vapura binmi 襤stanbul g繹r羹n羹nceye kadar kemen癟esiyle hep saksaan覺n kuyrui,saksaanin kuyrii deyip durmu !Sonunda birisi dayanamay覺p yan覺na sokulmu,Kardeim Sen yola 癟覺kt覺覺m覺zdan beri hep” saksaanin kuyrii,saksaanin kuyrui ” diyorsun !gerisi yokmu bu “saksaanin kuyruinin?”
   S繹yleyecekt羹m da :”degiyor yere yere, degiyor yere yere !
   Evet..Zizek kim 繹ylemi ? Seni nas覺l ciddiye alabilirim ?

  19. 19 Sen kimsin, Zizek kim? 8 Aral覺k 10 / 6pm

   Stalin Hitler kadar adi al癟ak bir katildir. Zizek hi癟bir felsefi degeri olmayan bir pop d羹s羹n羹r ve kaldirim felsefesi yazaridir. Stalin ne kadar sarlatan bir diktat繹rse, Zizk de o kadar sarlatan bir 羹癟 kagit癟idir..

  20. 20 Hurit 8 Aral覺k 10 / 8pm

   Delikanl覺, ben zizek kim demedim, zizek falan tan覺mam dedim. T羹rk癟eyi senin d羹zeyinde anlayanlar覺n esasl覺 bir dilbilgisi eitiminden ge癟mesi gerektii anla覺l覺yor. Akam akam beni s繹yleteceksin. Seni kar覺ma al覺r Zizek’i de dierlerini de 繹retirim. Stalin’in “kurtard覺klar覺” listesine bir ey diyemeyince sap覺tt覺n bak覺yorum.

  21. 21 Anonim 8 Aral覺k 10 / 9pm

   acmal覺yorsun!
   Yazd覺覺n yaz覺ya bak ! 襤lk yaz覺nda :”Zizek’mi ?Zizek falan bilmem ben kardeim” diye yaz覺yorsun.SONRA: “Delikanl覺
   ben zizek kim demedim,zizek falan tan覺mam dedim”
   diyorsun.EH ..Art覺k bu 癟eliki benim deil senin sorunun ve 癟繹z羹mlemekte sana d羹er .Ya.. sakaan覺n kuyrugi !

  22. 22 Israil, T羹saiad ve generaller veletlerini piyasaya s羹rd羹 8 Aral覺k 10 / 10pm

   27 Mayis fasist darbesini yapan general ve subaylarin 癟ocuklariyla, mason isadamlarinin veletleri 60-70’li yillarda T羹rkiye’yi kan ve atese boyadilar ve iki askeri darbeye zemin hazirladilar. Bunlarin en uyaniklari darbelerden sonra holdinglere ve medya plazalarina kuruldular. Avanaklar da arada harcandi. Ayni se癟kin kesimlerin veletleri bug羹n de Israil ajani generallerin ve kartel medyanin kiskirtmasiyla ayni oyunu sahneye koyuyorlar. Halkin partisi Ak Parti’ye ve demokrasinin bek癟isi proleter ve k繹yl羹 癟ocuklarina karsi imtiyazli burjuvalarin simarik veletleri saldirtiliyor. Ancak ayni oyun iki kez tutmaz, birincisi trajedi idi , ikincisi ancak komedi olabilir.

  23. 23 Anonim 8 Aral覺k 10 / 11pm

   Bolevizm hi癟 bir zaman i癟in tek kiinin diktat繹rl羹羹 deildir.
   Bolevizm, proleteryan覺n diktat繹rl羹羹d羹r.i癟i demokrasisi Lenin’in deyiiyle burjuva demokrasisinden y羹z kat daha iyi bir demokrasidir.Bu bak覺mdan proleterya diktat繹rl羹羹n羹 羹癟 ka覺ts覺z bir ekilde i癟i ve k繹yl羹llerin aras覺ndan se癟ilmi delegeler temsil eder.T羹m yetki bunlar覺n elindedir.Stalin d繹neminde de bu b繹yledir.Hi癟bir karar Stalin’in emriyle falan al覺nmam覺t覺r.Burjuva tarih癟ilerinin kin’i s覺radan insanlar覺n yani i癟i ve k繹yl羹lerin tarihte(Paris kom羹ninden sonra) ilk kez insandan say覺lm覺 olmalar覺 ve erk’i ele ge癟irmi olmalar覺d覺r.Durum esas覺nda bu 癟er癟evededir..Devletin varl覺覺na ,var oluuna itiraz edenler,kom羹nizme hen羹z ulamadan ve devletin s繹nmesi ger癟eklemeden,evrimsiz
   devletsizliin nas覺l olabileceini a癟覺klamal覺d覺rlar.Anaristlerin
   MARKS ve Lenin’e takmalar覺 asl覺nda bu,’devlet ‘sorunudur.

  24. 24 T羹rk羹m, dogruyum, 癟aliskanim... 9 Aral覺k 10 / 12am

   Bolevizm hi癟 bir zaman i癟in tek kiinin diktat繹rl羹羹 deildir…
   Imtiyazsiz, sinifsiz kaynasmis bir kitleyiz…
   ulu 繹nder Atat羹rk yedi d羹vele karsi savasti…
   Lenin ve Stalin proletaryanin 繹nderleri…
   Burjuvalar Stalin’e kin duyar, emperyalistler Atamiza kin duyar, Atam benim canimin i癟i, Atam izindeyiz, Lenin yoldas 癟ok yasa, ha Ali Hoca, ha Hoca Ali.. hepsi ayni kapiya…bebeler irk癟i-fasist egitim aldik癟a Kemalist veya Kom羹nist oluyor, insanligini yitirip eli kanli cani oluyor, Stalin’e h璽l璽 inanan varsa ya ileri geri zekalidir, ya da kendisi de cani ruhludur ki, cani ruhlu teorilere inanmaktadir…Ne mutlu t羹rk羹m ve Stalinistim diyene…

  25. 25 Hurit 9 Aral覺k 10 / 8am

   23 nolu yoruma:

   iiisssstttt sessiz olun… G繹rm羹yor musunuz r羹ya g繹r羹yor…

  26. 26 Anonim 9 Aral覺k 10 / 1pm

   Dedikodu deil,verilerle konuun..Atat羹rk veya T羹rkiye ile Boleviklerin tek ilikisi ,D羹nya emperyalizmine kar覺 mazlum bir milletin taraf覺nda olmalar覺,hakl覺 savalar覺nda onlara destek !
   T羹rkiye ve Kemalizm konusundaki kapsaml覺 tav覺r i癟in 1928’de A.Scnurov’un ‘T羹rkiye Proleteryas覺’deerlendirmesi var.Kemalizm orada gayet a癟覺k bir ekilde ‘faizm’olarak deerlendirilir.Sonra 襤.Kaypakkaya’n覺n deerlendirmeleri de
   var bak.Se癟me yaz覺lar.
   Durum bu iken iftira ve demogojilerle dedikodu yap覺yor,k羹f羹rl羹 konuuyorsunuz..Sizden de ancak b繹yle pis y羹reklilik ancak beklenir.Pis burjuvalar!

  27. 27 Hurit 9 Aral覺k 10 / 1pm

   Peki bundan sonra dikkat ederiz, elimizi y羹z羹m羹z羹 iyi y覺kar, 羹st羹m羹ze ba覺m覺za dikkat eder, temiz burjuvalar oluruz.

  28. 28 Mazlum millet 9 Aral覺k 10 / 1pm

   Birinci D羹nya Savasi emperyalist paylasim savaslarindan biridir, Osmanli Imparatorlugu da emperyalist taraflardan biridir. Zaten emperyal demek imparatorluk demektir. Atat羹rk Ilkokulu’nda bunu 繹gretmiyorlar tabii. Atat羹rk ve Lenin arasindaki iliski iki diktat繹r arasindaki iliskidir. Ikisi arasindaki dostluk avanak kom羹nistlerin, m羹sl羹manlarin, t羹rklerin ve K羹rtlerin kani 羹zerine kurulmustur. Atat羹rk bebeleri bunu 繹grenmemistir, zaten kendilerine agabeylerinin 繹grettikleri disinda birsey bilmezler. Scunurov kim? Sibirya’da hangi kampta 繹ld羹r羹ld羶, karisinin ve kizlarini irzina ge癟ildi mi, Stalin akrabalarindan, okul arkadaslarindan, kedisinden, k繹peginden hangilerini sag birakti? Yil neredeyse 2011, h璽l璽 canileri, fasistleri, eli kanli diktat繹r k繹pekleri savunan ahmaklar var.

  29. 29 Yunanli kom羹nist aydin da maskeyi atmis 9 Aral覺k 10 / 5pm

   Anlasilan d羹nyadaki b羹t羹n kom羹nistler artik y羹zlerindeki maskeyi attilar. Bakin Z羹lf羹’n羹n arkadasi Theodorakis ne yapmis:
   Theodorakis織in 癟ok tart覺覺lacak deklarasyonunu 繹zetle u g繹r羹leri i癟eriyor;
   “G羹lm羹lcine織de T羹rk yok ama Konsolusluu var! Orada milliyet癟i tohumlar ekiyorlar, bu d羹manl覺kt覺r!. Oras覺 癟ok hassas bir b繹lgedir. T羹rk Konsolosluu bulunmas覺 dikkat 癟ekicidir. Konsolusluk T羹rk propogandas覺 yap覺yor ve bu sorun, Amerikal覺lar覺n devaml覺 olarak Az覺nl覺klar覺n Helenler織den bask覺 g繹rd羹羹n羹 belirtmeleri kar覺s覺nda daha da tehlikeli bir durum arz ediyor.”
   Deklarasyona sert tepki g繹steren Avrupa Bat覺 Trakya Federasyonu (ABTTF) Bakan覺 Halit Habipolu,
   ” Theodorakis gibi ahsiyetlerin 羹lkelerini demokratikletirmeleri, az覺nl覺klar覺 tehlike deil de bir deer ve zenginlik olarak g繹r羹p onlar覺n haklar覺n覺 desteklemeleri gerekir. Kendisi ise tam tersi y繹nde hareket ediyor. Avrupa Konseyi織nden Birlemi Milletler織e, hatta kimi AB politikac覺lar覺na kadar hemen herkesin g繹rd羹羹n羹 Say覺n Theodorakis織in g繹rmek istemedii anla覺l覺yor.” diye konutu.

   Habipolu, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹;
   “A覺r覺 milliyet癟ilik kalkan覺na s覺覺narak s覺radan politikac覺lar覺 繹rnek almak bir ayd覺na yak覺m覺yor. Bat覺 Trakya T羹rkleri織nin insan, vatandal覺k ve az覺nl覺k haklar覺n覺 savunmak i癟in uluslararas覺 alanda 癟aba g繹steren ABTTF, Theodorakis織in bundan sonraki a癟覺klamalar覺n覺 da yak覺ndan izlemeye devam edecek”.

  30. 30 Hurit 9 Aral覺k 10 / 7pm

   Theodorakis a癟覺s覺ndna hi癟 a覺rmad覺m. Zaten imdi kendisi muhafazakanr bir partinin 羹yesi. Stalinist k繹kleri de milliyet癟iliini besliyordu zaten. Yine de m羹ziini zevkle dinlemekten geri kalmam. O m羹zik bize ait, ona deil.

  31. 31 mehmet 繹zkaya 16 Aral覺k 10 / 8pm

   T羹rkiyenin 癟agdisi solculari hari癟 d羹nyada Stalinin mezarina t羹k羹rmeyecek bir Allahin kulu var mi?

   yuh demekden baka ne denilebilir ?
   tarih milyarlarca insan覺n g繹z羹yle elbette okunabilir. ya da proleteryan覺n g繹z羹yle?

  32. 32 yunan solu 16 Aral覺k 10 / 9pm

   theodorakis sac覺 deil. yunan kp’sinin de buna benzer tezleri vard覺r. k覺br覺sta iktidardaki kp daha da ulusalc覺d覺r. balkanlardaki b羹t羹n b羹y羹k sosyalist partiler zaten bizim chp gibidir. biz de buna kemalizm deniyor.

  33. 33 Hangi proleterya zkaya 16 Aral覺k 10 / 10pm

   Stalin’in 繹ld羹rd羹g羹 milyonlarca proloter mi, yoksa T羹rkiye’de kendisini solci zannededn Kemalist saskinlarin hayalindeki Stekhanov’lar mi?

  34. 34 yurtsevmeyen 16 Aral覺k 10 / 10pm

   pa癟a meke q羹ne
   k羹rt癟ede kullan覺l覺r, t羹rk癟esi g繹t羹ne bez koyma yani pis yerini bezle kapatmaya 癟al覺ma demek. k羹rt癟ede duruma cuk oturuyor ama t羹rk癟ede pek deil…ee kardeim sizde bu bilinmeyen dili 繹reninde b繹yle zorlanmayal覺m…
   hala birileri staline bolevizme falan 繹vg羹ler diziyor…
   deliklerini bezle kapatmaya 癟al覺覺yor…
   devam kardeim devam…

  35. 35 Org. Cetin Dogan'i anladim 16 Aral覺k 10 / 10pm

   Ger癟ek bir solcu, marksist, leninist, stalinist, durusmaya girerken ayakkabilarinin 癟amurlarini korumalik yapan askerlere sildirmesinden belli. Tipki Mao, tipki Kim , tipki Castro, tipki Kemal, tipki Saddam, tipki M羹barek, tipki Turkish provok fraksiyonlarinin kirmizi kaskollu komik k羹癟羹k liderleri gibi…

  36. 36 Anonim 20 Aral覺k 10 / 12am

   pa癟a meke q羹ne
   k羹rt癟ede kullan覺l覺r, t羹rk癟esi g繹t羹ne bez koyma yani pis yerini bezle kapatmaya 癟al覺ma demek. k羹rt癟ede duruma cuk oturuyor ama t羹rk癟ede pek deil圯e kardeim sizde bu bilinmeyen dili 繹reninde b繹yle zorlanmayal覺m
   hala birileri staline bolevizme falan 繹vg羹ler diziyor
   deliklerini bezle kapatmaya 癟al覺覺yor
   devam kardeim devam

   ok 癟al覺覺lm覺 bir makalenin herkesin anlayaca覺 dilden son s繹z羹 olsa gerek.
   G羹zel bir eletiri olduunu t羹m okuyanlar takdir edecektir.

  37. 37 Comrade Stalin 5 ubat 11 / 6pm

   insanlar ideolojilerine uygun karaktere b羹r羹nemezse karakterlerine uygun ideoloji bulurlar…t羹m anti-stalinistlerin karakterleri incelenmelidir..bunun en 羹nl羹 繹rnei soljenitsindir..2. d羹nya sava覺nda cephede sovyet y羹zba覺s覺d覺r..her an 繹l羹m ihtimali vard覺r..ba komutan stalin aleyhinde- t羹m mektuplar覺n okunduunu ve yakalanaca覺n覺 bile bile- yaz覺lar yazar..ordudan at覺l覺r,sibirya ya gider,yan gelip yatar..kendi deyimiyle “ortam 癟ok rahatt覺r”…sonra yazar olup -stalin in gulag kamplar覺n覺n edebiyata faydalar覺 da oluyor yani- stalin aleyhinde yaz覺lar yazar, kendi karakterine uygun bir tak覺m ideolojik k覺l覺flar da bulmutur art覺k…tamam art覺k i 癟繹z羹ld羹…stalin k繹t羹..! neden? 癟羹nk羹 burjuva d羹nyan覺n “peygamber”, “edebiyat dahis” ilan ettii soljenitsin b繹yle buyurdu…eh art覺k o ve benzerleri b繹yle buyurduysa d羹羹nmekten yoksun bizim gibi aciz stalinci kullara da inanmaktan baka ne d羹er ki..?

  38. 38 mirhan inan 12 Mart 12 / 1pm

   marksizm ve faizmin k繹keni ayn覺d覺r.biri i癟i biri burjuva i癟in diktat繹rl羹k kurar zul羹m yapar.ama k繹keni ayn覺d覺r.marksizm faizme kar覺 emek癟ilerin alternatifi deildir.b羹rokratlar覺n alternatifidir.kapitalizm zaten deildir.alternatif yol anarizmdir.ama marksistler gibi kesin bir yol olarak deil tart覺覺labilecek bir sistem olarak.

  39. 39 Anonim 12 Mart 12 / 5pm

   Muaviye ve Sovyetler Birlii

   襤nsanl覺k binlerce y覺ld覺r sosyalizm hayaliyle ya覺yor.

   襤nsan 10-12 bin y覺l 繹nce yerleik d羹zene ve tar覺ma ge癟tiinde, hemen t羹ketmek zorunda olduundan daha fazla g覺da 羹retebilmeye balad覺.

   Bu art覺k 羹r羹n ortaya 癟覺kt覺覺 andan itibaren, bunu depolamak, korumak, 繹l癟羹p bi癟mek, b繹l羹t羹rmek gerekli olmaya balad覺. Daha 繹nce herkes ayn覺 ve eit ekilde g覺da peinde koarken, art覺k baz覺 insanlar覺n 羹retime bizzat kat覺lmayarak toplumun ortak mal覺 olan art覺k 羹r羹nle ilgilenmesi gerekli oldu. Baz覺 insanlar art覺k 癟al覺m覺yor, bakalar覺n覺n 羹rettiini yiyor, baka bir i yap覺yordu. Yani s覺n覺fl覺 toplum ortaya 癟覺k覺yordu.

   O g羹n bu g羹nd羹r, insanl覺k bundan kurtulmay覺 hayal ediyor. Yeniden s覺n覺fs覺z bir topluma, herkesin eit olduu, beraber 羹retip beraber t羹kettii bir topluma d繹nmeyi 繹zl羹yor.

   S羹merlerin yarad覺l覺 miti insanl覺覺n ilk yaz覺l覺 belgelerinden biri.

   襤nsan覺n 繹yle ortaya 癟覺kt覺覺n覺 hayal etmiler.

   En bata, insan hen羹z yokken, y羹zlerce tanr覺 var. Her eyin ayr覺 bir tanr覺s覺 var. Bunlar 繹nem s覺ras覺na g繹re hiyerarik bir iliki i癟inde. sttekiler 癟al覺m覺yor, en alttaki daha az 繹nemli tanr覺lar ise 癟al覺覺yor ve 羹sttekileri besliyor.

   G羹n羹n birinde alttaki tanr覺lar isyan ediyor, Hep biz mi 癟al覺aca覺z? deyip i b覺rak覺yorlar (vallahi de, billahi de uydurmuyorum, resmen grev yap覺yorlar!)

   B羹y羹k tanr覺lar kafa kafaya verip 癟are ar覺yor. Ve insan覺 yarat覺yorlar!

   Art覺k tanr覺lar覺n hi癟biri 癟al覺m覺yor, insanlar 癟al覺覺p tanr覺lar覺n iini g繹r羹yor, tanr覺lar覺 besliyor.

   Mitin yans覺tt覺覺 ve isyan ettii ger癟eklik, anlamland覺rmaya ve kabul edilebilir k覺lmaya 癟al覺t覺覺 insanl覺k durumu, b羹y羹k 癟ounluun eitsiz koullarda hep bakalar覺 i癟in 癟al覺mak zorunda olmas覺, k羹癟羹k bir az覺nl覺覺n hep bakalar覺n覺n s覺rt覺ndan ge癟inerek tanr覺lar ve krallar gibi yaamas覺.

   Bu mit ve bu isyan S羹merlerle balamam覺t覺r elbet. S羹merler bunu kendilerinden 繹nce gelenlerden 繹renmi, yaz覺ya d繹km羹 sadece.

   Ve o g羹nden bu yana insan覺n yaratt覺覺 b羹t羹n b羹y羹k s繹ylemler, b羹y羹k hareketler, b羹y羹k ak覺mlar ayn覺 isyan覺 ve ayn覺 繹zlemi dile getirmi ve bu nedenle b羹y羹k kitlelerce benimsenmi, b羹y羹k kitlelere mal olmutur.

   襤nsanl覺k tarihi bu 繹zlemin, bu aray覺覺n tarihidir.

   B羹t羹n peygamberler, b羹t羹n dinler bu isyan覺 dile getirmi, bu d羹nyada deilse de 繹b羹r d羹nyada bu 繹zlemin ger癟ekleeceini m羹jdelemitir. 襤slam dini, bu 繹zlemin sadece 繹b羹r d羹nyada deil bu d羹nyada da kar覺lanabilecei iddias覺yla yola 癟覺km覺t覺r.

   Diyeceim u ki, Marx覺n anlatt覺覺 sosyalizmde, 繹z olarak, pek de yeni bir ey, 癟ok da 繹zg羹n bir d羹nya g繹r羹羹 yoktur.

   Marx覺n 繹zg羹n katk覺s覺, g繹r羹nmez g羹癟lere, mitolojik anlat覺lara, insan doas覺 gibi afak簾 kavramlara filan bavurmadan, s覺n覺fl覺 toplumlar覺n nas覺l ortaya 癟覺kt覺覺n覺 ve gelitiini, u anda i癟inde yaad覺覺m覺z s覺n覺fl覺 toplumun nas覺l bir yap覺 olduunu ve bunu nas覺l ortadan kald覺rabileceimizi 癟ok somut, 癟ok madd簾 bir ekilde a癟覺klamaya 癟al覺m覺 olmas覺d覺r.

   Ondan sonra ortaya 癟覺kacak olan toplum hakk覺nda, yani sosyalizm hakk覺nda Marx覺n pek de ayr覺nt覺land覺rmadan d羹羹nd羹kleri, 襤san覺n Cennet hakk覺nda d羹羹nd羹klerinden, Muhammedin Medinede yeni bir toplum yaratmaya 癟al覺覺rken d羹羹nd羹klerinden, ana hatlar覺yla, pek de farkl覺 deildir.

   Fark udur: 襤sayla Muhammed Tanr覺 yolundan sap覺ld覺覺 i癟in k繹t羹 bir toplumda yaad覺覺m覺za, doru yola d繹nersek sorunun 癟繹z羹leceine inan覺r. Marx, Tanr覺y覺 hi癟 ie kar覺t覺rmadan, insandan ve insan toplumundan yola 癟覺kar, sorunun da, 癟繹z羹m羹n de insan toplumunun 繹rg羹tlenmesinde olduunu g繹sterir.

   Bir M羹sl羹man, 繹rnein, Muaviyenin dinden 癟覺kt覺覺 i癟in, k繹t羹 bir insan olduu i癟in asr-覺 saadeti sona erdirdiini d羹羹n羹r. Bir Marksist ise, Muaviyenin varl覺kl覺 bir s覺n覺f覺 temsil ettiine ve o s覺n覺f覺n madd簾 癟覺karlar覺 dorultusunda davrand覺覺na inan覺r. Sorun, Muaviye deildir, temsil ettii s覺n覺ft覺r. 繹z羹m, Muaviyeye Cehennemde cay覺r cay覺r yanaca覺n覺 anlatmak deil, temsil ettii s覺n覺f覺n g羹c羹n羹 k覺rmak, madd簾 癟覺karlar覺n覺 ortadan kald覺rmakt覺r.

   Muaviyenin zaferi 襤slam覺 anlams覺z k覺lmaz. Hi癟bir inan癟l覺 M羹sl羹man, Muaviye 襤slam ad覺n覺 kullanarak eitsiz bir toplum yaratt覺 diye 襤slamdan vazge癟mez.

   Ve hi癟bir Marksist, Marx覺n ad覺 kullan覺larak Sovyetler Birliinde habis bir diktat繹rl羹k yarat覺ld覺 diye Marxtan ve sosyalizmden vazge癟memelidir.

   Muaviye ve Sovyetler Birlii

   襤nsanl覺k binlerce y覺ld覺r sosyalizm hayaliyle ya覺yor.

   襤nsan 10-12 bin y覺l 繹nce yerleik d羹zene ve tar覺ma ge癟tiinde, hemen t羹ketmek zorunda olduundan daha fazla g覺da 羹retebilmeye balad覺.

   Bu art覺k 羹r羹n ortaya 癟覺kt覺覺 andan itibaren, bunu depolamak, korumak, 繹l癟羹p bi癟mek, b繹l羹t羹rmek gerekli olmaya balad覺. Daha 繹nce herkes ayn覺 ve eit ekilde g覺da peinde koarken, art覺k baz覺 insanlar覺n 羹retime bizzat kat覺lmayarak toplumun ortak mal覺 olan art覺k 羹r羹nle ilgilenmesi gerekli oldu. Baz覺 insanlar art覺k 癟al覺m覺yor, bakalar覺n覺n 羹rettiini yiyor, baka bir i yap覺yordu. Yani s覺n覺fl覺 toplum ortaya 癟覺k覺yordu.

   O g羹n bu g羹nd羹r, insanl覺k bundan kurtulmay覺 hayal ediyor. Yeniden s覺n覺fs覺z bir topluma, herkesin eit olduu, beraber 羹retip beraber t羹kettii bir topluma d繹nmeyi 繹zl羹yor.

   S羹merlerin yarad覺l覺 miti insanl覺覺n ilk yaz覺l覺 belgelerinden biri.

   襤nsan覺n 繹yle ortaya 癟覺kt覺覺n覺 hayal etmiler.

   En bata, insan hen羹z yokken, y羹zlerce tanr覺 var. Her eyin ayr覺 bir tanr覺s覺 var. Bunlar 繹nem s覺ras覺na g繹re hiyerarik bir iliki i癟inde. sttekiler 癟al覺m覺yor, en alttaki daha az 繹nemli tanr覺lar ise 癟al覺覺yor ve 羹sttekileri besliyor.

   G羹n羹n birinde alttaki tanr覺lar isyan ediyor, Hep biz mi 癟al覺aca覺z? deyip i b覺rak覺yorlar (vallahi de, billahi de uydurmuyorum, resmen grev yap覺yorlar!)

   B羹y羹k tanr覺lar kafa kafaya verip 癟are ar覺yor. Ve insan覺 yarat覺yorlar!

   Art覺k tanr覺lar覺n hi癟biri 癟al覺m覺yor, insanlar 癟al覺覺p tanr覺lar覺n iini g繹r羹yor, tanr覺lar覺 besliyor.

   Mitin yans覺tt覺覺 ve isyan ettii ger癟eklik, anlamland覺rmaya ve kabul edilebilir k覺lmaya 癟al覺t覺覺 insanl覺k durumu, b羹y羹k 癟ounluun eitsiz koullarda hep bakalar覺 i癟in 癟al覺mak zorunda olmas覺, k羹癟羹k bir az覺nl覺覺n hep bakalar覺n覺n s覺rt覺ndan ge癟inerek tanr覺lar ve krallar gibi yaamas覺.

   Bu mit ve bu isyan S羹merlerle balamam覺t覺r elbet. S羹merler bunu kendilerinden 繹nce gelenlerden 繹renmi, yaz覺ya d繹km羹 sadece.

   Ve o g羹nden bu yana insan覺n yaratt覺覺 b羹t羹n b羹y羹k s繹ylemler, b羹y羹k hareketler, b羹y羹k ak覺mlar ayn覺 isyan覺 ve ayn覺 繹zlemi dile getirmi ve bu nedenle b羹y羹k kitlelerce benimsenmi, b羹y羹k kitlelere mal olmutur.

   襤nsanl覺k tarihi bu 繹zlemin, bu aray覺覺n tarihidir.

   B羹t羹n peygamberler, b羹t羹n dinler bu isyan覺 dile getirmi, bu d羹nyada deilse de 繹b羹r d羹nyada bu 繹zlemin ger癟ekleeceini m羹jdelemitir. 襤slam dini, bu 繹zlemin sadece 繹b羹r d羹nyada deil bu d羹nyada da kar覺lanabilecei iddias覺yla yola 癟覺km覺t覺r.

   Diyeceim u ki, Marx覺n anlatt覺覺 sosyalizmde, 繹z olarak, pek de yeni bir ey, 癟ok da 繹zg羹n bir d羹nya g繹r羹羹 yoktur.

   Marx覺n 繹zg羹n katk覺s覺, g繹r羹nmez g羹癟lere, mitolojik anlat覺lara, insan doas覺 gibi afak簾 kavramlara filan bavurmadan, s覺n覺fl覺 toplumlar覺n nas覺l ortaya 癟覺kt覺覺n覺 ve gelitiini, u anda i癟inde yaad覺覺m覺z s覺n覺fl覺 toplumun nas覺l bir yap覺 olduunu ve bunu nas覺l ortadan kald覺rabileceimizi 癟ok somut, 癟ok madd簾 bir ekilde a癟覺klamaya 癟al覺m覺 olmas覺d覺r.

   Ondan sonra ortaya 癟覺kacak olan toplum hakk覺nda, yani sosyalizm hakk覺nda Marx覺n pek de ayr覺nt覺land覺rmadan d羹羹nd羹kleri, 襤san覺n Cennet hakk覺nda d羹羹nd羹klerinden, Muhammedin Medinede yeni bir toplum yaratmaya 癟al覺覺rken d羹羹nd羹klerinden, ana hatlar覺yla, pek de farkl覺 deildir.

   Fark udur: 襤sayla Muhammed Tanr覺 yolundan sap覺ld覺覺 i癟in k繹t羹 bir toplumda yaad覺覺m覺za, doru yola d繹nersek sorunun 癟繹z羹leceine inan覺r. Marx, Tanr覺y覺 hi癟 ie kar覺t覺rmadan, insandan ve insan toplumundan yola 癟覺kar, sorunun da, 癟繹z羹m羹n de insan toplumunun 繹rg羹tlenmesinde olduunu g繹sterir.

   Bir M羹sl羹man, 繹rnein, Muaviyenin dinden 癟覺kt覺覺 i癟in, k繹t羹 bir insan olduu i癟in asr-覺 saadeti sona erdirdiini d羹羹n羹r. Bir Marksist ise, Muaviyenin varl覺kl覺 bir s覺n覺f覺 temsil ettiine ve o s覺n覺f覺n madd簾 癟覺karlar覺 dorultusunda davrand覺覺na inan覺r. Sorun, Muaviye deildir, temsil ettii s覺n覺ft覺r. 繹z羹m, Muaviyeye Cehennemde cay覺r cay覺r yanaca覺n覺 anlatmak deil, temsil ettii s覺n覺f覺n g羹c羹n羹 k覺rmak, madd簾 癟覺karlar覺n覺 ortadan kald覺rmakt覺r.

   Muaviyenin zaferi 襤slam覺 anlams覺z k覺lmaz. Hi癟bir inan癟l覺 M羹sl羹man, Muaviye 襤slam ad覺n覺 kullanarak eitsiz bir toplum yaratt覺 diye 襤slamdan vazge癟mez.

   Ve hi癟bir Marksist, Marx覺n ad覺 kullan覺larak Sovyetler Birliinde habis bir diktat繹rl羹k yarat覺ld覺 diye Marxtan ve sosyalizmden vazge癟memelidir.

   http://www.ilkehaber.com/yazi/muaviye-ve-sovyetler-birligi-3290.htm


  G羹n Zileli
  R繹portajlar
  Son R繹portaj:
  T羹m R繹portajlar:
  > Beni en 癟ok etkileyen yazar, air ve kitaplar
  > Anarist Kitapl覺k
  > Linkler

  D覺 Yaz覺lar

  Anna Larina: Asla Unutamam eviren: G羹n Zileli 2018

  Anna Larina: Asla Unutamam
  eviren: G羹n Zileli,
  襤mge Kitabevi Yay覺nlar覺, 2018


  K襤TAP TANITIM
  Anarsizme Kenar Notlari, Yazan: G羹n Zileli, Propaganda, 2016

  Anarizme Kenar Notlar覺
  Yazan: G羹n Zileli,
  Propaganda, 2016


  K襤TAP TANITIM
  anlar, Yazan: G羹n Zileli, iletiim, 2016

  anlar
  Yazan: G羹n Zileli,
  iletiim, 2016


  K襤TAP TANITIM
  Bitmeyen Kavga John Steinbeck, T羹rk癟esi: G羹n Zileli, Sel Yay覺nc覺l覺k, 2016

  Bitmeyen Kavga
  Yazan: John Steinbeck T羹rk癟esi: G羹n Zileli,
  Sel Yay覺nc覺l覺k, 2016


  K襤TAP TANITIM
  Kirov Cinayeti ve Stalin Yazan: Robert Conquest eviren: G羹n Zileli, h2o kitap, 2015

  Kirov Cinayeti ve Stalin
  Yazan: Robert Conquest eviren: G羹n Zileli,
  h2o kitap, 2015


  K襤TAP TANITIM

  Kitap Raf覺

  tan覺t覺mlar i癟in, kitap kapaklar覺na t覺klay覺n覺z.
  > Yazd覺覺m Kitaplar覺n Tan覺t覺mlar覺
  Stalin Yarg覺lan覺yor
  Stalin Yarg覺lan覺yor
  襤stanbulum - Arnavutk繹y, G羹n Zileli, Heyamola Yay覺nlar覺, 2010
  Rejimler, Partiler, Kiiler ve 'Ulus'lar, G羹n Zileli, 2010, Kibele Yay覺nlar覺
  Benim Kahraman K繹peklerim, Yazan: G羹n Zileli, zy羹rek Yay覺nlar覺, 2012
  Benim Kahraman K繹peklerim, Yazan: G羹n Zileli, zy羹rek Yay覺nlar覺, 2012
  Muhafazak璽r Liberalizm Yazan: G羹n Zileli, 襤mge Kitapevi, 2014
  Haziran G羹nleri -Gezi Notlar覺- Yazan: G羹n Zileli, b羹y羹l羹da Yay覺nevi, 2014
  Mevsimler (Roman) Yazan: G羹n Zileli, 襤letiim Yay覺nevi, 2014
  anlar (Roman), Yazan: G羹n Zileli, iletiim, 2016
  Anarizme Kenar Notlar覺, Yazan: G羹n Zileli, Propaganda, 2017
  > evirisini Yapt覺覺m Kitaplar覺n Tan覺t覺mlar覺
  襤癟iler al覺maya Kar覺
  Margarete Buber Neumann, 襤ki Diktat繹rl羹k Alt覺nda - eviren: G羹n Zileli, 襤mge 2012
  Gece Yar覺s覺nda Ayd覺nl覺k - Yazan: Erica Wallach - ev: G羹n Zileli, Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 2013
  Kirov Cinayeti ve Stalin Yazan: Robert Conquest eviren: G羹n Zileli, h2o kitap, 2015
  Bitmeyen Kavga
  Asla Unutamam

  Kitaplar ve Yaz覺lar

  YAYINKOLEKT襤F襤 K襤TAPLARI

  3 YEN襤 K襤TAP IKTI

          
 • "Hayats覺z Kad覺n" AYE (YEN襤)
 • Leninn璽me (YEN襤)
 • D羹nyan覺n Her Yeri Sahne (YEN襤)
 • Halk Silahlan覺nca
 • Kom羹n Bilgelii
 • Yitik
 • Efendisiz Demokrasi
 • 襤mlas覺z Bah癟e iirleri
 • Peime Verdi
 • T羹rler ve Cinsler


 • Son Yaz覺lar

  Soru Cevap B繹l羹m羹

  Yorumlar

  Son Yorumlar
  En ok Yorum Yaz覺lm覺 Yaz覺lar
  Sitede toplam, 1841 yazı  ve 45,895 yorum bulunmaktad覺r.
  Forum Sayfas覺  Konuk G繹rseller

   Konuk Yaz覺lar

   T羹m Konuk Yaz覺lar   Konuk Yazarlar

   Portreler


   Anna Larina: Asla Unutamam eviren: G羹n Zileli 2018

   Anna Larina: Asla Unutamam
   eviren: G羹n Zileli,
   襤mge Kitabevi Yay覺nlar覺, 2018


   K襤TAP TANITIM
   TM DUYURULAR
   YAZI AR襤V襤

   Ariv'den

   1980'lerde 'Sosyalizmin Bunal覺m覺' Tart覺malar覺

   Kategoriler


   K襤TAP Tan覺t覺m Yaz覺lar覺


   Sesli Ariv

   ...