Neo-Nasyonal-Sosyalizm!


Eski tür nasyonal-sosyalizm artık son derece marjinal bir akımdır. Bu akım yükselen ırkçı yeni sağın kıyılarında boy vermeye çalışsa da özellikle Nazizmi bilfiil yaşamış Avrupa toplumlarında marjinallikten kurtulamamaktadır.

Ülkemizde ise, bildiğimiz gibi, kendine doğrudan “nasyonal sosyalist” demese de zaman zaman “milliyetçi-toplumcu” adını kullanan aşırı sağcı bir akım eskiden beri vardır: MHP.

MHP, parlamenter alanda kendine yer edinmeye çalıştığından zaman zaman aşırı sağdan orta-sağa doğru açılımlar yapar ama aşırı sağcı karakteri hiçbir zaman değişmez. Bu akım, ırkçı ve aşırı milliyetçi yönelimlerine, hatta “milliyetçi-toplumcu” rumuzunu zaman zaman kullanmasına rağmen, toplumumuzda çok fazla karşılığı olmayan özgün Nazizme adaylığını koymaktan uzak durmuştur. Özgün Nazizme en yakın konumda olan, salt ırkçı Nihat Atsız hareketidir ama bu akım başından itibaren marjinal kalmış ve MHP tarafından dışlanmıştır. En önemlisi, MHP, klasik Nazizmden farklı olarak din faktörünü kullanmakta başından itibaren kararlı davranmış ve Nihal Atsız’ın “Şamanist” yönelimlerinden ısrarla uzak durmuştur. Bu anlaşılır bir şeydir. Kitleselleşmek ve parlamentoda başarılı olmak isteyen aşırı sağcı bir hareket asla din dışı bir marjinalizme sıcak bakamaz.

Dolayısıyla, yakın zamana kadar Türkiye’de Nasyonal-Sosyalizm bakımından bir boşluk söz konusuydu. Fakat bu boşluk giderek soldan gelen Stalinist kökenli bir parti tarafından doldurulmaktadır: Vatan Partisi.

Vatan Partisi, Türkiye’deki Nasyonal-Sosyalizm boşluğuna adaylığını açıkça koymuştur. Bunu hangi noktalardan yola çıkarak ileri sürüyoruz?

Birincisi, bu parti, aynı özgün-nasyonal sosyalistler gibi kararlı özgürlük düşmanıdır. Son olarak açtıkları “HDP kapatılsın” kampanyası bunun en açık göstergesidir. Nazi Partisi bile, en azından muhalefetteyken, örneğin “Alman Komünist Partisi kapatılsın” diye bir kampanya açmamıştır. Bunu fiilen gerçekleştirmesi iktidara geldikten sonra Reichtag yangını provakasyonu sonrasına rastlar. Zaten, bu yol açıldı mı bir kere, diğer partilerin kapatılması da kaçınılmaz olur. Diyelim ki VP eskaza iktidara gelecek olsun, HDP’yi kapatmakla yetinmeyecek, ardından CHP’yi ve diğer partileri kapatacaktır. Görünen köy klavuz istemez. CHP’ye bugün MHP’den bile daha fazla saldırmaları hiç de boşuna değildir.

İkincisi, bu parti Ermeni ve Kürt düşmanlığıyla, Kürtlerin ana dilde eğitimine karşı çıkmasıyla, “Dersim’e Cumhuriyetin eli değdi” kampanyalarıyla Türkiye’deki milliyetlere karşı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu düşmanlığın, eski Nazi Partisi’nin Yahudi düşmanlığıyla pek bir farkı yoktur. İktidara gelecek olsalar, Stalin’in köylüleri Gulaglara tıkması ve köle işçi olarak çalıştırması, Baltık halklarını, Polonyalıları, Ukraynalıları ulusal baskı altına alması ve Kırım Tatarlarını topraklarından sürmesi ya da Hitler’in Yahudileri gaz odalarında imha etmesi gibi, Kürtlere, Dersimlilere, Ermenilere vb. aşırı baskı ve imha politikaları uygulayacaklarına hiç kuşku yoktur.

Bugünkü Neo-Nasyonal Sosyalistlerin aşırı “anti-emperyalist” sloganları katiyen aldatıcı olmamalıdır. Hitler de Batılı Liberal Kapitalist ülkelere ateş püskürüyordu, hatta propagandasının temeli buydu. Nazi partisi 1 Mayıs’ları kutlamakta Alman Komünist Partisi’nden hiç de geri kalmaz, hatta grevlerde bile yer alırdı (Bkz: Jan Valtin, Karanlığın Ötesinde, çev: G. Zileli, Kibele, 2009). Tabii iktidara geldiklerinde, ilk işleri, aynı Hitler gibi grevleri yasaklamak, işçileri süngü zoruyla fabrikalara sürmek, Hitler ve Stalin gibi, esir kampları kurup köle işçi çalıştırmak olacaktır. “Üreten Türkiye” sloganlarının ardından sırıtan budur.

Bugün dünyadaki ve Türkiye’deki Neo-Nasyonal-Sosyalist akımlar, hareketler ya da partiler, dünyada epeyce yaygınlık kazanmış AKP iktidarı gibi otoriter rejimlerin fideliğinde boy atmaktadır. VP’nin otoriter AKP rejimi ile işbirliğine bu kadar gönüllü olmasının başka bir nedeni yoktur. Zaten Kayyımlara bile şimdiden kadro veriyorlar.

Gün Zileli

26 Kasım 2019

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI