Ahmet Külsoy / Pipoları Öksüz Kalan Sosyalist: Ahmet Hamdi Dinler

 

Ahmet Hamdi Dinler, Türkiye sosyalist hareketine ciddi emekler vermiş bir isim. Aslında bir mimar olan Ahmet abi hiç mimarlık yapmadı…

TİP’in kurucuları arasında yer alan Ahmet Dinler, işçi ve emekçilerin sosyalizm ile tanışmasında etkili oldu. “Sömürücüye Yumruk” ve “İşçi Davası”gazetelerine yazı ve önerileriyle büyük katkı sağladı. Ahmet Hamdi Dinler, ısrarla sınıf hareketini savundu. Kurtuluşun, sömürüsüz ve sınıfsız Türkiye’nin yolunun sosyalist devrimden geçtiğini savundu.

İşçi Davası gazetesi, 1. Ve 2. MC hükümetinin baskıcı döneminde77 sayı çıktı. Gazetenin Zonguldak’ta dağıtım ve satışın ıben üstlenmiştim. Zonguldak’ta Birlik İşHanı’nın 311 numaralı iki gözlü odasında hazırlanan İşçi Davası gazetesi, çarşamba günleri kömür emekçileri ile buluşurdu.

Yazılarını ilgiyle okuduğumuz Ahmet abinin “Sermayenin Uluslararası Boyutu ve İşçi Sınıfının Görevleri” temalı yazı dizisi Türkiye sosyalist hareketinde benimsendi. Özetle, bugünkü sermaye hareketlerinin uluslararası bütünleşmesine vurgu yapıyordu. “Sermaye-burjuvazi ‘milli’ karakter taşımaz”diyordu. Emperyalist-kapitalist sistemin hiyerarşi içinde işbölümü yaptığını söyleyen Ahmet abi, herhangi bir ülkede işçi sınıfı mücadelesinin başarıya ulaşması için başka ülkelerdeki sınıf hareketiyle bütünleşmesi gerektiğini ifade ediyordu…

12 Mart’ın askeri yönetimi tarafından 8,5 yıla mahkûm edidi.1971-74 arasında değişik hapishanelerde baskı ve zulüm gördü. 1974 affıyla özgürlüğüne kavuştu. 1976’da Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) girdi. Beykoz İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Partinin Bilim, Araştırma ve Basın Bürosunda görev üstlendi. 1979 yılında Parti’den ayrılmak zorunda kaldı. Amacı, TİP-TKP birleşme sürecinin başlangıcı olan “Tek parti, tek cephe” broşürü ile parti programını inkâr eden yönetimi protesto etmekti. Daha sonraki yıllarda Sosyalist Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. İki yıl MerkezYönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı…

Ahmet abinin ölüm haberini alır almaz yakın dostlarından Yıldırım Eryılmaz’ı aradım. Konuşmaya mecali yoktu, sözcükler boğazında düğümleniyordu. Bir süre önce de Ahmet abinin yakın dostu, İşçi Davası Gazetesi’nin kurucuları arasında yer alan abisi Sabri Eryılmaz’ı kaybetmiştik…

Ahmet abi “TİP Tarihinden Kesitler: 1961-1971”, “Sosyalizm Yolunda Yeni Açılımlar” ve “Nihayet Post-Marksistler” adlı eserleri gelecek kuşaklara armağan ederek aramızdan ayrıldı.

Biz sosyalistlerin cenazelerinin camilerden kaldırılmasını içime sindiremiyorum. Ölü yakınının isteği doğrultusunda dini tören yapılması doğru mudur? Ahmet abi dini tören istedi mi? “Halkımız ne der” anlayışı/yaklaşımı terk edilmeli. Bizler ikiyüzlü insanlar değiliz. Halkın benimsemesini de beklemiyorum..

Işıklar içinde uyu Ahmet abi. Pipoların öksüz kaldı…

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI