Boykot ya da Se癟imlere Kat覺lmama!

 

Aniden se癟imlerin boykotu tart覺mas覺 ortaya 癟覺k覺verdi. stelik bu tart覺may覺 g羹ndeme getirenler a覺rl覺kl覺 olarak b繹yle bir boykota kar覺 olanlar. Demek ki, toplumda b繹yle bir eilim g繹rd羹ler veya sezinlediler, y覺lan覺n ba覺n覺 daha k羹癟羹kken ezmek 羹zere telala 繹ne at覺ld覺lar. Bence b繹yle!

Fakat y覺lan eer g羹癟l羹 bir toplumsal eilimse, toplumun kanayan yaras覺ndan besleniyorsa onu ezmek o kadar kolay olmayabilir. Bence insanlar art覺k bir kere daha, bir kere daha aldat覺lmak istemiyor ve yeter diyor. Toplumun derinliklerinden gelen bir sars覺nt覺 imdilik kendini bu kadar覺yla ortaya koyuyor. 襤nsanlar art覺k se癟imlerin diktat繹rl羹羹n elinde tam bir manip羹lasyon arac覺 haline geldiini g繹r羹yor ve buna tepki olarak oyuna kat覺lmay覺, oyunun piyonlar覺 olarak kullan覺lmay覺 reddediyor.

n羹m羹zde yap覺lacak bundan sonraki b羹t羹n se癟imlerin iktidara 癟繹reklenmi partinin kazanmas覺na g繹re ayarland覺覺 son derece a癟覺k; hatta bunu kendileri bile gizleme gerei duymuyor. Ge癟en referandumda illegal olarak araya sokuturulan damgas覺z oylar art覺k yasayla legal hale getirilmi bulunuyor. Bunun anlam覺 癟ok a癟覺k. Adamlar bununla, a癟覺k a癟覺k hileli damgas覺z oylar覺 her yerde sand覺klara dolduraca覺z demi oluyorlar. B繹yle bir durumda masaya oturmak, hileli de olsa, ben oynayaca覺m, kaybetsem de sanki kazanacakm覺覺m gibi oyuna kat覺laca覺m demekten farks覺zd覺r ve sonu癟ta teslimiyeti ifade eder.

Se癟imlere kat覺lmay覺 savunanlar, diyelim ki, y羹zde elli se癟imlere kat覺lmasa bir ey deimez, demektedir. Bat覺da zaten se癟ime kat覺lma oran覺 y羹zde elliymi. Fakat g繹remedikleri bir ey var. Bat覺da se癟ime kat覺lma oran覺n覺n y羹zde elli olmas覺 normaldir, fakat T羹rkiyede b繹yle bir olay, y羹zde ellinin u veya bu nedenle sand覺k ba覺na gitmediini deil, hileli se癟imleri reddederek oy kullanmay覺 reddettiini, dolay覺s覺yla iktidar覺 da, bu se癟im sistemini de, rejimi de gayrimeru ilan ettiini g繹sterir. T羹rkiye gibi bir toplumda b繹yle bir y羹zde elli, 癟ok 癟ok b羹y羹k bir a覺rl覺kt覺r ve b覺rak覺n iktidar覺, rejimin meruluunun sorgulanmas覺n覺 getirir. Rejimin b羹y羹k bir toplumsal hareketle sorgulanmas覺 ise toplumsal emansipasyon konusunda dev bir ad覺md覺r. TBMMnin tamamen AKP-MHP-BBP milletvekillerinden oluan kompozisyonu bile bu meclisin meruluunun sorgulanmas覺 i癟in bal覺 ba覺na bir neden olurdu.

Kafadan boykot癟ulardan deilim. Her se癟imde, meselenin 繹n羹n羹 arkas覺n覺 arat覺rmadan kenara 癟ekilip meydan覺 iktidar sahiplerine b覺rakman覺n yanl覺 olduunu 覺srarla savundum. Fakat bug羹n durum art覺k farkl覺d覺r. Bug羹n sorun ger癟ekten bir meruiyet sorunu haline gelmitir ve b繹ylesine hileli diktatoryal se癟imlere kat覺lmay覺 kabul etmek, iktidar覺n deirmenine su ta覺maktan baka bir anlama gelmeyecektir.

Muhalefet partileri, bata CHP olmak 羹zere neden b繹yle bir radikal tutuma yaklam覺yorlar. 羹nk羹 hepsi de birer milletvekili irketidir. Menfaatler milletvekillii d羹zenine g繹re ayarlanm覺t覺r. Ana muhalefet ad覺 verilen bir parti, diyelim ki boykotun hakl覺l覺覺n覺 d羹羹nse dahi bunu kolay kolay ilan edemez, 癟羹nk羹 etraf覺nda toplanan milletvekili aday覺 kalabal覺覺n覺n da覺laca覺ndan korkar. Ayr覺ca b繹yle bir rejim buhran覺, sonu癟ta d羹zen partisi olan bu t羹r partilerin hi癟 de istedii bir ey deildir. Onlar kitlesel uyan覺tan, emansipasyondan deil, iktidar-muhalefet oyunundan beslenirler.

Bununla birlikte, eer toplumda g羹癟l羹 bir r羹zg璽r eserse, muhalefet partilerinin bu g羹癟l羹 r羹zg璽r覺n 繹n羹nde direnememe ihtimali de s覺f覺r deildir. Sonu癟 olarak siyasi partiler toplumun nabz覺n覺 tamamen ellerinden ka癟覺rmak istemezler. Dolay覺s覺yla bug羹n se癟imlerin boykot edilmesinin yolu, muhalif siyasi partilerin y繹neticilerinin ikna edilmesinden deil, kitlelerin g羹癟l羹 bir f覺rt覺na yaratmas覺ndan ge癟iyor.

B羹y羹k ve kararl覺 bir 癟ounluk f覺rt覺nas覺 ortaya 癟覺karsa, bu f覺rt覺na her t羹rl羹 d羹zen barikat覺n覺 y覺k覺p ge癟ebilir.

yleyse bug羹nden balayay覺m.

 

G羹n Zileli

17 Mart 2018

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI