Bir Faistle Nas覺l Tart覺覺l覺r?

 

AKPlilerin yan覺nda saf覺n覺 alm覺, saray sava覺 diyenlere ate p羹sk羹r羹yor. Savaa Hay覺r diyen Tabibler Odas覺n覺 bozgunculukla su癟luyor. Elinde yetkisi olsa, hi癟 teredd羹t etmeden bozguncu diye niteledii sava kar覺tlar覺n覺 an覺nda vatana ihanetten duvar覺n dibinde kuruna dizdireceinden kukunuz olmas覺n. Ayn覺 Hitlerin, on binlerce sava kar覺t覺n覺, Yahova ahidini, anti-faisti, kom羹nisti ve anaristi vatan haini diye niteleyip kuruna dizdirdii gibi.

G繹z羹 繹ylesine d繹nm羹 ki, Tabibler Odas覺n覺 ve dier sava kar覺tlar覺n覺 bozguncu olarak nitelerken, AKP iktidar覺n覺n yedeindeki SO haydut ve katillerini bile vatan kurtaran aslan olarak desteklemekten 癟ekinmiyor. u ie bak覺n, ba覺ndan beri anti-emperyalist tutumda 覺srar edip Suriyedeki emperyalist g羹d羹ml羹 kiral覺k g羹ruhlara kar覺 癟覺kanlar bug羹n bozguncu olmu, emperyalistlerin ve b繹lgesel hegemonyac覺lar覺n destekledii, SO gibi silahl覺 katil g羹ruhlar覺 emperyalizme kar覺 savaan kahramanlar olarak alk覺lan覺yor.

Elbette ki bu, T羹rkiyedeki faizmin tutumudur, kendisi de saf faizmin temsilcisi. Ne var ki, CHPliler bir faistle nas覺l tart覺acaklar覺n覺 bilmiyorlar. 羹nk羹 bir baka 羹lkedeki askeri harek璽ta onay verdiiniz an faizmin sath-覺 mailine girmisiniz demektir. O noktadan sonra SO ile birlikte hareket edilmesine kar覺 癟覺ksan覺z ne olacak ki? Bir kere savaa ve harek璽ta onay vermisiniz. Bu, faizmin sald覺rganl覺覺 kar覺s覺nda m羹cadeleyi kaybettiinizin a癟覺k kabul羹d羹r. Neden Ahmet Hakan覺n tart覺ma program覺nda bir tane HDPli yok. 羹nk羹 HDP, sald覺rgan sava taraftar覺 koalisyonun ya da konsens羹s羹n羹n kar覺s覺nda yer al覺yor. Faizmin s覺n覺rlar覺n覺 zorlard覺 bu.

Yar覺n sabah erken bir saatte dizimden ameliyat olaca覺m. Erkenden uyumam gerekiyordu. CNNde Ahmet Hakan覺n programn覺 23.00e kadar izlemek zorunda kald覺m ve alelacele bu yaz覺y覺 yaz覺yorum. Belki g羹zel ve ikna edici arg羹manlar getiremeyeceim bu yaz覺da. Yine de yazmak gereini duydum. Benim a癟覺mdan uyku ilac覺 gibi bir ey bunu yazmak.

Tutumumu apa癟覺k ortaya koyuyorum. Faizmin g羹r羹lt羹s羹ne ve tehditlerine b覺rak覺lmamal覺d覺r meydan. Bir can覺m覺z var. Soldan gelip faizme iltihak eden ve sava kar覺tlar覺na sald覺ranlar覺n kar覺s覺nda ne g羹c羹m羹z varsa kar覺 durmak boynumuzun borcudur.

Bata Tabibler Odas覺, programda s繹z羹 ge癟en sava kar覺t覺 bildiriyi imzalayan 171 kii de dahil olmak 羹zere t羹m sava kar覺tlar覺n覺 selaml覺yorum.

Saray覺n sava覺na hay覺r.

Baka 羹lkelerde y羹r羹t羹len her t羹rl羹 askeri harek璽t yanl覺t覺r ve bunun bedelini emek癟iler, yoksullar, yoksul 癟ocuklar覺 繹demektedir ve faizmi durduramazsak 繹demeye devam edecekler.

 

G羹n Zileli

29 Ocak 2018

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI