Fikret Bakaya / eriat soslu neo-faist t覺rman覺覺 durdurmak!

 

Bir AKP militan覺, “yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Tayyip Erdoan” dedi. “Olur mu 繹yle ey!” t羹r羹 tepkiler ortal覺a sa癟覺ld覺. Oysa, AKP militan覺 ger癟ekte yap覺lan覺, yap覺lmakta olan覺 dile getirmiti. Zira, yeni bir devlet inas覺, bata t羹rl羹 s繹ylersek, devleti d繹n羹t羹rme s羹reci 癟oktan balam覺t覺 ve h覺zla yol almaya devam ediyor.T羹rkiye’deki rejim u an itibariyle despotik 繹zellikler de ta覺yan dinci-faist bir rejime doru evriliyor. Eksik olan ey, Devlet Bah癟eli’nin ” fiili duruma hukukilik kazand覺rmak” dedii… Dolay覺s覺yla faizmi kurumsallat覺rma yolunda h覺zl覺 bir s羹re癟 iliyor. Kurumsallat覺rman覺n bal覺ca arac覺 da ‘hukuk ter繹r羹’… Zira, hukuk sadece as覺l ilevine ve varl覺k nedenine yabanc覺lam覺 deil, faizmi dayatman覺n da bir arac覺na d繹n羹t羹r羹lm羹 durumda… Dolay覺s覺yla neden s繹z ettiini bilmek 繹nemlidir.

 

Faizm bir bunal覺m rejimidir. Rejiminin ‘s覺k覺ma anlar覺nda’ g羹ndeme geliyor. Kapitalizm dahilinde burjuvazinin (m羹lk sahibi s覺n覺flar覺n) be egemenlik bi癟iminden biridir. Faizmde, lider k羹lt羹 (lidere tap覺nma) esast覺r, tek parti-tek adam iktidar覺na dayan覺r. Milliyet癟ilik ve yabanc覺 d羹manl覺覺 ka覺n覺r… Parlamento (Meclis) ve burjuva hukuku by-pass edilir, kuvvetler ayr覺l覺覺 ortadan kald覺r覺l覺r ve devlet tam bir ‘parti devletine’ d繹n羹羹r.Bata bas覺n 繹zg羹rl羹羹 olmak 羹zere, her t羹rl羹 繹zg羹rl羹羹n ve insan haklar覺n覺n ezildii bir ter繹r rejimidir. T羹rkiye’deki rejim, klasik faizmin bir癟ok temel karakteristiini i癟erse de, kendine 繹zg羹 unsurlar覺 da bar覺nd覺r覺yor. Kald覺 ki, toplumsal-politik s羹re癟ler kendilerini hi癟bir zaman ayn覺 ekilde tekrar etmezler… S覺n覺rl覺 laiklik de tasfiye ediliyor ve din (eriat pratii) bata eitim sistemi olmak 羹zere, devlet ve toplum yaam覺nda her ge癟en g羹n daha da belirleyici hale geliyor. Daha dorusu daha imdiden “melez” bir s羹re癟 s繹z konusu… eriat pratii sinsice dayat覺l覺yor… T羹m devlet ayg覺t覺 dinci cemaat ve vak覺flara ihale edilmi durumda. Bu durum, daha 繹nce “Fetullah Hoca Efendi Hazretleri”, imdilerde “Fetocu ter繹r 繹rg羹t羹” dedikleriyle m羹cadelenin nas覺l kuyruklu bir yalan olduunu da g繹steriyor. Netice itibariyle eriat soslu bir faizm versiyonunu dayatarak, ilelebet iktidarda kalmay覺 ama癟l覺yorlar… O zaman kimseye hesap vermek zorunda kalmayacaklar ve 羹lkenin var覺n覺-younu istedikleri gibi yamalamaya, talan etmeye devam edecekler… B繹yle bir eyi bir nedenle daha istiyorlar: Eer iktidardan d羹erlerse mutlaka yarg覺lanacaklar覺n覺 biliyorlar… Bu y羹zden “ileriye doru ka癟maya mecburlar…” Baka t羹rl羹 yapmalar覺 m羹mk羹n deil… L璽kin, “korkunun ecele faydas覺 yoktur” denmitir…

 

O halde temel soru u olabilir: Faizmi kurumsallat覺r覺p-kal覺c覺lat覺rmay覺 baarabilecekler mi? Ya da nas覺l? Ger癟i AKP’nin lideri son derecede kararl覺 g繹r羹n羹yor ama bir sorun var: Bir rejim ne kadar bask覺c覺, ne kadar tek癟i, ne kadar gaddar ve f羹tursuz olursa olsun, mutlaka bir kitle desteine ve asgari bir meruiyet temeline ihtiya癟 duyar. Sadece bask覺y覺, zoru, iddeti dayatarak iktidar覺n覺 s羹rd羹remez. Bu bak覺mdan AKP ve liderinin temelli bir zaaf覺 var: Tarihsel faizmlerde (faizm-Nazizm, vb.) olduu gibi bir meruiyet 羹retmesi m羹mk羹n deil. Rejimin isizlik, yoksulluk, a覺r覺 gelir da覺l覺m覺 dengesizlii, eitim, sal覺k, sosyal g羹venlik, doal 癟evrenin korunmas覺, d覺 politika, gibi temel alanlarda bir iyileme salamas覺 m羹mk羹n deil. Tam tersine sorunlar覺 azd覺rma potansiyeli y羹ksek, zira yang覺na k繹r羹kle gidiyorlar… Art覺k yama ve talan覺 bu tempoyla s羹rd羹rmek de giderek zorla覺yor… Rejim, sorun 癟繹zme yeteneini, dolay覺s覺yla da aldatma-oyalama veya”r覺za 羹retme” yeteneini kaybetmi durumda… B繹ylesi bir durum s繹z konusuyken, ellerinde iki koz var: 1. iddeti ve ter繹r羹 t覺rmand覺rmak; 2. dinci gericilii ve milliyet癟ilii ka覺mak… 襤yi de bu ikisiyle daha nereye kadar? Bouna “lafla peynir gemisi y羹r羹mez” denmemitir…

 

Sermayenin (m羹lk sahibi s覺n覺flar覺n) tavr覺na gelirsek, b羹y羹k sermaye AKP’nin banaz neoliberal politikalar覺ndan son derecede memnun ama hukukun by-pass edilmesinden ve eriat癟覺 t覺rman覺tan da ‘tedirgin’…. Hukukun by-pass edilmesi, eriat覺n dayat覺lmas覺,b羹y羹k sermayenin ana damar覺n覺 oluturan TS襤AD cenah覺n覺 kayg覺land覺rd覺覺n覺 s繹ylemek m羹mk羹n. Fakat a癟覺k癟a eletirmiyorlar, daha dorusu eletiremiyorlar. Bu durum T羹rkiye’deki sermaye s覺n覺f覺n覺n bir “zaaf覺ndan”veya “繹zelliinden” kaynaklan覺yor: T羹rkiye’de balarda sermaye s覺n覺f覺n覺n ilk palazlanmas覺 (ilkel birikim densin), Ermeni ve Rum mallar覺n覺n yamalanmas覺na dayand覺. Dolay覺s覺yla devletle su癟 ortakl覺覺 s繹z konusuydu… 襤lerleyen d繹nemde de b羹t癟eyi ve hazineyi yamalayarak b羹y羹d羹ler… Son tahlilde komprador bir s覺n覺ft覺r… Bu durum m羹lk sahibi s覺n覺flar覺n devletle ilikisine 繹zel bir nitelik kazand覺rd覺. Netice itibariyle devletin seras覺nda yetimilerdi… Bir de askeri darbeler ve ANAP iktidar覺 d繹neminden beri 繹zellikle de AKP iktidar覺nda palazlanan inaat癟覺-rant覺-yamac覺-“襤slamc覺” yanda sermaye var ki, onlar覺n AKP’nin her yapt覺覺n覺 g繹z羹 kapal覺 destekledii herkes癟e mal羶m… Bu durum,bir b羹t羹n olarak sermayenin yap覺lanlara isteyerek veya kerhen destek verdii anlam覺na geliyor.

 

Neo-faist kamp覺n dier bileenleri, MHP, Ergenekoncular ve ulusalc覺lar, (ki, bunlar覺n ortak paydas覺nda K羹rt d羹manl覺覺 vard覺r) hat覺r覺 say覺l覺r bir kitle taban覺na sahip deil. Dolay覺s覺yla AKP’den ayr覺 bir varl覺k g繹stermeleri m羹mk羹n deil…

 

O halde bu t覺rman覺覺 durdurman覺n bir tek yolu var: kitle hareketini b羹y羹tmek. B繹ylesi kritik durumlarda i癟i s覺n覺f覺n覺n m羹dahalesi son derecede belirleyicidir ama maalesef s覺n覺f覺n bilin癟 zaaf覺 imdilik buna engel. Elbette bu imk璽ns覺z demek de deil, zira durumun h覺zla deimesi ihtimal d覺覺 deildir… Neoliberal k羹resellemenin s覺n覺f 羹zerindeki tahribat覺 癟ok b羹y羹k oldu… [Neden 繹yle olduunun tahliline burada girmiyorum]. 襤癟i s覺n覺f覺 bu d羹nyan覺n t羹m zenginliini 羹reten/yaratan s覺n覺ft覺r. Deeri yaratan yegane s覺n覺ft覺r. Velhas覺l toplumu s覺rt覺nda ta覺yan s覺n覺ft覺r. Ayaa kalkt覺覺nda hi癟 bir g羹癟 onun kar覺s覺nda duramaz. B覺rak覺n s覺n覺f覺n tamam覺n覺, sadece 羹癟 sekt繹r羹n i癟ileri: Enerji, ula覺m ve temizlik sekt繹rlerinin i癟ileri greve gitse, hayat an覺nda dururdu…

 

L璽kin geride kalan son 30-40 y覺lda, i癟i s覺n覺flar覺 d羹nyan覺n her yerinde b羹y羹k bir g羹癟 kayb覺na urad覺, m羹cadeleci yetenei a覺nd覺. Elbette bu, s覺n覺f覺n bundan sonra ayaa kalkmayaca覺 anlam覺na gelmiyor. Potansiyel her zaman mevcuttur. Neoliberal politikalar i癟i s覺n覺f覺n覺n m羹cadele yeteneini a覺nd覺rmakla birlikte, toplumun geni kesimlerini de m羹cadele alan覺na ta覺d覺. Zira, t羹m toplum kesimleri kapsaml覺 bir sald覺r覺ya maruz kalm覺t覺… Bu durum da m羹cadelenin baar覺s覺 bak覺m覺ndan bir avantaj demek…

 

B繹ylesi bir durum s繹z konusuyken ve hukuk s覺f覺rlanm覺ken, art覺k hukuk alan覺nda, verili 癟er癟eve dahilinde m羹cadele y羹r羹tmenin, baka t羹rl羹 s繹ylersek, sistem i癟i m羹cadelenin bir k覺ymet-i harbiyesi yok. Parlamento da s覺f覺rlanm覺 durumda dolay覺s覺yla, h璽l璽 “varm覺 gibi yapman覺n” da bir alemi yok. O zaman geriye m羹cadelenin zeminini deitirmek, kitle hareketlerini b羹y羹tmek ve etkinletirmek kal覺yor… Bu ama癟la da olabildiince geni bir demokrasi, 繹zg羹rl羹k ve sosyal eitlik cephesi oluturmak gerekiyor. Bu da bata 繹rg羹tl羹 kesimlerin 繹n ald覺覺 ama hiyerarik olmayan bir m羹cadeleyi vakitlice balatmay覺 gerektiriyor… Muhalefet cephesi belirli bir olgunlua ve etkinlie ulat覺覺nda, bir “kurucu meclis” 癟ar覺s覺 yap覺labilir ve bir “iktidar ikilii durumu” yarat覺labilir… Kald覺 ki, ama癟 sadece faist t覺rman覺覺 durdurmak da olmamal覺d覺r. S羹rd羹r羹lebilir, yaanabilir bir toplumsal d羹zene giden yolu aralama kayg覺s覺n覺 ve ona uygun bir perspektifi de i癟ermelidir…Ya da ayn覺 anlama gelmek 羹zere, bir “ge癟i program覺” hayat簾 繹neme sahiptir… Baka t羹rl羹 s繹ylersek, muhalefet, sadece ‘kar覺 olmak’ temelinde deil, inand覺r覺c覺, uygulanabilir, umut veren, heyecan uyand覺ran bir toplumsal perspektife, projeye ve programa da sahip olmal覺d覺r ve bu m羹mk羹nd羹r…

 

Parlamento ilevsizlemiken (ger癟i eskiden de matah bir ey deildi) CHP’nin ve HDP’nin parlamentodan 癟ekilip, sahaya inmeleri, kendi d覺lar覺ndaki muhalefetle birlikte m羹cadele y羹r羹tmeleri gerekiyor. Tabii CHP’nin K羹rt fobisinden ar覺nmas覺 art覺yla… Bu arada 2019 se癟imlerine endeksli bir stratejiden de uzak durmak gerekir. Zira bu g羹nk羹 faist t覺rman覺 veri iken, 2019 da se癟imlerin beklendii gibi ger癟ekleeceinin hi癟 bir garantisi yoktur…

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI