Yavuz Alogan’覺n G羹n Zileli’ye Cevab覺

Yavuz Alogan, bu sitede yay覺nlad覺覺m, “Tan覺d覺覺m ve Tan覺mad覺覺m Yavuz Alogan” yaz覺ma aa覺daki cevabi yaz覺y覺 g繹ndermitir. Bu yaz覺s覺na cevap vermeyi d羹羹nm羹yorum, 癟羹nk羹 Dou Perin癟ek’e ve ule Perin癟ek’e yaranma g羹d羹s羹yle yaz覺lm覺, d羹r羹stl羹kten uzak, ge癟mie ilikin korkun癟 癟arp覺tmalarla ve bellek kay覺plar覺yla dolu bir yaz覺 olarak g繹r羹yorum. Sadece, bu yaz覺daki kimi iddialar覺 merak edip soran okuyucular olursa onlara a癟覺klama bab覺nda cevap yazabilirim.

 

G. Z.

 

*************

 

Kendini kartal sanan horozlar, kanat 癟覺rpt覺klar覺nda yerden ancak birka癟 kar覺 y羹kselebildiklerini g繹r羹rler. Maksim Gorki

 

G羹n Zilelinin bu seviyeli ve 繹fkesini bast覺rabilen eletiri yaz覺s覺n覺n siyasi at覺malara 繹rnek olmas覺n覺 dileyerek, konuya ilikin (bal覺a ramen yaz覺n覺n konusu ben deilim asl覺nda) birka癟 ey yazmak istiyorum (biraz 繹fkeli de olabilir!):

 • 1980lerde Ayd覺nl覺k癟覺lar覺n b羹t羹n sosyalistleri birletirecek bir sosyalist parti kurma giriiminin baar覺s覺zl覺a uramas覺n覺n nedenleri unlard覺: 12 Eyl羹l羹n ve ard覺ndan gelen zal rejiminin yaratt覺覺 d羹羹nsel y覺k覺m; giriim tam partiletii s覺rada reel sosyalizmin 癟繹kmesi; daha sonra AKPnin y繹r羹ngesine girecek olan liberal solcular覺n, 繹zellikle Yeni G羹ndem 癟evresinin ve kurulu evresindeki TBKPnin, giriime kat覺lan Aybar, U. Canko癟ak, Cenan B覺癟ak癟覺 gibi kiiler 羹zerinde kurduu bask覺; Ayd覺nl覺k hareketinin baz覺 y繹netici kadrolar覺 aras覺ndaki b覺kk覺nl覺k ve yorgunluk: birinin 繹zg羹r gazeteci olma arzusu, dierinin 繹nemsenme istei, Halil Berktay覺n giriimi TBKPyle birletirme 癟abas覺, G羹n Zilelinin be perspektifi vs. Dier sosyalist gruplar kendi yollar覺na y繹nelince Ayd覺nl覺k 繹nderliinin de kendi geleneklerine d繹nerek kendi partisini kurmas覺 ve saflar覺n覺 temizlemesi gayet doald覺. Burada Stalinist tasfiye aramak hal羹sinasyondur. Tarihi istismar edeceimize, kendi yetersizliklerimize odaklanal覺m.

 

 • O s覺rada ben partinin 癟evresinde dolan覺rken Dou Perin癟ekin kokusunu ald覺覺 bir sosyalist ayd覺n deildim (u ayd覺n laf覺na 繹zellikle alerjik olduumu G羹n Zilelinin bilmesi gerekir). Bu 癟ok sa癟ma ve 癟irkin bir ifade. 襤lk Ad覺m diye bir dergide yaz覺yordum, parti kurma tart覺malar覺na yazarak ve konuarak kat覺ld覺m, bizzat iliki kurdum. 12 Eyl羹l sonras覺 b羹y羹k bir i癟i hareketinin y羹kseleceine ve bu harekete de birleik bir sosyalist partinin 繹nderlik edeceine ger癟ekten inan覺yordum. G羹n Zilelinin t覺rnak i癟ine ald覺覺, sen de parti i癟inde M. G羹nd羹zle birlikte muhalefet yapars覺n s繹zleri tahminidir. Dou Perin癟ek ve parti y繹netimi G羹n Zileliyle g繹r羹t羹羹m i癟in beni eletirmiti (o ev g繹zetim alt覺nda vs diye; o s覺rada DGMde yarg覺lan覺yorduk). Dou Perin癟ek kimseyi aldatmad覺. Tam tersine, kendisi aldanm覺t覺r. Bir keresinde, bir tv. m羹lakat覺nda en b羹y羹k zaaf覺n覺 Ben kolay kanar覺m s繹z羹yle a癟覺klam覺t覺. Benim g繹zlemlerimi dorulayan bir a癟覺klamad覺r. Kolay kanar!

 

 • Be perspektif metni 癟evresinde Ayd覺nl覺k癟覺lar aras覺nda s羹ren tart覺malar覺 ilgiyle deil, hayretle izlediimi hat覺rl覺yorum. ok basit, bak覺 a癟覺s覺 hatal覺 ve y羹zeysel bir metindi. Sorular hareketi gibi batan teslim bayra覺 癟ekmi bir bal覺k alt覺nda 癟al覺覺yordun G羹n, unuttun mu? Sorular yetersizdi. G繹r羹ler 癟ok 羹rkek bir tutumla savunuluyordu; metnin yazar覺 her zamanki gibi, derinlemesine bilmedii bir konunun uzman覺ym覺 gibi davrand覺覺 ve ortaya bir ey at覺p ne yapaca覺n覺 bilemez halde geri 癟ekildii i癟in tart覺ma geliemiyordu. Cephane yetersiz, niyet belirsizdi. Bu metne o d繹nemki yaz覺lar覺mda tek bir g繹nderme bile yapmay覺覺m覺n sebebi budur. Arg羹manlar o kadar zay覺f, 癟ekingen ve mesnetsizdi ki konuya nereden gireceimi bilemiyordum. Biz bu Stalin/Tro癟ki hik璽yelerini 癟ok k羹癟羹k yata 繹rendik; bunlar bizim i癟in hamamda bunal覺nca hava gelsin diye duvarda a癟t覺覺m覺z bir delik olmaktan 癟ok uzakt覺. Ayd覺nl覺k癟覺lar aras覺nda Stalin-Tro癟ki ve Komintern tarihi konular覺nda Dou Perin癟ekten baka bilgili kimse yoktu. Halil Berktay belki bir istisnad覺r; fakat o da Tro癟kizmden tiksindii i癟in konumazd覺. Dou Perin癟ek ise b羹y羹k bir keyifle tart覺覺rd覺. Ne de olsa Komintern belgelerini Almanca asl覺ndan okumu, Stalinizmi partinin etraf覺nda dolanan solcu ayd覺nlar覺n yaz覺lar覺ndan ve Yavuz Alogan覺n entelekt羹el tatmin salamak!!! i癟in yapt覺覺 癟evirilerden 繹renmemiti.

 

 • G羹zelliini g繹stermek isteyen gen癟 k覺z gibi entelekt羹elliini tehir arzusu tan覺m覺 evde kalm覺 G羹n Zileliye daha 癟ok yak覺覺yor. Buna 繹rt羹k bi癟imde kendini ac覺nd覺rma, Stalinist tasfiye marifetiyle yuvadan at覺lm覺 ve anla覺lamam覺 olma s覺zlanmas覺n覺, s羹rg羹ne g繹nderilmi 繹rg羹t prensi yak覺nmas覺n覺 da eklemek gerekir. erkez tavuunu kaz覺k kadar heriflere deil de kendi 癟ocuklar覺na yedirmeyi tercih eden kad覺n覺 kitab覺nda eletirecek kadar egzantirik/narsistik haller, be perspektifi bir yana b覺rakarak yurt d覺覺ndan telefon edip en tehlikeli g繹revlere talip olacak kadar iddetli ve egzantirik savrulmalar da var. Bunlara ya da u 襤ngiliz ajan覺 繹yk羹s羹ne benzer konulara girecek deilim elbette. Bunlar 繹zel hayat alan覺na giriyor ve benim ba edemeyeceim kadar alengirli konular. Fakat G羹n Zileli kendisiyle dalga ge癟ebilecek olgunlua sahiptir, isterse bunlar覺 yazabilir. Mand覺ra filozofuna deindii yaz覺s覺 癟ok g羹zeldi mesela.

 

 • Sosyalist Birlik dergisi, yay覺n kurulunda yer alanlar覺n farkl覺 niyetleri, iradesizlikleri ve Berktay覺n dergiyi TBKPye yamayarak Sosyalist Partiyi b繹lme arzusu, dierlerinin bu arzuya direnmesi y羹z羹nden da覺ld覺. Varabilecei hi癟bir yer yoktu. Sosyalist Parti i癟indeki muhalefetin bo ve yersiz olduu, d繹nemsel 繹zellikler (daha sonra tam ifadesini DPde bulan sahte bir demokrasi budalal覺覺 ve geveklii) ta覺d覺覺; parti i癟i muhalefet denilen eyin, 繹nder kadronun bir k覺sm覺n覺n farkl覺 hayat arzusundan ve 癟aps覺zl覺覺ndan kaynakland覺覺, Sosyalist Birlik dergisiyle kan覺tlanm覺t覺r.

 

 • Bu arada unu da belirteyim, Sosyalist Parti i癟indeki b繹l羹nmenin y繹netimi ve gidiat覺 siyaset tarihinde 繹rnek al覺nacak kadar d羹zg羹n ve a癟覺k olmutur. Muhalif grup (ben dahil) itirazlar覺n覺 geni kat覺l覺ml覺 toplant覺larda uzun uzun anlatm覺, partinin yay覺n organ覺nda yazm覺t覺r. Ayd覺nl覺k hareketinin taban覺 fantezi ve art niyet ile ger癟eklii 羹st羹n bir basiretle ay覺rabilmitir. Muhalif olarak ayr覺lanlar (ben dahil), 繹rg羹tlenmek 繹yle dursun, iki kibrit 癟繹p羹n羹 bile 癟atamam覺, muhalefetin en iddial覺 unsurlar覺 DP i癟inde bir s羹re 癟alkaland覺ktan sonra HDP sempatizan覺 olarak ortaya 癟覺km覺lard覺r. Ben de G羹n羹n deyimiyle Stalinist ve Kemalist oldum; bu y羹zden 癟ok mutlu ve neeliyim.

 

 

 • Dat癟ada tesad羹fen kar覺lama s覺ras覺nda G羹nle ne konutuumu hat覺rlam覺yorum, fakat o s覺radaki genel hava, Bak g繹rd羹n m羹, Dou Perin癟ek Ergenekoncularla ne yapm覺 eklindeydi. Dou Perin癟ekin 襤zmitte Sami Hotan ve bir tak覺m subaylarla ihtilal manifestosu haz覺rlayacak biri olmad覺覺n覺 s繹ylediimi hat覺rl覺yorum. Baka konumalar覺 da hat覺rl覺yorum ama buraya yazm覺yorum.

 

 • Marksizmde, ayr覺ca anarizmde de apokaliptik d羹羹nce, yaklaan felaket (devrim, kar覺-devrim, b羹y羹k alt羹st olular) duygusu/sezgisi vard覺r. Bunun 癟ou kez yanl覺 癟覺kt覺覺 da dorudur. Fakat doru 癟覺kt覺覺 da olmutur; analiz ve 繹ng繹r羹 meselesidir.

 

 • Anarko-liberter kavram覺nda bir sorun yok. Anarko-kapitalizm liberteryendir mesela. Murray Rothbart, Robert Nozick, David Nolan, k覺smen Bookchin, benim G羹n Zilelinin tabiriyle entelekt羹el tatmin salamak i癟in 癟evirdiim Pefferin Marksizm, Ahlak ve Toplumsal Adalet kitab覺nda eletirdii Rawls覺n liberteryenizmi vs. Bu adamlar覺 okudun mu, G羹n? T羹rkiyede anarist filozof olmak ne kolay? u Stalinizm sak覺z覺n覺 b覺rak覺p oku biraz. D羹nyada pek 癟ok anarist fikir var. En uygununu se癟ersin. CNT/FAI bayra覺 fazla arkaik, romantik/gizemli ve 繹zellikle egzantirik ka癟覺yor ve kimseye bir ey s繹ylemiyor.

 

 • Ben hi癟bir zaman organik (4. Enternasyonalin falanca fraksiyonunun g繹r羹lerini benimsemi, 繹rg羹tl羹) bir Tro癟kist olmad覺m. Deutscherin tarih yorumuna daha yak覺n oldum. Tro癟ki b羹y羹k bir devrimcidir. 1905, 1917 devrimlerinin tarihini, o d繹nemde Avrupadaki Marksist ak覺mlar覺n niteliini onun yazd覺klar覺ndan 繹rendik, faizm 癟繹z羹mlemesi de g羹ncel ve 繹nemlidir. Fakat S羹rekli devrim teorisi ve yozlam覺 b羹rokrasi tezi Sovyetler Birliiyle birlikte 癟繹km羹t羹r. 4. Enternasyonal ve ondan t羹reyen fraksiyonlar d羹nyan覺n hi癟bir yerinde Marksist entelekt羹el bir ak覺m olman覺n 繹tesine ge癟ememitir. Kuruluundaki insan malzemesi yetersizdir. Tarih mahkeme kurmaz, bize de savc覺l覺k g繹revi vermez. Sovyet dramas覺n覺n karakterlerini tan覺d覺覺m覺z insanlarda g繹rme eilimi elenceli olmakla birlikte 癟ocuksu ve psikotiktir. Bizim eitim sistemimiz 癟ok zay覺f. Okullarda bize mant覺kl覺 d羹羹nmeyi 繹retmediler ve yeterli felsefe eitimi vermediler. Bu y羹zden Tro癟kist olmayan覺n mutlaka Stalinist olmas覺, Onur Y羹r羹y羹羹ne kar覺 癟覺kan覺n mutlaka homofobik olmas覺, beyaz deilse mutlaka siyah olmas覺 gerekiyor. Boyac覺 k羹plerinin birinden 癟覺k覺yorsan mutlaka 繹tekine dalmak i癟in 癟覺km覺s覺nd覺r. Bu konularda onca yaz覺 yazd覺k. Okuduunu anlayacak sabra, anlad覺覺n覺 doru yans覺tacak d羹r羹stl羹e sahip olmak gerekir.

 

 • Yavuzda, 2010lu y覺llarda, eski Tro癟kist y繹nelimleriyle olduk癟a ters d羹en baz覺 belirtiler ortaya 癟覺kmaya balad覺覺n覺 fark ettim. ncelikle, Staline bak覺 a癟覺s覺nda b羹y羹k bir deiiklik oldu. Evet, 繹yle. Hekimin tehisi doru. O s覺ralarda kurdeen olmutum, s羹rekli belirtiler ortaya 癟覺kar覺yordum. 羹nk羹 ben okuyordum. imdi de okuyorum. Ayr覺ca Rusyada arivler a癟覺lm覺t覺, Stalin hakk覺nda yaz覺lan, 繹zellikle II. Sava d繹nemine ilikin pek 癟ok eyin yanl覺 olduu kan覺tlanm覺t覺. Stalinin 繹zellikle gizli tutulan gen癟lik d繹nemi (doumundan 1917e kadar olan d繹nem) a癟覺a 癟覺km覺t覺. Bunlar覺 biliyor musun, okudun mu, G羹n! Bu konuda y羹zlerce sayfa 癟eviri yapt覺m (entelekt羹el tatmin salamak i癟in!!!). renmek istiyorsan anlatay覺m: Stalin konusunda bende ilk d羹羹nce deiiklii, Tro癟kinin In Defence of Marxismini 癟evirirken oldu. Tro癟ki o kitapta Amerikan seksiyonuna Stalinizmin 癟ok basit bir ey olmad覺覺n覺 繹retir.

 

 • Tam bir iflas noktas覺yd覺 bu! Her ey bir yana, elli y覺ld覺r izledii Stalin eletirisi 癟izginin iflas覺n覺n ilan覺! Vah, vah! ok dramatik! G羹n Zilelinin kulland覺覺 bu dil, nas覺l da 1970lerin ilk yar覺s覺na ait y羹zeysel ve ematik bir PDAc覺 dili 襤nsan hayret ediyor. Ayd覺nl覺k gelenei, 繹zellikle TGBli gen癟ler bu dili 癟oktan at覺, fakat eski havariler aynen s羹rd羹r羹yor. G羹n Zilelinin b羹t羹n yazd覺klar覺n覺 biraz kaz覺y覺n, alt覺ndan PDAc覺lar覺n 1970lerin ba覺ndaki ematik, her eyi siyah beyaz g繹ren inde K羹lt羹r Devrimi dili ve mant覺覺 癟覺kar. Halil Berktay etkisi Asl覺nda bu Stalinin yazd覺rd覺覺 SBKP(B) Tarihinin de dilidir. 襤flas覺m覺z Stalin konusunda olsun! En az覺ndan, savata adam 繹ld羹rd羹羹 i癟in Che Guevaraya katil diyecek kadar uurumu kaybetmedim.

 • G羹n Zileli, Topal Osman hik璽yesini internetten, muhtemelen PKK sitelerinden alm覺. Hik璽yenin asl覺 udur: TKPnin 癟覺kard覺覺 SoL gazetesinin 5 Kas覺m 2013 tarihli say覺s覺nda yer alan yaz覺mda 繹yle bir dipnot (dipnot!) vard覺: Beni s羹rekli tivitleyen Cesime not: eyh Saitten demokrasi kahraman覺 癟覺karacak kadar h繹d羹k olmaktansa, Topal Osman Aan覺n manevi torunu olmay覺 tercih ederim. O s覺rada Cesim (her kimse) beni PKKyi eletirdiim i癟in faist ve beyaz T羹rk olmakla su癟luyordu. Ben bu notu yaz覺nca k覺yamet koptu. T羹rk羹c羹s羹nden TAK癟覺s覺na kadar k羹f羹rler, tehditler… Baz覺 solcular Topal Osman覺n Mustafa Suphileri bizzat 繹ld羹rd羹羹n羹 iddia etti vs. Ne de olsa 癟繹z羹m s羹reci zaman覺. Baz覺 sosyalistler, Seyyit R覺za Onurumuzdur pankart覺yla poz veriyorlar. Topal Osman覺 savunan bir yaz覺 daha yazmak zorunda kald覺m. Bunun 羹zerine iyice cotular. G羹n Zileli, bak buraya bir daha yaz覺yorum: Riyaset-i Cumhur Muhaf覺z Alay覺 Kumandan覺 Topal Osman Aa Balkan Harbi Gazisi ve 襤stiklal Sava覺 kahraman覺d覺r; deerli an覺s覺 繹n羹nde sayg覺yla eiliyorum (1970li y覺llarda Giresunda dola覺rken rahmetlinin mezar覺na rastlam覺 ve 癟ok duygulanm覺t覺m). B繹ylece G羹n Zilelinin deyimiyle en sac覺 ve 覺rk癟覺 g繹r羹lerimi Topal Osman覺n torunu olarak bir kez daha ifade etmi oluyorum.

 

 • Gazetelerde k繹e kapma s繹z羹 癟ok 癟irkin. Sen de k繹e kapabilirdin, G羹n. Halil Berktay gibi Taraf gazetesinde ya da ahin Alpay gibi Zaman gazetesinde rahatl覺kla yazabilirdin (baka yerde deil!). Bunu yapmad覺覺n i癟in seni hep takdir ettim. Fakat bekle, ileride yine yazabilirsin. Senin gibi demokrat 癟oulcu liberterler mutlaka laz覺m olacak. 襤nternet siten yeterince exhibitionist, otuz y覺ll覺k d羹羹nsel ser羹veninin zirvesindesin, niye h璽l璽 Dou Perin癟ekle ura覺yorsun? Ben profesyonel yazar deilim. Yurt Gazetesinin Pazar Ekindeki yaz覺lar kar覺l覺覺nda ald覺覺m 300 TLnin d覺覺nda hi癟bir yerde parayla yaz覺 yazmad覺m. Yurt d覺覺nda olduum bir s覺rada Kemal Okuyan telefon edip gazete 癟覺kar覺yoruz, yazar m覺s覺n? diye sordu. Ayd覺nl覺kta yazma teklifi de oradaki arkadalardan geldi. Her halde g繹r羹lerimi kendilerine yak覺n buldular. Bir sak覺ncas覺 m覺 vard覺 k繹e yazman覺n? K繹e kapm覺覺m 繹yle mi? Kapmak i癟in ne yapm覺覺m acaba?

 

 • Bak ben Dou Perin癟eke alenen 繹vg羹ler yazd覺m (alenen eletiriler de yazd覺覺m gibi), hi癟 kimse bana sald覺rmad覺. Fakat CHPnin y羹r羹y羹羹nden sonra b羹t羹n ulusalc覺lara ve Kemalistlere y繹nelik, 繹zellikle Ayd覺nl覺k gazetesi ve Vatan Partisini hedef alan sald覺r覺lar balad覺; Ayd覺nl覺ktan ayr覺lmam覺 isteyen, seninkiler de dahil onlarca mesaj g繹nderildi. ABDnin, gidici olduu anla覺lan AKPyi b羹t羹n ulusalc覺lar覺 tasfiye etmeye zorlad覺覺n覺 g繹steren belirtiler var. Siz de bu koroya m覺 kat覺ld覺n覺z? Fark覺nda olmadan cereyanda kal覺p 羹羹tebilir insan. Dikkat etmek laz覺m.

 

 • Yavuz Alogan art覺k sa-ulusalc覺larla birlikte, Kemalist ana ak覺ma kar覺 dinci-faist AKPnin, sar覺kl覺 ve c羹bbelilerin, eyhlerin, dervilerin ve mensuplar覺n yan覺nda saf tutmu bulunmaktad覺r. Demek ki, Yavuz Aloganda meydana gelen deiimin esas muharriki Kemalizm deil, Stalinizme y繹nelmesiyle kesin bir i癟 balant覺ya sahip olan k繹r devlet癟iliidir. ok ac覺kl覺 bir tahlil! Ge癟erken belirteyim, tan覺m覺 gerei ulusalc覺l覺覺 sa ve sol diye ay覺rmak anlam ta覺maz. Ayran覺n i癟inde su ve yourt vard覺r ya da toplum s覺n覺flardan m羹teekkildir demek gibi bir ey olur. Bendeki deiimin esas muharrikini a癟覺kl覺yorum imdi: Bendeki deiimi tahrik eden, T羹rkiyenin Irak ve Suriye gibi par癟alanma, etnik ve dini hatlar boyunca b繹l羹nerek i癟 savaa s羹r羹klenme, ulus-devlet olmaktan 癟覺karak bir 羹mmet toplumuna d繹n羹me ihtimalidir. Bu ihtimal emperyalizmin ve kapitalizmin reel sosyalizmlerin 癟繹k羹羹nden sonra ge癟irdii evrimle ve s羹rmekte olan payla覺m sava覺yla ilgili analizlere dayan覺r. B繹ylece Kemalizm, laiklik ve ulusal birlik mevzisine kadar gerilemi bulunuyorum. Sosyalizme ancak bu geri mevziden gidilebileceini d羹羹n羹yorum. Bazen mevzii geride kurmak gerekir. Sava nerede veriliyorsa cephe orada a癟覺l覺r ve mevzi cephede kurulur. Cephenin olmad覺覺 yerde mevzi kurarsan覺z ancak piknik yapabilirsiniz ya da FAI/CNT bayra覺yla narsistik pozlar verirsiniz. Bir ulus devletimiz olsun da biz ona kar覺 sosyalistlik, anaristlik edelim. Yavuz Alogan eyhlerin, dervilerin yan覺nda saf tutmutur s繹z羹n羹 g繹klerdeki babam覺za havale ediyorum. 襤nsaf覺n覺z kurusun! Stalini de ahsen beeniyorum, devrimci adam. Rus 襤htilalinin Robespierreidir. Oldu mu? Her zaman beklerim.
 • Soru sor

 • YAZI DETAYLARI