Ahmet 覺k, 襤stibdad覺 Yarg覺l覺yor…

Ahmet 覺k mahkemeyi yarg覺lad覺: 襤te savunmas覺n覺n tam metni

Gazeteci Ahmet 覺k覺n mahkeme heyetini yarg覺lad覺覺 savunmas覺n覺n tamam覺n覺 yay覺nl覺yoruz.

襤leri Haber’den al覺nm覺t覺r.

26-07-2017 17:57

Cumhuriyet davas覺 kapsam覺nda tutuklu bulunan gazeteci Ahmet 覺k bug羹n savunmas覺n覺 yapt覺. 覺k savunmas覺yla adeta mahkeme heyetini yarg覺lad覺.

襤te Ahmet 覺k覺n mahkemede yapt覺覺 savunman覺n tam metni:

S繹zlerime 3 y覺l 繹nce, 2014te yay覺mlananParalel Y羹r羹d羹k Biz Bu Yollardaisimli kitab覺m覺n 繹ns繹z羹nden bir al覺nt覺yla balayaca覺m. AKP ve G羹len Cemaati aras覺ndaki mafyatik iktidar ortakl覺覺n覺n nas覺l da覺ld覺覺n覺 anlatan bu inceleme-arat覺rma kitab覺m覺n 繹ns繹z羹 繹yle bal覺yor:

T羹rkiyeyi siyasal ve toplumsal olarak beraber d繹n羹t羹ren iki g羹癟 olan AKP ile G羹len Cemaatinin birliktelii ve yanc覺 desteiyle s羹rd羹r羹len, ad覺na iktidar denilen kanalizasyon patlad覺. Yeni T羹rkiyedenilen garabeti ina eden, amaca ulamak i癟in her t羹rl羹 araca bavurman覺n uygun olduu Makyavelist bir anlay覺覺n hakim olduu iki g羹癟; AKP ve Cemaat ayr覺t覺.

Her ikisi de sistemin ve toplumun demokratiklemesini deil, kendi otoritesini hakim g羹癟 k覺lmak 羹zerinden, i癟inde 繹rg羹tlenmeye 癟al覺t覺klar覺 devleti ele ge癟irmek isteyen g羹癟 odaklar覺.

Uzun vadede s繹z sahibi tek g羹癟 olacaklar覺n覺 d羹羹nd羹kleri devletin otoritesine bal覺l覺覺 sars覺lmaz k覺lmaya 癟al覺an bir anlay覺a sahip bu iki odak, g繹rd羹k ki bir yandan ortak d羹manlarla m羹cadele ederlerken 繹te yandan birbirlerini yok etmeye d繹n羹k hamleler i癟in malzeme biriktirmiler.

Bu malzemelerin kullan覺laca覺 g羹n羹n yaklat覺覺, kanalizasyondaki pis kokunun uzun s羹redir d覺ar覺ya yay覺lmas覺ndan belliydi. Medya k繹elerinden yap覺lan tehditler, el alt覺ndan yap覺lan tasfiyeler, zaman zaman s覺zd覺r覺lan telefon konumalar覺, hukuksuzluk 羹zerine kurulu polis-yarg覺 operasyonlar覺n覺n, ortak d羹manlardan sonra iktidar bileenlerini hedef almas覺 yaanacaklar覺n iaretiydi.

Ortal覺kta yok edilecek d羹man kalmad覺覺na kanaat getirince, devletin sahibinin kim olaca覺 kavgas覺na tutuarak birbirlerini hedef ald覺lar. Evet ortal覺覺 pislik g繹t羹rd羹, g繹t羹r羹yor. G繹r羹nen o ki bir s羹re daha b繹yle olacak. Dinin, etik deerlerin alet edildii bu savata taraflar覺n ihtiya癟lar覺n覺 kar覺layan yalanlar, taraflar覺 nezdinde ger癟eklerden daha itibarl覺. Bu y羹zden yap覺lan savunmalara kimse aldanmas覺n.Bu sava, ne demokrasi ve temiz toplum ne de birilerinin iddia ettii gibi bar覺 ya da sivilleme i癟in yaan覺yor. Sadece devletin sahibi kim olacak diye sava覺l覺yor.

Bu sat覺rlar yay覺mland覺ktan sonra, AKP ve G羹len Cemaati aras覺ndaki sava daha da iddetlendi. 2007deki Ergenekon soruturmalar覺yla balayan sahte bir tarih yaz覺m覺 s羹recinin iktidar ve su癟 ortaklar覺n覺n devletin ve 羹lkenin yamalanmas覺nda kimin daha 癟ok pay alaca覺yla ilgili sava bir darbe kalk覺mas覺na kadar uzand覺. 15 Temmuz 2016da 250 insan覺n katledildii kanl覺 bir kalk覺ma yaand覺.

Tek failinin G羹len Cemaati olduuna inanmam覺z istenen bu kalk覺man覺n h羹k羹met taraf覺ndan 繹nceden bilindiine y繹nelik ciddi kukular var. zerinden bir y覺l ge癟tii ve 癟ok say覺da soruturma a癟覺lmas覺na ramen kukular azalmak yerine giderek artt覺. 襤htiya癟 duyulan Kontroll羹 Kaos i癟in yol verildii zann覺na kap覺lmam覺za neden olan bir癟ok emaresiyle karanl覺kta kalmas覺 istenen 15 Temmuz Darbesi son 10 y覺la yay覺lan sahte tarih yaz覺m覺n覺n da en 繹nemli kilometre ta覺 oldu. 襤癟inde s覺kl覺kla ge癟en demokratikleme-sivillemes繹zc羹kleriyle, yalanlarla kurgulanm覺 bu sahteliin tek ger癟ei ise darbecilerin katlettii insanlar oldu.

Darbenin karanl覺kta b覺rak覺lmak istenen yanlar覺na dair sorular sormam覺z,Kontroll羹 Kaosdememiz boa deil. Kalk覺man覺n hedefindeki kii Recep Tayyip Erdoan hen羹z 羹lke kan g繹l羹n羹n ortas覺ndayken niyetini a癟覺k eden c羹mleyi az覺ndan ka癟覺rm覺,Bu darbe bize Allah覺n bir l羹tfudurdemiti. L羹tuf denilerek kastedilenin ne olduunu hep birlikte g繹rd羹k, yaad覺k, ya覺yoruz. Hakikati dile getirenlerin, su癟 d羹zenine itiraz edenlerin, gasp edilen haklar覺n覺 talep edenlerin seslerinin k覺s覺l覺p boulmaya 癟al覺覺ld覺覺 ve giderek koyulaan karanl覺k g羹nlerden ge癟iyoruz. K覺saca 繹zetlemekte fayda var.

Darbe engellenmesine engellendi ama ilan edilen Olaan羹st羹 Hal (OHAL) ile temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin t羹m羹 ask覺ya al覺nd覺.

Onbinlerce insanDarbecilik-FETc羹l羹ksu癟lamas覺yla g繹zalt覺na al覺nd覺, 50 binden fazlas覺 tutukland覺. 襤kencelerden ge癟irilenler oldu.

Kanun H羹km羹nde Kararnamelerle (KHK) devletin ve toplumun T羹rk-襤slamc覺 bir bi癟imde dizayn覺na h覺z verildi.Bizden olanlar – olmayanlarayr覺m覺n覺n tek 繹l癟羹t kabul edildii kukular覺n覺 hakl覺 癟覺karan uygulamalarla kamudan tasfiyeler balat覺ld覺. 110 binden fazla kamu g繹revlisi ihra癟 edildi. G羹venlik, yarg覺, eitim gibi devletin temel organlar覺 bata olmak 羹zere kamuda doan boluk liyakatin deil biat etmenin temel al覺nmas覺yla AKP kadrolar覺nca dolduruldu.

Y覺llarca 繹renci yetitirmi bilim insanlar覺, 繹retmenler bir anda ter繹rist olduklar覺na h羹kmedilerek isiz b覺rak覺ld覺lar. Hakk覺 olan覺 geri almak i癟in m羹cadelesini a癟l覺k greviyle s羹rd羹renlere dahi yan覺t hapishane oldu.

Fiili olarak ortadan kalkm覺 olan g羹癟ler ayr覺l覺覺 prensibini resmi olarak da ortadan kald覺racak d羹zenlemelerin yolu OHAL koullar覺nda, sand覺k g羹venlii olmadan yap覺lan aibeli bir referandumla a癟覺ld覺.

T羹rkiyede her zaman sorunlu olan, istisnai 繹rneklerle varl覺覺n覺 kan覺tlamaya 癟al覺an yarg覺 ba覺ms覺zl覺覺 ve tarafs覺zl覺覺, kendilerini iktidar覺n menfaatlerine memur tayin eden hakim-savc覺lar eliyle tamamen ortadan kalkt覺. Tutuklama ter繹r羹yle gasp edilen kii 繹zg羹rl羹羹n羹n ihlali, ge癟erli 6 milyon oy sahibinin iradesini temsil eden Meclisin 羹癟羹nc羹 b羹y羹k partisine de uzand覺. HDPnin e genel bakanlar覺, milletvekilleri ve yine se癟ilerek g繹reve gelmi bir癟ok belediye bakan覺 esir edildi. Ve hatta bu tutuklamalar覺n yolunu a癟an d羹zenlenmeyiter繹ristleri koruyorlartezvirat覺 yap覺lacak korkusuyla onaylayan ana muhalefet partisi CHPnin bir vekiline kadar vard覺 tutuklamalar.

Bir 癟ok sivil toplum 繹rg羹t羹 kapat覺ld覺. Hak savunucular覺 tutukland覺. Onlarca irkete el konuldu.

Darbenin engellenip demokrasinin ta癟land覺r覺ld覺覺 s繹ylenen 羹lkede yaz覺l覺, g繹rsel, iitsel yay覺n yapan onlarca medya organ覺 kapat覺ld覺. Soruturma, dava, tutuklama tehditleri ve ekonomik bask覺lara ramen h璽l璽 direnmeye 癟al覺an birka癟 gazete ve bir avu癟 gazeteciyi saymazsak hakikati perdelemeden yay覺n yapan tek bir medya organ覺 ve gazeteci kalmad覺. 150den fazla gazeteci de hapislere t覺k覺l覺nca T羹rkiye yenidend羹nyan覺n en b羹y羹k gazeteci hapishanesi羹nvan覺na kavutu. yle ki; T羹rkiye tek ba覺na, dier b羹t羹n 羹lkelerin hapishanelerinde tutulan gazetecilerin toplam覺ndan daha fazla esire sahip konumunda.

Hapiste olmad覺覺 halde tutuklu bulunan, yani sans羹r ve otosans羹r k覺skac覺ndaki gazetecileri de listeye eklediimizde tablo daha da karamsar bir hal al覺yor. Sans羹r羹n koyu g繹lgesi nedeniyle farkl覺 sermaye gruplar覺n覺n sahipliinde yay覺n yapan 癟ok say覺da medya organ覺 bulunmas覺na ramen tek sesli yay覺nc覺l覺k anlay覺覺 t羹m 羹lkeye hakim olmu durumda.

Cumhurbakan覺 Erdoan uykusunda konusa canl覺 yay覺n yapmak zorunda olan televizyon kanallar覺nda, iktidar komiserleri olmadan siyasal program yapmak da yasak.

Medyan覺n durumu b繹yle olunca, siyasal eletiri mecras覺 olarak sadece sosyal medya ara癟lar覺 kalm覺 oldu. Eer eriim engellenmemise, eer internet devlet sans羹r羹yle kesilmemise, eer AKPnin kadrolu internet trolleri ve muhbir vatandalar覺n覺n ve savc覺lar覺n覺n houna gitmeyecek eyler yazmam覺san覺z eletiri hakk覺n覺z覺 kullanman覺n 繹n羹nde bir engel yok. Ancak, bu hakk覺n覺z覺 kulland覺覺n覺z覺 i癟in tutuklanmayaca覺n覺z覺n garantisi de yok.

Engellenmi bir darbe kalk覺mas覺 sonras覺nda memleketin i癟erisinde bulunduu karamsar tablonun k覺sa 繹zeti b繹yle. Asl覺nda bu kadar laf kalabal覺覺n覺 tek bir c羹mleye s覺d覺rmak da m羹mk羹n:

15 Temmuzda darbe engellendi ama cunta iktidar oldu.

Darbe kalk覺mas覺ndan sonra haz覺rlanan iddianamelerde G羹len Cemaatinin amac覺 繹yle anlat覺l覺yor:

T羹rkiye Cumhuriyeti devletinin t羹m Anayasal kurumlar覺 olan Yasama, Y羹r羹tme ve Yarg覺 erklerini ele ge癟irmek ve bu s羹re癟 tamamland覺ktan sonra devleti, toplumu ve fertleri FETn羹n ideolojisi dorultusunda yeniden dizayn ederek; oligarik 繹zellikler ta覺yan bir z羹mre eliyle ekonomik, toplumsal ve siyasi g羹c羹 y繹netmek.

Bir l羹tuf olarak g繹r羹len kanl覺 bir kalk覺madan bug羹ne uzanan s羹re癟te ortaya 癟覺kan, biraz 繹nce 繹zetlediimiz tabloya bakt覺覺m覺zda, iddianamelerde anlat覺lan bu amac覺n ger癟eklemediini kim s繹yleyebilir?

T羹rkiye Cumhuriyeti devletinin t羹m Anayasal kurumlar覺 olan Yasama, Y羹r羹tme ve Yarg覺 erkleri ele ge癟irilmedi mi?

OHAL ve KHKler arac覺l覺覺yla devleti, toplumu ve fertleri kendi ideolojileri ve menfaatleri dorultusunda dizayn etmeye 癟al覺m覺yorlar m覺?

Devleti ve 羹lkenin kaynaklar覺n覺 talan etme niyet ve kararl覺l覺覺nda, oligarik 繹zellikler ta覺yan bir z羹mre eliyle ekonomik, toplumsal ve siyasi g羹c羹 y繹netmeye 癟al覺m覺yorlar m覺?

襤te bu nedenlerle G羹len Cemaatinin en b羹y羹k yenilgisi olan 15 Temmuz Kalk覺mas覺, ayn覺 zamanda en b羹y羹kzaferidir.

羹nk羹, Fethullah G羹lenin idealize ettii devlet, toplum ve fert modeli 15 Temmuz kalk覺mas覺 sonras覺nda hayata ge癟irilmi oldu. 襤na s羹reci h覺zla devam eden ve demokrasinin yan覺nda yer alan herkesin kar覺 癟覺kmas覺 gereken sistem kimin elinde olursa olsun, patenti Fethullah G羹lendedir.

Tam da bu nedenle Fethullah G羹len ve cemaati ne istediyse, Recep Tayyip Erdoan ve AKP h羹k羹meti vermitir.

imdiyse, kanl覺 bir kalk覺man覺n ard覺ndaki g羹癟lerden birisi olduu kuku g繹t羹rmez bir ger癟ek olan G羹len Cemaatinin, FET diye an覺lan bir canavara d繹n羹mesinde hi癟bir sorumluluklar覺 yokmu gibi davran覺yorlar.

Su癟lu olduklar覺n覺 s繹ylemeyelim, ger癟ekleri anlatmayal覺m istiyorlar.

Darbecilerce katledilenlerin kanlar覺n覺 ucuz ve s覺 bir siyasetin demagoji malzemesi yap覺yorlar.

羹nk羹 g羹c羹 elinde tutanlar覺n tek bir amac覺 var: Totaliter iktidarlar覺n覺 her ne olursa olsun s羹rd羹rmek.

Ve bunun i癟in her t羹rl羹 k繹t羹l羹羹 yapacak, herkesten vazge癟ebilecek bir ruh halinde olacaklar. Uzun iktidar yolculuklar覺, birlikte yola 癟覺kt覺klar覺ndan birer birer vazge癟tiklerinin 繹rnekleriyle dolu bir tarihi bar覺nd覺r覺yor. 襤lerinin bittiini d羹羹nd羹klerini, kullan覺m s羹resi dolanlar覺, ihtiya癟 kalmayanlar覺 geride b覺rak覺p yollar覺na devam ettiler. Destek癟ilerinden, ibirlik癟ilerinden, su癟 ortaklar覺ndan ve hatta dava arkadalar覺ndan vazge癟tiler. Elbette kalanlara da, saflar覺na ekledikleri yeni kullan覺l覺lara da s覺ra gelecek.

Medyan覺n neredeyse tamam覺n覺 iktidarlar覺n覺n borazan覺 haline getirenler, su癟lar覺n覺 ve k繹t羹 niyetlerini ortaya koymakta diretenleri ise hapsederek susturmaya 癟al覺覺yorlar.

Korkaca覺m覺z覺, susaca覺m覺z覺 san覺yorlar. Bir kez daha yan覺ld覺klar覺n覺 g繹stermek i癟in anlatmaya devam edelim

45 y覺ll覺k ge癟mii bulunan G羹len Cemaatinin, ilk 30 y覺lda tamamlad覺覺 devlet i癟indeki yatay 繹rg羹tlenmesinin dikey bir geliim seyri izlemesi ise son 15 y覺lda tamamland覺. 襤ktidar覺na gayr覺 resmi ortak olduu AKP h羹k羹metinin salad覺覺 olanaklarla G羹len Cemaatinin, adeta devleti kendisine paralel hale getirmek i癟in 繹n羹nde engel kalmad覺.

Cemaat, polis ve yarg覺 tekilatlar覺 ile ordudaki operasyonel birimlerde hayli g羹癟 biriktirmiti. AKP iktidar覺yla birlikte stratejik mevki ve makamlara yerlemek de zor olmad覺. Sonras覺nda ise, ele ge癟irilmesi planlanan resmi ya da sivil t羹m alanlardaki alternatif ve rakip olabilecek akt繹r, kii ve kurumlar tasfiye edilerek, kendilerinin 繹nceliklerini belirleyen bir n羹fuz alan覺na kavumu oldular.

Doru ifadesiyle s繹ylersek, G羹len Cemaatinin devlet ve toplum i癟in en tehlikeli hale gelecek g羹ce erimesinin en b羹y羹k sorumlusu,Ne istedilerse verenveyapt覺覺 yard覺mlar i癟in af dileyereksu癟unu da itiraf eden Recep Tayyip Erdoan ve 15 y覺ld覺r tek ba覺na iktidar olan AKPdir. Dolay覺s覺yla 15 Temmuz kalk覺mas覺n覺n da sorumlular覺 aras覺ndad覺rlar.

Birka癟 somut 繹rnekle a癟覺klayaca覺m ancak 繹ncesinde bir an覺msatmada bulunmakta yarar var.

Ergenekon ile balay覺p Balyoz, Askeri Casusluk ve baka birka癟 soruturma ile s羹rd羹r羹len bir dizi kumpas davas覺yla T羹rk Silahl覺 Kuvvetleri (TSK) i癟erisinden G羹len Cemaati mensubu olmayan 癟ok say覺da subay tasfiye edildi. Tutuklanmaktan kurtulanlar覺n terfileri bile 癟eitli haysiyet cellatl覺klar覺yla engellendi.

O d繹nemde babakan olan Erdoan, kendisini bu davalar覺n savc覺s覺 olarak ilan etmiti.

AKP h羹k羹meti de siyasal onay makam覺 olarak bir yandan hukuksuzluklara su癟 ortakl覺覺 yaparken, 繹te yandan kumpaslar覺n faillerine y繹nelik eletiri ve su癟lamalara kar覺 da kendini siper etmiti.

imdiyse, o d繹nemin su癟 ve g羹nahlar覺n覺n t羹m y羹k羹n羹 G羹len Cemaatinin s覺rt覺na y羹kleyerek kendi rollerini ve su癟lar覺n覺 gizlemeye 癟al覺覺yorlar.

O d繹nemde cemaatin komplolar覺yla hapsedilen, AKP-Cemaat ortakl覺覺n覺n medyadaki tetik癟ileri taraf覺ndan infaz edilmeye 癟al覺覺lan 癟ok say覺da kii vard覺. Bu kiilerden, aralar覺nda gazetecilerin de olduu baz覺lar覺n覺n, AKPnin su癟lar覺n覺n gizlenmesinin kolaylat覺r覺c覺s覺/orta覺 haline geldiini, hatta bu d繹nemin haysiyet cellad覺 olarak sahnede bulunduklar覺n覺 da belirtmeden ge癟meyelim.

Konumuza d繹nersek, G羹len Cemaati s繹z konusu kumpas davalar覺yla TSKdeki terfi listesi ve s覺ras覺n覺 menfaatleri ve ama癟lar覺 dorultusunda ekillendirerek kendi mensuplar覺n覺n 繹n羹n羹 a癟m覺 oldu.

TSKde Cemaat mensubu olmayan subaylar elbette bu davalarla saf d覺覺 b覺rak覺lanlardan ibaret deildi. Kalanlar覺n saf d覺覺 edilmesi i癟in Cemaatin yard覺m覺na koan yine AKP h羹k羹meti oldu. Hem de aralar覺ndaki sava s羹rerken.

Bakal覺m neler olmu

2012 May覺s覺nda yap覺lan yasal deiiklikle, askeri personelin 15 y覺ll覺k mecburi hizmet s羹resi 10 y覺la indirilmiti. Cemaat b繹ylece, kendilerinden olmayan subaylardan baz覺lar覺n覺n ordudan ayr覺laca覺n覺 hesapl覺yordu. yle de oldu. Kumpas davalar覺yla yarat覺lan korku iklimi ve TSKnin yaad覺覺 itibar kayb覺 nedeniyle istifalar yaand覺.

Bu ilk yasal deiiklikten sonra ger癟ekleen 繹nemli baz覺 d羹zenlemeler ise ilgin癟 bir ekilde AKP ve Cemaat aras覺ndaki sava balad覺ktan sonra yap覺lm覺t覺.

AKP ve G羹len Cemaati aras覺ndaki sava覺 bir meydan muharebesine 癟eviren ve aralar覺ndaki ilikiyi onar覺lamaz bi癟imde koparan 17/25 Aral覺k 2013teki yolsuzluk soruturmalar覺yd覺. Suriye i癟 sava覺nda rejim kar覺t覺 olarak 癟arp覺an baz覺 selefi cihat癟覺 gruplara silah ve m羹himmat yard覺m覺 yap覺ld覺覺n覺 kan覺tlayan M襤T TIRlar覺 operasyonlar覺 da bu s羹re癟te ger癟ekletirilmiti.

襤te ilikilerin b繹ylesine kopuk olduu bir d繹nemde baz覺 AKP milletvekillerinin talep, 繹neri ve oylar覺yla ger癟ekleen yasal deiiklerle TBMMde askerlikle ilgili baz覺 d羹zenlemeler yap覺ld覺.

襤lkin 11 ubat 2014te Meclisin 癟ounluk g羹c羹 olan AKPnin benimsemesiyle yap覺lan d羹zenleme ile TSKde terfiler 1 y覺l 繹ne 癟ekildi. B繹ylece aralar覺nda 癟ok say覺da Cemaat mensubu olan 4 y覺ll覺k albaylar ve 3 y覺ll覺k generaller de terfi kapsam覺nda Y羹ksek Askeri uraya (YA) d璽hil edilmi oldu. D羹zenlemeyle ayn覺 zamanda, Cemaat mensubu olmayan ve YA kararlar覺nda terfi alamayan generaller de bu ekilde emekli edilerek TSK d覺覺na 癟覺kar覺lm覺 olacakt覺.

襤kinci deiiklik 2 ay sonra ger癟ekleti. 12 Nisan 2014te y羹r羹rl羹e giren TSK Y羹ksek Disiplin Kurullar覺 Y繹netmeliiyle ordudan ihra癟lar覺 deerlendirmek 羹zere yeni Y羹ksek Disiplin Kurullar覺 oluturuldu. Bu kurullar覺n 癟al覺ma esaslar覺n覺 belirleyen Subay Sicil Y繹netmeliinde yap覺lan deiiklik, irticai faaliyetler nedeniyle TSKden ihra癟lar覺n 繹n羹n羹 kesiyordu.

Bir dier deiiklik 37 AKPli vekil taraf覺ndan 30 Aral覺k 2015te Meclis Bakanl覺覺na sunuldu. Bu kanun deiikliiyle, albayl覺ktan generallie terfi i癟in bekleme s羹resi 4 y覺la indirilmi oluyordu. Bu ekilde, Cemaat mensubu olan ancak terfi s覺ras覺 gelmemi albaylar覺n general olmas覺n覺n da yolu a癟覺lm覺 oldu.

Son deiiklik 6722 say覺l覺 TSK Personel Kanunu ile Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanundu.

1988 ve daha 繹nceki y覺llarda Harp Okullar覺ndan mezun olmu subaylar, G羹len Cemaatinin 繹rg羹tl羹羹n羹n en zay覺f olduu gruplard覺.

S繹zkonusu yasa deiiklii de, orduda hizmet s羹resini 28 y覺la indiren d羹zenlemeler 繹ng繹r羹yordu.

B繹ylece Cemaat, kendisinden olmayan subaylar覺 en 癟ok sy覺da bulunduu 羹癟 devreyi birden topluca emekli ederek TSK d覺覺na 癟覺karm覺 olacakt覺.

15 Temmuz darbesi giriiminin en 繹nemli akt繹rleri olduklar覺 繹ne s羹r羹len generaller Mehmet Dili ve Mehmet Partig繹癟羹n haz覺rlad覺覺 bu tasar覺n覺n, bir madde hari癟 t羹m羹n羹n, yasa kabul edilir edilmez y羹r羹rl羹e girmesi 繹ng繹r羹l羹yordu. 2016 Austos uras覺ndan sonra y羹r羹rl羹e girmesi 繹ng繹r羹len ise, Cemaatin en az 繹rg羹tl羹 olduu 1988 ve 繹nceki y覺llardaki mezunlar覺 kapsayan 羹癟 devrenin birden toplu olarak emekli edilmesiyle ilgili maddeydi. 23 Haziran 2016 gecesi, tasar覺n覺n Meclisteki g繹r羹meleri s覺ras覺nda AKP Grubunun verdii bir 繹nergeyle, o maddenin de kanun 癟覺kt覺覺 anda y羹r羹rl羹e girmesi saland覺.

AKP h羹k羹metinin s覺n覺rs覺z desteiyle y羹r羹t羹len kumpas davalar覺 ve yine h羹k羹met eliyle yap覺lan yasal d羹zenlemelerle G羹len Cemaatinin TSK i癟inde hedefledii tasfiyeler b羹y羹k oranda ger癟eklemi oldu. Bunlar覺n ne anlama geldiini de 15 Temmuz sonras覺nda ortaya 癟覺kan tablo g繹sterdi.

CHPnin haz覺rlad覺覺,ng繹r羹len, nlenmeyen ve Sonu癟lar覺 Kullan覺lan Kontroll羹 Darbebal覺覺n覺 ta覺yan, TBMM 15 Temmuz Darbesini Arat覺rma Komisyonunun raporuna y繹nelik muhalefet erhini i癟eren raporundan yapaca覺m al覺nt覺 s繹ylemeye 癟al覺t覺覺m覺 daha anlaml覺 k覺lacak.

Raporda yer alan bilgilere g繹re, kumpas davalar覺ndan sonraya rastgelen 2011, 2012 ve 2013 y覺llar覺ndaki YA kararlar覺yla terfi eden generallerin neredeyse tamam覺 FET 羹yesi olmakla su癟lan覺yorlar. Biraz 繹nce anlatt覺覺m AKP h羹k羹metinin yapt覺覺 yasal d羹zenleme ve deiikliklerden sonraki d繹neme rastgelen 2014 ve 2015 y覺llar覺ndaki YA kararlar覺yla albayl覺ktan generallie terfi edenlerin de y羹zde 80ine ayn覺 su癟lama y繹neltilmi.

Bu arada 1985ten AKPnin iktidara geldii 2003e kadar G羹len Cemaati mensubu olduklar覺 iddias覺yla toplamda 400 personelin TSKden ihra癟 edildiini, ancak 2003ten darbe kalk覺mas覺n覺n yaand覺覺 tarihe kadar ise herhangi bir ihra癟 yaanmad覺覺n覺 vurgulamakta yarar var.

Uygulanmayan 2004 Milli G羹venlik Kurulu (MGK) kararlar覺ndan da bahsettikten sonra G羹len Cemaatinin darbe kalk覺mas覺na giriecek kadar TSK i癟inde b繹ylesine etkili bir g羹ce ulamas覺nda AKP h羹k羹metinin az覺msanmayacak katk覺lar覺n覺 anlatmaya 癟al覺t覺覺m bu b繹l羹m羹 bitireceim.

25 Austos 2004deki MGK toplant覺s覺 yap覺ld覺覺nda AKP iktidardaki ikinci y覺l覺n覺 doldurmak 羹zereydi. Bildiiniz gibi MGK, en 羹st d羹zeyde asker ve sivil y繹neticilerin bir araya gelerek, kurula ad覺n覺 veren milli g羹venlik konular覺n覺n g繹r羹羹ld羹羹, tavsiye niteliinde kararlar覺n al覺nd覺覺 bir toplant覺d覺r. Kararlar覺 da mutlaka gizli tutulur.

Ancak 2004 MGK kararlar覺 birka癟 y覺ld覺r biliniyor.

Bug羹nk羹 T羹rkiyenin inas覺 s羹recine yapt覺覺 katk覺larla maruf Taraf gazetesinde 28 Kas覺m 2013de manetten yay覺mland覺.

AKP-Cemaat sava覺n覺n ilk d繹nemlerinde yay覺mlanan ve 癟at覺malar覺n daha da iddetleneceinin iaret fiei olan bu haberle birlikte 繹rendik MGK toplant覺s覺n覺n kararlar覺n覺.

15 Temmuz darbe giriiminden 12 y覺l 繹nce yap覺lan bu MGK toplant覺s覺n覺n konusu, G羹len Cemaatinin gelecekte yarataca覺 tehlikeye iaret ediyormu. Bu nedenle toplant覺da,Fethullah G羹len Grubunun Faaliyetlerine Kar覺 Al覺nmas覺 Gereken Tedbirlerbal覺覺yla, Cemaate kar覺 bir eylem plan覺 haz覺rlanmas覺 tavsiye karar覺 olarak d繹nemin TSK y繹netimi taraf覺ndan AKP h羹k羹metine bildirilmiti.

D繹nemin Cumhurbakan覺 Ahmet Necdet Sezer, Babakan Recep Tayyip Erdoan, D覺ileri Bakan覺 Abdullah G羹l ve 5 ayr覺 bakan覺n yan覺 s覺ra Genelkurmay Bakan覺 Hilmi zk繹k ve MGKnin dier asker 羹yeleri olan kuvvet komutanlar覺 Ayta癟 Yalman, zden rnek, 襤brahim F覺rt覺na ve ener Eruygur tavsiye karar覺n覺n alt覺ndaki imzalar覺n sahipleriydi.

nerinin sahibi olan TSK, karar uyar覺nca oluturulacak eylem plan覺 癟er癟evesinde G羹len Cemaatinin yurt i癟i ve d覺覺ndaki faaliyetlerinin hassasiyetle takip edilerek, ileride yaratabilecei tehlikelere kar覺 radikal tedbirler al覺nmas覺n覺 繹neriyordu. Bu tavsiye kararlar覺nda imzas覺 bulunan komutanlardan 羹癟羹n羹n kumpas davalar覺nda tutukland覺覺n覺 an覺msat覺p h羹k羹metin neler yapt覺覺n覺 anlatarak devam edelim.

Haberin Taraf Gazetesinde yay覺mlanmas覺ndan sonra AKPnin de se癟men taban覺n覺 oluturan muhafazakar kamuoyunda oluan tepkiler 羹zerine h羹k羹metten pe pee a癟覺klamalar yap覺ld覺. A癟覺klamalar覺n ortak noktas覺; kararlar覺n tavsiye niteliinde olduu ve h羹k羹met癟e yok say覺larak hi癟bir zaman uygulanmad覺覺yd覺. D繹nemin Babakan Badan覺man覺 olan Yal癟覺n Akdoan twitter hesab覺ndan,2004teki MGK karar覺 h羹k羹met taraf覺nan yok h羹km羹nde kabul edilmi, hi癟bir bakanlar kurulu karar覺 al覺nmam覺, hi癟bir ilem yap覺lmam覺t覺ra癟覺klamas覺n覺 yapm覺t覺. D繹nemin Babakan Yard覺mc覺s覺 B羹lent Ar覺n癟 da10 y覺lda MGKdekabul edilen hi癟bir ey hayata ge癟irilmedii gibi biz; dindarlar覺, dini gruplar覺 madur edecek hi癟bir eyi hayata ge癟irmedik. Milli G羹venlik Siyaset Belgesinin ilevselliini biz ortadan kald覺rd覺kdemiti. Ar覺n癟覺n a癟覺klamas覺nda, Milli G羹venlik Siyaset Belgesine vurgu yap覺lmas覺 da 繹nemli. Zira, Milli G羹venlik Siyaset Belgesi, devletin i癟 ve d覺 tehdit olarak belirledii gruplar覺 tan覺mlar. G羹len Cemaati de 2010 y覺l覺na dek bu belgede, devlet g羹venliine y繹nelik i癟 tehdit gruplar覺 aras覺nda say覺l覺yordu. Ancak, Ar覺n癟覺n da vurgulad覺覺 羹zere G羹len Cemaati, bizzat AKP h羹k羹meti taraf覺ndan tehdit listesinden 癟覺kar覺ld覺.

Eski M襤T M羹stear Yard覺mc覺s覺 Cevat ne, 2004 MGK kararlar覺n覺n uygulanmamas覺 羹zerine bak覺n nas覺l bir tespitte bulunmu:襤fade edilen 癟eitli saiklere ramen 2004 MGK karar覺n覺n, siyasi ve hukuki y繹nlerden zaman覺n iktidar覺nca tedbirler y繹n羹nden deerlendirilmeyii, G羹len Cemaatinin sadece T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerini deil, T羹rkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlar覺n覺 da igal etme s羹recine ivme kazand覺rm覺t覺r.

M襤Tte 羹st d羹zey y繹neticilik yapm覺 olan nein devletin dinci bir 繹rg羹t taraf覺ndan igal edilmesi s羹recinin 繹nemli sorumlular覺ndan biri olarak AKP h羹k羹metini iaret ettii a癟覺klamas覺 b繹yle. AKP h羹k羹metinin konuyla ilgili yapt覺覺 ve bir su癟 itiraf覺 olan a癟覺klamalar覺 da ortada.

Cemaat kendilerini hedef alana dek uyar覺 ve eletirileri dinlemeyip, devleti t羹m kurumlar覺yla birlikte bu 癟eteye teslim eden, su癟lar覺na ortakl覺k yapanlar imdi kand覺r覺ld覺klar覺na inanmam覺z覺 istiyorlar.

Hay覺r kand覺r覺lmad覺n覺z. Aksine, birlikte kand覺rmaya 癟al覺t覺n覺z.

Y覺llard覺r bunu s繹ylememize ramen,Cumhuriyet Gazetesinden 繹rg羹t, bizlerden FETc羹 癟覺karmak i癟in beyhude bir 癟abaya girien T羹rkiye yarg覺s覺n覺n kand覺r覺ld覺k a癟覺klamas覺n覺 yeterli g繹rerek 羹pheliler hakk覺nda herhangi bir soruturma a癟mad覺覺n覺 da belirtelim.

imdi yarg覺n覺n AKP eliyle Cemaate nas覺l teslim edildiine bir g繹z atal覺m. CHPnin 15 Temmuz kalk覺mas覺yla ilgili haz覺rlad覺覺 raporundan yine bir al覺nt覺 yapaca覺m.

Darbe giriimi sonras覺nda, G羹len Cemaatinin hat覺r覺 say覺l覺r bir a覺rl覺覺 olan yarg覺 tekilat覺ndan birka癟 bin hakim-savc覺FETc羹 olduklar覺gerek癟esiyle ihra癟 edildi. Bir癟ou tutukland覺.

CHPnin raporu, ihra癟 edilen yarg覺 mensuplar覺n覺n kadrolamalar覺na dair 癟arp覺c覺 tespitler i癟eriyor. Raporda darbe sonras覺nda KHKlerle ihra癟 edilen yarg覺 mensuplar覺 aras覺nda k覺demi en eski olan覺n 1980de meslee girdii belirtiliyor. 1980den AKPnin iktidara geldii 2002ye kadar, farkl覺 h羹k羹metler taraf覺ndan toplamda 7 bin 672 hakim ve savc覺n覺n atamas覺 yap覺lm覺. Bunlar aras覺ndan darbe kalk覺mas覺 sonras覺nda ihra癟 edilenlerin say覺s覺 bin 210 kii. Oransal olarak ifade edersek, 23 y覺ll覺k bir s羹re癟 i癟inde g繹reve balayan yarg覺 mensuplar覺 aras覺nda FET balant覺s覺 olduu iddias覺yla ihra癟 edilenlerin oran覺 yakla覺k y羹zde 16.

imdi bir de AKPnin iktidar olmas覺ndan sonraki d繹nemlere bakal覺m.

Raporda 2003-2010 y覺llar覺 aras覺 ilk AKP D繹nemi olarak adland覺r覺lm覺. Bu d繹nemde atamas覺 yap覺lan 3 bin 637 hakim-savc覺dan ihra癟 edilenlerin say覺s覺 bin 255 kii. Oransal ifadeyle, toplam atamalar i癟inde ihra癟 edilenlerin pay覺 yakla覺k y羹zde 35 olan bu d繹nemin adalet bakanlar覺 ise Cemil i癟ek, Mehmet Ali ahin ve Sadullah Ergin.

Yarg覺daki vesayete son verdii demogojisi yap覺lan 2010 Anayasa Referandumu sonras覺 ile AKPye y繹nelik yolsuzluk soruturmalar覺n覺n yap覺ld覺覺 17/25 Aral覺k 2013 tarihleri aras覺 ise raporda ikinci AKP D繹nemi olarak incelenmi. Bu d繹nemin adalet bakanlar覺 ise yine Sadullah Ergin ve Bekir Bozda. Bu iki bakan覺n d繹neminde atamas覺 yap覺lan 2 bin 876 hakim/savc覺dan bin 192 kii ihra癟 listelerine girmi. 襤hra癟lar覺n toplam atamalar i癟indeki pay覺 ise yakla覺k y羹zde 42.

AKPnin Cemaatle ortakl覺覺n覺n sona ermesinden sonraki , 2014den 15 Temmuz 2016 darbesine kadar ge癟en s羹re ise 羹癟羹nc羹 AKP D繹nemi bal覺覺 ile ele al覺nm覺. Adalet Bakan覺 ise yine Bekir Bozda. AKP Cemaat sava覺n覺n iddetlenmesi nedeniyle bu d繹nemdeki yarg覺 atamalar覺nda Cemaat pay覺nda belli bir d羹羹 g繹ze 癟arp覺yor. Atanan 2 bin 281 Hakim-savc覺dan 582si ihra癟 edilmi. Yani yakla覺k y羹zde 26s覺.

AKPnin bu 羹癟 d繹nemine dair toplam say覺lar覺 k覺yaslamal覺 olarak verirsek; 1980-2002 aras覺ndaki 23 y覺lda yarg覺daki Cemaat kadrolamas覺 yakla覺k y羹zde 16iken, AKPnin kesintisiz olarak h羹k羹met olduu 2003-2016 aras覺ndaki 14 y覺lda ise bu oran y羹zde 35 olmu. Bu 14 y覺lda atamas覺 AKP taraf覺ndan yap覺lan 8 bin 794 hakim-savc覺dan 3 bin 29u ihra癟 edilmi. Oransal ifadesiyle toplam atamalar i癟inde FET balant覺s覺 nedeniyle ihra癟 edilen yarg覺 mensubu y羹zde 35 olmu.

AKP h羹k羹metinin kendisini su癟tan muaf tutmak i癟in s覺 bir kurnazl覺k 繹rneiyle, FET ad覺na y羹r羹t羹len soruturmalarda milat olarak kabul ettii 17/25 Aral覺k 2013 sonras覺ndaki d繹neme ilikin ihra癟 oranlar覺 bile 1980-2002 aras覺ndaki d繹nem ortalamas覺n覺n 羹zerindedir. Ge癟en haftaya kadar Adalet Bakan覺 olan Bekir Bozdaa ayr覺ca bir parantez a癟arak bu konuya nokta koyal覺m.

Bekir Bozda, AKP h羹k羹metinin 14 y覺ll覺k iktidar覺nda Adalet Bakan覺 olarak g繹rev yapan 4 isimden biri. 24 Mart 2011de Mecliste yapt覺覺 konumada Fethullah G羹lendenBu 羹lkenin yetitirdii deerli bir k覺ymet, bilge bir insand覺r. Hereyi a癟覺kt覺rdiye bahseden Bozda, 9 Haziran 2012de deMuhterem Hoca Efendiye Antalyadan selamlar覺m覺 iletiyorummesaj覺n覺 kiisel twitter hesab覺ndan paylaan kiidir. 15 ubat 2012de de CNNTURK televizyon kanal覺nda kat覺ld覺覺 bir programda,Yarg覺dacemaat 繹rg羹tlenmesi var m覺?sorusunub繹yle bir ey m羹mk羹n olmazdiyerek yan覺tlayan da Bekir Bozdad覺r. Cemaat ile aralar覺ndaki sava覺n balang覺癟 zamanlar覺nda, 15 Austos 2013te,Cemaatle AKP aras覺nda bir fitne atei yakmay覺 baaramayacaklard覺reklindeki twitter mesaj覺n覺n sahibi de Bekir Bozdad覺r.

Yarg覺da Cemaatin 繹rg羹tlenmesi olduuna y繹nelik iddialaram羹mk羹n deilyan覺t覺n覺 vermi olan Bekir Bozda覺n 2013ten g羹n羹m羹ze kadar uzanan bir Adalet Bakanl覺覺 ser羹veni var. Bu 4 y覺lda 15 Temmuz darbesine gelene kadar Bozda, toplam 3 bin 614 hakim-savc覺 atamas覺 yapm覺. Yani AKPnin 14 y覺ll覺k iktidar覺nda ger癟ekletirilen toplam 8 bin 794 ataman覺n y羹zde 41ini Bakan Bozda 4 y覺lda yapm覺.Yarg覺da Cemaat 繹rg羹tlenmesini m羹mk羹n g繹rmeyen Bozda覺n atamas覺n覺 yapt覺覺 hakim-savc覺lardan bin 228i, yani yakla覺k y羹zde 34羹 FETc羹 olduklar覺 iddias覺yla ihra癟 edilmi. Bu say覺 ve oranlar覺n bize s繹yledii udur:

Bekir Bozda, yarg覺n覺n Cemaate teslim edilmesinin ba sorumlular覺ndan birisidir.

Ancak bizler FETc羹 su癟lamas覺yla hapsedilmiken, Bekir Bozda g繹revinin deitirilesine karar verildii ge癟en haftaya kadar Adalet Bakan覺 s覺fat覺yla Hakim-Savc覺lar Kurulunun ba覺ndaki kii olarak, kendisi taraf覺ndan atamas覺 yap覺lan yarg覺 mensuplar覺n覺n tekilattan ihra癟lar覺n覺 y繹netiyordu.

15 Temmuz darbesini saatler 繹nce haber ald覺覺 halde kanl覺 kalk覺may覺 engelle(ye)meyen Hakan Fidan覺n m羹stear覺 olduu Milli 襤stihbarat Tekilat覺nda (M襤T) durum ne imi ona da bakal覺m.

Meclis 15 Temmuz Darbesini Arat覺rma Komisyonuna ifade veren isimlerden birisi de bir 繹nceki M襤T M羹stear覺 olan Emre Tanerdi.

襤fadesinde, g繹rev yapt覺覺 2005-2010 y覺llar覺 aras覺ndaki d繹nemikast ederek unlar覺 s繹yledi emekli M羹stear Taner:

Benim 癟al覺t覺覺m d繹nemde M襤Te FETn羹n s覺zmas覺 s覺f覺ra yak覺nd覺r. 襤stemezseniz almazs覺n覺z. 襤yi incelersiniz almazs覺n覺z. Ondan sonras覺n覺 bilemem. Daha sonraki y繹netim cevaplayacakt覺r. imdi, 70-80 kii M襤Tten FET balant覺l覺 diye ayr覺ld覺 dendii zaman dahi yad覺rgamamak m羹mk羹n deildir. Ge癟mi d繹neme ait deildir. Belki 2,3,5 kii olabilir. Ona bir itiraz覺m覺z yok. Ama son d繹nemde bu girmelerin daha rahat ve net olduuna dair bir izlenim vard覺r. Bunu rahatl覺kla s繹yleyebilirim. M襤T, devlet kurumlar覺 i癟erisinde FET anlam覺nda ve dier y覺k覺c覺 繹rg羹tler anlam覺nda en temiz kalm覺 繹rg羹tt羹r.

Cemaatin M襤Te s覺zmalar覺 konusunda a癟覺k bir bi癟imde Hakan Fidan覺 su癟layan eski m羹stear Tanerin, M襤Tin FET balam覺ndaen temiz kalm覺 繹rg羹tolduu d羹羹ncesi ne kadar doruyu yans覺t覺yor bakal覺m.

Meclis 15 Temmuz Komisyonuna ifade vermeye dahi gitmeyen ya da gitmesine izin verilmeyen M襤T M羹stear覺 Hakan Fidan, talep 羹zerine, M襤Tteki FET balant覺l覺 personelle ilgili bir rapor g繹nderdi. Cemaat kumpas覺yla, Ergenekoncu olduumuz yalan覺yla tutuklan覺p birlikte hapsedildiim eski 繹rg羹t arkada覺mgazeteci M羹yesser Y覺ld覺z, Oda TV isimli haber portal覺nda bu raporun i癟eriini anlatm覺.

M襤Tin raporuna g繹re; 17 Aral覺k 2013ten 15 Temmuz 2016ya kadar olan 2,5 y覺ll覺k d繹nemde 181, darbe kalk覺mas覺ndan sonraysa 377 personel hakk覺nda ilem yap覺lm覺. Yani,devletin temiz kald覺覺iddia edilen kurumunda toplam 558 personelin FET balant覺s覺 tespit edilmi. Bunlardan 167si kamu g繹revinden 癟覺kar覺lm覺. S繹zleme feshi ya da istifa gibi nedenlerle de 70inin tekilatla iliii kesilmi. TSK/Emniyet personeli olan 272sinin ge癟ici g繹revlendirilmesi de sonland覺r覺lm覺. Toplamda 509 M襤T personelinin tekilatla iliii kesilmi, kalan 49 personelle ilgili 癟eitli ilemler s羹rerken, 5 kiinin de g繹reve iade edildii belirtilmi. Bahsedilen 558 personelden ka癟覺n覺n, Hakan Fidan覺n m羹stear olarak atand覺覺 2010dan sonra M襤Tte g繹reve balay覺p balamad覺覺na ilikin bir bilgi yok. Ancak, eski m羹stear Emre Tanerin, Cemaatin M襤Te y繹nelik s覺zmalar覺yla ilgili halefi, m羹stear Hakan Fidan覺 su癟lad覺覺n覺 bir kez daha an覺msatal覺m.

Hakan Fidana y繹nelik su癟lama ya da kukular覺n覺 dile getiren sadece eski m羹stear da deil. Babakan Binali Y覺ld覺r覺m da kukular覺n覺 dile getirenlerden biri.

Anlatal覺m…

襤hbarc覺 Binba覺 O.K.nin Ankara Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 taraf覺ndan balat覺lan soruturmada verdii ifadesinde, 15 Temmuz 2016 g羹n羹 saat 14:00de M襤Te giderek darbe yap覺laca覺n覺 s繹ylediini art覺k hepimiz biliyoruz. Ancak M襤T M羹stear覺 Hakan Fidan, yap覺lan ihbar覺n darbe kalk覺mas覺 olmad覺覺n覺 覺srarla s繹ylemeye devam ediyor. Genel Kurmay Bakan覺 Hulusi Akar da, M羹stear覺n karargaha gelerek, M襤Te bir hava operasyonu yap覺larak kendisinin ka癟覺r覺lmas覺na y繹nelik bir plandan bahsettiini s繹yleyerek Hakan Fidan覺 dorulayan bir ifade vermiti. Orgeneral Akar, her ne kadarDaha b羹y羹k bir plan覺n par癟as覺 olduunu deerlendirdikdese de, M襤Te ihbar yap覺lmas覺ndan yakla覺k 7 saat sonra tanklar sokaa indi. Sava jetleri Meclisi bombalad覺. Her ne kadar baar覺s覺z k覺l覺nm覺 olsa da 250 kii darbecilerce katledildi. 羹nk羹, sava helikopterleriyle M襤Te askeri operasyon d羹zenlenip M羹stear Hakan Fidan覺n ka癟覺r覺lmak istendii plan覺n, bir darbe kalk覺mas覺n覺n par癟as覺 olduunu anlamam覺lar.

Ya da bizi inand覺rmak istedikleri bu.

imdi biz bunlar覺, kukular覺m覺z覺 s繹yleyip, yazd覺覺m覺z i癟in hapisteyiz. Ama b繹yle bir plan覺, bir darbe kalk覺mas覺n覺n par癟as覺 olduunu anlayabilecek kapasitede olmad覺klar覺n覺 itiraf edenler, orduyu ve M襤Ti y繹netmeye devam ediyor.

Darbe kalk覺mas覺 balad覺ktan sonra birka癟 saat s羹reyle, Hakan Fidana kimsenin ulaamad覺覺n覺 biliyoruz. stelik, M羹stear Fidan覺n ne Babakan Binali Y覺ld覺r覺m覺 ne de kendisineS覺r K羹p羹mdiyen Cumhurbakan覺 Erdoan覺 darbe ihtimaline kar覺 neden bilgilendirmedii de s覺rr覺n覺 koruyor.

2 Austos 2016 gecesi, CNNT羹rk ve Kanal-D televizyon kanallar覺n覺n ortak yay覺n覺na konuk olan Babakan Binali Y覺ld覺r覺m,M襤T M羹stear覺na bana neden haber vermediini sordum. Babakan覺n, Cumhurbakan覺n覺n haberi yok. Nas覺l olur?dedim. Genelkurmay Bakan覺na s繹ylemeniz doal ama Babakana da s繹ylemeniz gerekirdi dedim. Cevap veremedidemiti. Yani Babakan da darbe kalk覺mas覺nda M襤Tin sadece istihbarat zaafiyeti yaamad覺覺n覺n alt覺n覺 癟iziyordu.

Babakan da Y覺ld覺r覺m, kalk覺madan 1 y覺l sonra, kendisiyle yap覺lan s繹yleide kukular覺m覺z覺 artt覺ran bir bilgiyi sat覺r aralar覺na s覺k覺t覺r覺yordu. H羹rriyet gazetesinin15 Temmuz Y覺ld繹n羹m羹ekinde Fikret Bilan覺n Babakan Y覺ld覺r覺mla yap覺lm覺 bir s繹yleisi yay覺mland覺. S繹yleide Y覺ld覺r覺m, Ankara ve 襤stanbul emniyetiyle yapm覺 olduu g繹r羹meler sonunda 15 Temmuzda bir darbe kalk覺mas覺yla kar覺 kar覺ya olduklar覺 kanaatine ulat覺覺n覺 anlat覺yor. M襤T M羹stear覺 Fidanla kalk覺ma balad覺ktan 2 saat sonra 22.30 23.00 aras覺nda iletiim kurabildiini belirten Y覺ld覺r覺m 繹yle devam ediyor:

Bilgiler bize intikal etmedi, ne bana ne de Cumhurbakan覺na. M羹stear da (Hakan Fidan) o anda s繹ylemedi. O anda darbeyle ilgili de bir ey s繹ylemedi. Ben kendisine sordum, Darbe oluyor, ne yap覺yorsun? dedim. Yok dedi. Bir ey yok, normal. Biz 癟al覺覺yoruz dedi bana. Oradaki i farkl覺 bir ey

M襤T M羹stear覺 Hakan Fidan覺n Babakan Y覺ld覺r覺maBir ey yok, Normaldedii saatlerde neler olmu ya da neler oluyormu bir an覺msayal覺m.

Saat 21:00: Darbeciler Genelkurmay Karargah覺n覺 ele ge癟irerek komutanlar覺 esir alm覺lar. Kendilerine direnenlerle de 癟at覺maya balad覺klar覺 i癟in silah sesleri duyulmaya balam覺.

Saat 22:00:Genelkurmay karargah覺nda silah sesleri duyuldu ve helikopter d覺ar覺da bulunanlar覺n 羹zerine ate a癟t覺.

Saat 22:05:Genelkurmay bakan覺n覺n u癟u yasa覺 emrine ramen, Ankarada sava jetleri ses duvar覺n覺 aarak u癟u yapmaya balam覺lar.

Saat 22:28:襤stanbulda tanklar, Boaz K繹pr羹lerini kapatm覺.

Saat 22:35:襤stanbul Atat羹rk ve Sabiha G繹k癟en Havalimanlar覺 darbeciler taraf覺ndan igal edilmi.

T羹m bu gelimeler ilk 繹nce sosyal medyadan, k覺sa s羹re sonra da ulusal yay覺n yapan televizyon kanallar覺 taraf覺ndan duyurulmaya balanm覺. Babakan Y覺ld覺r覺m覺n, M羹stear Fidanla konutuunu s繹yledii saatlerden k覺sa bir s羹re sonra da, 00:02de M襤Tin Ankara Yenimahallede bulunan genel merkezine sava helikopterleriyle sald覺r覺 d羹zenlendiini de belirtelim. Ama Hakan Fidan覺n, Babakana s繹ylediine g繹re ise bir ey yok, normal

Babakan覺n da dedii gibiOradaki i farkl覺 bir eyger癟ekten de. Ve o farkl覺 eyin ne olduu sorusunun yan覺t覺n覺 aramaya devam edeceiz. 羹nk羹, canlar覺n覺 ortaya koyarak bir darbeyi engellemeye 癟al覺anlar覺n yasl覺 aileleri bata olmak 羹zere herkesin ger癟ekleri bilmeye hakk覺 var.

G羹len Cemaatinin devlet i癟indeki kalelerinden biri de, kuku yok ki polis tekilat覺. Cemaat mensubu polislerin Ergenekon, Balyoz, Devrimci Karargah, KCK, ike, Oda TV ve benzer bir 癟ok kumpas soruturma ve davalar覺ndaki ortaya 癟覺kan rolleri bu iddiam覺z覺n tek ba覺na kan覺t覺.

15 Temmuz sonras覺nda 13 binden fazla polis FET balant覺s覺 iddias覺yla meslekten at覺ld覺. B羹y羹k 癟ounluu tutukland覺. Ancak, Emniyet Tekilat覺ndaki cemaat mensubu polis say覺s覺n覺n, bu rakam覺n 癟ok daha 羹zerinde olduunu belirtmek gerek.

Cemaatin Polis tekilat覺ndaki 繹rg羹tlenmesi 1980li y覺llar覺n ba覺na kadar uzan覺yor. Dolay覺s覺yla bundan sadece AKP iktidar覺 sorumlu deil. Ancak AKP iktidar覺 d繹neminde ortaya 癟覺kan, polis adaylar覺n覺n girdii s覺navlarda kopya 癟ekilmesi ya da sorular覺n s覺navdan 繹nce Cemaatin dershanelerine s覺zd覺r覺lmas覺 olaylar覺na y繹nelik etkin soruturma yapmamalar覺, eletirileri kulak arkas覺 etmeleri kendilerini tek ba覺na sorumlu k覺l覺yor.

Birka癟 繹rnekle a癟覺klayal覺m:

-26 Austos 2007de yap覺lan ve T羹rkiye genelinde 71 binden fazla aday覺n kat覺ld覺覺 polislik s覺nav覺 sorular覺n覺n 繹nceden 癟al覺nd覺覺 ortaya 癟覺kt覺. Konunun medyaya yans覺mas覺ndan sonra s覺navda kopya 癟ekildii, Cemaat kast edilerek, sorular覺n 繹nceden belli gruplara verildii iddialar覺 ortaya at覺ld覺. D繹nemin 襤癟ileri Bakan覺 Beir Atalay, s覺nav sorular覺n覺n 繹nceden baz覺 kiilerce bilinmesi veya s覺nava giren adaylara verilmesinin m羹mk羹n olmad覺覺n覺 iddia etti.

-Beir Atalay覺n iddial覺 a癟覺klamas覺 8 ay sonra 癟羹r羹d羹. 13 Eyl羹l 2009da yap覺lan Polis Meslek Y羹ksek Okulu s覺nav覺 sorular覺, s覺navdan birka癟 g羹n 繹nce Cemaate ait FEM Dershanelerine s覺zd覺r覺lm覺 ve baz覺 繹rencilere yan覺tlar覺yla birlikte da覺t覺lm覺t覺. Konu medyaya yans覺y覺nca 60 binden fazla aday覺n girdii s覺nav iptal edildi.

-Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹n羹n ara kademe amir a癟覺覺n覺 kapatmak i癟in 5 Mart 2012de yapt覺覺 ve 50 binden fazla polisin kat覺ld覺覺 s覺navda kopya 癟ekildii belirlendi. Kazanan adaylar覺n 68inin akraba olduu belirlenen s覺navda Cemaatin tekilat i癟inde en g羹癟l羹 olduu personel, istihbarat ve ka癟ak癟覺l覺k birimleri ile Babakanl覺k Koruma M羹d羹rl羹羹 ve Bakanl覺k zel Kalem M羹d羹rl羹klerinde 癟al覺an 485 kiinin 85-90 aral覺覺nda puan ald覺klar覺 belirlendi. 2011de yap覺lan ayn覺 s覺navda da kazanan adaylar覺n t羹m羹n羹n hatal覺 olduu mahkeme karar覺yla tescillenen 19 soruya doru yan覺t verdikleri ortaya 癟覺kt覺.

1980lerde polis okullar覺na girenler aras覺nda 繹rg羹tlerine eleman deviren Cemaat, AKP iktidar覺 d繹nemindeyse 繹nceden 癟ald覺klar覺 s覺nav sorular覺yla kendi elemanlar覺n覺 dorudan Emniyet Tekilat覺na sokuyordu. S覺navlar覺n yap覺ld覺覺 d繹nemde ikayet konusu olan, medyada haberletirilen bu olaylarla ilgili AKP h羹k羹meti eletirileri kulak arkas覺 etmeyi tercih etti. Cemaatin kendilerini hedaf ald覺覺 17/25 Aral覺k 2013 yolsuzluk soruturmalar覺ndan sonraysa bu s覺navlarla ilgili adli ve idari soruturmalar a癟覺ld覺.

Darbe kalk覺mas覺na giriip kendi halk覺na silah s覺kan ordu ile yarg覺, Polis Tekilat覺 ve M襤Tteki durum ve AKP h羹k羹metlerinin sorumluluuna dair buzda覺n覺n g繹r羹nen y羹z羹nde var olanlar覺n 繹zeti b繹yle.

uras覺 kesin ki, G羹len Cemaati AKP iktidarda bulunduu 14 y覺l boyunca herhangi bir engelle kar覺lamadan nihai hedefine doru yol almaya devam etmitir. Hatta AKPye d繹n羹k niyetlerini de a癟覺k eden 7 ubat 2012deki M襤T soruturmas覺 ve 17/25 Aral覺k yolsuzluk operasyonlar覺na ramen cayd覺r覺c覺 bir engelle kar覺lamak bir yana, sistem i癟indeki kazan覺mlar覺n覺 koruyup, b羹y羹tmeye devam etmitir. B羹y羹yen tehlikeyi g繹rerek AKPyi eletiren ve uyaranlara h羹k羹metin verdii yan覺tlar覺n toplam覺n覺 tek bir al覺nt覺yla 繹zetlemek m羹mk羹n. D繹nemin AKP Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 H羹seyinelik, 20 ubat 2012de NTV kanal覺ndaki m羹lakat覺nda, Cemaatin devlet i癟indeki 繹rg羹tl羹 g羹c羹ne y繹nelik eletirilere 繹yle yan覺t vermiti:Cemaat devleti ele ge癟irmi, devlete s覺zm覺 diyorlar. Bunlar kargalar覺 g羹ld羹r羹r. Bu paranoyalar覺 bir yana b覺rakal覺m.

An覺msatmadan ge癟mek istemediim bir anekdot daha var. 2011 y覺l覺 G羹len Cemaatinin g羹c羹n羹n doruunda olduu zamanlard覺. AKP iktidar覺 mensuplar覺n覺n, medyan覺n b羹y羹k 癟ounluunun, imdilerde en cevval FET d羹man覺 olduunu kan覺tlama 癟abas覺yla herkesi tutuklayan yarg覺 mensuplar覺n覺n ezici 癟ounluu, ne Fethullah G羹lenden ne de Cemaatinden ad覺yla dahi bahsedemiyorlard覺. Korkuyorlard覺. imdi Recep Tayyip Erdoan ve AKPye yapt覺klar覺 gibi o d繹nemde de devletin kudretli g羹c羹 Cemaate menfaatleri gerei biat ediyorlard覺. O zaman da, Cemaat kumpas覺yla tutuklananlar aras覺ndayd覺m. Nedeni ise bug羹n olduu gibi yine bir mesleki faaliyetti. Cemaatin polis ve yarg覺daki 繹rg羹tl羹 癟etesinin, Ergenekon s羹recindeki soruturma ve davalardaki rol羹n羹 irdelemek niyetinde olan bir kitap 癟al覺mas覺 yap覺yordum. Herkesin Cemaatten korktuu, biat ettii, ad覺n覺 bile anamad覺覺 o d繹nemde kitab覺m覺n ad覺襤mam覺n Ordusuidi.

Recep Tayyip Erdoan ise d繹nemin babakan覺yd覺. VeBaz覺 kitaplar bombadan tehlikelidir diyordu. Hapiste tutulan gazeteciler i癟in, imdi de s覺k癟a yapt覺覺 gibi o zaman da, Gazeteci deil, Ter繹ristler diyordu. Elbette b繹yle bir beklentimiz yok ama Erdoan kitaplarla, yazarlar覺yla, gazetecilerle aras覺ndaki ilikiyi kriminal d羹zeyde tutmak yerine okuyup, dinleyip, anlamaya 癟al覺sayd覺, kuvvetle muhtemel bug羹n hi癟birimiz burada olmayacakt覺k. Dahas覺 Erdoan okuyan birisi olsayd覺, Salvador Allendenin ilinin Faist cuntac覺lar覺na s繹yledii;Tarih bizden yana ve tarihi hakl覺lar yazars繹z羹nden de haberdar olacakt覺.

Evet, tarih bir kez daha bizden yana. Dolay覺s覺yla ne Cumhuriyet Gazetesinden bir illegal 繹rg羹t ne de bizlerden ter繹rist 癟覺karamayacaks覺n覺z.

Buraya kadar anlatt覺klar覺mdan anlam覺s覺n覺zd覺r. S繹ylediklerim savunma veya ifade deil. Aksine ithamd覺r. 羹nk羹;

Bu siyasi operasyonun kanuni k覺l覺f覺n覺 haz覺rlayan metnin ba覺nda iddianame yazmas覺, 癟繹p muamelesi yap覺lmas覺 gereken bu utan癟 vesikas覺n覺 hukuki k覺lm覺yor. T覺pk覺, 繹ncesi ve sonras覺yla bu siyasi operasyonda g繹rev ve rol 羹stlenen kimi kiilerin adlar覺n覺n 繹n羹nde h璽kim savc覺 yazmas覺n覺n kendilerini hukuk癟u k覺lmad覺覺 gibi.

Bizlere y繹nelik bu operasyon; d羹羹nce ve ifade h羹rriyetini, bas覺n 繹zg羹rl羹羹n羹 hedef alan bir pogromdan baka bir ey deildir. Ve kimi yarg覺 mensuplar覺 da bu pogromun lin癟癟ileri olma g繹revini 羹stlenmilerdir.

Gelimi demokrasilerde yarg覺, hukukun evrensel normlar覺yla hareket eder. Adaleti salamakla g繹revli denetleyici bir g羹癟t羹r. Ancak T羹rkiyede yarg覺n覺n kimi mensuplar覺, bizatihi adaletin mezar kaz覺c覺lar覺 olmulard覺r. Demokrasinin denetleyici balar覺ndan kopar覺lm覺 bir sistem ina etme peindeki diktat繹rl羹k heveslilerinin iktidarda olduu bir 羹lkede, siyasi ve entellekt羹el bir sefalet i癟inde k覺vranan yarg覺n覺n bu hali elbette a覺rt覺c覺 deil.

Hukuktan; hak, adalet, vicdan ve liyakati 癟覺kard覺覺n覺zda geriye kalan ne ise, T羹rkiye yarg覺s覺 u an odur. Yaad覺覺m覺z tecr羹belerden yola 癟覺karak gayet iyi biliyoruz ki hak, adalet, hukuk, insanl覺k 癟ar覺lar覺 size ulam覺yor. Dolay覺s覺yla, hi癟 bir talebim de olmayacak. Ancak, sizi bir z覺rh gibi kuatan 羹zerlerinizdeki c羹ppelerin, insan hayat覺ndan ve 繹zg羹rl羹羹nden yap覺lm覺 olduunu s繹ylemekle yetineceim.

Cumhuriyet Gazetesinde arad覺覺n覺z 繹rg羹t, siyasi parti k覺l覺覺nda 羹lkeyi y繹netiyor. Sahibinin sesi olmu medyas覺 da bu organize k繹t羹l羹k 繹rg羹t羹n羹n yalanlar覺n覺 ger癟ekmi gibi sunuyor. Su癟lar覺n覺 perdeleyip, k繹t羹l羹羹n yayg覺nla覺p s覺radanlamas覺 g繹revini yerine getiriyor. Yani 繹rg羹t propagandas覺 yap覺yor.

羹nk羹 en bilinen hakikat t羹m 癟arp覺kl覺覺yla bir kez daha kar覺m覺zda duruyor: Su癟 d羹nyan覺n en g羹癟l羹 zamk覺d覺r.

Siyasi iktidar, b羹rokrasi, yarg覺, talanc覺 sermaye ve sahibinin sesi olmu medyay覺 birbirine yap覺t覺ran da bu zamkt覺r.

Bu kirli d羹zen, bu su癟 hanedanl覺覺 hep s羹recek zannedenler yan覺l覺yorlar. Tarihin sayfalar覺n覺 karartan t羹m diktat繹rl羹klerde olduu gibi, kinlerinin ve h覺rslar覺n覺n doymak bilmez a癟l覺覺yla yol almaya 癟al覺anlar her zaman kendi sonunu haz覺rlar. Talar覺n覺 kendi d繹edikleri cehennemlerine vard覺klar覺ndaysa o g繹rkemli k羹stahl覺ktan, ak覺llar覺 k繹r eden kibirden eser kalmaz.

Kimsenin kukusu olmas覺n, t羹m kii ve kurumlar覺yla organize k繹t羹l羹k 繹rg羹t羹n羹n bu ablukas覺 da da覺t覺lacak.

羹nk羹 bu 羹lkede;

– Demokrasi d羹manlar覺na inat, kal覺c覺 ve yayg覺n bir demokrasi i癟in m羹cadele edenler var.

– Hukuku katledenlere inat, hukukun 羹st羹nl羹羹n羹 savunmaya devam edenler var.

– Menfaat d羹zenlerini s羹rd羹rmek i癟in sava覺 ve 繹l羹m羹 kutsayanlara inat, bar覺覺 ve yaam覺 esas k覺lmaya 癟al覺anlar var.

– ocuklar覺 katledenlere, pedofilleri koruyanlara inat 癟ocuklar覺n d羹lerini ger癟ek k覺lmak i癟in 癟abalayanlar var.

– Ve hakikati bomak isteyenlere inat gazetecilik yapmaya devam edenler var.

Gazetecilik faaliyetlerimin su癟 olarak g繹sterilmeye 癟al覺覺ld覺覺 bir operasyona kar覺 s繹yleyeceklerim bundan ibarettir. Ve hi癟bir ekilde savunma deildir. Ki bunu gazetecilie ve mesleimin etik deerlerine hakaret sayar覺m.

羹nk羹 gazetecilik su癟 deildir.

Gazetecilik faaliyetlerini su癟lama konusu yapmak, totaliter rejimlerin ortak 繹zelliidir. Tecr羹bemle biliyorum ki mesleki faaliyetlerim nedeniyle her siyasal iktidar覺n ve her d繹nemin yarg覺s覺n覺nk繹t羹s羹 su癟lusuolmay覺 baard覺m. K覺z覺ma b覺rakaca覺m bu mirastan gurur duyuyorum.

Biliyorum, bu iktidar覺n da, yarg覺s覺n覺n da benimle ilgili sorunlar覺 var. 羹nk羹 gazetecilik yapmaya 癟al覺覺yorum. Bug羹n, T羹rkiyede yayg覺n bir ekilde olduu gibi siyasal iktidara, 癟eitli g羹癟 odaklar覺na deil hakikatin g羹c羹ne s覺rt覺m覺 dayayarak gazetecilik yap覺yorum.

羹nk羹, T羹rkiye gibi demokrasiyle s覺k覺 balar kuramam覺 ve giderek daha da totaliterleen rejimlerde gazetecilik yapmak demenin 癟izgiyi amak demektir. Ve gazetecilik hizaya gelerek yap覺lmaz. Hizaya gelerek yap覺lan覺n ad覺na da gazetecilik denmez. Eer icazetle yaz覺p s繹ylersen, onursuzluun acizliiyle ezilirsin.

Bu y羹zden s繹yleyeceim o ki, d羹n gazeteciydim. Bug羹n gazeteciyim. Yar覺n da gazetecilik yapmaya devam edeceim. Yani hakikati bomak isteyenlerle aram覺zdaki bu uzlamaz 癟eliki hi癟 bitmeyecek.

Bu karanl覺k g羹nlerde ihtiyac覺m覺z olan daha fazla hakikat kayb覺 deil. Her eyden 癟ok ve daha fazla ger癟eklere ihtiyac覺m覺z var. Bu y羹zden hakikate kendimden daha fazla sayg覺 duymaya da, inkarc覺 biat kadrolar覺na dahil olmay覺 reddetmeye de devam edeceim.

Bunun i癟in bir bedel 繹demek gerektii ortada. Ama sanmay覺n ki bu bizi korkutuyor. Ne ben, ne de dostlar覺 olmaktan onur duyduumD覺ar覺daki Gazeteciler, her kim olursan覺z olun hi癟 birinizden korkmuyoruz. 羹nk羹 zorbalar覺 en 癟ok korkutan覺n cesaret olduunu biliyoruz.

Ve zorbalar da unu bilsin ki, hi癟bir zalimlik, tarihin ak覺覺n覺 engelleyemez.

Kahrolsun istibdat, yaas覺n h羹rriyet

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI