Ali R覺za Aks覺n / YATAI GEN襤LETMEK

 

Bata Aleviler olmak 羹zere toplumun her herkesimi Adalet Y羹r羹y羹羹’n羹 desteklemeli, sahiplenmeli, niteliini deitirmelidir.
Baka bir deyile adalet deresine 繹yle bir y羹klenmeliyiz ki, yata覺n覺 geniletip debisini m羹mk羹n olduu kadar y羹ksek tutmal覺y覺z. G羹n y羹r羹me g羹n羹d羹r, g羹n daha fazla kay覺p vermeden, soy k覺r覺m boyutunda kitlesel katliamlara uramadan y羹r羹y羹羹 kimlerin d羹zenlediine, davet edilip edilmediimize bakmaks覺z覺n meru bir zeminde ayaa kalkmak, AKP’nin kar覺s覺ndaki cepheyi b羹y羹tme g羹n羹d羹r.
襤syan覺 b羹y羹tmeli, Erdoan’覺 bir ekilde durdurulmal覺y覺z. CHP ve HDP ulusalc覺 kayg覺larla 覺rma覺 dar tutmakta, toplumda kuku ve g羹vensizlik yaratmakta, keskin solcular da, ilkeli olmak ad覺na “襤yi g羹zel amma …” diyerek tarihi bir f覺rsat覺 berhava etmektedirler.
Bu tarihe ve ileriki kuaklara ihanettir. Tarih, eften p羹ften nedenlerle gittik癟e kurumlaan faizme kar覺 birlemediimiz i癟in hesap soracakt覺r bizden. u an 1930’lu y覺llar覺n Almanya’s覺n覺n durumunu ya覺yoruz. Nas覺l ki, Alman kom羹nistleriyle Alman Sosyal Demokratlar覺 faizme kar覺 tarihi sorumluluklar覺n覺 yerine getirmedikleri i癟in eletirilmilerse ileriki kuaklar da bizi eletireceklerdir.
Dorusu b繹ylesi bir k繹rl羹k kar覺s覺nda isyan edesi geliyor insan覺n. Faist bir diktat繹rl羹羹 yenilgiye uratmak, parlamentoyu ve evrensel hukuku (adaleti) iler hale getirmek, kitlesel katliamlar覺n 繹n羹ne ge癟mekten daha deerli, daha anlaml覺 ilke mi olurmu? 襤lkeden kas覺t nedir anlam覺 deiliz! Hem CHP’yi d羹zen partisi ilan edeceksiniz (ki 繹yledir), sonra da utanmadan 繹zel 癟ar覺 bekleyeceksiniz. Y羹r羹y羹e kat覺laca覺z deyip arkas覺ndan ‘Ama’ diyerek yan k覺racaks覺n覺z.
“Bu ne yaman 癟eliki!”
K覺l覺癟darolu’nun isim vermeden devletin manip羹lasyon ve sald覺r覺s覺na zemin oluturacak 癟ar覺lardan ka癟覺nmas覺, toplumu birletirecek olan ADALET ipine sar覺lmas覺, bayra覺n覺 ta覺mad覺覺 gibi herkesten ayn覺 tavr覺 beklemesi olduk癟a ak覺ll覺 bir davran覺. Unutmayal覺m ki, bug羹n 癟ok keskin taleplerle ortaya 癟覺kmak, ille de ben buraday覺m diyerek kendini belli etmek, ne devrime ne de demokrasiye hizmet eder.
Ayr覺ca HDP’nin ve devrimcilerin (istisnalar hari癟) toplumun genelini birletirecek ne bir anslar覺 ne bir haz覺rl覺klar覺 ne de bu y繹nde iletmeye 癟al覺t覺klar覺 bir kafalar覺 var. CHP, eletirilerimize, zaaflar覺na, devletin dier kanad覺n覺 oluturmas覺na ramen, tasfiye edilecei koullar覺n olutuunu g繹rerek, toplumun dier kesimleriyle birlemeye mecbur hissediyor kendisini. Beenelim beenmeyelim, sac覺s覺ndan sosyalistine, b繹ylesi geni bir yelpazede toplumu birletirebilecek baka da bir g羹癟 yoktur. Eylemin d覺覺nda kalmak yerine, i癟ine girmek, harekat alan覺n覺 geniletmek, faizmi devirecek manivelay覺 yakalamak, kitlelerin coku ve kahramanl覺覺n覺 devrimci bir kanala ak覺tmak acil g繹revimiz olmal覺d覺r.
Gezi, % 70 oran覺nda Alevi bir 癟覺k覺t覺. Orada kanlar覺n覺 ak覺tanlar覺n t羹m羹 de Alevi’ydi. Alevilerin en y覺k覺c覺, en namuslu, en yiit damar覺 AKP’nin k繹pr羹ye Yavuz ismini vermesiyle kendilerini bekleyen tehlikeyi sezip harekete ge癟milerdi. K羹rt hareketi ise (taban覺 yer yer kat覺ld覺覺 halde) Bar覺 ve 繹z羹m palavralar覺yla ahtapot gibi sar覺lm覺 etkisiz hale getirilmiti. Erdoan, muhalefetin bu iki bileenini birbirinden ay覺rmak suretiyle Tunus’tan gelmeye cesaret edebilmi, kabaran halk hareketini anca o zaman durdurabilmiti.
Toplum m羹hendisi olmak, kitle hareketlerinin iddetini 繹nceden tahmin etmek kolay deildir. Fakat toplumun dipten dibe kaynayan 繹fkesini tahmin etmek zor deildir. 襤癟inde bulunduumuz koullar, devrimcileri, Alevileri, K羹rtleri ve toplumun dier unsurlar覺n覺 haz覺rl覺kl覺 olmaya zorlamaktad覺r. Ne var ki, bu m羹cadelenin baar覺 ans覺; militan bir cokuyla, bayraks覺z, pankarts覺z, kimliksiz, m羹tevazi bir duruu birletirmeye bal覺d覺r. Faizmi devirmek, 繹zg羹rl羹klerin 繹n羹n羹 a癟mak gibi erefli bir g繹rev uruna kibir ve benliimizden kopmal覺, y羹r羹y羹羹n meruluuna halel getirmeden hepimiz birimiz, birimiz hepimiz olmal覺y覺z.
CHP’yi eletirmek, yerden yere vurmak, yata覺 geniletmek o zaman m羹mk羹nd羹r ancak.
24. 06. 2015

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI