Fikret Bakaya / Yol haritas覺 veya alternatif program覺n gereklilii

16 Nisan aibeli referandumu AKP kar覺t覺 繹nemli bir potansiyelin varl覺覺n覺 g繹sterdi. Onca bask覺, iddet yalan-dolan, dalavereye, t羹m devlet imk璽nlar覺n覺n evet lehine seferber edilmesine, son derecede eitsiz koullara ramen “hay覺r覺” sand覺kta deil, Y羹ksek Se癟im Kurulu (YSK) mahallinde hileyle yenebildiler. Reel olarak kaybettiler. Kazanan taraf “hay覺r cephesi” oldu. Meruiyeti daha batan tart覺mal覺 bir referandumdu. Zaten toplumun yar覺s覺n覺n reddettii bir anayasa, problemli olmaktan kurtulamaz… G繹r羹nen o ki, Tayyip Erdoan ve ekibi, din soslu bir faizm versiyonunu dayatmakta kararl覺. B繹ylesi bir kritik kavakta, demokrasi cephesinin bu f覺rsat覺 heba etmemesi i癟in yap覺lmas覺 ve yap覺lmamas覺 gereken eyler var… Bu aamadan sonra neyi nas覺l yapmak gerektii konusunda a癟覺kl覺k, kesinlik ve kararl覺l覺k gerekiyor? Aksi halde s羹recin kar覺 taraf lehine ileme riski var.

1. Siyasi mahiyetteki bir sald覺r覺 s繹z konusu olduunda, o sald覺r覺ya hukuk alan覺ndan cevap vermek m羹mk羹n deildir. Siyasi sald覺r覺ya ancak siyaset alan覺nda cevap verilebilir. stelik t羹m kurumsal ve yasal yap覺lar 癟oktan ilevsizlemi ve yerlerde s羹r羹n羹yorken… Dolay覺s覺yla, ite Anayasa Mahkemesi’nden, Dan覺tay’dan medet ummak abestir… Ayn覺 ekilde Avrupa 襤nsan mahkemesine(A襤HM) gitmenin de bir kar覺l覺覺 olmaz. Lehte bir karar 癟覺ksa bile uygulanma imk璽n覺 yoktur, dolay覺s覺yla karar覺n bir kar覺l覺覺 olmaz. Avrupa Birliinin kurumsal yap覺lar覺ndan bir beklenti i癟inde olmak da beyhudedir. AB demek b羹y羹k sermayenin imparatorluu demektir. ABD ‘kollektif emperyalizmin” 羹癟 bileeninden biridir. (Dier ikisi, as覺l belirleyici olan ABD ve Japonya’d覺r). Emperyalist Avrupa’dan, NATO’cu Avrupa’dan medet ummak, 繹zg羹rl羹k, sosyal eitlik ve demokrasi m羹cadelesi verenlere yak覺maz. Bizimle ancak Avrupa’n覺n 羹癟 y羹z y覺ll覺k ayd覺nl覺k y羹z羹, ger癟ekten ilerici, sosyalist, demokrat unsurlar覺 dayan覺ma i癟inde olabilir. Ayn覺 ekilde Birlemi Milletler rg羹t羹nden de (BM) bir ey beklememek gerekir. Asl覺nda o 繹rg羹t hi癟bir zaman milletlerin 繹rg羹t羹 almad覺. Birleik Devletlerin (ABD) ve bir b羹t羹n olarak emperyalist kamp覺n 繹rg羹t羹yd羹. 襤癟i bo bir midye kabuuydu. Geride kalan 72 y覺lda seyirciyi oyalama ilevi g繹rd羹…

2. T羹rkiye’de siyasi partiler devlet partileridir. Bug羹ne kadar halk taraf覺ndan kurulan partilere yaama ans覺 tan覺nmad覺… Bizde siyasi partilerin misyonu ve varl覺k nedeni, devlet ve m羹lk sahibi komprador s覺n覺flar lehine s繹m羹r羹y羹, yama ve talan覺 g羹vence alt覺na al覺p- ‘merulat覺rmak’, b羹t癟eyi ve hazineyi yamalatmak, yamalamakt覺r (Bal tutan覺n parma覺n覺 yalamas覺 kural olduuna g繹re…). Bu partiler, kitleleri aldatma, oyalama ilevine koulmulard覺r… 襤ddia edildii ve san覺ld覺覺 gibi asla ‘demokrasinin’ kurumlar覺 deillerdir. Tam tersi dorudur: Bu devlet partileri demokrasiyi ger癟ekletirmenin deil, boman覺n ara癟lar覺d覺r. Meclis (Parlamento) komprador oligarinin hizmetinde i癟i bo bir kabuktur. Se癟imler temsil yan覺lsamas覺 yaratmaya yar覺yor, zira kullan覺lan oyun reel bir kar覺l覺覺 yok. Dolay覺s覺yla m羹cadeleyi Meclis dahilinde s羹rd羹rmeye 癟al覺mak beyhude bir 癟aba olur. Kald覺 ki, Parlamento da t羹m dier devlet kurumlar覺 gibi meruiyet zaaf覺yla mal羶ld羹r…

3. Devlete eklemlenen, s繹m羹r羹 d羹zeninin bir par癟as覺 olan mevcut 繹rg羹tler ve yap覺lar da m羹cadelenin baar覺s覺 i癟in bir engel oluturuyor. Misyonlar覺 verili durumu yeniden 羹retmek olan b羹rokratik yozlamayla mal羶l bu 繹rg羹tleri ve yap覺lar覺 (mesela i癟i sendikalar覺n覺n ve “sivil toplum 繹rg羹t羹” denilenlerin ezici 癟ounluunu, vb.) tehir etmek gerekiyor…

4. AKP ve T羹rkiye’nin m羹lk sahibi s覺n覺flar覺 asgari, hak, hukuk, adalet, 繹zg羹rl羹k ve demokrasi koullar覺nda bile y繹netemeyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Zira, 羹lkeyi ‘y繹netilebilemez’ duruma getirdiler. Yamalanmad覺k, talan edilmedik bir ey b覺rakmad覺lar. 襤te bu y羹zden din soslu bir faizmden medet umuyorlar. Velhas覺l egemen s覺n覺flar t羹m g繹sterge 覺覺klar覺n覺n k覺rm覺z覺da ya da k覺rm覺z覺ya d繹nmekte olduunun fark覺ndalar. Dolay覺s覺yla b羹t羹n bu yap覺lanlar覺n ve yap覺lmak istenenlerin sadece Tayyip Erdoan ve ekibinin talebi ve dayatmas覺 olduunu sanmak doru olmaz… Zira, hi癟bir siyasi iktidar bolukta durmaz… Faizmin arkas覺nda her zaman b羹y羹k sermaye, oligarinin etkin kesimleri vard覺r. Verili durumda ellerinde koyu bir bask覺c覺 rejimi dayatma d覺覺nda se癟enekleri yok…

5. 襤te “bu ahv璽l ve erait i癟inde” ne yapmak gerektiini bilmek hayat簾 繹nem ta覺yor. Bu sald覺r覺y覺 ancak ne yapmak istediini iyi bilen bir ‘繹zg羹rl羹k, sosyal eiklik ve demokrasi cephesi’ p羹sk羹rtebilir. B繹ylesi bir cephe potansiyeli de Gezi direnii ve 16 Nisan referandumu s羹recinde olumu bulunuyor. Dolay覺s覺yla ezilen-s繹m羹r羹len s覺n覺flar lehine bir potansiyel mevcut. Geriye o potansiyeli harekete ge癟irmek, k覺m覺ldatmak, b羹y羹tmek, sonu癟 al覺c覺 bir ekilde etkinliini art覺rmak kal覺yor…

6. sistem her ge癟en g羹n, 癟繹zd羹羹nden daha 癟ok sorun yaratmadan yol alam覺yor (patinaj yap覺yor). B繹yle bir tablonun varl覺覺 demek, bu duruma ezilen ve s繹m羹r羹len s覺n覺flar, bir b羹t羹n olarak demokrasi cephesi taraf覺ndan yap覺lan itiraz覺n b羹y羹yecei demektir. Dolay覺s覺yla m羹cadelenin radikallemesi ve h覺zl覺 bir bilin癟 s覺癟ramas覺 olas覺l覺覺 da ihtimal d覺覺 deildir. B羹t羹n mesele al覺覺lm覺 b羹rokratik 繹rg羹t modelleri d覺覺nda, farkl覺 ve orijinal 繹rg羹tlenme ve m羹cadele y繹ntem ve ara癟lar覺 kefetmeye bal覺… Kald覺 ki, ezilen ve s繹m羹r羹len s覺n覺flar覺n (k繹lelerin, k繹yl羹lerin, i癟ilerin) y羹zlerce, binlerce y覺ll覺k m羹cadele deneyimleri, bize neyin nas覺l yap覺lmas覺 gerektiini az-癟ok g繹steriyor…

7. “Hay覺r” demek 繹nemlidir ama o aamada kalmamak, hay覺r’覺n gereini yapmak kayd覺yla. Zira, kar覺 olmak neden ve ni癟in kar覺 olduunuzla birlikte bir anlam ve deer ta覺r. Bu da var olana, verili olana, kar覺 癟覺k覺lana bir alternatifi, ‘kar覺 projeyi ve perspektifi’ varsayar.

8. O halde sadede gelebiliriz: Ad覺na ister “acil program”, ister “ge癟i program覺”, ister “asgari program” veya “alternatif program” densin, muhalefet cephesinin perspektifi somutland覺ran, g繹r羹n羹r k覺lan bir program (perspektif) dahilinde m羹cadele y羹r羹tmesi gerekiyor. B繹yle bir program elbette yap覺lmas覺 gereken, ger癟ekletirilmek istenen her eyi kapsamaz ama hem amac覺n netlemesini salar ve hem de m羹cadelenin etkinliini art覺rabilir. Neyin neden yap覺lmak istendiini netletirir, umudu b羹y羹t羹r.

9. O halde b繹yle bir program nas覺l haz覺rlanacak? Bunun modalitesi nas覺l olabilir? Bu soruya ancak m羹cadeleyi y羹r羹tenler karar verebilir. Art覺k kapitalizmin dokunmad覺覺, kapsamad覺覺, hizaya getirmedii, dejenere etmedii, 癟羹r羹tmedii hi癟bir ey yok. Bu da demektir ki, m羹cadele alanlar覺 son derecede genilemi ve 癟eitlenmi bulunuyor. Bundan 150 y覺l, 100 y覺l hatta 30-40 y覺l 繹ncesinden 癟ok farkl覺 bir durum var. B繹yle bir 癟eitlilik b羹y羹k bir avantaj demeye geldii gibi, bir dizi zorluu ve sorunu da bar覺nd覺r覺yor. ok farkl覺 sorunlarla cebelleen bu 癟ok farkl覺 kesimleri bir perspektif dahilinde bir araya getirmek, bir m羹cadele b羹t羹nl羹羹 salamak elbette kolay deildir ama imk璽ns覺z da deildir. Kald覺 ki, b繹l羹k-p繹r癟羹k, par癟al覺 durumu amak i癟in de bir ortak programa ve perspektife ihtiya癟 var.

10. 羹r羹yen ve 癟羹r羹ten kapitalizmden ve burjuva devletten muzdarip olan t羹m kesimler, bulunduklar覺 yerlerde, semtlerde, mahallelerde, iyerlerinde, yaam alanlar覺nda, meclisler, konseyler, komiteler, forumlar. vb. eklinde 繹rg羹tlenebilir. Gezi direniindeki meclisler, forumlar, daha sonra Haziran Hareketi meclisleri ve referandum s羹recindeki oluumlar ve k羹melenmeler, neyin-nas覺l yap覺labilecei hususunda bir fikir veriyor. Dolay覺s覺yla bu t羹r oluumlar覺 toplumun t羹m kesimlerine, t羹m sorun alanlar覺na doru geniletmek ve etkinliini art覺rmakiyi bir balang覺癟 olabilir…

Bulunduklar覺 her yerde demokratik olarak se癟ilen temsilciler, bir “Kurucu Meclis” veya Ulusal Meclisde bir araya gelerek, bir taslak program oluturabilirler, daha detayl覺 programlar i癟in de giriimde ve g繹revlendirmede bulunabilirler. B繹ylece, ekonomi, politik yaam, K羹rt sorunu, sosyal eitlik, demokratikleme, 癟evre sorunlar覺, sosyal sorunlar, d覺 politika, vb. alanlar覺nda nelerin, nas覺l yap覺laca覺 netlemi olur… Haz覺rlanan taslak program ikinci aamada kitlenin onay覺na sunulduktan ve kabul edildikten sonra m羹cadelenin rotas覺 da netlemi olur. B繹yle bir s羹re癟, ayn覺 zamanda politiklemeyi, bilin癟lenmeyi de b羹y羹t羹r ve m羹cadelenin etkisini art覺rabilir. Art覺k, d羹羹nce tarz覺m覺z覺, tart覺ma zemininive m羹cadele y繹ntem ve ara癟lar覺n覺 yenilemek durumunda olduumuz bir zamanday覺z. Velhas覺l, elimizin armut toplamak zorunda olmad覺覺n覺 kan覺tlama zaman覺…

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI