Demir K羹癟羹kayd覺n’dan Sivil 襤taatsizlik Y繹n羹nde Ak覺lc覺 Bir neri

CHPnin Cevab覺: Ben Mecliste Kal覺yorum, #HAYIR Diyenler Sokaktan ekilsin
CHPnin ve K覺l覺癟darolunun yapt覺覺 sadece tutars覺zl覺k deildir.
Zaten kimsenin bir par癟a bile tutarl覺l覺k bekledii yoktu.
Ama yapt覺覺, bizzat sokaa, direnmeye 癟a覺rd覺覺 insanlar覺 s覺rt覺ndan han癟erlemektir; vatandal覺k hakk覺n覺 kullanmak 羹zere direnmeye 癟a覺rd覺klar覺na ihanettir.
Neden ve nas覺l?
CHP 繹nce unu diyor:
”Yasa, ‘M羹h羹rs羹z oy pusulas覺 ge癟ersizdir’ diyor. Takdir hakk覺n覺 h璽kime bile b覺rakm覺yor. Hukuk buna Emredici h羹k羹m diyor. Anayasa Mahkemesinin de ayn覺 dorultuda karar覺 var.
Yani hak ve hukuku korumas覺 gereken organlar bizzat hak ve hukuku 癟inemitir.
Halk覺n dedii gibi ii yapan kad覺, kad覺y覺 kime ik璽yet edeceksin. Bal覺k batan kokmu.
Et kokarsa tuz bas覺l覺r. Ya tuz kokarsa.
Burada 1961 Anayasas覺n覺n giriine bile yaz覺lm覺 milletin direnme hakk覺 doar.
Bir hakk覺 kullan覺p kullanmamak ayr覺 bir eydir.
Ama hakk覺n elde tutulmas覺 ayr覺 bir eydir.
羹nk羹 politik m羹cadele eni sonu farkl覺 癟覺kar ve konumdaki g羹癟lerin ilikisine dayand覺覺ndan bir hakk覺 kullan覺p kullanmamaya veya ne zaman nas覺l kullan覺laca覺na karar vermek i癟in g羹癟 dengelerine bak覺labilir.
Bu anla覺labilir.
Ama bizzat bu g羹癟 dengelerini etkileyebilmek i癟in, hak hep elde bulundurulmal覺d覺r.
Peki, CHP ne yapt覺?
nce halk覺n buna direnmesinin, protesto etmesinin bir hak olduunu s繹yledi.
Hatta kendilerinin Meclisi terk etmeyi bile g羹ndemde tuttuklar覺n覺 s繹yledi.
羹nk羹 hakk覺 hukuku koruyacak organlar haks覺zl覺覺n ve hukuksuzluun arac覺 haline gelmilerse kendisinin de bu hakk覺 olur.
Buraya kadar iyi k繹t羹 ak覺ll覺ca bir politikayd覺.
B繹ylece zaten ba覺ms覺zl覺覺 kalmam覺 YSK 羹zerinde, Erdoan覺n bask覺s覺n覺 biraz olsun dengeleyebilecek bir bask覺 oluturarak belki onun daha tarafs覺z bir karar almas覺na vesile olabilirdi; olmasa bile en az覺ndan zorlam覺 olurdu.
羹nk羹 b羹t羹n d羹nyada bu gibi durumlarda karar vericilerin ayn覺 zamanda politik dengelere kar覺 hassas olduu bilinmeyen bir ey deildir.
Avrupa ve ABDnin o 癟ok 繹v羹len ba覺ms覺z hukuku, hatta uluslar 羹st羹 say覺lacak 襤nsan Haklar覺 Mahkemeleri, Adalet Divanlar覺 bile bundan azade deildir.
襤te tam bu noktada CHP direnmeye 癟a覺rd覺覺 insanlara ihanet etti.
Tam da YSK itirazlar 羹zerine karar almak 羹zere toplanm覺ken veya toplanmak 羹zereyken CHP y繹neticilerinden Levent K繹k, Meclisten ekilme ile ilgili olarak MYK da yap覺lan deerlendirmelerde b繹yle bir karar覺n uygun olmayaca覺 karar覺na var覺lm覺t覺r. diye beyanat verdi.
Yani asl覺nda YSKya korkma, i癟in rahat olsun i癟imizdeki baz覺 gen癟lerin heyecanl覺 癟覺k覺lar覺n覺 ciddiye alma, biz meclisi terk etmeyeceiz mesaj覺 verdi.
YSK da gayet rahat reddini ilan etti.
Ama CHPnin ihaneti burada bitmedi.
Cidden m羹cadele etmek isteyen bir partinin elindeki b羹t羹n yasal olanaklar覺 sonuna kadar kullanmaya 癟al覺mas覺, b羹t羹n yollar覺 t羹ketmeyi denemesi anla覺labilir.
Bu nedenle YSKdan sonra AYM ve A襤HMne gidilmesi, buralardan bir sonu癟 elde etmek giriimlerde bulunmas覺 da dorudur.
Ama bu giriimler esnas覺nda da bask覺y覺 eksik etmemek i癟in o direnmeye 癟a覺r覺lan kitlenin sokakta bulunmas覺 gerekir.
Ayr覺ca meclisi terk etme opsiyonunu da elde bulundurmak gerekir.
Yani CHP Meclisten 癟ekilmeyi de d羹羹nebiliriz diyen s繹zc羹s羹n羹 ref羹ze ettii gibi, Levent K繹k羹 de ref羹ze edebilir ve hay覺r bu opsiyonu elimizde bulunduruyoruz diyebilirdi K覺l覺癟darolu. CHPli kurt politikac覺lar bunu bilmeyecek kadar aptal deildirler.
Ama tam da YSKdaki reddin ard覺ndan, tam da hukuki prosed羹r羹n ikinci k覺sm覺 balam覺ken K覺l覺癟darolunun 癟覺k覺p tekrar
Fakat “Meclisi terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Meclisten neden 癟ekilelim. Bizi oraya millet g繹nderdi. Orada olaca覺z ve yap覺lan se癟im hilesine kar覺 milletin hakk覺n覺 savunaca覺z”
demesi s覺rta saplanan ikinci bir han癟er, ikinci bir ihanettir.
CHP birden bire, ba覺na toplad覺覺 cinleri da覺tamayan b羹y羹c羹 durumuna d羹t羹羹n羹 g繹rm羹, sokaa 癟覺k覺p direnen kitleden ve #HAYIR Hareketinden 羹rkm羹 ve art覺k sokakta bulunman覺n hi癟bir sonu癟 almayaca覺, sokakta bulunman覺n boa k羹rek sallamak olduu mesaj覺n覺 vermitir.
Ama bu mesaj ayn覺 zamanda Erdoana OHALi kullanarak bu sokaa 癟覺kanlar覺 ezebilirsin demektir.
CHPnin elindeki silah覺, yani Meclisi terk etme hakk覺n覺 bile pein pein kullanmayaca覺n覺 ilan etmesi, basiretsizlii hemen neticesini g繹sterdi.
Erdoan ve AKP hemen kar覺 sald覺r覺ya ge癟ip, 羹st organlara itiraz hakk覺n覺 bile tan覺mad覺klar覺n覺 ilen ettiler. Kendisine sayg覺s覺 olmayana bakas覺n覺n sayg覺s覺 olur mu?
Ve Adalet Bakan覺: AYM’nin de, A襤HM’in de, YSK’n覺n halk oylamas覺 karar覺n覺 inceleme yetkisi yoktur! dedi.
imdi CHP kay覺k癟覺 d繹v羹羹ne devam etsin, var m覺d覺r yok mudur diye.
Erdoan覺n dedii gibi, At覺 alan sk羹dar’覺 ge癟ti. stelik bu durumda at覺 da 癟almad覺, CHP ona hediye etti. CHP K繹rolu deil, k繹r.
Bunun ikinci sonucunu yani sokakta protesto edenlere kar覺 iddet kullan覺lmas覺n覺 da bug羹n ya da yar覺n g繹r羹r羹z
*
Peki, CHP neden b繹yle yap覺yor?
Asl覺nda CHP, CHP deildir.
Devlet Partisinin parlamento ve siyaset alan覺ndaki uzant覺s覺d覺r.
CHPnin politikalar覺 Devletin politikalar覺d覺r.
Devlet CHP arac覺l覺覺yla demokratik 繹zlemleri olan Alevileri, laik ehirlileri, hatta m羹tedeyyinleri kendi kontrol羹 ve 繹rg羹tlenmesi alt覺nda tutar.
Devlet art覺k bu referandum oyununun bitmesini ve beka sorununa, yani K羹rt zg羹nl羹k Hareketi ile m羹cadeleye y繹nelinmesi y繹n羹ndeki karar覺n覺 ve kararl覺l覺覺n覺 CHPnin bu yapt覺klar覺yla arac覺l覺覺yla ilen etmitir.
*
Devletin 繹rg羹tledii CHPnin kontrol羹ndeki bu kesimlerin onun kontrol羹 d覺覺na 癟覺kar覺lmas覺d覺r, demokratlar覺n temel sorunlar覺ndan biridir.
Bunun da bir tek yolu vard覺r.
Kitlelerin hareketi ve 繹rg羹tlenmesi.
#HAYIR Hareketi ve sonras覺ndaki direni hareketi b繹yle bir hareketin ortaya 癟覺kmas覺n覺n ipu癟lar覺, balang覺癟lar覺yd覺.
Devlet tehlikeyi g繹rd羹 ve CHP arac覺l覺覺yla oyun bitti imdi herkes evine dedi.
Dou Perincek arac覺l覺覺yla bunu a癟覺k癟a da s繹yledi.
CHPnin b繹yle sokaa 癟a覺rd覺klar覺n覺 s覺rt覺ndan han癟erlemesi, Dou Perincekin s繹ylediklerinin CHP taraf覺ndan da tekrarlanmas覺 anlam覺na gelmektedir.
*
Peki, #HAYIR hareketinin ne yapmas覺 gerekiyor?
En az覺ndan elimizde CHPnin istemeden de olsa balamas覺na katk覺da bulunduu bir hukuki prosed羹r var: AYM ve A襤HM bavurular覺.
Bu s羹re boyunca bu referandumun sonu癟lar覺 kesin deildir ve ge癟ersizdir.
Sanki ge癟erliymi gibi davranan Erdoan ve AKP u an bir yetki gasp覺 ve emrivaki yapm覺 bulunmaktad覺rlar.
Bunun tan覺nmad覺覺n覺n ilan覺, yani hareketin her ne bahas覺na olursa olsun s羹rd羹r羹lmesi gerekmektedir.
Ancak hareketin bu g羹ne kadar s羹rd羹rd羹羹 ve balad覺覺 bi癟imle devam覺 m羹mk羹n deildir.
羹nk羹 OHAL de var ve Erdoan derhal kararl覺 bir ekilde sald覺racakt覺r. Sadece kendisi i癟in uygun an覺 beklemektedir.
Bu sald覺r覺ya kar覺 nas覺l m羹cadele edilebilir.
Sava覺n kural覺 sava覺 d羹man覺n istedii artlarda kabul etmemek, onu kendi istediimiz artlarda savamak zorunda b覺rakmakt覺r.
B繹yle OHAL kapsam覺na giren g繹steriler tam da Erdoan覺n istedii koullarda m羹cadeleden baka bir ey deildir ve burada binlerce polisi, gizlice 繹rg羹tledii 癟eteleriyle o g羹癟l羹d羹r.
Sava bu alanda batan kaybedilir. Burada sava覺 kabul etmemeli bizim i癟in daha elverili olacak bir mevzie 癟ekilmeliyiz.
Politikada ve savata, hatta normal fizik kurallar覺nda bile, ileriye gidebilmek i癟in gerilemek gerekir.
Bir uzun atlamac覺, gerileyiinden ald覺覺 h覺zla ileri f覺rlayabilir.
Bir oku ne kadar uzaa atmak istiyorsan覺z, yay覺 o 繹l癟羹de geriye doru germeniz gerekir.
Bug羹nden tezi yok, Polisin sald覺r覺s覺na f覺rsat vermeden, direniin ve g繹sterilerin, g繹steri ve y羹r羹y羹 繹zg羹rl羹羹 ve hakk覺 alan覺ndan (OHALde asl覺nda bu hak da yok), temel yurtta haklar覺 (Yani bir yerde bulunmak, istediini giymek, yaamak, soluk almak vs.) alan覺na geri 癟ekilmesi ve orada g羹癟 toplamaya balamas覺 gerekir.
Yani ta ilk #HAYIR kampanyas覺n覺n ba覺nda 繹nerdiimiz m羹cadele bi癟imi uygulamaya ge癟ilmelidir.
Her akam belli yer ve saatlerde, m羹mk羹nse iten 癟覺kan normal vatandalar覺n gelebilecei zaman ve yerlerde BULUNMAK.
Bulunmak s繹zc羹羹n羹 bilerek se癟iyoruz.
羹nk羹 her yurtta覺n istedii yerde kimseye zarar vermedii takdirde bir yerde bulunma, yani durma, oturma, y羹r羹me, uzanma, bekleme hakk覺 vard覺r.
Yani belli bir yerde ve zamanda, bi癟imsel olarak g繹steri y羹r羹y羹leri alan覺na girmeden, kimimiz duracak, kimimiz y羹r羹yecek, kimimiz oturacak, kimimiz sohbet edecek, kimimiz g繹e bakacak, kimimiz insanlara bakacak, kimimiz yere bakacak. Ama herkes ayn覺 yerde ayn覺 saatlerde bulunacak. Yani g繹steri y羹r羹y羹leri kanunu alan覺na girmeden g繹steri yapacak.
Tabii bu bi癟im i癟inde hi癟 kimsenin bir slogan atmamas覺, bir bayrak ta覺mamas覺, bir pankart veya flama ta覺mamas覺 gerekiyor.
Bir tek s繹zc羹k veya sembol羹 g繹s羹m羹ze, s覺rt覺m覺za, g繹mleimize, apkam覺za ilitirebilir veya yazabiliriz.
rnein bu bir #襤tiraz覺mVar s繹z羹 olabilir. Muhakkak ki daha iyisi de bulunabilir.
Bu ikinci derecede 繹nemlidir. Bir ey dorudan s繹ylenmeden de s繹ylenebilir. nemli olan o iaretin, sembol羹n, s繹z羹n ne anlama geldiini herkesin ayn覺 ekilde anlamas覺d覺r.
nemli olan hi癟bir siyasi partiye, g繹r羹e g繹ndermesi olmayan, sadece somut hedefi; yani hukuk d覺覺 uygulamaya ve karara son verilmesi ve hukuk d覺覺 uygulaman覺n tan覺nmad覺覺n覺n ilan edilmesini ifade edecek bir tek s繹zc羹k veya bir sembol.
Hatta tan覺mlamay覺 se癟imlerin iptali olarak bile tan覺mlamamak gerekir; sadece yasan覺n gereinin uygulanmas覺.
B繹ylece evet diyenlerin de kat覺labilecei, hukuku savunan 癟ok geni bir kesimi birletirebilecek ama ayn覺 zamanda son derece s覺n覺rl覺 ve k羹癟羹k bir hedef belirlenmi olur.
羹nk羹 sorunu b繹yle koymak sadece #HAYIR覺 savunmaktan 癟覺kar, evet diyenin de hakk覺n覺 ve hukukunu korumak anlam覺na gelir. Bu nedenle ge癟en yaz覺m覺z覺n bal覺覺 #HAYIRdan Hukuka diye bal覺yordu.
#HAYIR hareketi bunu yapabilir ve b繹yle bir harekete d繹n羹ebilirse, 癟ok c覺l覺z olarak bile balasa, bu i癟erik ve bi癟imle hem muazzam b羹y羹r hem de s羹reklilik salayabilir.
Bu bi癟im ile sadece #HAYIR demi bulunan normal vatandalar覺n deil; evet de demi olsa bu hukuksuzluun bir g羹n kendini de vuraca覺n覺 d羹羹nen t羹m vatandalar覺 harekete ge癟irmek m羹mk羹nd羹r.
AYM ve A襤HM bavurular覺, bu hareketi s羹rd羹rmek i癟in, g羹ndemde tutmak i癟in b羹y羹k bir olanak sunmaktad覺r.
*
Pasif ve sivil direniin g羹c羹 k羹癟羹msenmemelidir.
ABDdeki siyahlar覺n hareketi b繹yle balam覺t覺.
K繹lelerin, a覺r覺 bask覺 g繹rm羹lerin baka hi癟bir yolu yoktur.
襤sa, Gandi, Martin Luther Kingin k繹lelik ve kast sisteminin egemen olduu yerlerde ortaya 癟覺km覺 olmas覺 bir rastlant覺 deildir.
Bu devlet kendi yaratt覺覺 T羹rkleri ve M羹sl羹manlar覺 k繹leletirmi bulunuyor; daha dorusu k繹leler olarak yaratm覺 bulunuyor.
Bu g繹r羹nmez k繹lelik zincirlerini k覺rmak, modern demokrat yurttalara d繹n羹ebilmek i癟in en pasif, en uygar, en yasal bi癟imlerde direnmeye balamas覺, bunun m羹mk羹n olduunu g繹rmesi gerekiyor.
Ayr覺ca iddetsiz ve iddete dayanan direni bi癟imleri 羹zerine incelemeler istatistik簾 olarak g繹stermektedir ki, iddete dayanmayan, pasif m羹cadele bi癟imlerinin baar覺 oran覺 癟ok daha y羹ksektir. ok geni bir kesimi birletirip harekete ge癟irebilmektedir ve egemenlerin, diktat繹rlerin elindeki b羹t羹n silahlar覺 almakta veya onlar覺 kullan覺lamaz k覺lmaktad覺r.
T羹rkiye solunun politik k羹lt羹r羹 i癟inde bu m羹cadele bi癟imlerinin pek yeri yok.
Kitleselliin nas覺l bir g羹癟 olduunu bilmiyor.
Bir an i癟in milyonlarca insan覺n her g羹n i 癟覺k覺覺 ehirlerin, semtlerin meydanlar覺nda ses 癟覺karmadan 繹rnein g繹羹slerinde sadece #襤tiraz覺mVar s繹zleriyle bulunduunu ve sonra yine sessizce evine gittiini d羹羹n羹n.
Bunun kar覺s覺nda hi癟bir g羹癟 duramayaca覺 gibi b繹yle bir hareket fiilen demokratik bir ulusun ve devletin fiili bir ortaya 癟覺k覺覺 anlam覺na gelir.
Bu 繹neriyi g繹r羹n l羹tfen.
G繹receksiniz b羹t羹n bu t覺kan覺kl覺覺 bu i癟erik ve bi癟im aabilecektir.
20 Nisan 2017 Perembe
Demir K羹癟羹kayd覺n
@demiraltona

Not: Demir’in yukar覺daki 繹nerisine kat覺l覺yorum. rnein Kad覺k繹y’de, her g羹n saat 17.00-19.00 aras覺, 襤skele kar覺s覺 Atat羹rk an覺t覺nda (kara tahtada 癟ocuklara yeni harfleri 繹reten Atat羹rk heykeli) sessizce toplan覺labilir. G. Z.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI