Cem Akbal覺k / imdi sivil itaatsizlik zaman覺: TANIMIYORUZ!

17 Nisan 2017

Her ey Gezi ile balad覺. Gezi’de ekilen tohumlar bundan b繹yle iktidarlar覺n hi癟 beklemedii bir anda ortaya 癟覺kacak ve onlar覺n k璽buslar覺 olacak. Unutmayal覺m ki, milyonlarca insan T羹rkiye’nin hemen hemen b羹t羹n ehirlerinde sokaklara d繹k羹lm羹, Taksim Meydan覺’n覺 繹zg羹rl羹k癟羹, 癟oulcu, neredeyse dorudan demokrasi ile y繹netilen bir Kom羹n’e 癟evirmiti. O g羹ne kadar bir araya gelemeyen sosyal, politik, etnik kesimlere mensup deiik inan癟lardan (ve inan癟l覺 olmayan) insanlar, AKP iktidar覺na kar覺 bir araya gelmiti. Binlerce insan 癟eitli yerlerinden yaralanm覺, san覺r覺m ondan fazla insan da polis ve AKP’nin faist milisleri taraf覺ndan lin癟 edilerek 繹ld羹r羹lm羹t羹. Gezi, sadece T羹rkiye ile s覺n覺rl覺 kalmam覺, Avrupa’n覺n bir癟ok yerinde kollektifler kurulmu, dayan覺ma eylemleri yap覺lm覺t覺.

Gezi’nin mesaj覺n覺 kimse anlayamad覺!

Gezi’den sonra bir癟ok politik parti “Gezi’nin mesaj覺n覺 ald覺k” a癟覺klamas覺 yapm覺, ama pratikte “Gezi Ruhu”na ters ittifaklar yaparak, kardelik yerine 繹venizmi, 繹zg羹rl羹k, adalet ve demokrasi m羹cadelesi yerine parti 癟覺karlar覺n覺 繹n plana koyarak ortaya 癟覺kan dinamii heba etmilerdi. imdi, referandumla birlikte ortaya 癟覺kan yeni toplumsal ve politik bir dinamik var. Bu toplumsal dinamik OHAL’e, tutuklamalara, bask覺lara, sans羹re, tehditlere ve hatta 繹l羹mlere ramen; alanlarda, sokaklarda, 羹niversitelerde, iyerlerinde aylard覺r “Hay覺r” 癟al覺mas覺 yap覺yor. 襤nsanlar覺n tepki g繹stermeye, sokaklara 癟覺kmaya cesaret edemedii, sindirildii bir yerde, bu referandum 癟al覺mas覺 korkuyu yenmek i癟in yeni bir f覺rsat dourdu. Bu korku perdesini y覺rtan insanlar覺n 癟al覺malar覺yla hileli bir ekilde referandum kaybedildi. Referandumun kazan覺lmas覺, AKP’ye at覺lan politik bir 癟elme anlam覺na geliyordu. Bu durum, toplumsal muhalefetin g羹癟lenmesini salayabilir, adeta iki duvar aras覺nda ezilen toplumsal muhalefetin rahatlamas覺na, belki de kar覺 sald覺r覺ya ge癟mesine yol a癟abilirdi.

“Hay覺r, biz kazand覺k, m羹cadeleye devam!”

D羹n referandum sonu癟lar覺n覺n a癟覺klam覺s覺ndan sonra, 襤stanbul’un deiik mahalelerinde y羹zlerce insan sokaa 癟覺karak “Hay覺r, biz kazand覺k, m羹cadeleye devam” diye hayk覺rd覺lar. Se癟imlerle deiim olaca覺na inanan milyonlarca se癟men, oylar覺n覺n nas覺l gaspedildiine bir kez daha tan覺k oldu. Daha 繹nceki “demokratik se癟imlerin” sonu癟lar覺n覺 tan覺may覺p bir 癟覺rp覺da se癟im sonu癟lar覺n覺 yok sayan AKP iktidar覺, yeniden se癟im 癟ar覺s覺 yaparak bask覺, tehdit ve sava zoruyla istediini elde etmiti. 襤ktidar覺n daha 繹nceki se癟imlerden sonra rest 癟ekip yeniden se癟imlere gitmesine rest 癟ekerek sokaklar覺, sivil ve demokratik itaatsizlii 繹rg羹tlemeyen siyasi partiler ve b羹t羹n bir toplum bunun bedelini a覺r 繹dedi. AKP, her defas覺nda daha da ileriye giderek bu g羹nlere geldik.

Demokratik olmayan bir rejimde, demokratik y繹ntemlerle hak elde edilemez.

Bu sefer referandum oldu. Despot iktidar, aleni bir hile ile insanlar覺n iradelerini gasbetti. Az覺 a癟覺lan herkes, 繹zelikle siyasi partiler, rejimin deitiini, kuvvetler ayr覺l覺覺n覺n fiilen ortadan kald覺r覺ld覺覺n覺 s繹yleyip duruyor. Yaananlar da s繹ylenenleri doruluyor. Burada bir sorun yok. Sorun olan ey, b羹t羹n demokratik kanallar覺n t覺kand覺覺, kontrol edildii bir toplumda, demokratik y繹ntemlerle toplumu deitirmek m羹mk羹n m羹? Bu durumda farkl覺 toplumsal m羹cadele y繹ntemleri gelitirmek gerekmez mi?

Bu anlamda insanlar覺n se癟im sonu癟lar覺n覺 tan覺may覺p sokaklara 癟覺kmas覺 hem demokratik, hem de merudur. Burada CHP ve HDP’nin tak覺naca覺 tav覺r da toplumsal muhalefet a癟覺s覺ndan belirleyici olabilir. Demokratik bir 羹lkede yaam覺yoruz, demokratik yollardan hay覺r dedik, ama hile yapt覺lar, oylar覺m覺z覺 癟alarak referandumu kazand覺lar. Aman siz sak覺n sokaklara 癟覺kmay覺n, malum, sokaklar 癟ok tehlikeli, biz AKP taraf覺ndan kontrol edilen kurumlara hukuki itiraz覺m覺z覺 yapar覺z m覺 diyecekler?

Bu partiler, halk覺n iradesinin gasbedildii, devlet kurumlar覺n覺n ele ge癟irildii bir yerde “sivil itaatsizlik merudur” deyip, insanlar覺n demokratik haklar覺n覺 aramalar覺 i癟in 癟ar覺da bulunmal覺d覺rlar. Diyelim ki b繹yle olmad覺. G繹rd羹羹m kadar覺yla, toplumsal 繹fke, 癟oktan sokaklara tam覺 durumda. 襤sizlik, Suriye batakl覺覺, ekonomik kriz derken, AKP son referandumla birlikte iyice k繹eye s覺k覺m覺 durumda. B羹t羹n bunlara d覺 politikadaki gerginlikler de eklenince, AKP’nin bir s覺kmal覺k can覺n覺n kald覺覺 aikard覺r. “Gezi Ruhu”na benzer bir direni ve m羹cadele anlay覺覺yla, AKP’nin 羹m羹羹n羹 s覺kmak i癟in sokaklara. TANIMIYORUZ!

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI