Kara K覺z覺l 襤stanbul / Teredd羹ts羹z ve Y羹ksek Sesle #HAYIR

17499109_969160059887330_6567384177092043961_nYaz覺 ya da bildiriyi, g羹ncel ve tarihi 繹nemi nedeniyle ana sayfada payla覺yorum. G.Z.

1013085_10151567654143451_425654699_n

20 Mart 2017

Ad覺na ister istibdat, ister (islami) faizm, ister diktat繹rl羹k deyin veya i癟inde bulunduumuz durumu bunlar覺n bir kombinasyonu olarak g繹r羹n, toplumca bask覺 ve kaosla belirlenmi bir vadide, u癟urumun kenar覺nday覺z. n羹m羹zdeki referandum, bu yaz覺 boyunca k覺saca “fiili durum” diyeceimiz bu durumun evet oylar覺 ile merulat覺r覺lmas覺 hedefiyle yap覺lmaktad覺r. Bu giriim son derece a癟覺ktan, her t羹rl羹 yasa, kural ve team羹l 癟inenerek, ite kaka s羹rd羹r羹lmektedir. Fiili duruma meruluk elbisesi giydirilmesi, bu durumun kal覺c覺lat覺r覺lmas覺 i癟in hayati 繹nemdedir ve dahas覺 evet織in kazanmas覺 ilerin “ileri fiili durum”a (fiili durum ile “ileri demokrasi”nin 癟iftlemesinden doacak gayrimeru bir 癟ocuk gibi) ta覺nmas覺nda 癟ok 繹nemli bir rol oynayacakt覺r. 襤ktidar, her merkeziletirici at覺l覺m覺nda, kitlelerin en az覺ndan 繹nemli bir k覺sm覺n覺n r覺zas覺n覺 arar, 癟羹nk羹 salt bask覺 ile uzun s羹re y繹netmek zordur. B繹yle olmasayd覺 zaten bu referandum da yap覺lmazd覺, fiili durum s羹rd羹r羹lmekle yetinilirdi. Dolay覺s覺yla, 羹styap覺da yap覺lmak istenen bu deiikliin alt覺nda, ac覺 sonu癟lara yol a癟abilecek son derece somut bir g羹癟 konsolidasyonu hesab覺 vard覺r. S羹rekli uzat覺lan OHAL織in ve KHK織lar ile y繹netilmenin sonu癟lar覺 ne kadar somutsa, evet 癟覺karsa kurulacak “cumhurbakanl覺覺 h羹k羹met sistemi”nde (ismi bile zorlama) sonu癟lar覺 da en az o kadar somut olacak, pratikte kal覺c覺 bir tek adam, kal覺c覺 bir OHAL ve kal覺c覺 bir KHK ile y繹netim d羹zenine d繹n羹ecektir.

Kimileri bu analize itiraz ediyor, hereyin bir il羹zyondan, tiyatrodan olutuunu 繹ne s羹r羹yor. B繹yle bakanlar, iktidar覺n neden fiili durum ile yetinmeyip b繹yle bir hamle yapt覺覺n覺 d羹羹n羹yor acaba? Belki 繹yle d羹羹n羹yorlard覺r bu bizler gibi Gezi ruhunu i癟inde ta覺yan ideolojik akrabalar覺m覺z: Ortada fiili durumu somut ve ciddi ekilde tehdit eden bir kitlesel taban hareketi ve mobilizasyon var ve bu enerji sand覺a 癟ekilerek yok edilmek isteniyor! Bu yoldalara ne yaz覺k ki b繹yle bir kalk覺ma momentinin yakla覺k 2013 sonlar覺ndan beri var olmad覺覺n覺 hat覺rlatmak zorunday覺z. Gezi hareketi s覺ras覺nda, bir ara park覺n gelecei i癟in referandum yap覺lmas覺 g羹ndeme gelmiti, buna tabii ki kar覺 癟覺kt覺k 癟羹nk羹 somut olarak elimizde olan bir mevziyi oylama d羹zlemine 癟ekerek riske etmek b羹y羹k bir aptall覺k olurdu. Bu 繹rnei daha b羹y羹k 癟apta d羹羹n羹rsek, elbette, toplumsal devrimin 癟ok daha olgunlam覺 olduu, 癟ok daha avantajl覺 koullarda, bir mobilizasyon an覺nda, 繹rnein halk覺n 癟ounun bu referandumu ve se癟imleri boykot ederek fiili durumun meruluunu bu ekilde sarsabilecei koullarda, tabii ki bu se癟enek tercih edilebilirdi. Fakat durumun b繹yle olmad覺覺 a癟覺k, ve biz olmas覺n覺 istediimiz d羹nyada deil, i癟inde olduumuz d羹nyada hareket etmek zorunday覺z. Toplumun gidiat覺, devrimci az覺nl覺klar覺n deil, ekseriyetle devrimci olmayan kitlelerin neyi meru g繹r羹p g繹rmedii, neye r覺za g繹sterip g繹stermedii 羹zerine ekillenir. Dolay覺s覺yla, fikir d羹zleminde en ileri ve tavizsiz g繹r羹ler propaganda edilmeliyse de, eylem d羹zeyinde (eer eylem kitlelerin kat覺l覺m覺n覺 gerektiriyorsa) kitlelerin bilin癟 ve motivasyon d羹zeyi g繹zetilmelidir.

Tam tersi bir u癟tan yine boykotun en anlaml覺 tav覺r olduu bir durum da d羹羹nebiliriz: bug羹n 繹n羹m羹zdeki referandum, “adil ve 繹zg羹r” deilse de, hala ger癟ek bir oylamad覺r, ger癟ek farkl覺 sonu癟lara gebedir. Belki de evet 癟覺kmas覺 durumunda, bundan sonra kurulan sand覺klar, giderek diktat繹rl羹k rejimlerinde diktat繹re %90 k羹sur oy 癟覺kan tamamen sahte oylamalardaki gibi ger癟ekten “tiyatro” haline gelebilir. Elbette tamamen sahte se癟imler s繹z konusu olduunda tekrar doru tav覺r boykot olacakt覺r, ki en az覺ndan d覺ar覺dan bak覺ld覺覺nda bunun bir sahtekarl覺k olduu g繹z羹ks羹n. Bu hususta bir ipucu u denebilir; kendimizi b繹yle bir durumun i癟inde bulursak g繹receiz ki imdi hay覺r織a yapt覺klar覺 gibi bu sefer de hay覺r織a ek olarak boykotu da kriminalize etmek i癟in ellerinden geleni yapacaklard覺r. Fakat g羹n o g羹n deildir, bug羹n, hay覺r verecek olanlar覺 sand覺ktan uzak tutmak i癟in bin dereden su getirmektedirler.

Bir de durumun umutsuz olduu, ne yaparsak yapal覺m bir ekilde katakulliler, provokasyonlar ve hilelerle “evet 癟覺kart覺laca覺”na inanm覺 olanlar var. Burada politik bir tav覺rdan ziyade iradi bir zaaf, “繹renilmi 癟aresizlik” olarak adland覺rabileceimiz karamsar, yenilgiyi kan覺ksam覺 bir ruh halinin izleri g繹r羹l羹yor. Tamamen doal ve anla覺l覺r, fakat zararl覺. Elbette hile, bel alt覺 vurular ve usuls羹zl羹k tehlikeleri vard覺r, fakat bunlara ramen kazanma ihtimalimiz kayda deer g繹z羹k羹yor, dolay覺s覺yla bize bunlar var diye pes etmek deil bunlara kar覺 da elimizden geleni yapmak yak覺覺r. Bunlar覺n yollar覺 bellidir ve k羹癟羹msenmemelidir. Tabiri caizse, b羹y羹k tak覺mlara kar覺 ma癟 kazanan k羹癟羹k tak覺mlar gibi, “hakemi de yenmemiz” gerekiyor. Toplumsal m羹cadelelerimiz hi癟 bir zaman adil olmad覺 ve olmayacak, her zaman yoku yukar覺 olacakt覺r, burada da durum b繹yle.

Peki anaristlerin (ve baz覺 Marxist devrimcilerin) parlamenterizm kar覺tl覺覺 ilkesi? ncelikle tekrar hat覺rlatal覺m, bu bir se癟im deil, referandumdur. Meclis 羹yeleri veya devlet bakan覺 se癟miyoruz. Yine de f覺rsattan istifade tart覺may覺 ilerletelim: Anaristlerin se癟im kar覺tl覺覺n覺n en 繹nemli tarihsel s覺nav覺 1936織daki, 襤spanya 襤癟 Sava覺 繹ncesindeki son se癟imde verilmitir. Bu 繹rnekte hem bir toplumsal devrim an覺 s繹z konusudur, hem de anaristler anarkosendikalist kitle 繹rg羹t羹 CNT i癟indeki milyonlarca 羹ye 羹zerinde n羹fuza sahiptir. Bu se癟imde t覺pk覺 her zaman olduu gibi taktiksel oy verme savunucular覺 ile ilkesel boykot癟ular aras覺nda b羹y羹k polemikler kopmu (hatta tek tek bireyler iki se癟enek aras覺nda kendi kafalar覺nda b繹l羹nm羹t羹), sonunda CNT, pratikte 羹yelerini oy verme konusunda serbest b覺rakm覺 ve 繹ng繹r羹lebilir ekilde b羹y羹k 癟ounluu burjuva liberaller, sosyalistler ve Stalinistler織den oluan solcu Halk Cephesi織ne oy vererek, Halk Cephesi織nin % 0.5 (y羹zde yar覺m) oy fark覺 ile sa cepheyi yenmesini salam覺t覺r. Bu sol h羹k羹mete kar覺 General Franco kar覺-devrimci askeri darbeyi balatm覺, ve buna kar覺 k覺smen halk覺n dorudan silahlanmas覺 ile, k覺smen de solcu h羹k羹met arac覺l覺覺yla y羹r羹yen 襤spanya 襤癟 Sava覺 ve e zamanl覺 olarak 襤spanya Devrimi atelenmitir. Eer CNT, milyonlarca 羹yesiyle kat覺 bir boykot kampanyas覺 yapsayd覺 se癟imi kesinlikle Sa Cephe kazanacakt覺. Bu alternatif senaryoda yine de devrim giriimi olur muydu, yoksa legal yoldan iktidara gelen faistler y羹kselmekte olan devrimi derhal ezer miydi, sonunda kim kazan覺rd覺 bilinmez. Bu tarihi sadece boykot tart覺mas覺n覺n balam覺n覺 tan覺tmak, bizim g羹ncel durumumuz ile ne kadar az ortak noktas覺 olduunu ortaya koymak i癟in and覺k (羹stelik, yine de pratikte boykot tavr覺 bask覺n gelmemiti!). Marxistler aras覺nda 1917 ubat ve Ekim aylar覺 aras覺nda Rusya 羹zerine cereyan eden Ge癟ici Meclis ve Kerensky h羹k羹metine destek veya k繹stek tart覺mas覺, yine tarihin en b羹y羹k devrim anlar覺ndan biri balam覺nda yap覺lm覺t覺. Benzer ekilde, ayn覺 y覺llarda Almanya織daki kom羹nistler ve sosyal demokratlar aras覺ndaki kar覺tl覺k, birka癟 b繹lgede fiilen sosyalist cumhuriyetler ilan edilmi fakat daha sonra bast覺r覺lan Alman Devrimi balam覺nda yaanm覺t覺r. Bu tart覺malarda doru olan (taktiksel veya stratejik ayr覺mlara girmiyoruz) parlamento kar覺t覺 tav覺rlar覺n hepsi, devrimci kitlesel kabar覺lar覺n 羹zerinde al覺nm覺 konumlard覺r, devrimin sand覺a 癟ekilmesi tehlikesi, burjuvazinin bir kanad覺 ile ittifak uruna devrimin ask覺ya al覺nmas覺 tehlikesi balam覺ndad覺r. San覺yoruz ki, bu konudaki 癟ou keskin tav覺r, bu 繹zel d繹nemlerden 癟覺kan derslerin dogma stat羹s羹ne y羹kseltilip her duruma uygulanmaya 癟al覺覺lmas覺ndan douyor. Oysa bu tarihsel 繹rnekler bizim i癟imizde bulunduumuz koullarla hi癟 繹rt羹mediinden, 繹n羹m羹zdeki referandumdaki tavr覺m覺z覺 belirlerken taklit edebileceimiz 繹rnekler deildir. Parlamentarizm kar覺tl覺覺, 繹z羹nde s覺n覺fs覺z bir toplumun 繹nce burjuva devlet 羹styap覺s覺 ele ge癟irilip sonra topluma direktifler vermek yoluyla kurulamayaca覺 d羹羹ncesidir. Burjuvazinin egemen olduu t羹m y繹netim ekillerinin, t羹m politikac覺lar覺n ayn覺 olduu veya devlet kurumlar覺 ve kanunlar d羹zleminde ne olup bittiinin bizler i癟in hi癟 bir ey fark etmedii gibi abs羹rt bir d羹羹nce deildir.

Sand覺ktan hay覺r 癟覺kmas覺 ile s覺n覺fs覺z toplumun kurulmas覺, devrim, uluslar覺n y覺k覺lmas覺 vb. arzular elbette ger癟eklemeyecektir. Bunlar覺 s繹ylemeye bile gerek yok, malumun ilam覺ndan ibarettir. Hay覺r 癟覺kmas覺n覺n kad覺nlar覺 繹zg羹rletirmeyeceini, 羹cretli emek s繹m羹r羹s羹n羹 bitirmeyeceini, ekolojik y覺k覺ma son vermeyeceini ortaya koyarak vb. maksimalist programdan se癟meler sunarak hay覺r織覺 繹nemsizletirmeye 癟al覺mak da yersizdir. Bu arg羹manlar 羹zerinden boykot etmek gerektiine varmak ise gaflet olur. B覺rak覺n total devrim veya b羹y羹k ilerici kazan覺mlar覺, hay覺r 癟覺kmas覺 bask覺 rejimini geriletmek konusunda bile ancak yeterli olmayan ama i癟inde bulunduumuz somut koullar i癟inde gerekli olan bir kouldur. Evet 癟覺karsa hereyin daha k繹t羹ye gidecei kesindir, hatta u anda a癟覺k-meru alanda zar zor yap覺lmaya 癟al覺覺lan m羹cadelelerin b羹y羹k k覺sm覺 k羹癟羹lerek yeralt覺na inmek zorunda kalabilir. Hay覺r 癟覺karsa ise, daha k繹t羹ye gitmemesi veya daha iyiye g繹t羹rebilmemiz i癟in daha elverili moral ve konjonkturel koullar sunabilecek deerli bir aral覺k a癟覺lmas覺 ihtimali vard覺r. Bunun nas覺l olabilecei ve detaylar覺n覺 u an b羹t羹n ihtimaller ve hi癟 bir m羹neccimin 繹ng繹remeyecei dallanmalar 羹zerinden haritaland覺rmaya 癟al覺mayaca覺z, 癟羹nk羹 hay覺r 癟覺kmad覺覺 s羹rece hi癟birinin 繹nemi olmayacak. aba, olumlu ihtimallerin 繹n羹n羹 a癟mak i癟indir, hepsi bu. Hi癟bir m羹cadelede zafer garantisi yoktur.

Yak覺n ge癟miimizde Haziran 2015 se癟im deneyimi var. Bu se癟imde AKP織nin tek parti iktidar覺 kuramayaca覺 bir meclis aritmetii ortaya 癟覺km覺, RTE g羹nlerce ortadan kaybolmu kara kara d羹羹nmeye itilmiti. Fakat arkas覺ndan burjuva partilerce uygulanan koalisyon dans覺 yine uzun s羹re samimiyetsizce y羹r羹t羹len bar覺 s羹recinin yerine hayata ge癟irilen kaos plan覺 ile 羹st 羹ste gelmi ve Haziran se癟imlerinin par癟al覺 bulutlu g羹neini kasvete boan Kas覺m 2015 sonu癟lar覺 m羹mk羹n olmutur. Bu s羹re癟te devrimci az覺nl覺klar i癟in, aktivistler ve ayd覺nlar i癟in, yani hepimiz i癟in en b羹y羹k hata, Haziran織daki g繹rece olumlu tablonun ortaya 癟覺kmas覺 i癟in seferber olunmas覺 deil, Haziran-Kas覺m aras覺ndaki d繹nemde pasif durularak (ger癟i bunda ilericiler 羹zerindeki bombalama ter繹r羹 ve kaos plan覺n覺n dorudan hedefindeki yap覺lar覺n bu sald覺r覺ya verdii kar覺l覺覺n nitelii de etkili olmutur) ileri ad覺m atma inisiyatifi kullan覺lmayarak, meydan覺n partiler aras覺ndaki 癟aps覺z m羹nasabete havale edilmesi ve kaos plan覺na kar覺 koyacak bir 癟覺kar yol ortaya konmam覺 olunmas覺d覺r. Eer ki bu hata tekrarlanmayacaksa, referandumdan 癟覺kabilecek bir hay覺r織覺n ard覺ndan m羹cadele y羹kseltilmelidir. Parlamento i癟i muhalefetin aksine, bizlerin hay覺r織覺 kesinlikle 16 Nisan織da nihayete ermemelidir, ermeyecektir. Alttan gelen bir m羹cadelenin olumas覺 i癟in, Haziran se癟imi sonras覺na k覺yasla bir avantaj覺m覺z, bunun bir h羹k羹met se癟imi deil, bir rejimin kabulu veya reddi olmas覺d覺r, yani olas覺 bir hay覺r sonras覺 h羹k羹met kurma g羹ndemi ortaya 癟覺kmayaca覺 i癟in bu sefer ak覺ll覺 davran覺rsak inisiyatifi partilere kapt覺rmamak daha kolay olabilir.

Hay覺r織覺n 癟覺kaca覺n覺n hi癟 bir garantisi yoktur. S羹re癟, yoku yukar覺, eitsiz, sans羹r ve bask覺 koullar覺nda ilerliyor. Esas tuza覺n referanduma kat覺lmak olduunu, iktidar oda覺n覺n ger癟ek korkusunun sand覺ktan uzak durulmas覺 olduunu 繹ne s羹renler, hay覺r kampanyas覺 yapmaya 癟al覺anlar 羹zerindeki muazzam bask覺lar, (afi asarken kurunlan, bildiri da覺t g繹zalt覺na al覺n, hay覺r de iinden ol) tehditler (eli silahl覺 l羹mpen ve mafyatik unsurlar覺n, bilimum paramiliter oluumlar覺n a癟覺klamalar覺) ve kara癟almalar覺 (hay覺rc覺lar ter繹risttir, dikili aac覺 yok vb.) g繹rm羹yorlar m覺? Veya evet i癟in b羹t羹n hukukun 癟inenerek devletin t羹m imkanlar覺n覺n, yanda medyan覺n, troll ordusunun ve komple bir ideolojik biat ve lin癟 aparat覺n覺n aral覺ks覺z seferber edildiini g繹rd羹klerinde “bizi sand覺kta hay覺r demeye 癟a覺r覺yorlar, yemeyiz” mi diyorlar ger癟ekten? Veya Avrupa織dan gelecek ve i癟eride milliyet癟i galeyan ile mobilize olacak oylar sayesinde evet oran覺n覺n artt覺rabilecei d羹羹n羹lerek giriilen uluslararas覺 繹l癟ekteki emsalsiz pespayelik konusunda ne d羹羹n羹yorlar?

Ger癟ek apa癟覺k, yal覺n bir ekilde ortadad覺r. Fiili durumun kal覺c覺lamas覺n覺 ve ileri fiili durumun hayata ge癟mesini engellemek i癟in hay覺r織覺 y羹kseltmek ilk ve en yak覺n g繹revdir, hay覺r oyunun kazanmas覺 i癟in azami 癟abay覺 g繹stermek gerekir. Elbette ne hay覺r 癟覺kmas覺 olumlu bir d繹n羹羹m i癟in yeterli olacakt覺r, ne de evet 癟覺kmas覺 hereyin sonu anlam覺na gelecektir. M羹cadele s羹recektir. Fakat ne gibi koullarda? Soru budur. Yapmam覺z gereken, hatal覺 saiklerle, sekterlikten veya kimlik kayg覺s覺yla kendi dar ihtiya癟lar覺m覺z覺 d羹羹nmek veya d羹羹nce tembellii ile ezberlere s覺覺nmak deil, toplumsal m羹cadelenin bu d繹nemecinde doru olan覺 teredd羹ts羹z ve tak覺nt覺s覺z bir ekilde uygulayabilmektir. Son tahlilde belirleyici olan “anarist olan nedir” bile deil “doru olan nedir” sorgulamas覺d覺r, “anarist olan nedir” sorusu “doru olan nedir”e 覺覺k tuttuu 繹l癟羹de anlaml覺d覺r (biz yine de anarizme ayk覺r覺 bir ey savunmad覺覺m覺z覺 d羹羹n羹yoruz).

Baz覺 anaristlerin 繹n羹m羹zdekinin iktidar partisi se癟eceimiz bir parlamento se癟imi deil, evet veya hay覺r diyeceimiz bir referandum olduu bile atlanarak yaz覺lm覺, 繹nceden haz覺r yaz覺lar覺n sunulmas覺 gibi g繹z羹ken metinler ortaya koymu olmas覺 hayret vericidir. Noam Chomsky, Murray Bookchin veya G羹n Zileli gibi hat覺r覺 say覺l覺r 繹zg羹rl羹k癟羹 d羹羹n羹rlerin se癟im ve referandumlar konusundaki pozisyonlar覺n覺n hi癟 kale al覺nmamas覺, hatta kendilerinin bir 癟覺rp覺da anarizmin d覺覺na postalanmas覺, neden acaba bu sembol d羹羹n羹rler, 繹zg羹r vicdanlar覺, birikimleri ve ak覺llar覺n覺 kullanarak bu durulara varm覺t覺r diye sorgulanmamas覺 bir baka 羹z羹c羹 noktad覺r.

Bir se癟enein dierinden net ekilde daha k繹t羹 (yani dierinin net ekilde daha iyi) olduu referandumlarda anaristler de kat覺l覺m g繹stermitir (b繹yle etkisi net olmayan referandumlarda, 繹rnein 2016 Brexit veya 襤talyan referandumlar覺 gibi, doal olarak net pozisyon al覺nmam覺 veya boykot a覺r basm覺t覺r). rnein 襤rlanda織daki anarist Workers Solidarity Movement 2015織te ecinsel evlilii yasallat覺rma 繹nerisinde evet oyu kampanyas覺 yapt覺 (sonu癟 %62 ile evet 癟覺kt覺). Yine 襤rlanda織da k羹rtaj yasa覺n覺 geniletecek 2002 referandumunda ayn覺 繹rg羹t hay覺r oyu kampanyas覺 yapm覺, bu barbarca 繹nerinin %50.4 oyla yani k覺l pay覺 reddedilmesinde belki de belirleyici bir katk覺da bulunmutu. S繹ylemeye gerek bile yok, bu anaristler i癟in iki 繹rnekte de referandum m羹cadelenin ne ba覺 ne sonu olarak g繹r羹lm羹, 繹ncesinde de sonras覺nda da devam etmiti. Bizim 繹n羹m羹zdeki referandum 襤rlanda織daki iki referandumdan da daha hayati bir meseledir ve belki de 癟覺kan say覺lar 襤rlanda織daki 2002 referandumu kadar b覺癟ak s覺rt覺 olacak. Karar覺m覺zda bu sorumluluk hissi etkili olmal覺d覺r.

Son d繹nemde yitirilenler 癟ok, 繹denen bedeller b羹y羹k ve k繹t羹 gidiat覺n sonu g繹z羹km羹yor. Daha fazla kay覺p yaamayaca覺m覺z bir d羹nya yolunda, bu gidiata bir dur demek i癟in en k羹癟羹k olana覺, en k羹癟羹k hamleyi g繹zetmek zorunday覺z. Eer bu referandum yap覺l覺rsa, sand覺ktan ne 癟覺karsa 癟覺ks覺n, size s繹z veriyoruz, 羹zerinden bir nesil veya bir 繹m羹r de ge癟se kendinize, yoldalar覺n覺za ve 癟ocuklar覺n覺za ileride gururla “ben hay覺r dedim” diyebileceksiniz. Hay覺r dememeyi se癟erseniz ise, solun art覺k klielemi bir pimanl覺覺na d繹n羹m羹 olan 2010 referandumuna (o g羹nlerden beri doal olarak YAE織ciler 癟ok eletirildi, ama HDP 繹nc羹lleri odakl覺 癟ok daha b羹y羹k bir grup boykot癟u da vard覺, bir ka癟 y覺l sonra g羹癟l羹 bir “seni bakan yapt覺rmayaca覺z” pozisyonuna ge癟ecek olan) benzer bir pimanl覺k hissetme ihtimaliniz y羹ksektir. Bizim karar覺m覺z kesin, teredd羹ts羹z ve y羹ksek sesle s繹ylenecek bir #hay覺r織d覺r. Bazen anaristlerin (癟ounlukla bireysel olarak) i癟ine d羹ebildii bir durum olan anarist g繹r羹nt羹y羹 kurtaraca覺 d羹羹ncesiyle s繹ylemde boykot diyerek insanlar覺 yanl覺 y繹nlendirip, eylemde gizli gizli hay覺r oyu vermek de 癟繹z羹m deildir. Biz, anarist tutum hay覺r demek ve hay覺r oyu vermektir diye d羹羹n羹yoruz. Vars覺n, baz覺 ezberci anaristlerden b羹y羹k tepki alal覺m. Onlara cevap olarak diyoruz ki: “Biz konutuk, ve ruhumuz kurtuldu”.

Kara K覺z覺l 襤stanbul

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI