Fikret Bakaya / Referandumun AKPcesi…

Yaz覺n覺n g羹ncel ve tarihi 繹nemi nedeniyle ana sayfada yay覺nl覺yorum. G.Z.

Referandum, y羹r羹tme organ覺 (iktidar) taraf覺ndan teklif edilen bir kanun veya d羹zenlemenin yurttalar覺n tamam覺n覺n oyuna sunulmas覺d覺r. Referandumun en 癟ok bavurulduu 羹lke 襤svi癟re’dir. Orada belirli say覺da yurtta覺n talebi 羹zerine de referandumlar yap覺l覺yor. Fakat herhangi bir 繹rg羹t, bir sendika, bir irket, vb. de 羹yelerine bir sorunu oylatma yoluna gidebilir. Oylama evet-hay覺r veya onaylama-reddetme eklinde tezah羹r ediyor. Y羹zde elliden bir fazla oy alan taraf kazan覺yor ve dier taraf sonucu kabulleniyor…

Fakat, AKP’nin son referandum hamlesinde durum farkl覺. Hay覺r yasak… Dolay覺s覺yla yap覺lan ey referanduma benzemiyor… L璽kin 癟eliik bir durum var: sand覺k kurulaca覺na g繹re hay覺r覺 engellemek m羹mk羹n deil. O zaman hay覺r oylar覺n覺 olabildiince k羹癟羹ltmek i癟in sorunun tart覺覺lmas覺n覺, anla覺lmas覺n覺 engellemeyi bir 癟are olarak g繹r羹yorlar… Ay覺b覺n 羹st羹n羹 繹rterek durumu kurtarmak istiyorlar, zira “ay覺b覺 a癟覺a vurmak daha b羹y羹k ay覺pt覺r” denmitir… Asl覺nda AKP’nin ii zor, zira referandum konusu problemli. Sorulan soru u: “Bir dikta rejimi, bir tek adam rejimi istiyor musunuz?”. B繹yle bir soruya insanlar覺n evet demesi pek m羹mk羹n olmad覺覺na g繹re, geriye neyin oyland覺覺n覺 gizlemek, g繹r羹nmez k覺lmak kal覺yor. Bouna, “iktidar gizlemesini bilenindir” denmemitir… 襤te, hay覺r cephesine y繹nelik bask覺lar覺n, yasaklar覺n, yalanlar覺n, hakaretlerin, tela覺n nedeni bu… Eer tek adam rejimi [dikta rejimi] kurulursa, bunun istikrar ve g羹癟l羹 devlet demek olaca覺, refah覺n artaca覺, ter繹r羹n 繹nlenecei, T羹rkiye’nin u癟aca覺 s繹yleniyor. Tabii insanlar da hakl覺 olarak, “iyi de 15 y覺ld覺r neden u癟urmad覺n?” diyeceklerdir…Buna AKP’nin cevab覺 繹yle: “U癟mak i癟in tek adam rejimi art, biz bunu 15 y覺l sonra anlad覺k!”… Asl覺nda dinci iktidar覺n as覺l amac覺 baka: TC’yi bir 襤slam devletine d繹n羹t羹rmek istiyorlar, bunu da m羹mk羹nse 2023’den 繹nce kotarmak istiyorlar. 1923-2023 aral覺覺n覺 bir sapma olarak g繹r羹yorlar ve g羹ya “parantezi” kapatmak istiyorlar.G繹n羹llerinde Hilafeti ihya etmek yat覺yor. Hilafeti/Saltanat覺 ihya edip, ilelebet iktidar olmay覺 ama癟l覺yorlar… Elbette a癟 tavuun kendini dar覺 ambar覺nda g繹rmesine bir mani yoktur…

AKP, merkez-sa partilerin iflas覺 羹zerine iktidar oldu. Banaz neoliberal ama ayn覺 zamanda politik 襤slamc覺 bir parti. Balarda 襤slamc覺 y羹z羹n羹 gizledi, dierleri gibi bir merkez-sa parti olduu izlenimi yaratmay覺 baard覺. G羹c羹n羹 art覺rd覺k癟a, iktidar覺n覺 salamlat覺rd覺k癟a, devlet ayg覺na daha 癟ok h璽kim olduk癟a, rejimi bir “parti- devlet” rejimine d繹n羹t羹rd羹k癟e, ger癟ek niyetini gizlemeye art覺k gerek duymad覺. Balardaki slogan覺 g羹ya, yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla m羹cadeleydi. Cumhuriyet tarihinin hi癟bir d繹neminde yolsuzluk, yoksulluk, isizlik ve yasaklar AKP d繹nemindeki boyutlara 癟覺kmad覺. Hukuk hi癟 bu kadar ayaklar alt覺na al覺nmad覺, zaten her zaman s覺n覺rl覺 olan 繹zg羹rl羹kler de bu kadar budanmad覺, etik deerler b繹ylesine a覺nmad覺…

Bu referandumun bir meruiyeti yok

Bu 羹lke,i癟eride ve d覺ar覺da acil 癟繹z羹m bekleyen onca sorunla cebelleirken, AKP neden referandumda 覺srarc覺? Bu sorunun iki cevab覺 olabilir: Birincisi art覺k y繹netemiyorlar; ikincisi, yolsuzlua, kanunsuzlua, kurals覺zl覺覺, ahl璽ks覺zl覺a 繹ylesine bulam覺 durumdalar ki, iktidardan d羹t羹kleri anda mutlaka yarg覺lanacaklar覺n覺 biliyorlar. O zaman ne yap覺p edip iktidarda kalmaktan baka 癟areleri yok! 襤te 18 Maddelik (asl覺nda nerdeyse anayasan覺n tamam覺n覺 angaje eden) anayasa deiikliini dayatmalar覺n覺n as覺l nedenlerinden biri bu ama 癟ok 繹nemli bir neden daha var: Geride kalan 15 y覺lda yama ve talan覺n tad覺na 繹ylesine vard覺lar, b羹t癟eyi ve hazineyi 繹ylesine yamalad覺lar ki, ball覺 b繹rekten ellerini 癟ekmek istemiyorlar. Nitekim, geride kalan 15 y覺lda yamalanmam覺, talan edilmemi bir ey b覺rakmad覺lar. Bu referandum meru deil. Birincisi, a癟覺k-serbest tart覺ma gerektiren anayasa deiikliinin olaan羹st羹 hal koullar覺nda yap覺lmas覺 uygun deildir; ikincisi, anayasa deiiklii ilgili t羹m taraflar覺n s羹rece aktif ve yayg覺n kat覺l覺m覺n覺 ve tart覺may覺 varsayar. Bu 羹lkenin 羹癟羹nc羹 b羹y羹k partisinin e-bakanlar覺, milletvekilleri, belediye bakanlar覺, il ve il癟e y繹neticileri, 羹yeleri, sempatizanlar覺… hapisteyken, ger癟ek anlamdaki gazeteciler hapisteyken, gazeteler, dergiler, dernekler, vak覺flar kapat覺lm覺ken,medya medya olmaktan 癟覺km覺, AKP’nin borazan覺 haline gelmiken, hay覺r diyenlere sald覺r覺lar aral覺ks覺z s羹rerken yap覺lan bir referandum ger癟ekten referandum ad覺n覺 hak eder mi?

Bu aamada hakl覺 olarak 繹yle bir soru akla geliyor: Bunca olumsuzlua ramen, ekonomiden, d覺 politikaya t羹m alanlarda tam bir iflas tablosu ortaya 癟覺km覺ken, b羹t羹n g繹sterge 覺覺klar覺 k覺rm覺z覺da veya k覺rm覺z覺ya d繹nmekteyken,neden h璽l璽 AKP’nin izini s羹ren olduk癟a geni bir kitle var? AKP, kelimenin pejoratif anlam覺nda pop羹list bir parti. Kimlik siyasetini bir iktidar y繹ntemi olarak kulland覺 ve kullanmaya devam ediyor. Toplumu kutuplat覺rmay覺, toplumun bir yar覺s覺n覺 dier yar覺s覺na d羹man etmeyi marifet say覺yor ve bir iktidar tarz覺 olarak benimsemi durumda. Balarda “Beyaz T羹rkler- Zenciler” kar覺tl覺覺n覺 kulland覺lar. imdilerde de “Yerli-Milli ve Gayri Milli” ikiliini dillerine dolad覺lar. Asl覺nda bu t羹r ayr覺mlar 襤slam devletlerindeki Dar-羹l 襤slam- Dar-羹l Harp ikiliini 癟ar覺t覺r覺yor… Bir toplumun bir yar覺s覺n覺 dier yar覺s覺na d羹man eden bir h羹k羹met, bir devlet y繹netimi olabilir mi? Bunun d羹nyada baka bir 繹rnei var m覺d覺r? Bu s羹rd羹r羹lebilir bir durum mudur?

AKP, 15 y覺ll覺k iktidar覺nda bir tek parti iktidar覺 gibi g繹r羹nse de, asl覺nda imdilerde Fetocu ter繹r 繹rg羹t羹 deyip l璽netledikleriyle bir koalisyon s繹z konusuydu. Ve stelik koalisyonun “belirleyici” orta覺 da Fetocu kanatt覺. AKP 2001 de kuruldu ama Fetocu dediklerinin epey zamand覺r iktidara haz覺rland覺覺 anla覺l覺yor… Neyi nas覺l yapaca覺n覺 orta覺ndan daha iyi biliyordu… Koalisyon 17-25 Aral覺k yolsuzluk skandal覺yla 癟at覺rdad覺 ve 15 Temmuz darbe teebb羹s羹yle de sona erdi. imdilerde ondan boalan yer baka cemaatler taraf覺ndan dolduruluyor. Devlet ayg覺t覺nda 癟羹r羹me kald覺覺 yerden devam ediyor. Oysa, liyakatin s覺f覺rland覺覺, hukukun by-pass edildii bir devlet m羹mk羹n deildir. Bu iktidar g羹n羹n羹 doldurdu. Hi癟bir inand覺r覺c覺l覺覺 kalmad覺. Hi癟bir sorun 癟繹zme yetenei yok. AKP rejiminin umut yaratma yetenei veya ayn覺 anlama gelmek 羹zere kitleleri aldatma-oyalama yetenei a覺nd覺. Bir rejim deiiklii demek olan anayasa deiikliini dayatmak istemelerinin nedeni 癟aresizlik, y繹netememe krizi… Ancak bask覺, iddet ve ter繹r ortam覺nda y繹netebileceklerini, iktidarlar覺n覺 s羹rd羹rebileceklerini d羹羹n羹yorlar. Fakat bu kadar覺 iktidar覺 s羹rd羹rmek i癟in yeterli olmaz. Her iktidar doas覺 gerei iddeti varsayar ama sadece iddete dayanarak da y繹netmek m羹mk羹n deildir. 襤nsanlara baka eyler de 繹nermesi, bir ideolojik hegemonya veya ayn覺 anlama gelmek 羹zere, kitleler kat覺nda bir g繹n羹ll羹 kabullenme 羹retebilmesi de gerekir…

16 Nisan, toplumun tarihinde 繹nemli bir k覺r覺lma noktas覺 olacak. Bu herhangi bir referandum deil. Bu anayasa deiiklii anayasa deiikliinden 繹te bir ey. Bundan 繹nceki anayasa deiikliklerinden farkl覺…Dolay覺s覺yla, 16 Nisan, toplumun geleceini angaje eden kritik bir kavak… Fakat kesin olan bir ey var: Bu toplumun yakla覺k iki y羹z y覺ll覺k birikimi bu sefil oyunu bozacak potansiyele sahiptir. Ve o potansiyelin heba olmamas覺 i癟in insanlar覺n sorumlu yurttalar olarak davranmalar覺, ikirciksiz bir ekilde sand覺a gitmeleri ve hay覺r demeleri gerekiyor. Zira orada s繹z konusu olan senin kaderin, senin geleceindir denecektir… Unutmamak gerekir ki, sahip olduunu koruyamayanlar覺n, bulunduklar覺 mevzileringerisine p羹sk羹rt羹lenlerin yeni eyler kazanmalar覺 zorla覺r… Son bir ey: 16 Nisan sadece sald覺r覺y覺 p羹sk羹rtmekle s覺n覺rl覺 kalmayacak, toplumun 繹zg羹rl羹k, sosyal eitlik, demokrasi yolunda ilerlemesinin yolunu da a癟acak…

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI