Y覺k覺lmalar覺n覺n n羹ndeki Tek Engel

 

En sevdiim meyve nard覺r. Akam dokuzdan sonra televizyonun kar覺s覺na ge癟ip nar ay覺kl覺yorum, 癟羹nk羹 televizyonlardaki tart覺ma programlar覺na ancak b繹yle tahamm羹l edebiliyorum. Ayr覺ca bouna zaman harcad覺覺m duygusundan kurtulmam覺 sal覺yor bu.

 

Daha 繹nce CNNT羹rkteki programlar覺 ciddi ciddi izlerdim. imdi arada bir 襤smail Saymaza ya da Erdoan Ayd覺na rastlad覺k癟a izliyorum. Programa Ankaradan tayin edilen beu 癟ehreli ahs覺 g繹rd羹羹m an beni CNNT羹rkte bu arkadalar bile tutam覺yor art覺k.

 

Beni en 癟ok elendiren, yanda medya kanallar覺. O g羹n Bakan ne konuma yapt覺ysa ayn覺s覺n覺 tekrarlamakla g繹revli bu kanallar覺n g繹revlileri. Kadro da aa覺 yukar覺 pek deimiyor. rnein a kanalda Kurtulu Tayize her zaman rastlaman覺z m羹mk羹n. Dinlemeniz m羹mk羹n demiyorum, 癟羹nk羹 ne dedii anla覺lmaz. Zaten anla覺lacak bir ey de yok. a kanalda bir pansiyon b繹l羹m羹 var, orada yat覺p kalk覺yor kendisi. Y覺ld覺ray Our da 繹yle. 襤htiyarlam覺 癟ocuk Cemil Barlas ise keza temrinlerini her akam annesinin 繹n羹nde tekrarlamak zorunda. Neyse, bunlarla bir de ben ba覺n覺z覺 ar覺tmayay覺m. B羹t羹n bunlar覺 yaz覺ya giri i癟in 覺s覺nma hareketleri olarak kabul edin. Ama ge癟erken, bu yanda kanallar覺 dolduran ve neden hepsinin bir arada 癟覺k覺p tek bir kiinin s繹yleyecei sa癟mal覺klar覺 bir arada s繹ylediklerine bir t羹rl羹 ak覺l erdiremediimi belirteyim.

 

AKP iktidar覺n覺n, gelmi ge癟mi b羹t羹n iktidarlar i癟inde ba覺m覺za gelmi en b羹y羹k iktidar felaketi olduunu d羹羹n羹yorum. 羹nk羹 bu iktidar, s繹m羹r羹ye ve bask覺ya dayanan stat羹koyu s羹rd羹rme ilevinin 繹tesinde, bir de toplumu 襤slamc覺 temellerde yeniden dizayn etmek gibi bir ie girimi bulunmakta y覺llard覺r. 襤癟i cinayetlerinin, kad覺n cinayetlerinin, K羹rt cinayetlerinin, Suriyeli 癟ocuk ya da kad覺n cinayetlerinin, kad覺n ve 癟ocuk tecav羹z ve tacizlerinin, yolsuzluk ve soygunlar覺n vb. bu boyutlara varmas覺n覺n sebebi ite AKP iktidar覺n覺n bu soyguncu-襤slamc覺 dizayn 癟abalar覺d覺r. B羹t羹n bunlar toplumda 繹yle b羹y羹k bir gerilim ve bunal覺ma yol a癟m覺t覺r ki, art覺k akl覺 ba覺nda herkes toplumun bu bunal覺mdan kurtulabilmesi i癟in bu iktidar覺n u ya da bu ekilde y覺k覺lmas覺 gerektiini d羹羹nmeye balam覺t覺r. Uluslararas覺 planda da ayn覺 d羹羹nce yayg覺nlamaktad覺r. yle anla覺l覺yor ki, bata ABD olmak 羹zere kapitalist d羹nya da AKP iktidar覺n覺n defterini d羹rm羹 bulunuyor. T羹rkiyenin i癟inde de d覺覺nda da, AKP iktidar覺n覺n bir an 繹nce y覺k覺l覺p gitmesini bekleyen geni bir kamuoyu olumu durumda. Eer bu tespit doruysa, ki doru olduunu d羹羹n羹yorum, AKP iktidar覺n覺n sonu gelmi demektir. Ama nas覺l? Bu konuda 癟eitli senaryolar yaz覺lmaktad覺r. Bu senaryolardan biri hari癟, hi癟biri beni cezbetmiyor dorusu.

 

rnein, imdiki bakan覺n yerine bir ekilde G羹l ve ekibi getirilse ne olacak ki? Eski tas eski hamam. Soyguncu-襤slamc覺 proje biraz daha 覺l覺ml覺 bir tarzda s羹r羹p gidecek. Oysa toplumun nefes almaya, 襤slamc覺 paradigmay覺 deitirmeye, 繹zg羹rl羹e ihtiyac覺 var.

 

Bu y羹zden, bence topluma ger癟ekten nefes ald覺racak olan, bu muzahrafat tak覺m覺n覺n Gezi gibi bir halk hareketinin sonucunda devrilmesidir. 27 May覺sta nas覺l toplum, bir s羹reliine de olsa rahat bir nefes ald覺ysa aynen 繹yle.

 

Toplumu bunal覺ma s羹r羹kleyen AKP iktidar覺n覺n sona ermesi, kara kalabal覺klar覺n 繹tesinde, toplumun canl覺 dokular覺 taraf覺ndan bu kadar arzu edilmesine ve bu konuda DP devrinden bile daha b羹y羹k, dinamik bir potansiyel olmas覺na ramen insanlar neden, Cerattepe direnii gibi etkili ve sonu癟 al覺c覺 yerel direnilerin 繹tesine ge癟ip, Gezi gibi toplumsal 癟apta bir kitle hareketine giriemiyorlar? Bence bunun iki 繹nemli nedeni var: Birincisi, toplumsal muhalefetin 癟ok par癟al覺 yap覺s覺 nedeniyle (ki bu 癟ok par癟al覺l覺k, yak覺n gelecekte bir az覺nl覺覺n devrim ad覺na diktat繹rl羹羹n羹 kuramamas覺 a癟覺s覺ndan olumludur asl覺nda) toplumsal muhalefet ad覺na bir irade ortaya konamamas覺d覺r; ikincisi ise, bug羹n b羹t羹n iddetiyle s羹rmekte olan (her g羹n, b繹lge gen癟lerinden ve g羹venlik g羹癟lerinden onlarca insan覺n hayat覺na mal olan) AKP-PKK sava覺d覺r.

 

unu hemen belirteyim ki, K羹rt sorunu, T羹rkiyenin toplumsal devrim ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesinde, en az覺ndan son yirmi be y覺ld覺r tayin edici bir konuma gelmitir. yle ki, K羹rt hareketinin izledii 癟izgi, toplumsal muhalefetin at覺l覺m覺nda ya da geri 癟ekiliinde ba fakt繹r olmutur.

 

Daha yak覺n zamanlara, Gezi 繹ncesine gelelim. unu rahatl覺kla s繹yleyebiliriz: Eer calan覺n 癟izgisindeki PKK bar覺 s羹reci yolunda ad覺mlar atmasayd覺, Gezi hareketi olmazd覺. K覺sacas覺, Gezi isyan覺, TC-K羹rt sava覺n覺n bir d繹nem i癟in durmas覺 ve silahlar覺n susmas覺, dolay覺s覺yla i癟erdeki sava geriliminin g繹rece azal覺p toplumun rahatlamas覺 temelinde geliebilmitir.

 

Ne var ki, K羹rt hareketi, kendi ulusal 癟覺karlar覺, kayg覺lar覺 gerei Gezi isyan覺na kat覺lmad覺. Elbette K羹rk gen癟leri ve entelekt羹elleri bu harekette aktif rol ald覺 ama bir b羹t羹n olarak K羹rt hareketi ve PKK, isyan覺 kenardan izledi, dorudan destek vermedi, hatta baz覺 s繹zc羹leri zaman zaman bu harekete darbecilik su癟lamas覺nda bile bulundu. Diyebiliriz ki, AKP iktidar覺 Gezi f覺rt覺nas覺ndan PKKn覺n (ve calan覺n) bu kenarda durup izleme ve kat覺lmama tutum sayesinde kurtuldu. Eer o g羹n K羹rt hareketi kendi taraftarlar覺n覺 Gezi isyan覺na kat覺lmaya tevik etmi olsayd覺 bug羹n AKP iktidar覺n覺n yerinde yeller esiyor olacakt覺.

 

Bundan sonra bar覺 s羹reci veya m羹zakere s羹reci 2015 ubat覺ndaki Dolmabah癟e mutabakat覺na kadar geldi. Fakat bu arada K羹rt hareketi i癟inde yeni ve farkl覺 bir unsur 繹n plana 癟覺kt覺: HDP. HDP ve Egenel Bakan覺 Selahattin Demirta, toplumdaki AKP iktidar覺 kar覺t覺 potansiyeli g繹rm羹 ve se癟imlerde baar覺l覺 olabilmek i癟in Seni Bakan yapt覺rmayaca覺z slogan覺n覺 ortaya atm覺t覺. PKK y繹netimi, balang覺癟ta bu 癟覺k覺a olumlu bakt覺, 癟羹nk羹 bu slogan覺n, Bat覺 b繹lgelerinde HDP yoluyla K羹rt hareketine sempati toplayaca覺n覺 onlar da g繹rm羹t羹. Fakat tahmin edemedikleri bir ey vard覺. AKP iktidar覺, kendi iktidar ama癟lar覺 i癟in K羹rt hareketiyle uzlamaya 癟al覺abilir ama bu hareketin kendi iktidar覺na tehdit haline gelmesine asla izin veremezdi. Hatta b繹yle bir tehlike g繹rd羹羹 an m羹zakereye falan da son verir ve masay覺 an覺nda devirirdi. Nitekim 繹yle oldu. Bununla da yetinmedi. calan覺 tecrite ald覺. 羹nk羹 calan bar覺 s羹recinin enstr羹man覺yd覺. Bunu sona erdirdiine g繹re, calan fakt繹r羹n羹n 癟an覺na da ot t覺kamas覺 gerekiyordu.

 

Buna ramen PKK, HDPnin y羹r羹tt羹羹 kampanyaya engel olmaya 癟al覺mad覺, kampanyan覺n se癟imlerde alaca覺 sonu癟lar覺 izlemeye karar verdi. Fakat bir yandan da se癟imden sonra AKP iktidar覺n覺 yeniden masaya oturtmak i癟in sava haz覺rl覺klar覺na giriti. Bu, 癟ok geni 癟apl覺 bir seferberlik olmayacakt覺. Sadece iktidara, masay覺 devirirsen ne olaca覺n覺 g繹r denmi olacakt覺. Dolay覺s覺yla bu, geni 癟apl覺 bir b繹lgesel iktidar sava覺 olmaktan 癟ok, k覺s覺tl覺 bir zorlay覺c覺 sava olacakt覺.

 

7 Haziran se癟imlerinin sonu癟lar覺 PKK y繹netimini bile a覺rtt覺. AKPnin se癟imlerde bir darbe alaca覺n覺 onlar da hesap etmiti ama tek ba覺na iktidar覺 kaybedeceini d羹羹nememilerdi. Bunu bir tehlike olarak g繹rd羹ler. Neden? 羹nk羹 y覺llard覺r benimsedikleri muhataplar覺n覺 kaybetmi oluyorlard覺 bu durumda. AKPnin yerine kim gelirse gelsin yeni bir muhatapt覺 ve K羹rt sorunu a癟覺s覺ndan pek hay覺rl覺 muhataplar deildi bunlar. Onlara g繹re AKP, yine de belli bir yol al覺nabilecek, K羹rtlerle balar覺 olan bir muhatapt覺. Dolay覺s覺yla, a癟覺k癟a s繹ylemediler ama i癟ten i癟e AKPnin yeniden iktidar olmas覺n覺 arzu ettiler. Yenilenen se癟imleri bunun i癟in bir ans olarak g繹rd羹ler. Dier yandan HDPnin, AKPnin tek ba覺na iktidar覺na son veren %14e yak覺n oy alan bir parti olarak parlamas覺ndan ve b羹y羹k prestij kazanmas覺ndan da hi癟 memnun olmam覺lard覺. K覺rk y覺la yak覺n bir zaman i癟inde oluan sava aal覺覺 d羹zenlerinin bizzat HDP taraf覺ndan tehdit edildii korkusuna kap覺ld覺lar ve politik planda HDPye kar覺 sinsi bir y覺pratma sava覺na giritiler. Ge癟tiimiz y覺l覺n yaz aylar覺nda Kandilden gelen HDPye y繹nelik eletirilerin ne kadar sudan ve haks覺z eletiriler olduunu g繹rmemek m羹mk羹n deildir.

 

Dier yandan AKP iktidar覺, 7 Haziranla birlikte b羹y羹k tehlikenin fark覺na varm覺t覺. HDP, basit bir legal K羹rt enstr羹man覺 olmaktan 癟覺km覺, toplumun 繹zg羹rl羹k癟羹 繹zlemlerinin, toplumsal muhalefetin merkezi haline gelmeye balam覺t覺. 襤vme, m羹dahale edilmeden bu ekilde giderse, HDP oyunu %20lere t覺rmand覺ran, toplumsal muhalefetin, Yunanistandaki Syriza, 襤spanyadaki Podemos gibi bir oda覺 haline gelecekti. B繹ylece AKP, toplumsal muhalefeti durdurmak ve yeniden tek ba覺na iktidar olmak i癟in K羹rtlere kar覺 sava覺 balatmaya karar verdi. u hayat覺n cilvesine bak覺n ki, ayn覺 K羹rt hareketinin legal kanad覺 AKP iktidar覺n覺 ge癟ici de olsa se癟imle alaa覺 ederken, silahl覺 kanad覺, sava覺 kabul ederek ve k繹r g繹z羹m parma覺na, sa癟ma sapan bir 繹zerklik ve hendekler siyasetiyle 7 Kas覺mda AKPyi yeniden tek ba覺na iktidar覺 getirdi. Tabii bu siyaset ayn覺 zamanda, HDPnin yakalad覺覺, T羹rkiye toplumsal muhalefetinin partisi olma ans覺n覺 da berhava ediyordu. Ankaradaki intihar bombalamalar覺yla havaya u癟an, sadece masum insanlar覺n bedenleri deil, ayn覺 zamanda k覺sa bir d繹nem i癟in 繹zg羹rl羹k癟羹 muhalefetin toplumsal 繹rg羹tlenmesi konumuna y羹kselmi olan HDPnin bizzat kendisiydi de. HDPnin 繹zg羹rl羹k癟羹 toplumsal muhalefet konumunu koruyabilmesinin tek yolu, PKK intihar bombalamalar覺na ve y羹r羹tt羹羹 savaa kesin, net, ikircimsiz tav覺r almakt覺. Ne yaz覺k ki, HDP 繹nderlii bunun 羹stesinden gelemedi ve toplumsal muhalefetin merkezi olarak kendi 繹l羹m羹ne yol a癟t覺. imdi HDPden geriye kalan art覺k, uysal bir b繹lgesel K羹rt partisinden baka bir ey deildir.

 

Ne var ki, AKP iktidar覺n覺n suyu, y羹r羹tt羹羹 bask覺 politikalar覺yla ve K羹rtlere kar覺 savala 覺s覺nmaya devam etmektedir. AKP iktidar覺na kar覺 tepki y羹kselerek ve art覺k 繹fke boyutlar覺na t覺rmanarak devam etmektedir. AKP iktidar覺 d覺 d羹nyadan da tecrit olmutur. Devrilmesini salayacak bir kitle hareketinin objektif koullar覺 iyice olgunlam覺t覺r. Eksik olan iki ey vard覺r: Birincisi, bu toplumsal 繹fkenin sokaa d繹k羹lmesini salayacak bir iradedir. 襤kincisi ise, g羹neydouda s羹rmekte olan sava覺n sona ermesi ya da h覺z覺n覺 kesmesidir. AKP ve ba覺ndaki kii bunu bildii i癟in sava覺 tam gaz k繹r羹klemektedir. Buna ramen h璽l璽 bir ans vard覺r. Bug羹n bile PKK tek yanl覺 atekes ve savatan 癟ekildiini ilan etse, b繹yle bir politika AKP iktidar覺n覺 toplumsal muhalefetin sokak hareketiyle kar覺 kar覺ya getirecektir. AKP iktidar覺n覺 y覺kman覺n koulu g羹neydoudaki sava覺n tek yanl覺 olarak durdurulmas覺d覺r. Bu sava dursa ya da en az覺ndan AKP iktidar覺n覺n sald覺r覺lar覺na silahla kar覺 konulmasa, o zaman toplumsal hareket kendi ihtiyac覺 olan iradeyi de ister istemez yaratacakt覺r.

 

Durum bu kadar nettir.

Sava覺 durdurun! Savatan 癟ekilin!

Toplumsal 繹zg羹rl羹k hareketinin bu belaya son darbeyi indirmesine alan a癟覺n!

 

G羹n Zileli

10 Nisan 2016

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

 

 

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI