Faşizme Karşı Direniş Hareketi

Faşizmin,

Bombalı katliamlarına,
Kürt halkı üzerindeki zulmüne,
Bölgesel hegemonyacılığına ve savaş maceracılığına,
Siyasi suikastlarına,
Gazeteci tutuklamalarına,
Kadın ve işçi cinayetlerine yol açan sosyal politikalarına,
Karşı tüm anti-faşistlerin, barış, demokrasi ve özgürlük yanlılarının, her türlü görüş, etnik köken ve inançtan insanların bir araya geldiği, omuz omuza verdiği, dayanışma içinde bulunduğu, örgütlendiği

DİRENİŞ HAREKETİ’NDE

Birleşelim.

Abut Can, Adil Okay, Adnan Genç, Ahmet Erkan, Ali Rıza Gelirli, Attila Tuygan, Aziz Tunç, Babür Pınar, Bahtiyar Eren, Bingöl Erdumlu, Bora Kılıç, Bülent Bektaş, Bülent Keneş, Bülent Tekin, Can Şafak, Ceren Cevahir Gündoğan, Deniz Faruk, Doğan Özgüden, Emin Kaya, Ercan İpekçi, Erdal Yıldırım, Erkan Turan, Erol Özkoray, Ezeli Doğanay, Fatma Dikmen, Fatoş Salman, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Gün Zileli, Güneş Uz, Güngör Şenkal, Gürsel Erk, Haldun Açıksözlü, Halil İbrahim Özkurt, Hasan Sami Yalçın, Hasan Sever, Hasan Zeydan, Haydar Karataş, Hicri İzgören, Hüseyin Habip Taşkın, Işıl Kandolu, İbrahim Seven, İnci Tuğsavul, Kamber Atabey, Kamil Aksoylu, Kemal Akkurt, Mahmut Konuk, Mehmet Özer, Melih Dalbudak, Meral Saraç Seven, Mustafa Diyar Demirsoy, Mustafa Uzuner, Muzaffer Erdoğdu, Müfit Sakallı, Nadya Uygun, Nezahat Dağtekin, Nihal Doğanay, Ragıp Zarakolu, Rustem Ayral, Sait Çetinoğlu, Semra Askeri Uzuner, Serdar Koçman, Shabo Boyacı, Sibel Akkaşoğlu, Sina Akyol, Süleyman Arıoğlu, Şule Ayaz, Tamer Çilingir, Turgay Keser, Türkan Balaban, Yasin Yetişgen, Zafer Dize

Kampanya Çhange.org’dan da yürümektedir. İmzalayalım.

https://www.change.org/p/anti-fa%C5%9Fistler-demokrasi-ve-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BCk-yanl%C4%B1lar%C4%B1-her-t%C3%BCrl%C3%BC-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F-etnik-k%C3%B6ken-ve-inan%C3%A7tan-insanlar-fa%C5%9Fizme-kar%C5%9F%C4%B1-direni%C5%9F-hareketinde-birle%C5%9Felim?source_location=petitions_share_skip

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI