Çev-Bir / İki Günlük Genel Grev Çağrısı

ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da “barış” için toplanan binlerce kişinin arasında patlayan ve yüze yakın insanımızın hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan bombalar, Türkiye siyasi tarihinin en kanlı siyasi katliamıdır. Türkiye bu siyasi saldırıları Abdi İpekçi’den Uğur Mumcu’lara Bedrettin Cömert’lerden Bahriye Üçok’lara kadar pek çok isme düzenlenen suikastlerden, 90’larda çoğu zaman gözaltına bile alınmadan “kaybedilen” insanlardan, yakın zamanda Suruç’tan, Diyarbakır’dan tanımaktadır. Failin nüfus cüzdanının belli olmaması kimliğinin bilinmediği anlamına gelmemektedir. İşçi sınıfı bu bombalı saldırıyı 1 Mayıs 1977’nin hemen arkasından başlayan emek düşmanı 35 yıllık süreçte falanca “center” inşaatından tutun da Soma’ya kadar yüzlercesini, binlercesini sayabileceğimiz iş cinayetlerinden tanımaktadır.

Çevirmenler Meslek Birliği olarak, genel grev kararını, daha güzel bir hayat için daha güzel bir hayatın dilini çevirebilmek amacıyla destekliyoruz. Ünlü şair Brecht’in de dediği gibi: “Ya hep beraber ya hiçbirimiz”.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI