Suriye Politikası Değişmedikçe…

AKP iktidarının Suriye politikası net bir şekilde değişmedikçe, bu iktidarın IŞID’la ya da “terör”le ilgili yapacağı her açıklamanın sahtekârlıktan başka bir anlamı olmayacaktır.

Suriye’de hükümet devirmek ve iç savaş kızıştırmak için dışarıdan yapılan her devlet müdahalesi, isterse IŞID’ı doğrudan doğruya desteklemediğini, bir başka “muhalif” örgütü desteklediğini ileri sürsün, somut durumda objektif olarak IŞID’a destek anlamına gelir. Kaldı ki, AKP iktidarı IŞID’a doğrudan doğruya destek verdiği konusunda üstünde var olan şaibeyi bile ortadan kaldırabilmiş değildir.

IŞID, büyük ölçüde Suriye’deki iç savaştan beslenen bir örgüttür. Dolayısıyla bu iç savaşı şu veya bu şekilde kışkırtmış ve bugün de kışkırtmakta olan hiçbir devlet, IŞID’ın eylemlerinden sorumlu olmadığını iddia edemez. Buna sadece Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Türkiye değil, ABD ve Avrupa ülkeleri de dâhildir.

AKP, Suriye’deki iç savaş kışkırtıcısı politikasını değiştirmediği sürece bu partiyle yapılacak her türlü işbirliği ve koalisyon ortaklığı, onun bu politikasına zımni olarak katılmak anlamına gelecektir. Eğer varsa, AKP ile koalisyon kurmayı düşünen partilerin bu noktada son derece net olmaları gerekir.

Gerçi AKP’nin aslında kimseyle koalisyon kurmaya niyeti olmadığını, sadece orta sahada top dolandırdığını, fiilen yeni seçim kampanyasını başlattığını ve bu seçime yine %10 barajıyla girmeyi düşündüğünü de saptamak gerekir.

Suruç’ta 32 devrimci kardeşimizin IŞID tarafından katledilmesinin ardından, büyük üzüntümüzün ve yasımızın orta yerinde acilen söyleyebileceklerim bunlar.

Gün Zileli
21 Temmuz 2015
www.gunzileli.com
gunzileli@hotmail.com

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI