Hayvan katliamı konferansını protesto ediyoruz!‏

icam3
Değerli dostlar,
 
3-5 Mart 2015 tarihlerinde, ikincisi İstanbul Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek olan “Köpek Popülasyonu Yönetimi” adı ile tanıtılan ancak sokak hayvanlarinin kontrol altına alınmasını, öldürülmesini ve hayvanlar aleyhindeki birçok maddeyi birer görüş olarak savunan ve bunları, gittikleri ülkelerde uygulanmasını isteyen ICAM (Uluslararası Refakatçi Hayvan Yönetimi Koalisyonu) Koalisyonu’nu ve bu uluslararası konferansısaat 10:30’da protesto edeceğiz ve bu amaçlarını deşifre edeceğiz.
 
Kendilerine gönderdiğimiz açık mektubu, ICAM Koalisyonu hakkındaki bilgilendirme yazımızı ve gorselleri Turkce-İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
 
Protestomuza katılımınızı rica ederiz. Görüşmek ve yaygınlaştırmanız dileği ile.
 
https://www.facebook.com/events/1407950276177423
 
TARİH: YARIN, 3 Mart 2015
SAAT: 10:30
YER: Grand Cevahir Otel önü
ADRES: Darülaceze Cad. No:9 Şişli / İstanbul
 
* Lokasyonu haritada görmek için tıklayın.

yeryuzuneozgurluk@gmail.com

http://facebook.com/onceyeryuzu

http://yeryuzuneozgurluk.org/

http://yeryuzuneozgurluk.blogspot.com

http://twitter.com/yeryuzuozgurluk

http://www.facebook.com/yeryuzuneozgurluk

http://www.facebook.com/groups/yeryuzuneozgurluk


 

27.02.2015

 

 

ULUSLARARASI KÖPEK NÜFUSU YÖNETİMİ KONFERANSI

(ICAM) KOALİSYONU’NA,

 

İlkini geçtiğimiz sene İngiltere’de düzenlediğiniz Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı’nın ikincisini, 3-5 Mart 2015’de İstanbul’da gerçekleştireceğinizi öğrenmiş bulunuyoruz.

 

Gerek koaliasyonunuzun hayvanların yaşam haklarını hiçe saymak üzerine kurulu bir biçimde yürüttüğü “hayvan refahı” siyaseti, gerekse bu siyasetinizin Türkiye’de gündemde olan, giderek daha çok hayvanın belediyeler eliyle katline neden olacak yasa değişiklikleriyle birebir uyum içinde olması sebebiyle bu konferansı düzenlemenize izin vermeyeceğimizi ve protesto edeceğimizi bildiriyoruz.

 

Güncellenmiş internet sayfanızda yer alan üç broşürü incelediğimizde, Türkiye’de daha çok hayvanın devlet eliyle katledilmesine zemin sağlayacak birtakım varsayım ve iddiaları öne çıkarmakta olduğunuzu gördük. Bilimsellik iddiasıyla vurguladığınız, sokak hayvanlarının başta kuduz olmak üzere zoonotik ve salgın hastalıklara neden olabileceği varsayımınız tarihsel ve bilimsel olarak yanlıştır. Ancak daha önemlisi bu iddianız, Türkiye bağlamında devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin insan sağlığını koruyacak önleyici-koruyucu müdahelelerde bulunmak yerine, binlerce hayvanın  “kamu sağlığını koruma” bahanesiyle öldürülmesine dayanak sağlamaktadır.

 

Sokak hayvanlarını kamu sağlığına aykırı varlıklar olarak sunduğunuz bu iddianız, bizzat Koalisyonunuzun savunduğu, bizim politik olarak son derece sorunlu bulduğumuz “hayvan refahı” görüşüyle bile uyuşmamaktadır. Sokak hayvanlarına karşı düşmanlaştırıcı, insan eliyle şiddeti körükleyecek, hayvanların kamusal aidiyetini hedef alan, devlet eliyle öldürülmelerini meşru kılacak bu iddialarınıza karşı düşünsel, politik ve toplumsal mücadele başlattığımızı tarafınıza bildirmek istiyoruz.

 

Broşürlerinizde yer alan bir başka iddia da aynı ölçüde skandal niteliğindedir: Koalisyonunuz, ötanazi olarak anılan, hayvanın kimyasal aracılığıyla öldürülmesini savunmaktadır.

 

Ötanazi, kişinin kendi rızasıyla yaşamından vazgeçmesi anlamına gelir; hayvanlara uygulanamaz, uygulanması cinayettir. Ötanazinin “insancıl” ve hayvan refahına yönelik bir pratik olduğuna dair iddialarınız en hafif tarifle, tutarsız ve ikiyüzlüdür. Kendinize yerel yönetimler eliyle hayvan katledilmesini kamuoyu gözünde meşru ve gerekli kılmayı misyon biçtiğinizi görüyoruz. Koalisyonuza mekân ve pilot bölge olarak seçtiğiniz İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği dev hayvan toplama kamplarına karşı hukukî ve politik mücadele ettiğimiz bu aylarda bu misyonunuzu gerçekleştirmenize kesinlikle izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz.

 

Koalisyonunuz, Türkiye’de sokak hayvanlarının yaşamı, kamusal varlığı ve sağlığı için uzun yıllardır mücadele eden oluşumlardan tek bir tanesinden bile görüş alma ya da ortaklık yürütme yolunu tercih etmemiştir. Düzenleyeceğiniz konferansa katılım ücretinin son derece yüksek olması da, yerelde tohumlarını ekmeyi hedeflediğiniz hayvan itlafı pratiklerinin ve şehirlerin hayvansızlaştırılması vizyonunuza gelecek eleştirilerin önünü kapatmayı tercih ettiğinizi kanıtlar niteliktedir.

 

Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa büyük şehirlerinin, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına binaen her yıl yüz binlerce hayvanın katledilmesiyle kurdukları “hayvansız şehir” imajını Türkiye gibi sokak hayvanıyla birlikte yaşama tarihi oldukça köklü bir coğrafyada, tepeden inme, yerellikten kopuk, devlet ve iktidar politikasını meşrulaştıran bir bilimsellik anlayışıyla yerleştirmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz.

 

İstanbul’da ve Türkiye’nin hiçbir şehrinde istenmiyorsunuz. Sizi, 3-5 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığınız konferansınızı yukarıda saydığımız nedenlerden iptal etmeye çağırıyoruz.

 

Türkiye’de iktidar ve yerel yönetimlerin ellerindeki kanı yıkamanıza, bu uğurda kamuoyunu yanlış ve asılsız iddialarla yönlendirmenize, hayvana yönelik resmi ve toplumsal şiddeti körüklemenize izin vermeyeceğiz.

 

Hayvan hakları savunucuları ve hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak sizi bir kez daha uyarmayacağız.

 

 

İMZACILAR:

 

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri

Dört Ayaklı Şehir

Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)

Hayvanlara Adalet Platformu (HAD)

Yeryüzüne Özgürlük Derneği

Yeşil Öfke

Yunuslara Özgürlük Platformu

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI