Mutlak Özgürlükçü Manifesto!

Avcıya karşı avlananın;

İnsan zulmüne karşı hayvanların;

Mezbahalarda ve kurban bayramlarında katledilenlerin;

Büyük otoritesine karşı çocukların;

Erkek baskısına karşı kadınların;

Homofobiye karşı eşcinsellerin;

Kapitalist yıkıma karşı doğanın;

Kapitalist sömürüye karşı işçinin, çalışanın;

Devlet baskısına karşı halkların;

Irkçılığa karşı dışlanan insanların;

Polis zulmüne karşı, zulme uğrayanların;

Ayrımcılığa karşı, ayrıma uğrayan herkesin;

Dinsel baskıya uğrayanların;

İnançlara baskıya karşı, inananların;

Her türlü bağnazlığa karşı, ifade özgürlüğünün;

Filistin’de siyonizmin baskısına uğrayan Filistinli Müslüman halkın;

Anti-semitizme karşı, Yahudilerin;

Avrupa ırkçılığına karşı, göçmenlerin;

Heterosexist baskıya ve transfobiye uğrayan bütün transların;

Pezevenklerin, mafyanın sömürüsü altında olan ve toplumun ahlakçı baskısına uğrayan transkadın ve kadın sex işçilerinin;

İslam bağnazlığına karşı, özgür ve seküler düşüncenin;

Hristiyan bağnazlığına karşı, Müslümanların ve diğer inançtan insanların;

Çin’de Uygurların;

Rusya’da Çeçenlerin ve ezilen diğer halkların;

Bosna’da Müslüman halkın;

ABD’de, polisin sokak ortasında vurduğu siyahların;

Guantanama üssünde işkenceye uğratılanların;

Ülkeleri emperyalist işgali uğrayanların;

“Terörist” denerek sokak ortasında ya da evlerde sorgusuz sualsiz öldürülenlerin;

Savaşlara karşı çıkanların;

Ele silah almayı reddeden vicdani retçilerin;

Türkiye’de ve diğer Ortadoğu ülkelerinde Kürtlerin;

“Faili meçhullerle” öldürülüp mezarları bile bilinmeyenlerin;

Yıllardır evlatlarının izini süren Cumartesi Annelerinin;

Kobani’de Kürt direnişçilerinin;

Irak’ta Türkmenlerin;

Türkiye’de Alevilerin;

Bağnazlık tarafından Madımak’ta diri diri yakılanların;

Maraş’ta Sünni faşizmi tarafından çoluk çocuk katledilenlerin;

Suriye’de özgürlük isteyen halkların ve İslami bağnazlığa, dış müdahaleye, IŞID zulmüne karşı direnenlerin;

Devletlerin her türlü baskısına çıkan gazetecilerin;

Polis işkencesine uğrayan sol örgüt üyelerinin;

Açlık grevlerinde hayatlarını verenlerin;

“Hayata dönüş” operasyonlarına maruz kalanların;

Hayatları hapishanede son bulan devrimcilerin;

Hapishanelerde çürütülen siyasi ve adli mahkûmların;

Hükümet temsilcilerinin ve İslami bağnazlığın baskısı altındaki Cumhuriyet gazetesinin;

İslami bağnazlığın saldırısına uğrayan Charlie Hebdo’nun;

Polis ve savcı komplolarıyla haklarında dava açılmış insanların;

Geçmişte Stalinist baskıya uğramış Troçkistlerin, anarşistlerin ve her türlü muhalifin;

Geçmişte Stalinist baskıya uğramış işçilerin ve köylülerin;

SSCB’de Büyük Temizliğin kurbanlarının;

Troçki’nin yönetimindeki Kızıl Ordu’nun bastırdığı Kronstadt bahriyelerinin ve işçilerinin;

Gezi direnişçilerinin, bu direnişte hayatlarını verenlerin;

HES’lere karşı direnen köylülerin;

Faşizme ve Nazizme karşı direnenlerin;

Faşistler tarafından gaz odalarında yok edilen Yahudilerin;

Neonazilere karşı direnenlerin;

Sırf Müslüman ya da Yahudi oldukları için aşağılananların;

Ermeni, Rum, Süryani, Ezidi vb. oldukları için baskıya uğrayanların;

Hrant Dink’in özgürlükçü duruşunu benimseyenlerin;

1915 Ermeni katliamını yapanlara karşı teşhir görevini yerine getirenlerin;

Türkiye’deki Hristiyan ve Yahudi düşmanlığına karşı çıkanların;

Dersim’de “Genç Cumhuriyet”in yürüttüğü katliamın kurbanlarının;

Başörtüsü üzerindeki baskıya karşı çıkanların;

Başörtüsü baskısından kurtulmak için taassuba karşı mücadele eden kadınların;

İran’daki molla rejiminin diktatörlüğüne karşı mücadele edenlerin;

Suudi rejiminde özgürlüğü savunduğu için kırbaç cezasına mahkûm edilenlerin;

İslam bağnazlığına karşı İslami argümanlarla tartışma açanların;

İktidar ve yandaşları tarafından suçlanan herkesin;

Yandaş medyada görev yapma onursuzluğunu reddeden gazetecilerin;

Geçmişte, Kemalist rejimin baskısına uğrayan herkesin;

Kemalist ve laik oldukları için bugün dinci baskı altında olan herkesin;

Emperyalizme karşı çıkanların;

Kapitalizme karşı çıkanların;

Kapitalistlerin sömürüsü altındaki işçilerin;

Her gün onlarcası “iş kazaları”nda öldürülen işçilerin;

“Sosyalist” adlı rejimlerin baskısı altında olanların;

Şeriat tarafından cezalandırılanların;

Örgüt merkezlerinin baskısına uğrayanların;

Askeri diktatörlüklerin baskısına uğrayanların;

Her türlü diktatörlüğe karşı mücadele edenlerin;

İfade özgürlüğünün şu ya da bu gerekçeyle kısıtlanmasına karşı çıkanların;

Gizli polisin takibi altında olanların;

Gizli dinlemelerin muhatabı olanların;

İstihbarat örgütlerinin fişlemelerine maruz kalanların;

Sahte delil üretilen komplo davaları mağdurlarının;

İktidarın idari sürgünlerine uğrayan devlet görevlisi ve bürokratların;

Yüzde 10 seçim barajının altında kalan partilerin ve seçmenlerinin;

İşyerlerinde patron baskısına uğrayanların;

Yeraltında hayatı pahasına kazma sallayanların;

Usta baskısına karşı çırakların;

İşten atılanların;

Amir baskısına uğrayanların;

Bir üst otorite ya da otoriteler tarafından tehdit ve baskı altında olduğunu hissedenlerin,

SAFINDA YER ALMAK.

(Katkılarla genişletilebilir)

Gün Zileli
17 Ocak 2015
www.gunzileli.com
gunzileli@hotmail.com

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI