“Sinema ve Anarşizm” kitabı çıktı

Richard Porton, Sinema ve Anarşizm, çev: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2015

Sakallı bombacılar, kendine düşkün nihilistler, tehlikeli yıkıcılar –halkın imgelemindeki bu anarşist klişeleri sinemada da sık sık yeniden üretilmektedir. Richard Porton ise bu kitapta, Griffith ile René Clair’in erken dönem sinemalarından Godard, Lina Wertmüller, Lizzie Borden ve Ken Loach’ın filmlerine kadar sinemada çizilen anarşizm portrelerini irdeliyor; Hal ve Gidiş Sıfır, Her Şey Yolunda, Aşk ve Anarşi ve Ülke Özgürlük gibi klasik filmlere dair yorumları ve eleştirileri ele alıyor. Ayrıca Bakunin ve Kropotkin’den Emma Goldman ve Murray Bookchin’e, Paris Komünü’nü saran zengin tarihsel mirastan İspanya İç Savaşı’nın anarko-sendikalistlerine ve 1968’in öfkelileriyle sitüasyonistler gibi daha çağdaş temsilcilerine kadar, karmaşık anarşist düşünce geleneklerine dair mükemmel bir panorama çiziyor.

467) sinema ve anarsizm on kapak
Sinema ve Anarşizm, Agora Kitaplığı (kapak üst resmi, Ken Loach’un “Ülke ve Özgürlük” filminden)

***

“Greil Marcus’un bir terimine başvurursak, anarşizm hâlâ ‘saklı bir tarih’tir. Bu saklı tarihin gizleriyle şifrelerini çözmek ve onu daha geniş kesimlere ulaştırmak eleştirmenler ile tarihçilerin görevidir. Yakın zamanlarda ilan edilen bir ‘anarşist sanat’ manifestosunda şu görüş ileri sürülüyordu: ‘Eğer bir sanat eserinin hakikaten anarşist olması isteniyorsa, araçları amaçlarına uygun olmalı ve olay örgüsüyle anarşist, görüntüleriyle anarşist ya da formuyla anarşist olmalıdır.’ Elinizdeki kitap bir şey ortaya koymayı başardıysa şayet, benim umudum çalışmamın, anarşist olay örgüleri, görüntüler ve formların ne olması gerektiğini yetkin bir şekilde belirtmenin aşırı derecede zor olduğunu kanıtladığı yönündedir; çünkü bu öğeler sürekli akış halindedir ve gözden geçirmeye tabi tutulmaktadır.”

(Richard Porton, arka kapak)

Türkçesi: Osman Akınhay

320 sayfa

1. basım: Ocak 2015

Fiyatı: 25 TL

Sinema: 92

Agora Kitaplığı: 467

film and anarchist imagination
Film and Anarchist Imagination, Verso Books

İÇİNDEKİLER:

1) Anarşizm ve Sinema: Temsil ve Kendini Temsil Etme

2) Sinema, Anarşizm ve Devrim: Kahramanlar, Şehirler ve Ütopyacı Anlar

3) ‘Çalışmaya İsyan Etme’ye Karşı Anarko-Sendikalizm

4) Sinema ve Anarşist Pedagoji

5) Yakalanması Zor Anarşist Estetik

Kitapçılar ve dağıtımcılar için isteme adresi: Punto Kitap, www.puntokitap.com, Tel: 0 212 496 10 50

Kitapla ilgili sorularınız için: Agora Kitaplığı, agora@agorakitapligi.com, Tel: 0 212 243 96 26 – 0 212 251 37 04

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI