İslamofobi mi?

Je-suis-Charlie
İslamcı militanların Paris’te ifade özgürlüğüne karşı giriştikleri katliamın ardından Türkiye medyasında en fazla duyulan sözcük “islamofobi”. Sanırsınız ki, İslamcılar ifade özgürlüğünü bastırmak amacıyla bir mizah dergisine saldırı düzenlememişler de, “İslamofobi” takıntısı içinde olan birileri bir camiye ya da Müslümanlara saldırmış. Hemen hemen bütün medya bir ağızdan “İslamofobi” diye başlıyor ve aynı kelimeyle devam edip aynı kelimeyle noktayı koyuyor.

Neymiş bu İslamofobi? Avrupa’da yükselen ırkçı akımların Batı Avrupalı olmayan halklara karşı ayrımcı ve ırkçı tutumuna bu adı veriyor Türkiye medyası ağırlıklı olarak. Oysa ırkçıların hedef aldığı şey, İslamiyet ya da Müslümanlar değil, Müslüman olsun ya da olmasın (isterse Hıristiyan olsun) Avrupa’ya göç etmiş Batı Avrupalı olmayan insanlardır. Dolayısıyla, Avrupa’da yükselen ırkçılığı “İslamofobik” olmakla suçlamak, meseleyi bir Hıristiyan-Müslüman çelişkisi çerçevesinde ele alarak konuyu saptırmaktır. Irkçıların Avrupa ülkelerinde hedef aldığı şey, İslamiyet değil, Batı Avrupalı olmayan yabancı nüfustur.

Dahası, Avrupa’daki ırkçılıkla mücadele, İslami değerler üzerinden yapılamaz. Irkçılığın hedefi olan Müslüman kimlikli insanları savunmak başkadır, ırkçılığa karşı İslami değerlerle ya da İslamiyetle direnmeye çalışmak başkadır. İkincisi kesinlikle yanlıştır, çünkü İslamiyet ve İslami değerler, ırkçı ideolojilerle büyük ölçüde aynı hiyerarşik ve ayrımcı görüşleri paylaşırlar. Örneğin, Batı Avrupa’daki aşırı sağcı ırkçılık kadınlara karşı ne kadar ayrımcıysa İslamiyet de o kadar ayrımcıdır; ırkçılar ne kadar eşcinsel düşmanıysa İslamiyet de o kadar eşcinsel düşmanıdır; ırkçılar eşitlik ve özgürlüğe ne kadar karşıysa İslamiyet de o kadar karşıdır; Irkçılık ne kadar aşırı sağcı bir reaksiyonsa, İslami akımların büyük çoğunluğu da (istisnaları vardır elbette) aşırı sağcı bir reaksiyon hareketini oluşturur.

Dolayısıyla, Batı Avrupa’daki aşırı sağcı ırkçılıktan söz edilirken İslamofobiden değil, yabancı fobisinden söz etmek çok daha doğrudur. İslam karşıtlığı sadece ırkçıların yabancı düşmanlıklarını gizlemek, sorunu dinler ve kültürler arasındaki bir uyuşmazlık ve savaşmış gibi göstermek için kullandıkları bir kalkandır. Bu bağlamda, İslamofobiden söz etmek ırkçılara dolaylı olarak yardımcı olmak anlamına gelir.

Yazıya ek: Nitekim, Charlie Hebdo’ya yapılan İslamcı saldırının, en çok bu derginin en önemli hedeflerinden olan ırkçıları sevindirdiği unutulmamalıdır. İslamcılar, Fransız ırkçılarının da baş hedefi olan bir dergiyi vurmuşlardır.

Gün Zileli
8 Ocak 2015
www.gunzileli.com
gunzileli@hotmail.com

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI