Birgün Gazetesi’ndeki Açıklamamın Tam Metni

 

Birleşik Muhalefet’le ilgili yaptığım beş cümlelik açıklama Birgün gazetesinde iki gün, iki parça halinde ve “TC” kısaltması çıkarılarak yayınlanmıştır. Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

“Türkiye solu, ‘cephe’den çok söz etmesine rağmen tarihi boyunca ciddi bir cephe veya blok kuramamıştır. Bırakın bunu, kendi içinde de parçalanmıştır. Birleşik Haziran Hareketi ile ilk kez böyle bir şans doğmuş oluyor ki, bunun arkasında elbette büyük Gezi İsyanı bulunmaktadır. Öyle sanıyor ve umuyorum ki sol (elbette devrimci bir akim olarak anarsizmi de katıyorum) birlikte mücadele etmenin ve dayanışmanın değerini artık önemli ölçüde kavramış bulunuyor. Bölgesel hegemonyacı TC devletinin ve AKP diktatörlüğünün Ortadoğu’daki yayılmacı siyasetleri ve içerideki baskıcı yönetimi koyulaşarak devam ederken, Birleşik Muhalefet Hareketi bir an önce, aşağıdan bir hareket olarak toparlanıp Kürt devrimci hareketiyle de daha geniş bir blok oluşturmanın yollarını bulmalıdır.”

21 Ekim 2014

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI