G端n Zileli, Mevsimler (Roman)

mevsimler_

mevsimler
G端n Zileli

聴letiim Yay脹nlar脹, 2014

mevsimler

‘mevsimler’ ile ilgili yaz脹lar, r旦portajlar:
www.gunzileli.com/kategori/mevsimler

Arka-Kapak Yaz脹s脹

Memurun tek s脹脹na脹 devletidir. Memur 巽ocuunun devleti de yoktur. Devlet o souk umursamazl脹脹 ile d旦n端p bakmaz bile sana. Hi巽bir yere gidemezsin, hi巽bir yard脹m alamazs脹n. yle yetitirilmisindir ki, sokakta bir limon bile satamazs脹n. Bu y端zden d端nyan脹n en zavall脹lar脹, bir yere tutunamayan, 端stelik yap脹s脹 nedeniyle tutunma ans脹 pek olmayan memur 巽ocuklar脹, orta s脹n脹f 巽ocuklar脹d脹r.

Hayat g端zelken, gen巽ken… Arnavutk旦y ve Bebek… Elvis, it’s now or never’脹 s旦yl端yor. Beyaz脹t’ta n端mayiler var, 27 May脹s oluyor. Frans脹z taklit巽ileri, kolejli k脹zlar, bohemler, s脹n脹f脹 konuanlar. Humanit辿, ink但r脹n ink但r脹… 聴巽i Partisi, Mehmet Ali Bey, Behice Han脹m… Kal脹n fitilli kadife pantalonlar, bal脹k巽脹 yakal脹 kazaklar…

“Ey Dev-gen巽li, sava vakti yaklat脹. Al silah脹 tak beline emperyalizme kar脹”

聴hanetin prel端d端, yalanlar, 旦rg端tler, sapmalar, burjuva kuyruk巽ular, devrimci 旦zeletiriler ve infazlar… B端y端k ve k端巽端k isyanlar, direnenler, 巽旦z端lenler… 68′, 12 Mart ve 12 Eyl端l… Uzun koridor…

Mevsimler, heyecan脹n, ak脹n ve yenilginin soluk solua hik但yesi…

G端n Zileli, ustal脹kla geni zamanlar脹 anlat脹yor, mevsimlerle T端rkiye’nin roman脹.

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI