Suriyeli Göçmen…

Bence insanın en kötü özelliği acımasızlığıdır. Elbette o, acımasızlığına bazı “haklılık” kılıfları bulmasını da bilir. “O da bir zamanlar bana böyle yapmıştı, oh olsun…” diyerek kendini rahatlatır.

Birgün arkadaşlarla bir yerde oturuyorduk. Kucağında çocuğuyla bir Suriyeli göçmen masaya yaklaşıp para istedi. Yandaki masadan orta yaşlı bir adam, yüzünde müstehzi bir ifadeyle, “Tayyip versin” dedi, Suriyeli göçmen, başı önünde uzaklaştı oradan.

Orta yaşlı adam, belli ki kendini Suriyeli göçmene karşı iyice tahkim etmişti. Suriye’deki iç savaştan onu sorumlu görüyordu. Adama göre, zavallı göçmen, şimdi “fakirlik rolü keserek” bizleri “soymaya” çalışıyordu. Hatta aslında o bir “terörist”ti. Onu bu “terörist” başkaldırıya sevk eden ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Gidip ona dilensindi: Allah versin yerine, Tayyip versin. Zekice bir buluş değil. Ama acımasız olduğuna hiç kuşku yok.

Geçenlerde televizyonda bir görüntüyle karşılaştım. Şimdi neresiydi unuttum, Türkiye’nin bir ilinin bir mahallesinde, mahalleliler, Suriyeli göçmenlere saldırmıştı. Polis, mahalleyi Suriyeli göçmenlerden “temizlemekte”ydi. Yaşlı bir Suriyeli, kolundan tutan polisin iteklemesiyle polis arabasına binmeye çalışıyordu. Yüzünde korku, eziklik ve biraz da şaşkınlık ifadesi vardı. Şu yaşta, sürüklendiğim bu ülkede başıma gelene bakın, der gibiydi. Halka karşı her daim hodbin olan polisin, “halkın talebini” bu kadar ivedilikle yerine getirmesi ise oldukça şaşırtıcıydı. Polis daima en zayıfın tepesine biner.

Suriyeli göçmenleri mahalleden sürenler, acaba bir gün aynı şeyin kendi başlarına da gelebileceğini hiç düşünmüşler midir? Ya da o korktukları polisin anında taleplerini yerine getirmesindeki tuhaflığın üzerinde birkaç saniye durmuşlar mıdır? Hiç sanmıyorum. İnsanlar işlerine gelmeyen şeyler üzerinde, rahatsız edici, irdeleyen sorgulamalara girmekten pek hoşlanmazlar.

Vicdansiz-Toplum_anti-pop_2009

İki gündür Maraş ve Adana’da da Suriyeli göçmenlere karşı saldırılar devam ediyor. Gazeteler, saldırıları yapanların sosyal medya üzerinden örgütlendiğini yazıyor. Olabilir. Her toplumsal olayın arkasında mutlaka gizli eller arayan biri değilim. Gerçekten de bunlar, basit ırkçı güdülerin sosyal medyada örgütlenmesiyle ortaya çıkmış olaylar olabilir. Aslında, öyle görünüyor ki, Anadolu sağcılığı, kendine yeni bir hedef bulmuştur.

Fakat tuhaf olan, toplumsal muhalefet güçlerinden bu konuda pek bir ses çıkmamasıdır. Acaba AKP muhalifliği bir körlüğe mi yol açıyor diye düşünmekten kendimi alamadım. Suriye iç savaşını AKP körükledi doğru tespiti, giderek iç savaşın mağdurlarına karşı bir duyarsızlığa mı yol açmaya başladı? Neyse ki bugün Birgün gazetesi saldırıları kınayan bir haber yapmış. Buna sevindim ama öte yandan başlığı hatalı buldum: “Saldırıların sorumlusu AKP”dir.” Muhabir, İHD Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamayı kendince yorumlayarak böyle bir başlık atmış. Şimdi bundan ne sonuç çıkarmalıyız? Bu saldırıları AKP mi örgütlüyor? Tabii ki bu saçma, AKP yönetimi, kendisinin körüklediği bir iç savaşın mağdurlarını, hele kapıları kendi açmışken neden hedef alsın durup dururken, en azından bu konjönktürde. O zaman, söylenenin bir tek anlamı kalıyor: AKP iç savaşı körükledi ve bu Suriyeli göçmenlerin ülkeye gelmesine neden oldu. O zaman saldırılardan da o sorumludur. Yanlış mantık, yanlış sonuç. Bu, saldırıları bizzat yapan ırkçıları mazur gören bir yaklaşım olmuyor mu? Saldırılardan, saldırıları yapanlar değil, bu göçmenleri buraya getirenler sorumludur anlamına gelen sözler, sonuçta saldırganlara cesaret verir.

Suriyeli göçmenlerin bu ülkeye neden geldiklerini bir tarafa bırakalım şimdi. Sonuç olarak gelmişlerdir ve burada yaşamak zorundadırlar. Onlara gösterilen tepki, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın ırkçı bir tepkidir ve asla hoşgörülemez.

İngiltere’de on beş yıl, İsviçre’de beş yıl yaşamış bir siyasi göçmenim. Bu ülkelerde hiçbir zaman bu tür kaba saba saldırılara muhatap olmadığım gibi, birkaç münferit olay dışında, göçmenlere karşı toplu ırkçı gösterilere de tanık olmadım. Buna rağmen, gizli batılı ırkçılığının ne olduğunu, insanın canını nasıl acıttığını çok iyi bilirim. Yüzünüze bir şey söylemezler, hatta görünüşte kibar davranırlar ama konuşma tarzlarından, bakışlarından sizi nasıl küçümsediklerini çok iyi anlarsınız. Bir de bu gizli ırkçılığın, bizde olduğu gibi kaba saba bir saldırganlığa dönüştüğünü düşünün, ne kadar yaralayıcı bir şeydir. Bir insana ne yaparsanız yapmış olun, sığındığı bir yerden kovduğunuzdaki kadar yaralayamazsınız. İnsan ruhunu bundan daha fazla yaralayan hiçbir şey yoktur.

Sevmek ve merhamet, tüm canlıların sahip olduğu doğal güdülerdir. Canlıların en gelişmişi olduğu söylenen insan ise, bana öyle geliyor ki, doğanın bahşettiği bu hasletten payını en az alan canlıdır.

 

Gün Zileli

15 Temmuz 2014

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI