襤brahim zkurt/D羹nyam覺z Devrime Gebe, D羹羹k Yapmamas覺 襤癟in Haz覺rlanmal覺y覺z

Yalans覺z‘dan al覺nm覺t覺r.

Taeron i癟ileri taerondan b覺km覺lar, insanca koullarda yaamak i癟in kadro istiyorlar. Bu talep, i癟ilerin ne hallere d羹羹r羹ld羹羹n羹n kavranmas覺 a癟覺s覺ndan d羹羹nd羹r羹c羹 deil mi? Sanki kadroya ge癟ince insanca yaamaya kavuacak taeron i癟ileri. Oysa kadroya ge癟ince bir 羹st k繹lelik durumuna terfi edecekler ve ne hazindir ki buna raz覺lar. Kadrodakilerin ise, sesi soluu 癟覺km覺yor, ilerini kaybetmemek ad覺na sus pus olmu durumdalar.

devrim

Devrim ve sosyalizm gibi d羹羹nceler ise i癟i s覺n覺f覺n覺n g羹ndeminden 癟覺kal覺 癟ok oldu. Birlik, M羹cadele, Dayan覺ma ama癟l覺 g羹n羹 olan 1 may覺slarda bile sendika b羹rokrasisi ve 癟ok az i癟i kat覺l覺m覺 g繹r羹yoruz meydanlarda. stelik sendika y繹neticileri, 羹yelerine sormadan farkl覺 meydanlarda g繹r羹c羹ye 癟覺kma karar覺 ald覺lar. S覺n覺f kendi bayram覺n覺 dahi nerede nas覺l yapaca覺na karar veremez konuma yuvarland覺. Soran olmad覺覺 gibi niye sormuyorsunuz diye tepki veren de yok.

Hal b繹yleyken, yani g羹n羹m羹z羹n 襤癟i s覺n覺f覺 sendikal alanda dahi 繹rg羹ts羹zken, gelecein inas覺nda yeri var m覺? Varsa sendikalar yenilenebilir mi? Parti dahil klasik 繹rg羹tlenmeler sorgulanarak siyasi, ekonomik ve demokratik alanda baka 繹rg羹tlenmeler m羹mk羹n m羹? M羹mk羹nse nas覺l olmal覺? Sorular覺na, Devrimci Marksistler cesaretle ve de ivedilikle yan覺t bulmakla y羹k羹ml羹ler diye d羹羹n羹yorum.

Zira i癟i s覺n覺f覺 bu haliyle b覺rak覺n insanl覺覺 kurtarmas覺n覺, kendisini bile koruyup kollayamaz konuma d羹(羹r羹l)d羹.

Ge癟en g羹n yolda adres soran bir taeron i癟iyle k覺sa bir sohbet ettim. Hastane adresi sordu. Hayrola hasta m覺s覺n? Diye sordum. Evet dedi. Sigara i癟iyordu. Hem hastas覺n, hem de sigara i癟iyorsun, bence 繹nce sigaray覺 b覺rakmal覺s覺n deyince, balad覺 yak覺nmaya. Taeron iinde 癟al覺覺yorum, elime ge癟en bin lira, moralim s覺f覺r, i癟meden duram覺yorum be abi, sendikam覺z da yok, izin de vermiyorlar, birlik de salayam覺yoruz deyince; Ben bo verin sendikay覺, kooperatifleerek ihaleye siz girerseniz kazanc覺n覺z 羹癟 kat覺na 癟覺kabilir dedim. Bunun 羹zerine balad覺 i arkadalar覺na veryans覺n etmeye. Bir yandan taerona, bir yandan devlete bir yandan da i arkadalar覺na, dier yandan sendikalara verdi veritirdi. Sosyalist partilerden haberi san覺r覺m yoktu. Olsayd覺 eminim onlarda nasiplenirlerdi k羹f羹rlerden. S覺n覺f覺n durumu 羹癟 aa覺 be yukar覺 b繹yle..B繹yle ama nereye kadar b繹yle gidecek?

G繹r羹nen o ki, sol ataletten kurtulup canlanmal覺 art覺k. Zira yapacak 癟ok i var. Ne var ki 繹nce sol, ezberini bozarak k繹kl羹 bir zihniyet devrimi yaamal覺 diye d羹羹n羹yorum.

Aristo 襤nsan覺n hayvandan fark覺 kendi ba覺na bir amac覺n覺n olmas覺 i癟in faaliyetlerde bulunmas覺, politika yapmas覺d覺r demi.

K繹lelik ilikilerinin ve k璽ra dayal覺 ekonominin kurulmas覺ndan bu yana insanl覺覺n ezici 癟ounluu kendi ba覺na bir ama癟 i癟in politika yapamaz konuma geldi.

nce kad覺n覺, sonra zay覺f覺 k繹leletirmeye ve toplumu y繹netmeye balayan ve ekonomiyi de kendi uhdelerinde toplayan g羹n羹m羹z羹n emperyalist-kapitalist zorbalar覺, y繹nettii ve s繹m羹rd羹羹 insan覺 politikan覺n d覺覺na itti. Y繹neten politik 繹zne, y繹netilen ve s繹m羹r羹len apolitik nesne konumuna d羹t羹 yani.

Emek m羹cadelesinin baar覺s覺 ad覺na y羹z y覺l覺 ak覺n s羹rd羹r羹len t羹m parti, sendika ve her t羹r sivil 繹rg羹tlerde iletilen,癟ounluun iktidar覺na dayal覺klasik (Leninist) 繹rg羹tlenmelerle de (araya s覺k覺t覺r覺lan demokratik merkeziyet癟ilik garabeti de ilemedii i癟in) 繹rg羹tl羹 sosyalist 羹yelerin dahi 繹zne olmalar覺 m羹mk羹n olmad覺 ve 繹zg羹r politika yaparak insanlaamad覺 tespiti yapmak san覺r覺m yanl覺 olmaz. Klasik sol partilerin i癟inde yaad覺klar覺 a癟maz覺 bu a癟覺dan da deerlendirerek 癟繹z羹m 羹retmeleri san覺r覺m daha ger癟ek癟i olur. B繹ylelikle 羹yeler de s繹z ve karar sahibi noktas覺na ula覺r.

Y覺llar var ki Tayyip Erdoan覺n 癟ounlua dayal覺 iktidar覺na demokrasi denemeyeceini vazeden sol, kendi t羹z羹羹n羹 unuttu mu diyesi geliyor insan覺n.

Solun t羹z羹羹ndeki 癟ounluun iktidar覺nda, yani y繹neten-y繹netilen ilikisinin kurumsall覺覺n da, y繹neten de y繹netilen de 繹zg羹r olamaz. G羹n羹m羹zde sal覺 sollu t羹m siyasi partilerin i癟 hukuklar覺 癟ounluun iktidar覺na g繹re kurgulanm覺 vaziyette. Tayyip Erdoan覺n da 繹zg羹r olduunu kimse iddia edemez. Tabii ki d羹nyadaki t羹m y繹neticilerin de. Zira s繹z konusu y繹neticilerin zengin olmalar覺 繹zg羹r olduklar覺 anlam覺na gelmez. Burjuva s覺n覺f覺n覺n dahi 繹zg羹r olmad覺覺n覺 rahatl覺kla s繹yleyebiliriz. San覺r覺m gezegenimizde bir tek 繹zg羹r insan mevcut deil. Zira temsili demokrasi tutsakl覺k ilikisi yaratan bir sistemdir.

ZGRLK! ACABA NASIL ELDE ED襤LEB襤LECEK?

San覺r覺m g羹n羹m羹ze dein gasp edilen 繹zg羹rl羹k,birey 繹zg羹rl羹羹 ile ortaklamac覺l覺覺n kurgusall覺覺nda, 羹steliksiyasi ve ekonomikher iki temelde 繹rg羹tlenilirse elde edilebilecek.

Demek istediim, sadece siyasi temelli 繹rg羹tlenme ile egemenlik ve k繹lelik ilikilerini ortadan kald覺ramay覺z. Kald覺rmak isteniyorsa; bu g羹nden, siyasetin yan覺 s覺ra ekonomik alanda da ihtiyaca g繹re bir 羹retim, da覺l覺m ve b繹l羹羹m ilikisi kurmay覺 gerektiriyor. Kuramazsan覺z iktidar da olsan覺z mevcut 繹zel m羹lkiyeti b羹rokrasinin kontrolundaki devlet m羹lkiyetine d繹n羹t羹r羹rs羹n羹z ki bu da kimseye 繹zg羹rl羹k getirmez. stelik bir de k羹lt羹rel boyut var.

襤nsanl覺k 癟ok farkl覺 tarihsel, inan癟sal, ekonomik k羹lt羹rel ve corafi koullardan ge癟erek g羹n羹m羹ze geldi. Farkl覺l覺klar hala belirgin ve derin. Bu nedenle 羹retilecek siyasi ve ekonomik 繹rg羹tl羹l羹kler de 繹zg羹n olmal覺. S繹z konusu farkl覺l覺klar覺 zenginlik olarak okumal覺, hatta avantaja d繹n羹t羹rmeyi baarmal覺y覺z.

Ve 繹zg羹r bireylerin ortaklamac覺l覺覺nda, dorudan y繹netim haricindeki t羹m y繹netim bi癟imlerinin bu zenginlikleri karartaca覺, boup 繹ld羹receini de bilince 癟覺kar覺lmal覺y覺z.

襤nsanl覺k g羹n羹m羹zde ulus devletler eklinde 繹rg羹tlenmi durumda. Her ulus devletin halklar覺 yukar覺da deindiim gibi 癟ok farkl覺 tarihsel, inan癟sal, corafi, farkl覺l覺klar覺n覺 koruyorlar. ayet meclisler eklindeki siyasi, kooperatifler eklindeki ekonomik 繹rg羹tlenmeler ele al覺nacaksa ka癟覺n覺lmaz olarak her bir b繹lgenin 繹rg羹tleri de farkl覺 ve 繹zg羹n olacaklard覺r.

Diyeceim u ki, 繹rg羹tlenmelerimize, mevcut ulus devletleri par癟alamaya y繹nelerek 襤ller, b繹lgeler ve de 繹zerk federasyon, konfederasyon birimleri eklinde siyasi ve ekonomik, ulusal ve uluslararas覺 dayan覺ma alar覺 da tasarlayarak balamal覺y覺z. Bunlar覺n ger癟ekletirilebilmesi i癟in de, mevcut iktidarlara (devlet-sermaye) kar覺 her t羹r m羹cadeleyi (grev, isyan, direni) ortaklat覺r覺lmal覺y覺z. Ekonomik entegrasyon (b羹t羹nleme) kurularak kooperatifler kanal覺 ile kar覺l覺kl覺dola覺m mekanizmas覺oluturulmal覺y覺z. Yani enternasyonalizmi siyasi ve ekonomik olarak birlikte iletilmeliyiz ki,繹zg羹rl羹羹n yolu a癟覺labilsin.

G羹n羹m羹z solu hala siyasi bir d羹nya devrimi hayali ta覺yor. ok k羹癟羹k bir ihtimal de olsa ve ger癟eklese bile, olas覺 bir siyasi d羹nya devrimi neticesinde, oluacak d羹nya devletinin ad覺na Kom羹nizm de deseler san覺r覺m d羹nya diktat繹rl羹羹 olur. 羹nk羹 bug羹nden, insanlar覺n 繹zg羹rleebilecei siyasi ve ekonomik 繹rg羹tlenmeleri yerine, sadece 癟ounluun iktidar覺na dayal覺 siyasi 繹rg羹tlenmelerde 覺srar ediliyor. Ge癟mite yaat覺ld覺覺 羹zere bu t羹r 繹rg羹tlenmelerin dura覺, b羹rokratik diktat繹rl羹kt羹r. Zira bug羹nden siyasi ve ekonomik her iki alanda 繹rg羹tlenmedii i癟in 繹zg羹rleemeyecek olan insanlar ka癟覺n覺lmaz olarak kendilerini y繹netenlere tabi olacaklar ve asla ama癟 h璽s覺l olamayacakt覺r. Zira 繹zg羹rl羹k d覺ar覺dan ve sonradan enjekte edilemez.

imdi Aristonun tespitini tekrar okuman覺z覺 繹neririm.

Asl覺nda d羹nyam覺z objektif olarak devrime gebe. Ne var ki evrensel tarzda siyasi ve ekonomik 繹rg羹tlenmeler olmay覺nca, gebelik hali d羹羹k yapmaya mahk羶m. Tek 羹lkelerde yaanacak devrimler ise boulur. Toplumsal yaam覺n siyasi ve ekonomik 繹rg羹tlenmesi tabandan merkeze doru ve d羹nyay覺 saracak tarzda 繹r羹lmesi ile sal覺kl覺 DEVR襤M (doum) ancak ger癟ekleebilir diye 繹nerimi tekrarl覺yor ve herkese kolay gelsin diyorum.

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI