Bunlar覺 Bir Yerden Hat覺rl覺yor musunuz?

Brian_Haw_sits_quietly

Londran覺n Parliament Square覺nda en uzun igali s羹rd羹ren Brian Haw覺n an覺s覺na

Brian Haw 2001 Haziran覺nda meydana 癟ad覺r kurmu ve dier aktivistlerin desteiyle orada on y覺l kalm覺t覺. Siyasi protestolar tarihinde bilinen en uzun s羹reli igal hareketi bu.

W.j.T. Mitchell-Bernard E. Harcourt-Michael Taussig, 襤gal Et-襤taatsizlik zerine 癟 Tez, 癟ev: Elif Ersavc覺, Kolektif Kitap, 2013

 

Eyl羹l ve Ekim aylar覺 boyunca Zuccottide hava beklenmedik 繹l癟羹de yumuakt覺. Park panay覺r yeri gibiydi. 襤nsanlar s羹rekli 覺覺l 覺覺l g羹l羹ms羹yor (du) Onlarca kii ellerinin ve dizlerinin 羹st羹ne 癟繹k羹p mukavvalardan pankart haz覺rl覺yordu. Bask覺l覺 ti繹rtler yap覺l覺yordu. G羹n ge癟tik癟e parka daha yal覺 insanlar da gelmeye balad覺. Park覺 癟evreleyen kald覺r覺mlarda turistler fotoraf 癟ekiyor, insanlar siyaset, felsefe, teoloji a覺rl覺kl覺 hararetli tart覺malara giriyorlard覺. (s. 46)

Park renk renk bayraklarla doluydu: g繹kkua覺 bayraklar覺, d羹nya gezegeni bayraklar覺 ve bir de, y覺ld覺zlar覺n olmas覺 gereken yere irket logolar覺n覺n 癟izildii ABD bayraklar覺. (s. 46)

pankartlar覺n elle haz覺rlanm覺 olmas覺, ustal覺ks覺zl覺覺, mekanik ve dijitalden 繹nceki d繹nemlere ait olmas覺. (s. 50)

Devletin, polisin b羹y羹s羹n羹 bozmak i癟in kendi b羹y羹m羹z羹 kullan覺yoruz. Onlar覺n biber gaz覺 var, bizim ada癟ay覺m覺z. Onlar mikrofonu yasakl覺yor. Biz halk覺n mikrofonu oluyoruz. Onlar 癟ad覺rlar覺 yasakl覺yor, biz North Face markas覺 癟覺kmadan 繹nce g繹癟ebelerin kulland覺覺 oba 癟ad覺rlar覺 d羹z羹yoruz. Onlar M覺s覺r piramitlerinden y羹ksek binalar dikiyorlar, ama duvarlar覺nda bizim davullar覺m覺z覺n sesleri yank覺lan覺yor; 癟ektiimiz fotoraflar, hep birlikte okumak istediimiz yaz覺lar yans覺yor dev cephelerinde. (s. 51)

Bilgisayarlar覺m覺z覺 ve cep telefonlar覺m覺z覺 arj etmek i癟in kulland覺覺m覺z jenerat繹rleri yasakl覺yorlar, elektrik 羹retebilen bisikletler kullan覺yoruz Selelere oturup pedal 癟eviriyorlar deli gibi Torunlar覺ma Occupy Wall Street i癟in enerji 羹rettiimi anlataca覺m ilerde. (s. 52-53)

yal覺 kad覺nlar ezlonglara kurulmu, direnii yaklaan k覺a haz覺rlamak i癟in kazak 繹r羹yorlar. D羹nya kadar zamanlar覺 var; 癟羹nk羹 zaman覺 mesken tuttular ve zaman ilerlemiyor art覺k Benjaminin imdinin zaman覺 dedii zamanda, devrim 璽n覺n覺n younluunu ya覺yorlar. (s. 53)

襤ster sac覺 ister solcu olsun, kendini fazla ciddiye al覺p her eyin en dorusunu bildiini d羹羹nen ve parka bizi eitmeye gelenleri makaraya almak da 癟ok zevkli. (s. 57)

oumuz ayakta durmay覺 tercih ediyor. Dostlarla kar覺la覺yor, yabanc覺larla tan覺覺yor, yapt覺覺 eyin doruluundan emin, etraf覺 kuat覺lm覺, tuhaf, yeni bir kom羹nite oluturuyoruz. (s. 59)

Yeni bir dil mi ar覺yorsunuz? 襤te burada. Pankartlar覺n dili, ger癟ek sand覺覺m覺z eyi sarmalayan yabanc覺lat覺rma efektleriyle tarihi yeniden d羹zenleyen akl覺n dili. (s. 60)

D羹n羹n par癟alanm覺, umutsuz kitleleri bug羹n kendini yeni bir dil ve yeni bir kolektiflik 羹zerinden tan覺mlayan bir kom羹niteye d繹n羹t羹. Kendiliinden bir hareket bu. B羹y羹memizi istemeyen Tanr覺n覺n 繹l羹m羹nden sonra yaanan Mesihsi bir hareket. (s. 62)

Belirli talepleri olmad覺覺 i癟in Occupy hareketinin ilkel ve da覺n覺k olduunu d羹羹n羹yorlar. Sanki eitlik bir talep, 羹stelik bireyi de ger癟eklii de yeniden tan覺mlayan hem ahlaki hem ekonomik bir talep deilmi gibi. Occupy, Eric Hobsbawm覺n ilkel asiler dedii, siyasal-繹ncesi bulduu 襤spanyol anaristlere benziyor. (s. 62)

969265_704573569554390_1270346024_n

Al覺kanl覺klar 癟繹z羹l羹yor. zg羹rl羹k. rg羹 ii sesleri. (s. 65)

Geleneksel siyasetin kelime haznesine meydan okuyan, kulland覺覺m覺z grameri mulaklat覺ran, siyasetin dilini b羹t羹n oyunbozanl覺覺yla 癟arp覺tan yeni bir angajman bi癟imiydi bu. (s. 68)

Siyasi itaatsizlik ise, tersine, y繹netilme bi癟imimizin ta kendisine direnir. Partizan siyasete, reform talebine, parti kimliine girmeye direnir. Yasaya en b羹y羹k sayg覺y覺 g繹sterme fikrini reddeder. Hukuki ve siyasi sistemin yapt覺r覺mlar覺n覺 isteyerek kabul etmeyi reddeder. Siyasi y繹netimin ve hukuk uygulamalar覺n覺n geleneksel bi癟imlerine meydan okur. Bizi y繹neten siyasi kurum ve kiilere s覺rt覺n覺 d繹ner. Bunun da 繹tesinde, sava sonras覺 d繹neme h璽kim olan ideolojilerin kar覺s覺nda durur. (s. 69)

Occupy Wall Street tam olarak bu a癟覺dan siyasi itaatsizliktir: Yaln覺zca kanunlar覺n ve siyasi kurumlar覺n yap覺s覺na deil, bunlarla temsil edilen siyasete bakald覺r覺r Meclisle g繹r羹mez. Parti sistemine kar覺 koyar. Geleneksel siyasi saflarda durmaz, bunlarla 繹zdelemez. Reform g羹ndemi oluturmay覺 ya da mevcut siyasi gruplar覺 platforma almay覺 reddeder. Gelenee bakald覺r覺rken lidersizlik fikrini benimser. Hiyerarik olmayan, yatay y繹netim yap覺lar覺 ister. Geleneksel siyasi ideolojilere s覺rt覺n覺 d繹ner. (s. 69-70)

Bu hesapla Occupy hem Souk Sava覺n iki taraf覺na, hem de tart覺man覺n yap覺s覺na, ikiliin ta kendisine meydan okuyor. Bu ikilie direnmek i癟in hakl覺 sebepleri var. Serbest piyasa bir yan覺lsamad覺r, g羹d羹ml羹 ekonomi de 繹yle. Piyasa asla serbest ve 繹zg羹r olmam覺t覺r ve olmayacakt覺r. (s. 73)

Bu igal hareketi sadece igal alan覺ndan, igal s覺ras覺nda, toplu tart覺malar覺n ve uzlamalar覺n, yani halk meclisinin sesiyle duyulabilir. (s. 77)

OWS lidersiz olduu gibi ayn覺 zamanda 癟ok liderli bir hareket, eyleme kat覺lan herkes lider. Hiyerariden uzak, yatay, rizomik bir liderlik yap覺s覺 bu, tepeden inmi, se癟ilmi ya da kendinden menkul deil. (s. 80)

Zaman ge癟tik癟e g繹zlerimiz falta覺 gibi a癟覺ld覺. G繹zlerimizin 繹n羹nde bir eyler oluyordu ve hayatlar覺m覺z覺n en anlaml覺, en umut dolu olaylar覺na gebeydi bunlar. (s. 91)

Bu benzersiz kalabal覺覺 birletiren ey youn bir dayan覺ma hissi, igalcilerin hem bu igal hareketine hem de birbirlerine kar覺 duyduklar覺 bal覺l覺k ve sorumluluktu diyordu Inside Storyyi kaleme alan %99un yazarlar覺. Normal artlar alt覺nda birbirlerine yabanc覺 kalacak insanlar bir anda yolda oluyor, bisk羹vi paketleri, su ieleri, ila癟lar elden ele dola覺yordu. M羹thi bir ortakl覺k hissi. (s. 91)

襤galciler eylemden zevk de al覺yordu. Dans eden balerin, davul 癟emberleri, pantomimler, halk mikrofonu, o yarat覺c覺, komik, insan覺n akl覺ndan 癟覺kmayan afiler Mizah, 繹fke, sanat ve siyasetin bileimi belli ki igalciler i癟in b羹y羹k bir ilham kayna覺 olmutu. (s. 91)

Ger癟ekten de g羹癟l羹 bir birlik hissi vard覺; ancak ister evsiz, ister 癟al覺an, ister imtiyazl覺 s覺n覺ftan olsun, her bireyin kolektifteki yeri de 繹nemliydi. Irk, s覺n覺f ve cinsiyete dair keskin bir fark覺ndal覺k hissediliyordu. (s. 92)

Zuccotti Park hem Glass-Steagall Yasas覺n覺n yeniden y羹r羹rl羹e konmas覺 gibi belli reformlar覺 savunanlara, hem kapitalizmin toptan y覺k覺lmas覺n覺 isteyen devrimcilere, hem de ABD h羹k羹meti ve toplumundaki b羹t羹n hiyerarilerin feshini d羹leyen anaristlere ev sahiplii yap覺yordu. (s. 93)

Her eyi denemitik. Konutuk, tart覺t覺k, 繹rg羹tlendik, eylem yapt覺k, y羹r羹d羹k, ikna ettik, oy verdik, uzlat覺k ve evet, beklentilerimizi d羹羹rd羹k. Yap覺labilecek her eyi denedik. 襤nan覺yorum ki Occupy hareketi bunlar覺n sonucundan, o kap覺da daha fazla bekleyemeyecek olmaktan, siyasi itaatin hi癟bir ey getirmemesinden dodu. (s. 110)

Occupy Wall Streete ne olursa olsun, siyasi itaatsizlik yaayacak. (s. 112)

k羹癟羹k Zuccotti Parkta da revirler, yemek hizmetleri, k羹t羹phaneler, k覺yafet da覺t覺m yerleri, iletiim merkezleri kurulmutu. (s. 129)

 

G羹n Zileli

1 Aral覺k 2013

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI