Gezi Hareketi Bir Kongre Toplamalıdır

 

 

Gezi isyanının üzerinden tam beş ay geçti. Toplumsal mücadele tarihi açısından uzun bir zaman değil. Hareket bu zaman diliminde, daha çok kendiliğinden bir yönelimle, bir bozguna yol açmadan, adım adım geri çekildi. Yerel forumlarla ve ağırlıklı olarak yerel sorunlara doğru bir geri çekilişti bu.

Ne var ki, bu böyle daha uzun zaman süremez. Her yaşayan varlık gibi, Gezi hareketinin de, genel kararlar almasını ve belli yönelimler tespit etmesini sağlayacak bir beyne ihtiyacı var. Elbette bu beyin, Gezi hareketinin özgürlükçü yönelimine uygun olarak belirlenmelidir.

Lafı uzatmadan önerime geçmek istiyorum. Bence bugün yapılması gereken, Gezi’nin bütün katılımcılarını ve bileşenlerini kapsayacak büyük bir kongre toplamaktır. Tabii, hemen gündeme gelen bazı sorular var. Bu kongreyi kim toplayacak? Gezi hareketinin bütün katılımcıları ve bileşenleri nasıl bir araya gelecek? Bu kongre neyi belirleyecek?

Birinci sorudan başlayayım. Bugün Gezi hareketini tek başına temsil eden ve dolayısıyla herkesi temsilen çağrıyı yapacak olan kimdir? Bence bu, Gezi isyanında belli bir temsili rol oynamış olan Taksim Dayanışması’dır. Kongre, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla, İstanbul-Taksim’de toplanmalıdır. Öyle sanıyorum ki, Taksim Meydanı ya da olmadı Gezi Parkı, böyle bir kongrenin katılımcılarını içine alacak büyüklüktedir. Bir aylık bir hazırlıkla, böyle bir kongrenin Aralık ayında yapılması mümkün olabilir. Kongre, bir hafta sonu, cumartesi ve Pazar günlerini kapsamalıdır.

Kongreye, Gezi hareketini benimseyen bütün bireyler serbestçe katılmalıdır. Yani bir delege sistemi olmamalıdır. Ayrıca, elbette Gezi hareketinin içinde yer almış bütün bileşenler, bütün örgütler ve mensupları da katılmalıdır. Ayrıca, İstanbul dışındaki şehirlerden de isteyen herkes katılabilmelidir. Özellikle, Gezi direnişlerinde ön planda gözüken, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Samsun vb. şehirlerden katılım olmalıdır. Şehirlerden herkesin katılımının zor olacağı düşünülebilir. Ancak temsiliyeti sağlamak için en azından, bu şehirlerde daha önceden yapılan şehir kongrelerinde belirlenecek temsilciler gönderilebilir. Ama bu, başka şehirlerden bireysel olarak katılmak isteyenlerin katılımını önlememelidir.

Kongre, Gezi Hareketinin, bundan sonraki hareket tarzını ve örgütlenmesini tartışmalı ve bazı genel kararlar almalıdır. Ancak bununla kalınmamalı ve bu kongrede, altı aylık bir süre için bir Gezi hareketi genel konseyi seçilmelidir. Çok kalabalık bir konsey olmamalıdır bu. Sayı otuzla, bilemediniz kırkla sınırlanmalıdır. Seçim, harekette yer alan bileşenlerin, örgütlerin temsili esasına göre değil, bireysel adayların seçilmesi esasına göre yapılmalıdır. Seçilen kişiler elbette şu ya da bu örgütten olabilir ama burada önemli olan, o kişinin şu ya da bu örgütü temsil ettiği için değil, bireysel nitelikleri dolayısıyla seçilmesidir. Konsey, altı ay boyunca görevi üstlenmeli ve kongrede alınan genel kararları hayata geçirmekle yükümlü olmalıdır.

 

Gün Zileli

1 Kasım 2013

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

gezi-parkı-eylemcileri-476130159530067547288

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI