Tekirdağ Milletvekili Ziyaeeddin Akbulut’un Engellileri Ötekileştiren Konuşmasına Tepki Açıklaması‏

Basına ve kamuoyuna;

Son yıllarda, ülkemizde, engelli hakları alanında önemli gelişmeler
yaşanmaktadır. Söz gelimi, halk arasında "Özürlüler Kanunu" olarak
nitelendirilen 5378 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ve Birleşmiş
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması, engelli hakları
alanında elde edilmiş önemli kazanımlardır. Bununla birlikte, engelli
bireylerin eğitimi, istihdamı, sosyal hayata katılımı gibi alanlarda
geliştirilen projeler engelli bireylerin toplumda eşit vatandaşlar olarak
yer alabilmelerinin sağlanmasına katkı sunmaktadır. Başta Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin olmak
üzere, engelliler alanında yürütülen politikalar hakkında karar alan
kişiler, bu hususta yaşanan gelişmelerin bir zihinsel dönüşüm yarattığını
ve sağlanan imkânların lütuf olarak değil, insan haklarının gereği ve
sosyal devlet anlayışının yansıması olduğunu ifade etmektedirler. Ancak,
son dönemde ülke yönetiminde söz sahibi kişilerin bazı uygulamaları ve sarf
ettiği sözler, henüz bahsi geçen zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinden çok
uzakta olduğumuzu göstermektedir. 2011 Yılında eski Sağlık Bakanı Recep
Akdağ'ın görme engelli bir vatandaşa "görme engelli olduğun halde sana iş
vermişiz" şeklindeki engelli bireyleri ötekileştiren çıkışı, 2012 yılında
eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer döneminde, söz konusu bakanlığın
öğretmenliğin engelliler tarafından icra edilecek meslekler arasında yer
almadığı şeklindeki ayrımcı açıklaması gibi birçok ifade hafızalarımızdaki
yerini korumaktadır. Bizler, bu tür söz ve uygulamaların son olması
dileğini yinelememize rağmen, toplumdaki zihinsel dönüşümün
gerçekleşmediğini ülke yönetiminde söz sahibi idarecilerimiz bizlere her
defasında hatırlatmaktadırlar. Maalesef, toplumda her hangi bir zihniyet
değişikliği olmadığının açık bir ispatı niteliği taşıyan bir haber daha
yakın zamanda medyada yer almıştır. 

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Müjgan Serkan Karagöz
Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Bu törene katılan
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, 2005 yılında çıkarılan ve
yedi yıl içerisinde tüm kamu alanlarının engelli bireylerin erişimine uygun
hale getirilmesini amaçlayan fakat kurum ve kuruluşların yükümlülüklerini
yerine getirmemesi sebebiyle süresi uzatılan engelliler yasasını
hatırlatarak, "engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk" deme
cüretini göstermiştir. Bununla da kalmayan Akbulut, "Eskiden bazıları
evimizdeki engelliler, yatalaklar bir an önce ölse de kurtulsak diye
Allah'a yalvarırdık' diyordu. Şimdi 'aman ölmesin, evimizin bereketi bu.
Ben onun yüzünden devletten 450-500 lira bakım ücreti alıyorum, aman ona
bir şey olmasın diye bakıyoruz' diyorlar. İşte zihniyet değişikliği bu"
sözleriyle engelli bireylerin sırtından para kazanılmasını adeta teşvik
etmektedir. Konuşması boyunca engelli bireylerden sürekli "bunlar" diye
bahseden Milletvekilinin açıklamaları, ülkemizin engelli bireylere yönelik
nasıl bir zihinsel dönüşüm içerisinde bulunduğu hususunda bizleri endişeye
sevk etmiştir. Milletvekilinin konuşmasında sözünü ettiği gibi engelli
aileleri arasında çocuğundan utanan ve onu toplum içerisine çıkarmayanlar
olduğu doğrudur. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların engelli ailelerini 
bilinçlendirici faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. Ancak, engelli
bireylerin bir gelir kapısı haline dönüştüğünü ima eden Akbulut, bu
sözleriyle engelli bireyleri ve her daim çocuğunun yanında olan engelli
ailelerini küçük düşürmüştür. Bizler, hayatın her alanında, herkesle eşit
şartlarda yaşayabilmek için gerekli düzenlemelerin yapılması için mücadele
verirken ve devletimizin bu yönde attığı adımları dikkatli bir şekilde
takip ederken, halkın oylarıyla Milletvekili seçilmiş bir kişinin engelli
bireyleri toplumdan dışlayıcı sözleri ve işaret ettiği zihinsel dönüşümün
kamuoyu tarafından sorgulanması gerekmektedir. Bizler;

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut'un yaptığı engelli
bireylere hakaret edici söylemlerinden dolayı, engelli bireylerden ve
onların ailelerinden özür dilemesini,

Ülke yönetiminde söz sahibi olan kişilerin açıklamalarında ve
uygulamalarında engelli bireylere karşı ayrımcı ve ötekileştirici tutum
içerisinde bulunmamasını,

Mevzuatla güvence altına alınan engelli haklarının ihlal edilmesinin
önlenmesini,

Hangi görevde olursa olsun, engelli bireyleri ötekileştirici ve ayrımcı
söylemlerde bulunan kişiler hakkında kurum ve kuruluşların gereğini
yapmasını talep ediyoruz. Ayrıca, söz konusu açıklamayı yapan
Milletvekilini bağlı bulunduğu partinin vicdanı iradesine bırakıyoruz.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği
www.egitimdegormeengelliler.org
  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI