Kavramlar da öldürücü Olabilir (1) “Uluslararası Topluluk”

 

 

Geçtiğimiz günlerde Habertürk adlı TV kanalında yapılan bir programı izleyemedim ama bir arkadaşım bu tartışmanın yarım saatlik bir bölümünü gönderdi. Ufuk Uras, Yavuz Önen, Bülent Uluer, Alper Taş ve Melih Altınok’un katıldığı bu programın yarım saatlik bu bölümünü izlemem yeterli oldu. Ufuk Uras ve Melih altınok’un “sol” adına söyledikleri gerçekten korkunçtu.

Kavramların, mermiler, füzeler ve zehirli gaz kadar öldürücü olabileceğini gördüm.

Ufuk Uras ve Melih Altınok, “uluslarası topluluğun” “demokrasi” adına Suriye’ye müdahalesini savunuyorlardı. Hem de sol adına.

“Demokrasi adına bir ülkeye müdahaleye edecek” bu “uluslararası topluluk”un ne olduğunu merak eden herhangi biri var mıdır? Sanmıyorum. Bu topluluğun ne olduğunu herkes bilir: ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye vb. devletlerinin halihazır hükümetleri; bu devlet ve hükümetlerin emrindeki silahlı kuvvetler; bu devletlerin dâhil olduğu NATO adlı emperyalist pakt.

Peki, bu devletler “uluslararası topluluk”sa, Rusya, Çin, İran, Suriye devletlerinin oluşturduğu blok ne oluyor; işine gelen emperyalist bloku “uluslararası topluluk” ilan edip, işine gelmeyeni diktatörlükler olarak tanıtmak hangi objektiflikle izah edilebilir? Eğer diktatörlük tartışmasına girecek olursak, örneğin Rusya ile Türkiye arasında otoriterlik ve dolayısıyla diktatörlük açısından ne gibi bir fark olduğunu iddia edebilirsiniz? Ya da eğer mesele diktatörlükse, sizin “uluslararası topluluk”unuz içinde yer alan Suudi Arabistan’daki rejimle Suriye’deki rejim arasında niteliksel farklar ortaya koymanız gerekmez mi?

Pek “liberal” ve pek “demokrat” olan bu şahıslar, nasıl oluyor da, bu emperyalist ve yerel hegemonyacı devletlerin başındaki yönetici klikleri otomatikman bu ülkelerde yaşayan ulusların temsilcileri, hatta bırakın temsilciyi, doğrudan doğruya kendisi olarak ilan edebiliyorlar?

Ne zamandan beri emperyalist ve hegemonyacı paktların adı “uluslararası topluluk” oluverdi. Ve bu şahıslar, ne zamandan beri bu tür paktları, hem de sol adına “uluslararası topluluk” olarak ilan eder oldular?

Aynı şahıslar, nasıl oluyor da, bu yönetici kliklerin emperyalist ve hegemonyacı çıkarları için ilan edecekleri bir savaşı ve on binlerce insanın ölümüne yol açacak silahlı bir saldırıyı “uluslararası topluluğun” “demokratik” müdahalesi olarak ilan edebiliyorlar?

Birinci Dünya Savaşı’nı çıkartan bu “uluslararası topluluk”lar değil miydi? Karl Liebknecht, Alman Reichstag’ında savaşı onaylayan savaş harcamalarının aleyhinde oy kullanır, yani “uluslararası topluluk”un emperyalist savaş planlarına karşı çıkarken hata mı yapmıştı; biz bunları yanlış mı öğrenmiştik?

İspanya İç Savaşında “uluslararası topluluk”un bir bölümü (Mussolini ve Hitler) Franko’yu desteklemedi mi; diğer bölümü (İngiltere ve Fransa), Hitler’i Sovyetler Birliği’nin üzerine saldırtmak için her türlü komployu yapmadı mı; Sovyetler Birliği’ni Almanya ile savunma paktı yapmaya sürükleyerek milyonlarca insanın ölümüne yol açan İkinci Dünya Savaşının çıkmasını yakınlaştırmadı mı?

Savaşın bitmesinden sonra Soğuk Savaş’ı başlatan aynı “uluslararası topluluk” değil miydi? Uzak Asya’da, Vietnam’da, Afrika’da, Cezayir’de sömürge savaşları veren, yüz binlerce insanı acımasızca öldüren; Vietnam’da napalm bombasını kullanıp çoluk çocuğu yakan aynı “uluslararası topluluk” değil miydi; ya Latin Amerika’da oligarşik diktatörlüklere destek olan, Şili’de Allende’yi bir askeri darbe ile deviren; Arjantin’deki askeri cuntanın cinayetlerine ortak olan; Yunanistan’daki Albaylar Cuntası darbesini tezgâhlayan; Türkiye’de 12 Eylül darbesine can veren?

Yugoslavya’da iç savaşı körükleyen; bölünüp parçalanan ülkelerde bir tarafın diğer tarafa saldırısını sırf emperyalist amaçları için destekleyen; işine geldiği yerde “demokrasi” deyip, işine gelen yerde en acımasız diktatörlere omuz veren; son olarak Suriye’de, “diktatörlüğe karşı mücadele” adına, en azılı cinayetleri işleyen radikal dinci çeteleri sözde “özgürlük muhalefeti” diye silahlandıran da aynı “uluslararası topluluk” değil midir?

Gerçekten hayret ettim. Ufuk Uras’la tanışmışlığım var. Lahey’deki bir ortak söyleşi de bir arada olmuştuk (bkz: http://www.gunzileli.com/2009/05/20/denhaag-%E2%80%9Ckorfezi%E2%80%9Dnde-bakissiz-bir-kedi-kara/). O zaman milletvekiliydi ama normal bir insan gibi görünüyordu. En azından konuşulabilir bir durumda görmüştüm onu. Kafası politikp pati meseleie toMnazlasıylamlegulde vensanrım b gükdeYleşleler veSyolGseletekP patsi’nin oluumu içineyemikteabilr aralıasız ku is rtmartardı.(İslanlalya i iekikuormr tazı bna çk politik gelmiştu. kendisi bir politiktmai ne gibiyd,r insaslar nda bieir politiklariç gibi paktığı izlnimsinikedenmiştum. Bnbunla birlikta, ütGünfikbir yrzılklarğmzan rğmean konuşulabiletek bir insan olduğu izlnimsinikedenmiştum. Yaeşmdmi?

Gem işisi belmyorum.>PekDönelsi birgGem işk olduğununda sanmıyorum. ierdn bie Ttarakata ortaya çııuverdi."Sonr Fetkullh çħ tsfdiyeler sırasında aradan dagbitia. Şmdm, nr edidir, ne yaari beleim ama ui görişle toM pekhlayrhlı birşeyk yaacağsını sanmıyorum?

göröldğde üzee,r insaslaı mermilendenDöce kavramlalca öldümrek tükdnldü. Örneğin “uluslararası topluluk”tsürñ bir kavrai, daht savaş başlmradanrçvrleye zehirli birgaz gibiylayltmartndı. Üsitelii bu tür kavramlat sadeceh edf aldığıkHitlyi öldümrele kltmz,nDöcfliklekon kullasanı öldürrm.

Ufuk Ura’ı ve Melih Altınok’ktmndenDöldürei b dum.

Kavramlak” ahesin,i bu tür kavramlaan rstltndkrçe deamn edeciği.).

 

Gün Zileli

 

Ufuk Ura ̻atan gelen açklmradı:>

 

Gg/jauluscileli

 

S

li> < < Busı br>< >i>kih:p(dt < >8.30.

dd> l < >Kiyrelii:p(dt < >f="http://www.gunzileli.com/"/www.kiyrelii/-menlojikedicedn nme/"canonicayreliyyelg">İmenlojik biemidn nmep> <,ef="http://www.gunzileli.com/2009/0kiyrelii/s-porıra/m din-aldinok/"canonicayreliyyelg">Meerikak’ktmp> <,ef="http://www.gunzileli.com/2009/0kiyrelii/ununrucu-laan rstl/"canonicayreliyyelg">rei>Kavolabillak” ahp> <,ef="http://www.gunzileli.com/2009/0kiyrelii/s-porıra/"canonicayreliyyelg">P-porırap> <,ef="http://www.gunzileli.com/2009/0kiyrelii/ bas/"canonicayreliyyelg">’ı p> <,ef="http://www.gunzileli.com/2009/0kiyrelii/s-porıra/ua &-urs/"canonicayreliyyelg">ra ̻p>v> l < >Eiç işl:p(dt < >f l < > br> br> br><< >Y ef="http:/ript">

');" >[x]p>v>< >

');" >[+]p>v>< >

');" >[++]p>v>f
yle="margin-top:20px; color:ize:10px; f4lor:#444; f832939-align:right;;line-h:both; text-ANASA- MAYIS AYINDA TÜM KİTAPÇILARDA -p>

< 8 climghttp://www.gunzileli.com/wp-content/pluginupg":"s08/38/denrkiyDöc-1-144x144.jp="" /> KkiyDöc (20d0-8/30) Y 8 :200px="95"t:100px div> Y 8p> < < < < < style Busı< > /styleND] Youeren?sşmaviliativehuz .styleridetententoubmit{"o"primart-childtyle

< <="co"primarb/plugi katan geie dagbitiaAKPatan gesınücarmileeti” dlan birm? . Obirlikilgikudsaglamz giı br Sel ahp>lmr,ass="primart-childs{ bo ba"dveset-childs20858va ="http://www.gunzileli.com/2009/'shortlign" tyl nofo/low'o"prima'url' ileli

br s 213;small

&nih AlrnnmŞeninleatan geleliı < < li ''http://www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/4e499e12af4946c21fa0a79edenh6fbf?s=32formatd=mmformatr=g'httptf-8//www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/4e499e12af4946c21fa0a79edenh6fbf?s=64formatd=mmformatr=g 2x'o"prima'Aptşm Aptşm-32 pho1>'t:100px '32':200px='32': di İ>< >< >Hırva ="http://www.gui İ>< >< ><>

< <="co"primarb/plugi ksöie dagbitiaAKPmüdahnücarmileeti” dlan birm? . Obirlikilgikudsaglamz giı

&nb < < <="co"primarboth;v> < < li ''http://www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=32formatd=mmformatr=g'httptf-8//www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=64formatd=mmformatr=g 2x'o"prima'Aptşm Aptşm-32 pho1> Aptşm-default't:100px '32':200px='32': di İ>< >< >Hırvagicighil İ>< >< ><>

< <="co"primarb/plugi

SavaşBati hiişleyler Birliırtmaiiçin vemü a ins tPyapya süan amnerhanr?gk?? br Teheakekudaükleleko-datan30 <#ixzz2dRWnD7B5="anoninofo/low://www.gunzileli.com/2009/05/30/httpwww-gunzileli-com20090520denhaag-korfezinde-bakissiz-bir-kedi-kara/" /> <#ixzz2dRWnD7B5p>

&nb < < <="co"primarboth;v> < < li ''http://www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=32formatd=mmformatr=g'httptf-8//www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=64formatd=mmformatr=g 2x'o"prima'Aptşm Aptşm-32 pho1> Aptşm-default't:100px '32':200px='32': di İ>< >< >HırvaAl" hm İ>< >< ><>

< <="co"primarb/plugi mıPol çatan gekayta mılyo dlralıeti; d.. Av213ur savunmta, eşen soe, İeka’dakçatan geıkmlanan üla gireceneticzrhang“ yumununatan30 < < li ''http://www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=32formatd=mmformatr=g'httptf-8//www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=64formatd=mmformatr=g 2x'o"prima'Aptşm Aptşm-32 pho1> Aptşm-default't:100px '32':200px='32': di İ>< >< >HırvaUT İ>< >< ><>
< <="co"primarb/plugi mıkrm.<=yretvz,nDdan Öeatecavnlerilirörlra Soğuoplulalesi ola.sonucur duvosda yap> z givahşsub-nttaztu?

. pSlmr, yOanls(İsl edni ebir dumi? BMnkamanlıoktui göalesi ola. lirö. Eednlji, fist amaçlmetropoeSyol/p>.sonuçt

“ < < <="co"primarboth;v> < < li ''http://www.gu2.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=32formatd=mmformatr=g'httptf-8//www.gu1.0 Aptşm009/0Aptşm/?s=64formatd=mmformatr=g 2x'o"prima'Aptşm Aptşm-32 pho1> Aptşm-default't:100px '32':200px='32': di İ>< >< >HırvaAl" hm İ>< >< ><>