Kapınızı Kapatmayın…

 

KIZ ÇOCUĞU

Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

Hiroşima’da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.

Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.

                                                (1956)

 

Çok göz önünde, fazlasıyla ağır duygusal konularda yazmak her zaman zor gelmiştir bana. Bu yüzden, elimden geldiğince Suriye’de kimyasal silahlarla öldürülen çocuklara değinmeden yazmaya çalışacağım bu yazıyı. Sadece Nazım Hikmet’in, ABD’nin 6 Ağustos 1945 günü Hiroşima’ya attığı atom bombası sonucu ölen çocuklar için yazdığı “Kız Çocuğu” şiirini Suriyeli ölü çocuklara adamakla yetineceğim.

Bu yazıda sorumluluk bahsi üzerinde durmak istiyorum. Kimyasal silahı Suriye hükümetinin mi, yoksa Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) mu kullandığı tartışılıyor. Konu BM uzmanlarınca araştırılacakmış. Ben kimyasalı kimin kullanmış olduğu konusunun ikinci planda önemli olduğunu düşünüyorum. Esas mesele, kimyasalın kullanılmasından birinci derecede kimlerin sorumlu olduğudur. Tabii ki ikinci derecede sorumlular da önemlidir. Üçüncü ve dördüncü derecede sorumlular da gözden kaçırılmamalıdır.

Derken bir gün bizim de kapımız çalınabilir. Kapımızı açtığımızda o küçük kız çocuğu ile yüz yüze gelebiliriz.

 

Birinci dereceden sorumlular:

İktidara yapışan ve bir iç savaşı göze alan Esat rejiminin baştan sona tüm üyeleri;

İktidarı ele geçirmek için her yolu mübah sayan Özgür Suriye Ordusu’nun yöneticileri ve üyeleri;

Suriye’de iç savaşı körükleyen T.C. Hükümetinin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, tüm hükümet üyeleri ve Türkiye’nin bölgesel hegemonyacı siyasetlerine destek verenler;

Suriye’de iç savaşı kışkırtan ABD ve İsrail devletlerinin mensupları;

Kendi bölgesel çıkarları için Esat rejimine destek olan Rusya ve İran devletlerinin yöneticileri;

Her türlü silah üretiminin yanı sıra kimyasal silahları da üreten bilumum devletlerin yöneticileri ve bilfiil üreticileri.

 

İkinci dereceden sorumlular:

Suriye üzerinden bölgesel hegemonya savaşına şu ya da bu taraftan destek olan Avrupa devletlerinin ve Çin devletinin yöneticileri;

Dünya çapındaki hegemonya mücadelelerine kendi devlet çıkarları için destek veren ve taraf olan tüm devletlerin yöneticileri;

Silah üretiminden doğrudan ya da dolaylı olarak kâr elde eden sermaye gruplarının mensupları.

 

Üçüncü dereceden sorumlular:

Ortadoğu’da ve dünyadaki emperyalist ve bölgesel hegemonya mücadelelerine siyasi ve ideolojik olarak destek ve taraf olan herkes.

Dördüncü dereceden sorumlular:

Silahlanma yarışı içindeki devletlere doğrudan ya da dolaylı vergi veren hepimiz.

Kapı mı çalınıyor?…

Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.

Kapınızı kapatmayın.

 

Gün Zileli

24 Ağustos 2013

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI