BİZ’in, Ergenekon Davası Hükümleri Üzerine Açıklaması

BİZ;

1. Egemen sistemin adaletine hiçbir şekilde inanmaz;

2. Egemen sistemle birlikte onun hapishanelerinin de yıkılması ve tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşması özlemiyle “zindanlar yıkılsın” sloganını yükseltir.

3. Ergenekon yargılamalarının, önce yeni egemenlerin, yani AKP devletinin, kendisi için tehdit olarak gördüğü eski egemenlerin AKP devletine uyum sağlayamayan kesimlerini baskı altına almak için başlatıldığını;

4. Bu davanın giderek AKP devletinin tüm muhaliflerine doğru yaygınlaştırıldığını ve bir “torba dava” haline getirildiğini;

5. “Ergenekon” diye bir örgüt olmayıp, bu örgütün AKP polis ve savcıları tarafından imal edildiğini ve “üye kaydının” bizzat polis ve savcı tarafından yapıldığını;

6. Bu davaya, geçmişte halka karşı gerçekten ırkçı suçlar işlemiş ve cinayetler örgütlemiş kontrgerilla unsurlarından bazılarının sırf davaya inandırıcılık katmak amacıyla katıldıklarını ve bu kişilerin de gerçek suçlarından yargılanmadıklarını;

7. Kontrgerillanın geçmişte halka, solculara, Kürtlere, Alevilere, Ermenilere, Hıristiyanlara karşı işledikleri suçların, Susurluk’ta bir kısmı ortaya çıkan cinayet şebekelerinin, bu cinayetlerin örgütleyicisi hükümet sorumluları, içişleri bakanları ve emniyet müdürlerinin AKP iktidarı ve savcıları tarafından bilinçli olarak dava dışı bırakıldıkları, himaye altına alındıklarını, devlet kademelerinde yükseltildiklerini; bu sayede kontrgerilla unsurlarının işledikleri gerçek suçların üzerinin örtüldüğünü, suçları iyice ayyuka çıkanların ise haklarında açılan münferit “kurtarma davaları”yla yargılanmış gibi gösterilip hafif cezalarla kurtarıldıklarını ve otel gibi hazırlanmış “cezaevlerinde” tatile yollandıklarını;

8. Ergenekon davasında ağır cezalara çarptırılan ulusalcı düşüncedeki kişilerin bu düşünceleri ile mücadele etmenin sadece ideolojik ve siyasal mücadele alanıyla ilgili olduğunu, böyle bir alanın cezayla değil özgürlükle garanti altına alınması gerektiğini, ulusalcı-sağcı fikirlerin ancak böyle bir ortamda yenilgiye uğratılabileceğini, politik tartışma ve mücadelenin asla cezai alanlara taşınmaması gerektiğini, bunun acı sonuçlarının devrim tarihinde yaşandığını ısrarla savunur ve Ergenekon davasında verilen hükümlerin temelden geçersizliğine vurgu yapar;

9. Hükme bağlanmış Balyoz, halen sürmekte olan KCK, Devrimci Karargâh, Odatv, aynı özel yetkili mahkeme tarafından aynı salonda yürütülecek ÇHD vb. davaların karar ve hükümlerinin de geçersiz olacağına dikkat çeker; AKP devleti tarafından açılmış ve açılacak tüm davaların tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte iptalini; kontrgerillacıların tüm suçlarıyla birlikte teşhir edilmesini ve halkın adaletine teslim edilmesini savunur.

11 Ağustos 2013

Diğer Bİz duyuruları

BİZ Bildirgesi (24 Şubat 2013) : http://www.gunzileli.com/2013/03/01/5729/

BİZ’in “Barış Süreci” Üzerine Duyurusu (26 Mart 2013): http://www.gunzileli.com/2013/03/26/biz%E2%80%99in-%E2%80%9Cbaris-sureci%E2%80%9D-uzerine-duyurusu/

BİZ’in “Suriye ve Ortadoğu Savaşı” Üzerine Duyurusu (18 Mayıs 2013): http://www.gunzileli.com/2013/05/21/bizin-suriye-ve-ortadogu-savasi-uzerine-duyurusu/

betist
1xbet
1xbet giriş

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI