SAMANDAĞ DEVRİMCİ GENÇLİK İNİSİYATİFİ’NİN DUYURUSU

UYARIYORUZ…
Armutlu direnişi; hiçbir siyasi oluşumun, sivil toplum kuruluşunun,demokratik kitle örgütünün, meslek örgütlerinin tekelinde değildir…Armutlu direnişiyle ilgili alınacak kararlar halk adına tertip komitesinin bileşenleri aracılığıyla alınır…Tertip komitesi bileşenleri kendi kurumsal kararlarını halka ve diğer bileşenlere dayatamaz…Bugün ki direnişi şoven unsurlar( İşçi Partisi,TGB vb.) kendi tekeline almak istemişler ve orada bulunan kitleye “Yürüyüş yok Uğur Mumcu meydanında bekleyeceğiz” şeklinde tertip komitesi bileşenlerinin önceden almadığı kararları alanda halka tek taraflı olarak duyurmuşlardır…İşçi Partisi ve diğer şoven unsurlar iyi bilmelidirler ki çeperini halkın ve Devrimcilerin oluşturduğu bir hareketi bu şekilde tekellerine alamazlar. Armutlu direnişinin mücadele ekseni devrimci ve dayanışmacı olmasındadır…Armutlu direnişi devrimci bir halk hareketidir ve öyle kalacaktır…SAMANDAĞ DEVRİMCİ GENÇLİK İNSİYATİFİ..

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI