Marx’ın, 1848 Devrimi’nde Paris Esnafının Tutumuna İlişkin Değerlendirmesi

“… Haziran günlerinde, hiç kimse, mülkiyeti kurtarma uğruna ve krediyi yeniden tesis etme uğruna, Paris küçük-burjuvaları, kahveciler, lokantacılar, marchands de vin, küçük tacirler, dükkancılar, zanaatçılar vb. kadar bağnazca savaşmamıştı. Dükkan, bütün kuvvetini toplayarak sokaktan dükkana yeniden geçişi sağlamak için barikata karşı yürümüştü. Ama barikatın ardında dükkanın müşterileri ve borçluları, önünde ise alacaklıları vardı. Ve barikat devrilip işçiler ezildiğinde, ve mağazaların bekçileri zafer sarhoşluğu içinde yeniden dükkanlarına koşuştukları zaman, dükkan kapısının, mülkiyetin bir bekçisi tarafından, kendilerine birtakım göz korkutucu kağıtları uzatan resmi bir kredi memuru tarafından kesilmiş olduğunu gördüler: vadesi geçmiş poliçe, vadesi dolmuş senet, vadesi gelmiş bono, batmış dükkan ve batmış dükkancı buldular…”

http://www.kurtuluscephesi.com/orjinal/fransa1848.pdf

 

 

petty bourgeois – keepers of cafes and restaurants, marchands de vins [wine merchants], small traders, shopkeepers, handicraftsman, etc. The shopkeeper had pulled himself together and marched against the barricades in order to restore the traffic which leads from the streets into the shop. But behind the barricade stood the customers and the debtors; before it the creditors of the shop. And when the barricades were thrown down and the workers were crushed and the shopkeepers, drunk with victory, rushed back to their shops, they found the entrance barred by a savior of property, an official agent of credit, who presented them with threatening notices: Overdue promissory note! Overdue house rent! Overdue bond! Doomed shop! Doomed shopkeeper!

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm

 

 

The Class Struggles in France, 1848 to 1850 – Part II

www.marxists.org

 

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI