BİZ’in “Suriye ve Ortadoğu Savaşı” Üzerine Duyurusu

 

 1. BİZ, batılı emperyalistlerin Suriye’ye yönelik müdahalesine ve bu müdahaleye alet olan Suriye muhalefet hareketine bütünüyle karşı çıkar ve teşhir eder; Suriye emekçilerinin, her türlü emperyalist müdahaleye, halkı bölen ve birbirine kırdıran Baas diktatörlüğüne ve yalnızca yeni bir kapitalist diktatörlük isteyen, emperyalist işbirlikçisi Suriye muhalefet hareketine karşı topyekûn vereceği özgürlük ve devrim mücadelesiyle dayanışmasını ilan eder;

2. BİZ, Türkiye’deki AKP iktidarının bölgesel hegemonya siyasetinin sonucu olarak yürüttüğü Suriye’ye müdahale ve savaş tavrına kesinlikle karşı çıkar ve bunu teşhir eder; öte yandan, Türkiye’de, Suriyeli sığınmacılara karşı geliştirilmeye çalışılan ırkçı, ulusalcı ve milliyetçi tepkinin karşısında ve Suriyeli sığınmacıların yanında yer alır;

3. BİZ, kapitalist sistem içindeki iki emperyalist blokun (ABD-AB-Suudi-İsrail bloku ile Rus-Çin-İran-Suriye bloku) Ortadoğu’daki ilan edilmemiş emperyalist bölgesel yeniden paylaşım savaşında herhangi bir tarafta yer almayı kesinlikle reddeder; her türden emperyalist yayılma ve savaş politikasına karşı Ortadoğu halklarının vereceği mücadelenin yanında yer alır.

4.  BİZ, Arap, Kürt, Türk, Ermeni, Kıpti, Dürzi, Türkmen vb.; Yahudi, Müslüman, Hıristiyan vb.; Alevi, Şii, Sünni vb.; işçi, köylü, ezilenlerden oluşan  tüm Ortadoğu halklarının her türlü emperyalist-kapitalist müdahaleye, savaşa, bölgesel devlet diktatörlüklerine karşı kardeşleşmelerini ve Ortadoğu’nun gerçek sahipleri olarak el ve güç birliğiyle emperyalistleri, kapitalist sömürücüleri ve diktatörleri başlarından atmaları ortak hedefini vurgular; halkların devrimci yerel özyönetim inisiyatiflerini destekler ve bu tür inisiyatiflerin yaygınlaşmasının kapitalist sisteme alternatif bir toplumsal gelişmenin rüşeymi olabileceği noktasına dikkat çeker.

 

18 Mayıs 2013

 

 

 

 

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI