BİZ’in “Barış Süreci” Üzerine Duyurusu

1. BİZ, ulusalcıların ve MHP milliyetçilerinin “barış süreci” konusunda başından beri takındıkları, şovenist ve kavgacı tavra karşı çıkar ve şiddetle eleştirir;

Öte yandan;

2. BİZ, “barış süreci”nin tabandan halk inisiyatifinin bir kenara iteklenerek “akil adamlara” (!) devredilmesine ya da tepeden görüşmelere hapsedilmesine karşı çıkar, bunun gerçek barışın önünde önemli bir engel oluşturacağına dikkat çeker;

3. BİZ, “barış süreci” adına Kürtlerin haklı taleplerinin ve demokratik özerklik programının geri çekilmesi eğilimine şimdiden karşı çıkar;

4. BİZ, “barış süreci” adına ortaya konan Türk-Kürt Sünni ittifakının, Alevileri, diğer Müslüman Türk ve Kürt olmayan halkları dışlayan, yeni toplumsal ihtilafları körükleyen çok tehlikeli bir gelişme olacağı uyarısında bulunur;

5. BİZ, “barış süreci” adına kurulan yeni Sünni ittifakının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bölge halklarına karşı bölgesel hegemonyacı girişimlerine temel olması tehlikesine işaret eder;

6. BİZ, “barış süreci” adına kurulan yeni ittifakın sonucunda, bugünkü Kürt muhalefet hareketinin bir Kürt burjuva muhalefetine dönüşüp AKP diktatörlüğünün bir bileşeni haline dönüşme olasılığına dikkat çeker.

Bu nedenle;

7. BİZ, yakın gelecekte, Alevi ve Kürt emekçilerini, Türk emekçileri ile sınıf kardeşliği temelinde el ele vererek toplumsal devrim için uzun soluklu bir sınıfsal mücadeleye hazır olmaya çağırır.

 

26 Mart 2013

 

 

Bakınız: Biz Bildirgesi (Konuk yazılar bölümünde)

 

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI