BİZ Bildirgesi

 

1. BİZ, bölgesel hegemonyacı diktatörlüğe karşı mücadele eder; iktidar destekçisi liberalizmle arasına kalın bir çizgi çeker;

2. BİZ, siyasal ve toplumsal muhalefeti destekler; Kürtlere karşı düşmanlık körükleyen devlet yanlısı ulusalcılıkla arasına kalın bir çizgi çeker;

3. BİZ, Kürtlerin özgürlük mücadelesini destekler; her türlü milliyetçiliğe karşı çıkar.

4. BİZ, köylülerin, gençlerin, kadınların, taşeron işçiden sanatçıya, asgari ücretliden mühendise… tüm çalışanların; insan hakları, azınlıklar, inanç, vicdani ret, LGBTT, hayvan hakları, HES’lerden raf ömrü kimyasallarla uzatılmış gıdalara kadar, kâr uğruna canlı hayatı yok eden kapitalizme karşı ekoloji mücadelelerinin yanında yer alır. Devrimci Marksizm, Anarşizm gibi devrimci ve radikal akımları kendine dost görür.

5. BİZ, Bugün AKP diktatörlüğü tarafından örgütlenen bütün davaların manipülasyon ve siyasi amaçlı sahte davalar olduğunu düşünür ve bunları teşhir eder. Zindanların toptan yıkılmasını savunur.

6. BİZ, bugünden parça parça ilerleyen, özörgütlenmeye ve özinisiyatife dayanan anti-kapitalist bir aşağıdan toplumsal devrimi savunur. Bu toplumsal devrimin organlarının konseyler olmasını önerir. Parlamentoyu ve siyasi partileri reddeder; konseylerin, hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun, sömürülen ve kapitalizmden rahatsız tüm insanların katılımıyla yaşayabileceğini düşünür ve bugünden inşasını savunur.

7. BİZ, yasallığa da, gizliliğe de karşıdır. Meşruluk taraftarıdır.

8. BİZ, başta NATO olmak üzere, mevcut her türlü devletler ittifakının savaşa hizmet ettiğini düşünür ve Türkiye devletinin bölgesel yayılmacılık yönündeki her girişim ve müdahalesini teşhir eder. Ulus kavramını ve ulus-devlet zihniyetini toptan reddeder; kapitalizm karşıtı bir dünya devriminde, dünyadaki tüm devrimcilerle ve devrimci yönelimlerle dayanışma içinde olur.

 

BİZ, bizi bu bildirgenin bütünü ve maddeleri üzerinde tartışmaya davet eder.

 

24 Şubat 2013

 

Bakınız: BİZ’in “Barış Süreci”” Üzerine Duyurusu (Konuk yazılarda)

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI