Bir İhtimal Daha Var…

 

Bu tür olaylarda elde kesin delil olmadan yapılacak her tahmin ya da yorum bir spekülasyondan öteye gitmez. Bu spekülasyonlardan bir kısmı objektif ve masum olabilir. Polisiye bir kafaya sahip olan kimileri, hem siyasi hem de konjönktürel durumları dikkate alarak bir senaryo yazarlar. Bazıları da, ortalığı daha da bulandırmak, kafaları iyice karıştırmak ve olayı istedikleri yöne sevk etmek için spekülasyonlar yaparlar ki, bunlar kötü niyetli spekülasyonlardır. Ama işin kötüsü, bugün yaşadığımız türden bulanık durumlarda kimin hangi spekülasyonu hangi niyetle ortaya attığını bilmemizin mümkün olmamasıdır.

Bir iki gün içinde ortaya atılan spekülasyonlar şunlardır:

Bir: Örgüt içi hesaplaşma (daha çok hükümet çevreleri ve bir kısım medya tarafından ileri sürüldü.);

İki: “Derin Devlet” (daha çok PKK çevreleri tarafından ileri sürüldü.);

Üç: Barış sürecini baltalamak isteyen Ortadoğu kökenli aktörler, örneğin İran ya da Suriye’nin istihbarat örgütleri (AKP çevrelerinden bazı kişilerin de ima ettiği bu ihtimali bazı köşe yazarları ileri sürdü)

Madem spekülasyon yapıyoruz, ben de bir ihtimal ortaya atayım.

Dört: PKK’nın Öcalan’ın kumandasındaki uzlaşmacı kanadının, MİT’le el ele yürüttüğü, PKK içindeki uzlaşma karşıtlarına karşı bir sindirme operasyonu.

Bu ihtimal, birinci tezle aynı kapıya çıkmaz, çünkü birinci tezde, operasyonun Türkiye istihbaratı ile birlikte yürütüldüğü gibi son derece önemli bir nokta eksiktir.

Bu spekülasyonu neye dayanarak ileri sürüyorum?

Şunlara:

Birincisi, Abdullah Öcalan, hükümete ve MİT’e tamamen teslim olmuştur. PKK içindeki kimi kadrolar bunun farkındadır ve direnç göstermektedir. Bu, barışa karşı çıkmak anlamına gelmez. Barışla teslimiyet aynı şey değildir. Eğer Öcalan’ın MİT’le birlikte geliştirdiği projenin önünde böyle bir ciddi direniş varsa, proje sahiplerinin (yani Öcalan kanadıyla müttefiki MİT’in)  bu direnişi hızla ortadan kaldırması gerekir.

İkincisi, ben söylenenlerin yalancısıyım, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız eskiden beri Öcalan’ın hedefleri arasındaymış ve Öcalan’ın serbest olduğu dönemde canını Öcalan’a tamamen teslim olarak kurtarmış. Yakın dönemde Sakine Cansız’ın yeniden direnişçi bir tutum almış olması muhtemeldir.

Üçüncüsü, Kandil ve BDP çevreleri her ne kadar toz kaldırmamaya çalışıyorlarsa da, aslında Öcalan’ın teslim olmasından içten içe rahatsızdırlar. Daha önce muhatap biz değiliz diyen BDP’nin bugün sürecin içinde yer almakta ısrar etmesinin nedeni kanımca bu teslimiyeti bir ölçüde frenleme çabasıdır. Kandil’in de durumdan rahatsız olduğunu düşünmek mümkündür. Bu durumda, spekülasyon bu ya, Öcalan kanadı ve MİT birlikte daha başından işi sıkı tutup bir sindirme kampanyası tasarlamış olabilirler.

Dolayısıyla bu spekülasyon, birinci ve ikinci spekülasyonları tamamen dışlamamaktadır. Dördüncü spekülasyona göre de bu bir “örgüt içi hesaplaşmadır” ve aynı zamanda “derin devlet” diye ifade edilen MİT’in bir operasyonudur. Ama örgüt içindeki uzlaşmacı kanatla MİT’in ortak operasyonu.

Bu spekülasyonlar bolluğunda bir de bu ihtimal tartışılsın diye ortaya attım.

 

Gün Zileli

11 Ocak 2013

www.gunzileli.com

gunzileli@hotmail.com

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI