T羹rkiye’nin ilk Vicdani Ret癟isini Hat覺rlay覺n

tayfun u an hastanede, komada, 繹l羹m dediimiz k繹y羹n eiinde, dostlar覺 gitme gel daha konuacaklar覺m覺z, eyleyeceklerimiz vard覺 diye sesleniyor. 繹b羹r yakada neler oluyor, 繹nden giden dostlar da gel hadi, 繹zledik diye 癟a覺r覺yor mu tayfun’u, tayfun ne d羹羹n羹yor, ne hissediyor bilemiyoruz. tek bildiimiz giderse tayfun’u 繹zleyeceimiz, her 繹l羹m羹n kalanlar i癟in erken 繹l羹m olduu hissiyat覺m覺z. o y羹zden t羹m iyi duygular覺m覺z, temennilerimiz, ifa dileklerimiz, dualar覺m覺z tayfun’la bu gece!

– 襤nan May覺s Aru -18 ubat

arkadalar,

hastaneye dokuz kii gittik, youn bak覺ma sadece bir kii al覺yorlar. 繹teki arkadalar biraz alamakl覺 olduklar覺 i癟in ben girip tayfun’u g繹rd羹m. durum udur: b繹brek yetmezlii, solunum yetmezlii, koah, sol akcierde 繹dem, kalp kaslar覺nda kas覺lamama ve dolay覺s覺yla kan yeterince pompalanam覺yor. u an itibariyle kalp %50 oran覺nda 癟al覺覺yor, bilinci a癟覺k ama dializ ve solunum cihazlar覺na bal覺 olduu i癟in s羹rekli uyutuluyor. doktorun tercihi b繹yle. doktor nezaretinde g繹r羹t羹m.

dokunarak ve seslenerek kendimi tan覺tt覺m, arkadalar覺m覺z覺n olay覺 duyduunu, iki g羹nd羹r durumu takip ettiimizi, doktor arkadalar覺na da haber verdiimizi s繹yledim. g繹zlerini zorlukla aralad覺, sesleri duyuyor, anl覺yor ama 癟ok zor tepki veriyor.
olunu ve k覺z覺n覺 g繹rmek isteyip istemediini sordum evet anlam覺nda g繹zlerini kapay覺p a癟maya 癟al覺t覺.

bunun 羹zerine olu ve k覺z覺 da g繹r羹t羹r羹ld羹. az覺nda ve burnunda sondalar olduu i癟in konuabilse de sonda engelliyor. risk derecesi i癟in doktor orta-y羹ksek (ortan覺n y羹ksei) gibi bir terim kulland覺.
k覺saca, tayfun’un durumu d羹n akama g繹re birazc覺k daha umutlu g繹r羹nd羹 bana. eer yeni bir kriz ge癟irmezse kalkabilir sanki.

ama u da var; neticede o bir hekim, bu 癟apta bir krizin b覺rakaca覺 harabiyeti biliyor. son g羹nlerde hem y羹r羹mekte hem hareket etmekte
癟ok zorlan覺yordu, bile bile koyverebilir, hayata tutunmayabilir. k覺z覺 ve olunun orda bulunmas覺, bizlerin de yan覺 ba覺nda olduumuzu bilmesi

bir doping olabilir. durum imdilik bu. atlataca覺n覺 umal覺m. herkese selamlar.

– gazi. – 17 ubat

T羹rkiye, Tayfun G繹n羹lle 7/13 Ocak 1990 Haftal覺k Sokak Dergisinde 癟覺kan bu r繹portajla tan覺t覺. T羹rkiyenin ilk vicdani ret癟isi G繹n羹l’羹n bu r繹portaj覺n覺 ve karar覺n覺n nedenlerini anlatt覺覺 manifestosunu hat覺rlamak gerek.

Tayfun GNL

襤stanbul – B襤A Haber Merkezi

18 ubat 2012, Cumartesi

Fotoraf: Mehtap Y羹cel “Tayfun G繹n羹l’羹n iddete yatk覺n olmayan kiiliinin resmidir.”

T羹rkiye, Tayfun G繹n羹l’le 7/13 Ocak 1990 Haftal覺k Sokak Dergisi’nde 癟覺kan bu r繹portajla tan覺t覺. T羹rkiye’nin ilk vicdani ret癟isi G繹n羹l’羹n “Askerlie Sava A癟an Adam” bal覺kl覺 bu ilk r繹portaj覺n覺 ve karar覺n覺n nedenlerini anlatt覺覺 manifestosunu yay覺ml覺yoruz.

Tayfun G羹n羹l doktor. Onu Sokak’a zaman zaman yazd覺覺 telif yaz覺lardan hat覺rlayabilirsiniz. 32 ya覺ndaki G繹n羹l, “Beni zorla askere almalar覺 vicdan 繹zg羹rl羹羹n羹n ihlalidir” sav覺yla devleti mahkemeye veriyor.

Askerlie kar覺 tepkin ne zaman balad覺?

ocukluumdan beri diyebilirim. 羹nk羹 ben kendimi bildim bileli, var olan d羹nyadan 癟ok, olmas覺 ge簫reken 羹zerine d羹羹nd羹m. Bir tak覺m deer yarg覺lar覺m var. Bunlar kendimi bildim bile簫li vard覺. zg羹rl羹k gibi, adalet gibi, eitlik gibi. Uzunca bir s羹re bu yarg覺lar覺, mesela M羹sl羹manl覺k i癟inde arad覺m. Bir癟ok insan gibi.

Ortaokulda, kolejde okuyordum, kole簫je gelenler hep 羹st orta s覺n覺f ailelerinin 癟o簫cuklar覺yd覺. Orda hayat, din d覺覺 d羹zenlen簫miti. O insanlar覺n yaam tarzlar覺 繹yleydi. Sahurda niye yemek 癟覺km覺yor diye idareyle kavga ettiimi hat覺rl覺yorum.

O ruh hali bu簫g羹n de devam ediyor. Hi癟bir zaman disipli簫ne uymad覺m. Her zaman ba覺m disiplin ku簫rullar覺 ile derde girdi. Doru bulmad覺覺m bir eye, kurallar b繹yledir diye uymad覺m, 癟ou zaman sessiz de kalmad覺m.

Ka癟 ya覺ndas覺n?

u anda 32 ya覺nday覺m. Birisinin bana emir vermesine 癟ok tepki duyuyorum. Ayn覺 ekilde baka birine bir ey emretmeye de 癟ok zorlan覺yorum. Gar簫sondan 癟ay istemeye bile. Genelde iddete yatk覺n olmayan bir kiiliim var.

Bug羹ne kadar askere gitmemeyi nas覺l baard覺n?

Sonuna kadar yasal olanaklar覺 kullan簫d覺m. Bakaya su癟undan mahkemeye veril簫dim. Mahkemeye gitmeyerek ve adresimi deitirerek mahkemeyi uzatt覺m. Bu arada paral覺 askerlik hakk覺 癟覺kt覺, iki y覺l da b繹yle ge癟ti.

Neden paral覺 askerlik yapmad覺n, 羹癟 ay簫da kurtaracakt覺n?

Yaam覺mda her zaman d羹羹ncelerimle, davran覺lar覺m aras覺nda bu uyumu g繹zetmiimdir. Sonu癟ta benim askerlie kar覺 癟覺k簫ma nedenim; askerliin zor ve uzun olma簫s覺ndan deil, 癟羹nk羹 ben bir doktorum, her簫kes bilir ki doktorlar zaten s覺radan erler gibi bir askerlik yapmazlar, hayli rahat ge癟er. Tam tersine askerlik yapmay覺 reddetmek, bir doktor i癟in yaam覺n覺 daha zor koullar簫da s羹rd羹rmektir.

Benim kar覺 癟覺k覺覺m覺n nedeni ahlaki. Bu a癟覺dan paral覺 ya da paras覺z, uzun ya da k覺sa d繹nem benim i癟in fark etmez. Orduya kat覺lmak militarist ayg覺t覺n bir par癟as覺 olmak demektir. Bunun ahlaki sorumluluunu 羹stlenmek istemiyo簫rum.

Doktorum diyorsun ama doktorluk da yapm覺yorsun?

Doktorluk yapmamam覺n bir癟ok nedeni var. Bu nedenlerden biri aabilirsin belki ama militarizmle ilgili. Militarizm sadece orduyla s覺n覺rl覺 deil, toplumun b羹t羹n doku簫lar覺na, b羹t羹n kurumlar覺na yay覺lm覺. Zaten b羹t羹n kurumlar oluurken, i癟 ileyilerinde k覺la y繹netmeliklerini 繹rnek alm覺lar. Okul, hastane de buna dahil. (Foucault bu簫nu ayr覺nt覺lar覺yla g繹steriyor.) Bunun en be簫lirgin g繹stergelerinden biri beyaz 繹nl羹kt羹r. niforma her yerde ayn覺 ilevi g繹r羹r, insan簫lar覺 tek tipletirmek, kiiliksizletirmek, salt ilevini yapan robotlar haline d繹n羹t羹r簫mek. Bana g繹re 羹niforman覺n rengi 繹nemli deil. Haki ya da beyaz olabilir.

Biraz daha kendini anlatsana…

Erkek olarak iktidar domu olmaktan baka, asl覺nda eitimim a癟覺s覺ndan da mutlu az覺nl覺k tabir edilen kesimdenim. T羹rki簫ye’nin en iyi okullar覺nda okudum. Ortaoku簫lu, Kad覺k繹y Anadolu Lisesi’nde, liseyi An簫kara Fen Lisesi’nde, 羹niversiteyi Hacettepe T覺p Fak羹ltesi’nde okudum.

Belki megalomanl覺k ediyorum ama, isteseydim se癟kinle簫rin aras覺nda yerimi alabilirdim gibi geliyor. Ancak, yaad覺覺m ortamda her zaman ere簫ti durmuumdur. Sonu癟ta devlet baban覺n onca para harcamas覺na ramen ona nank繹r簫l羹k edip hep kendi i癟inde bulunduum ko簫num dahil haks覺zl覺a kar覺 deiik tepkiler g繹stermiimdir. 襤i sonunda ihanete kadar vard覺rd覺m.

Hi癟 doktorluk yapmad覺n m覺?

Yapt覺m. A癟 kald覺覺mda ka癟ak gece n繹簫betleri tuttum. Bu arada, eski kitap癟覺l覺k, ka簫feterya iletmecilii, 癟evirmenlik, dericilik, bal覺k癟覺l覺k gibi 癟eitli ilerde 癟al覺t覺m. u s覺簫ralarda hasbel kader Sokak’a telif yaz覺lar yaz覺yorum.

Pekiyi, siyasi kimliin?

Lise y覺llar覺ndan itibaren sosyalist hare簫kete kat覺ld覺m ve uzun bir sosyalist ge癟mi簫im var. Ama i癟inde olduum yap覺lar覺n da askeri olmad覺m. Hep 癟覺banba覺yd覺m. Daha sonra, sosyalizme eletirel bakmaya bala簫d覺m. Ve d羹nyay覺 deitirmenin bilimsel yo簫lu olamayaca覺 kanaatine vard覺m.

Fakat devrimci olmama yol a癟an sebepler aynen ortada duruyordu. Bireysel inisiyatiflere dayanan ahlaki yeni bir devrimcilii hem yaam覺mda hem de d羹羹nsel olarak tasarla簫maya giritim. Ve tarihi olarak bu olana覺 anarist gelenek i癟inde buldum. Kafan覺zda ne canlan覺r bilmiyorum ama kendimi anar簫ist olarak tan覺ml覺yorum.

Ne kadar ciddi konuuyorsun Tayfun, kampanya nedeniyle mi?

Biraz 繹yle… 羹nk羹 s繹z羹n羹 duyurabil簫mek i癟in biraz molla olup tumturakl覺 laflar etmen gerekiyor. Aksi takdirde sosyalistle簫rimiz dahil hi癟 kimse seni ciddiye alm覺yor. G羹lmenin bile teorik izd羹羹m羹nden s繹z et簫mek zorundas覺n.

Yani anarist olduun i癟in mi askerli簫e hay覺r diyorsun. Anaristlerden aske簫re gitmeyen yok gibi.

Bir t羹r anarizm yorumu diyelim. Tabii, anarist olman覺n koullar覺ndan biri milita簫rizmi olumsuzlamak. Ama bu konuda at覺簫lacak pratik ad覺ma herkes kendisi karar ve簫rir.

Benim i癟in hayatta direnme noktalar覺 var. rnein se癟imlerde oy vermem. Polise ve mahkemeye bavurmam. Devleti yatak odama sokmam. B羹t羹n bunlar direnme noktalar覺. Askere gitmemek de bunlardan biri. Aksine davransayd覺m, kendime olan sayg覺m覺 yitirirdim. Kimileri i癟in en iyi anarist kendine olan sayg覺s覺n覺 yitirmi anaristtir, 癟羹nk羹 hi癟bir ie yaramaz.

Ama y羹r羹tmek istediin kampanya簫n覺n anarizmden 繹te pek 癟ok insana hitap etmesi gerekmiyor mu?

Zaten manifesto 繹yle kaleme al覺nm覺t覺r. Bence askere gitmek istemeyen herkesi kaps覺yor.

Bu kampanya ba覺n覺 belaya sokmaya簫cak m覺?

Bu karar覺 vermeden 繹nce bir y覺l kadar d羹簫羹nd羹m. Bir癟ok arkada覺m覺n yapt覺覺 gibi g繹zden uzak, k覺y覺da k繹ede durup askere gitmemek de vard覺. Ancak ben yaam覺n an簫lam覺n覺 hi癟bir zaman salt kendi yaant覺m 羹zerine kurmad覺m.

D羹nyay覺 deitirmek m羹cadelesiyle kendimce bir ba kuramad覺簫覺m zaman, huzursuz oluyorum. B繹ylesi gizli sakl覺 yaamak bana onursuz geliyor. Bunun pratik sonu癟lar覺n覺n fark覺nday覺m.

Beni zorla askere alabilirler. Sa癟lar覺m覺 ke簫sip elbise giydirebilirler. Ama hi癟bir zaman emredersiniz komutan覺m dedirtemezler. Elime silah verip al bir d羹man diye kar覺m簫daki insanlar覺 繹ld羹rtemezler. Selam verdirtemezler. Yapabilecekleri en fazla ey, beni 繹ld羹rmek.

Dorusu 繹l羹m beni korkutuyor ama, insan yaam覺n覺 nereye ka簫dar 繹l羹m korkusuna g繹re d羹zenleyebilir?

Bu kampanyadan ne bekliyorsun?

Bu kampanyan覺n yarataca覺 etkileri as簫l覺nda ben de merak ediyorum. T羹rkiye Devleti Avrupa topluluu ile ilikilerinde bir demokratikleme g繹sterisindedir. 141-142-163’羹 bile inallah 10 y覺l i癟ersinde kald覺ra簫caklar. Bence bu kampanya devletin bam teline bas覺yor. Ve tahamm羹l s覺n覺rlar覺n覺 zorluyor.

ncelikle ne kadar hog繹r羹l羹 ol簫duunu g繹receiz. Daha sonra, toplumda 12 Eyl羹l’羹n onca tahribat覺ndan sonra, mili簫tarizmin itibar覺n覺n sars覺l覺p sars覺lmad覺覺 da somut olarak ortaya 癟覺kacak. Ve en 繹nemli簫si, bir tabunun y覺k覺l覺p tart覺覺l覺r k覺l覺nmas覺簫d覺r ki, 繹rnein K羹rt sorunu da b繹ylesi bir ta簫buyken birileri bu meseleyi g羹ndeme getirmeseydi, bug羹n bu kadar a癟覺kl覺kla konuu簫labilir miydi? Pratik sonu癟lar覺 a癟覺k癟as覺 beni pek ilgi簫lendirmiyor.

Somut olarak ne yapmay覺 d羹羹n羹yor簫sun?

ncelikle devleti mahkemeye verece簫im. Biraz evvel, direnme noktalar覺 olan bi簫ri olarak mahkemelere bavurmad覺覺m覺 s繹ylemitim.

S繹ylemek istediim, pratik yarar umarak bavurmamakt覺. Mahkeme簫den hi癟bir ey beklemiyorum, amac覺m ko簫nunun tart覺覺lmas覺n覺 salamak.

Bir vicdan 繹zg羹rl羹羹nden bahsediliyor. 襤nsanlar vic簫dani kanaatlerine ayk覺r覺 davranmaya zorlanamazlar deniyor. Beni zorla askere almak, vicdan 繹zg羹rl羹羹n羹n ihlali deildir de ne簫dir? Tabii, devletten 繹zg羹rl羹klere sayg覺l覺 olmas覺n覺 beklemiyorum ama bu kendileri簫nin 癟繹zmek zorunda olduu a癟覺k bir 癟eliki.

Kimlerden destek umuyorsun?

ncelikle kad覺n hareketinden. 羹nk羹 militarizm hi癟 tart覺mas覺z bir erkek ideolojisidir. Militarizme kar覺 m羹cadele (baz覺 fe簫ministler gene kendileri ad覺na politika 羹ret簫tiim i癟in k覺zacaklar ama) kad覺n hareketi簫nin asli meselelerinden biridir.

Ayr覺ca, bu簫g羹n K羹rt ulusuna kar覺 ilan edilmemi bir i癟 sava vard覺r. Ben nas覺l erkek olmama ra簫men cinsiyetime ihanet ediyorsam, bu sa簫vaa kat覺lmamakla kendi ulusal kimliime de bir anlamda ihanet ediyorum.

Dolay覺s覺y簫la K羹rt hareketinden destek bekliyorum. zellikle merak ettiim bir konu sosyalistlerin tutumu. Acaba, bir anaristi destekleyecek kadar “繹zg羹rl羹k癟羹” olabildiler mi?

Hemen s繹yleyeyim, bir sosyalist 羹lkede de yaasayd覺m, ayn覺 kampanyay覺 y羹r羹t羹rd羹m. Benim i癟in ordunun k覺z覺l覺 da sar覺s覺 da beya簫z覺 da hepsi bir. Ayr覺ca, M羹sl羹manlar覺n tu簫tumlar覺n覺 da merak ediyorum. Bana 繹yle geliyor ki inan癟lar覺nda samimilerse, bu la簫ik devlette askerlik yapmak onlara da ters geliyor olmal覺. (IC)

Tayfun G羹n羹l’羹n manifestosu:
Zorunlu Askerlie Hay覺r

1990’lar覺n d羹nyas覺nda 繹zg羹rl羹k aray覺lar覺n覺n giderek artaca覺簫n覺n ipu癟lar覺 var. zg羹rl羹k ve ta簫bular, birbirleriyle asla badaa簫mayacak iki kavram. Y覺k覺lmas覺 gereken tabular覺n ba覺nda da ordu ve militarizm geliyor.

Militarizm, b羹t羹n insan ilikilerinde tahakk羹m羹 ve sistematik iddeti meru g繹ren, olumlayan, toplumun b羹t羹n dokula簫r覺na sinmi bir hastal覺k. Bu y羹zden insanl覺k 繹zg羹rl羹k aray覺覺nda milita簫rizmle hesaplamak zorunda.

Ordu, T羹rkiye’de bir tabu. stelik imdiye kadar pek dokunulmaya cesaret edilemeyen bir tabu. Hepimiz askeri marlarla, cafcafl覺 bayram kutlamalar覺yla b羹y羹d羹k. Kendi tarihimi簫zi, fetih癟i, asker bir millet olduumu簫zu ve bunun erdemlerini vazeden, resmi tarihin az覺ndan 繹rendik. Or簫du, b羹t羹n politik 癟ekimelerin 繹tesin簫de sayg覺n bir konumdayd覺.

12 Eyl羹l’le birlikte ordunun bu ko簫numu sars覺ld覺. Sivil politik g羹癟ler kendi a癟覺lar覺ndan militarizmi eletir簫meye balad覺lar. Kukusuz bu eletiri ordunun darbe yapma gelenei ile s覺簫n覺rl覺yd覺.

Ancak, art覺k ortada 癟ok daha 繹nemli bir ger癟ek var. Militarist deerler, bas覺nda a癟覺k癟a dile gelmese de, yer yer alay konusu olmaya bala簫d覺. Gen癟ler art覺k geni 繹l癟羹de askere gitmek istemiyor.

Askere gitmeyenin erkek say覺lmad覺覺 d繹nemler geride kalmak 羹zere. 襤nsanlar art覺k askerlikten kurtulma簫n覺n yollar覺 羹zerinde ciddi ciddi kafa yoruyorlar.

D羹nyan覺n b羹t羹n ordular覺, kendi varl覺k nedenlerini yurt savunmas覺 kavram覺n覺n arkas覺na gizlenerek merulat覺r覺rlar. Herkes savunmadaysa kim sald覺racakt覺r, o za簫man? Ger癟ek ise ordunun sistematik iddet ve yok etme簫ye y繹nelik bir 繹rg羹tlenme olduudur.

Her ne kadar g羹癟 dengeleri ve h羹k羹met politikalar覺 zaman zaman frenleyici olsa da her profesyonel askerin kafas覺nda bir fatih olmak yatar. Bu y羹zden, kal覺c覺 bir d羹nya bar覺覺 ordular覺n olduu koullarda m羹mk羹n deildir.

Sava gerek癟esiyle varl覺覺n覺 merulat覺ran ordunun as覺l ilevi ise “bar覺” d繹nemine ilikindir. Ordu, bir 羹lke簫deki stat羹koyu korumakla y羹k羹ml羹d羹r her eyden 繹nce. Stat羹ko ise, o toplumdaki tahakk羹m ilikilerinin b羹t羹n羹簫d羹r.

Y繹netenlerin y繹netilenler, m羹lk sahiplerinin m羹lks羹zler, erkeklerin kad覺nlar, egemen ulusun dier uluslar 羹zerindeki tahakk羹m羹d羹r stat羹ko.

Ve en sonu ordu bir eitim kurumudur. Herkese 羹ni簫forma giydirir, kiiliksizletirir. Emirlere mutlak itaati 繹簫retir. Kendi astlar覺na emretme yetenei kazand覺r覺r. Var olan makinenin 癟arklar覺n覺n d繹nmesi i癟in kiiyi kendi yaa簫m覺ndan vazge癟ecek 繹l癟羹de duygusuzlat覺r覺r, mant覺ks覺zlat覺r覺r, robotlat覺r覺r. Otoritelerin tan覺mlad覺覺 bir “d羹man覺” yok etmeyi, farkl覺 olana nefretle bakmay覺 繹retir.

襤nsanlar覺n 繹zg羹rl羹k aray覺覺, “Ben devletim, can覺m覺n istediini yapar覺m” demeyi giderek g羹癟簫letiriyor.

Bir “vicdan h羹rriyeti” varsa, in簫sanlar bakalar覺na dorudan zarar vermemek kouluyla kendi vicdani kanaat簫lerine ayk覺r覺 davranmaya zorlanamazlarsa ve devletler de bu “h羹rriyeti” kabul et簫milerse, art覺k kendi ordular覺n覺 olutur簫man覺n “zorunlu askerlik hizmeti” d覺覺nda yollar覺n覺 bulmak zorundalar.

Askerlik yapman覺n, orduya kat覺lman覺n kiinin vicdani kanaatlerine ayk覺r覺 oldu簫u durumda hi癟bir g羹癟 bu kiilere “zo簫runlu askerlik” y羹k羹ml羹l羹羹n羹 dayata簫maz.

zellikle 襤kinci D羹nya Sava覺’ndan sonra yayg覺nlaan ve giderek insan hak簫lar覺n覺n ayr覺lmaz bir par癟as覺 olan bu hakka “Vicdani red” hakk覺 diyoruz. Vicdani red hakk覺 doal hukukun gereidir ve T羹rkiye Cumhuriyeti Devleti imzalad覺覺 襤nsan ‘ Haklar覺 Bildirgesiyle ve 1982 Anayasas覺 ile bu hakk覺 z覺mnen kabul etmitir.

Bu kabul羹nde samimiyse yapmas覺 gereken zorunlu askerlii 繹ng繹ren yasa ve y繹netmeliklerini deitirmektir. Kiinin vicdani kanaati 癟ok deiik et簫kenlerle oluabilir. rnein kimileri H覺ristiyan, Budist, Taoist, Yehova ahidi olduu i癟in dini inanc覺 gerei eline silah almay覺 ve askeri bir 繹rg羹tte yer almay覺 reddebilir.

Yada din d覺覺 bir nedenle, poli簫tik olarak, iddetin her t羹r羹ne kar覺 bir pasifist, tahakk羹m羹n b羹t羹n bi癟imlerine ve kurumlam覺 iddete kar覺 bir anarist olabilir.

Kendini Allah’覺n askeri sayan bir radikal M羹sl羹man olabilir ve laik devlete “hizmet etmek istemeyebilir. Veya burjuva ordusuna kar覺 癟覺kan bir devrimci sosyalist, egemen ulus ordusunu s繹m羹rgeci bir kuvvet olarak niteleyen bir baka ulusun bireyi olabilir.

B繹ylesi radikal politik ve dini inan癟lar覺 da olmas覺 gerek簫mez. Ordunun varl覺覺n覺 gerekli ve yararl覺 g繹ren, ancak kendi kiiliinin askerlikle badamad覺覺n覺 ordunun pro簫fesyonellerden olumas覺 gerektiini d羹羹nen bir liberal, bir sosyal demokrat hatta bir muhafazak璽r olabilir.

Ayr覺ca, vicdani kanaat, tamamen pratik nedenlerden de kaynaklanabilir. Kii belki sevgilisinden ayr覺lmak, ya da bilimsel kariyerine ara vermemek, kurduu ii yar覺da b覺rakmamak istiyordur.

Ve b羹t羹n bu insanlar, bu toplumda yaamaktad覺r. Yok say覺lamazlar. T羹rkiye Devleti u anki uygulamas覺yla bu insan簫lar覺 yok saymakta ve “zorunlu askerlik hizmetiyle” onlar覺 vicdani kanaatlerine ayk覺r覺 davranmaya zorlamaktad覺r. Bu a覺r bir insan haklan ihlalidir.

Benzer d羹羹nenleri bu insan haklar覺 ihlaline kar覺 di簫renme hakk覺n覺 kullanmaya 癟a覺r覺yoruz. Kampanya簫da bundan sonra bir yandan militarizmin tehiriyle birlik簫te askerlikle ilgili yasa ve y繹netmelikleri deitirmeye y繹簫nelirken dier taraftan madurlar aras覺ndaki somut daya簫n覺may覺 yaratmaya ve gelitirmeye 癟al覺aca覺z.

 

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI