Yayınkolektifi

 3 Yeni Kitap ÇIKTI

      

Halk Silahlanınca
Durruti ve İspanya Anarsist Devrimi

19 Temmuz 1936, Barcelona. Dünya tarihinde ilk kez, anarşistlerin öncülüğünde Barcelonalı işçiler ayaklanarak, bir askeri darbeyi yenilgiye uğratır. Franko adına askeri darbeye girişen General Goded silahını şakağına dayayıp intihar eder. Katalonya’nın yöneticisi Companys, anarşist CNT işçi konfederasyonun yöneticilerini ve FAI’li anarşistleri makamına çağırır. Garcia oliver bu anı şöyle anlatır: “Companys bizi ayakta kabul etti. Tanışma töreni kısa sürdü. Yerimizi aldık, herkesin tüfekleri dizinin üstündeydi. Companys şöyle dedi: “Şu anda şehri ve tüm Katalonya’yı kontrolünüz altında tutuyorsunuz, çünkü faşist milisleri tek başınıza yenilgiye uğrattınız. Kazandınız ve iktidar ellerinizdedir…” Bu yılın Nisan ayında ölen 88 yaşındaki Abel Paz, ünlü anarşist Durruti’nin hayatını anlattığı bu kitabında, aynı zamanda 1936 İspanya Devriminin ve 1936-1939 İspanya İç Savaşının da öyküsünü anlatır. Devrimi Barcelona’dan Aragon’a ve başka yerlere yaymak, Franko’nun darbeci ordusuyla ve falanjistlerle savaşmak üzere 19 Temmuz’dan sonra örgütlenmiş Durruti Column’da savaşmış Abel Paz’ın anlatımları büyük ölçüde kendi gözlemlerine de dayanmaktadır. Devrim için ayağa kalkan İspanyalı işçi ve köylüler, fabrikaları yönetmeye, kolektif çiftlikler kurmaya, üretimi örgütlemeye girişir. Ne var ki, sosyal devrim, hem Franko’nun Faslı birliklerinin, hem de sağ sosyal demokrat Negrin hükümetiyle işbirliği yapan Stalinistlerin saldırılarıyla bastırılır. Bu, faşizme karşı direnişin de sonudur aynı zamanda. Büyük bir direnişin, devrimin ve trajik yenilginin an be an anlatımı.

http://www.gunzileli.com/halk-silahlaninca-durruti-ve-ispanya-anarsist-devrimi-armed-people/

Yazan: Abel Paz, Çev: Gün Zileli, 1996, Kaos (1. Baskı) / 2011, Kaos & Yayınkolektifi (2. Baskı)
Komün Bilgeliği

Otoriter toplumun ve geleneklerin koruyucuları sana iğrenç bir oyunda bir rol biçerler. Eğer lütfedip de açıklama gereği duyarlarsa, bunun ilahi buyruklar, ekonomik gereklilikler,bilimsel zorunluluklar, doğal oluşumlar vs. Olduğunu buyururlar. Senden de rolünü canla başla oynamanı beklerler. Bazen gururunu okşamak için sana sorumluluk, inisiyatif bile verirler. Oyunu geliştirmeni, işe yaramanı, senaryoyu esastan bozmadan repliklerini kendinin yazmanı da beklerler. Çünkü bu oyunun asıl sahipleri senin kendi katkını yaptığın, emeğini verdiğin bu oyunu daha bir içselleştireceğini ve sahipleneceğini iyi bilirler. Muhtemel oyunbozanlara karşı sahnenin güvenliği için tehditler savurur, tedbirler alırlar… İşte bu kitap eğer istersen sana bu rolü reddedebileceğini, oyunu bozabileceğini,kendi oyununu tasarlayabileceğini ve benzerlerinle beraber yeni, neşeli bir varoluşu tasarlayabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyor.

Editör: Yayın Kolektifi (Gün Zileli, Şule Ayaz, Can Başkent), Sayfa Düzeni: Ayhan Çınar, Kapak
Fotoğrafı: Özgür Apak, Kapak Resmi: Hasan Şahin, Kapak Tasarımı: Ömer Örnek, Serap Akçura. ISBN: 978-9444-339-50-6. Sayfa Sayısı: 160, Baskı: Ekim 2011, Kibele Yayınları.

Efendisiz Demokrasi

“Ali Rıza Gelirli ‘içimizden biri’. Bir akademisyen değil. ‘Ünlü’ bir köşe yazarı da değil. Kartal’da kendi halinde yaşayan bir emekli. Evet ama ‘kendi halinde’ yaşaması onun ‘kendi halinde’ bir insan olmasına yol açmamış. ‘Haddini bilmemiş’, araştırmalara okumalara girişmiş ve insanların, bu kitapta okuyacağınız sorunlarına el atmış, onlara ilişkin fikirlerini ortaya koymuş. İşte Ali Rıza Gelirli, yukardan beri sözünü ettiğim yeni toplumsal arayışlar döneminin yeni tip düşünürlerinden biridir. Yeni döneme ilişkin çok esaslı saptamaları, çok esaslı önerileri, çözümlemeleri vardır. Ne var ki, bunları hiç de bildiğimiz eski tür ‘büyük”’düşünürler havasında, her şeyi bilen biri gibi ortaya koymamaktadır. İçimizden birinin sadeliğiyle, herhangi bir sohbet yapar gibi, yanılmış olabileceğini de kabul ederek, birçok sorunun ucunu açık bırakarak ortaya koymaktadır. Bu da yeni dönemin bir özelliğidir. Çünkü artık insanların, ‘büyük beyin’lerin her şeyi çözmeye kadir olduğu masallarına karnı doymuş durumda. Geçen iki yüz yıl hiç de böyle insanüstü beyinlerin olmadığını ortaya koydu.” Gün Zileli

Kitap Adı: Efendisiz Demokrasi, Yazar: Ali Rıza Gelirli, Yayına Hazırlayan: Gün Zileli, Kapak Tasarımı: Yusuf Limon, Sayfa Düzeni: Emel Uğur, ISBN: 978-9944-339-45-2, Türü: Felsefe, Sayfa Sayısı: 184 syf., Baskı: Mayıs, 2011, Boyut: 13.5×19.5, Fiyat: 12 TL, Dağıtım: Kibele@kibelegrup.com, yayinkolektifi@gmail.com, www.yayinkolektifi.com

İmlasız Bahçe Şiirleri

“Bu kitaptaki şiirler, örneğin ülkeyi kurtarmaya filan, katiyen soyunmuyor. Kavga filan da etmiyor. Alışılmış büyük sözler mi.. hiçbirini söylemiyor. Ama bir başka büyük şeyi mükemmelen beceriyor: İçimize bakarken, dışımızı da görebiliyor. Ya da tam tersi: Dışımıza bakarken, aman, içimiz de menzil dahilindedir! Hayli özlediğim bir sözcüğü çok şükür kullanarak söylemem gerekirse, içimiz ile dışımız arasında müthiş ‘diyalektik’ bir  ilişki var bu şiirlerde. Küçük küçük, ama belki de bu nedenle epey büyük bir samimiyetin sahici şiirleri…Öz ve biçim olarak haiku’yu hatırlatabilecek bir yöntem kullanılmış, alegorik yapıya değer verilmiş. Metaforlarla dağıtılan zihin, basit olanın değerini göstermek üzere, yeniden yapılandırılmaya çalışılmış. İyi ki öyle yapılmış.” Sina Akyol

Kitap Adı: İmlasız Bahçe Şiirleri, Yazar: Nesrin Kültür Kiraz, Yayına Hazırlayan: Gün Zileli, Kapak Tasarımı: Berk Sürücü, ISBN: 978-9944-339-47-6, Türü: Şiir, Sayfa Sayısı: 144 syf., Baskı: Mayıs, 2011, Boyut: 15×15, Fiyat: 10TL, Dağıtım: Kibele@kibelegrup.com, yayinkolektifi@gmail.com, www.yayinkolektifi.com

Peşime Verdi / Şiddete İçeriden Bakmak

“Hülya’nın kitabını okurken hep düşündüm bu mütevazı cesaretin kaynağını. İtiraf edeyim ki, zaman zaman kendimde bulamadığım oldu aynı cesareti. Hatta bazen ‘çok safsın, çok iyi niyetlisin be Hülya’ diye düşündüğüm de. Ve badireyi her atlatışında (atlatmış mıydı?) derin bir ‘oh’ çekerek. ‘Hep isimsizler düşmüştür yola’ satırlarını okuduğumda boğazım düğümlendi. ‘Ne yana geçsem karşıda kalmama rağmen’ dediğinde, ‘işte, yenilen devrimlerin tarifi’ dedim kendi kendime. Binlerce sayfalık teorik laf kalabalıklarını, sade, içten ve hayattan bir tanımlamayla sollayıp geçen bir anlatım. Kendine karşı yapılan provakasyonları bir ‘iş kazası’ olarak görmeye hazır nasıl alçakgönüllü bir ruh halidir bu? ‘Sessiz ve ünsüz tanığa kulak verin’ diyor Hülya Tarman. Kulak verin dağlarda bir iz bile bırakmadan ölüp giden çocuk gerillaların künyelerini aktaran, gerillaya on üç yaşında katılıp on dört yaşında ölüm yolculuğuna çıkan çocuklara tanıklık eden bu kitaba. Onların derin faaliyetler içindeki devleti varsa, Hülya Tarman gibi az sayıda insanın da derin sorumluluğu vardır.” Gün Zileli

Kitap Adı: Peşime Verdi / Şiddete İçeriden Bakmak, Yazar: Hülya Tarman, Yayına Hazırlayan: Gün Zileli, Kapak Resmi: Serpil Odabaşı, Kapak Tasarımı: Yayın Kolektifi, Sayfa Düzeni: Yusuf Limon, ISBN:  978-9944-339-46-9, Türü: Araştırma / İnceleme, Sayfa Sayısı: 368 syf., Baskı: Mayıs, 2011, Boyut: 13.5×19.5, Fiyat: 20 TL, Dağıtım: Kibele@kibelegrup.com, yayinkolektifi@gmail.com, www.yayinkolektifi.com

Türler ve Cinsler

Anarşizm eğer bir felsefeyse, bu düşünce sistemini kimi gündelik hayat parkurlarına uyarlamak anarşistlerin birincil görevlerinden ve amaçlarından biridir. Bu kitap, benim bu görevi iki farkli politik sahada yerine getirmek için giriştiğim çabaların bir özetidir. Tüm eşitlik ve özgürlük mücadeleleri gibi, anarşizm de bu mücadelesini kimi zaman tekil zeminler üzerinden yürütür: hayvan özgürleşmesi, kadın özgürleşmesi, antimilitarizm gibi.. Önceki kitabım “Vicdani Ret Yazıları”nda, antimilitarizm ve vicdani ret politikaları üzerinden değindiğim görevi yerine getirmeye gayret etmiştim; bu kitapta ise cinsiyetçilik ve hayvan özgürlüğü temalarına anarşizan yaklaşımlar sunacağız. Bu konuların önemli olmalarının nedeni, hiyerarşinin tarihi boyunca, öyle ya da böyle anlaşılabilir, ancak tuhaf politik nedenlerle, hem insan olmayan hayvanların hem erkek olmayan insanların “zayıf” olarak konumlandırılmış olmasıdır. Dolayısıyla, bu soruna getirilecek otoriter olmayan çözümlerin geliştirilmesi, muhakkak ki anarşizmin önemle üzerinde durması gereken noktalardan biridir.

Kitap Adı: Türler ve Cinsler, Yazar: Can Başkent, Yayına Hazırlayan: Gün Zileli, Çizimler ve Sunuş: Utku Usta, Kapak Tasarımı: Ömer Örnek, ISBN:  978-994433931-5, Türü: Araştırma / İnceleme, Sayfa Sayısı: 298 syf., Baskı: Mayıs, 2011, Boyut: 13.5×19.5, Fiyat: 16 TL, Dağıtım: kibele@kibelegrup.com, yayinkolektifi@gmail.com, www.yayinkolektifi.com
  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI