İkinci Kore…

Türkiye’nin polis devleti görüntüleri (bir yandan basılmamış kitap imhası; bir yandan Kürtlerin gösteri haklarının saldırıya uğraması), TBMM’in “ikinci Kore” çıkartması yönünde aldığı “tezkere” kararını bir anlamda örtbas etti. Oysa aslında bu ikisi arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Bir ülke emperyalist işbirlikçiliğinde ne kadar ilerlerse polis devleti olma yönünde de o kadar ilerler.

Şimdi Türkiye NATO’nun emrinde, aynı Kore’de olduğu gibi bir başka ülkeye karşı askeri müdahalede bulunabilecek. Kore savaşında olduğu gibi.

Benim bu kısa yazıda esasen üzerinde durmak istediğim CHP’nin tutumudur. CHP milletvekilleri bir takım “çekincelerle” Tezkere’ye onay vermişler. Açık ve net söyleyeyim. Bu olay, AKP’ye alternatif olarak düşünülen CHP’nin intiharıdır. Artık CHP bitmiştir. Polisin Ahmet Şık’ın kitabını imha ettiği 24 Mart 2011 günü, CHP de kendi kendini imha etmiştir. CHP de AKP gibi kapitalist-emperyalist bolukun sadık bir müttefiki ve askerliğin kısaltılması vb. gibi çıkışlarının salt bir seçim taktiğinden ibaret olduğunu bu eylemiyle açıkça kanıtlamıştır.

Her olumsuz olay bazı olumlu sonuçlar da verir. CHP’nin kendini imha etmesi, bütün parlamenter beklentilerin de imhası anlamına geliyor.

Türkiye’yi sadece ve sadece anti-kapitalist bir toplumsal devrimin paklayacağı açık seçik ortaya çıkmış bulunuyor artık. Kitapların imha edilmeyeceğini, hiçbir düşünceye yasak konmayacağını, özgürlüğün mutlaklığını ilan eden; her türlü kapitalist-emperyalist ittifakla ve müdahaleyle bağlarını net bir şekilde kopartmış, sadece ve sadece sömürüyü, tahakkümü, ezmeyi ve ezilmeyi, ulusal sınırları imha eden, orduyu ve polis gücünü ilga eden muazzam bir toplumsal devrim.

TBMM’nin “İkinci Kore” yönünde aldığı kararla birlikte Türkiye coğrafyasının önünde  yepyeni bir yol açıldı. Yolumuz açık olsun.

Gün Zileli

24 Mart 2011

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI