Tsunamiye Hazır olun…

Aydınlık gazetesi yeniden günlük olarak çıkmaya başlamış. Bugünkü nüshasına baktım. Eski tas eski hamam. CHP’nin en kötüsünden bir versiyonu niteliğinde.

Gazete, AKP’nin gitmesini baş misyon edinmiş. Güzel de, yerine ne gelecek? Merkez sağdan merkez sola kadar bir cephe ve seçim ittifakı öneriyorlar bunun için. Her zamanki Stalinist-Maoist cephe taktiği. Elbette bu “milli cephe”nin içinde MHP de var. Zaten İP’le MHP arasında pek de fark yok, hatta İP zaman zaman daha sağda kalabiliyor. Biri ırkçı-milliyetçi, öbürü nasyonal-sosyalist.

Gazetenin dış politikalarına şöyle bir göz attım. ABD, Libya’ya müdahale için “özel ordu” kuruyormuş. “İsyancıları eğitiyor”muş. Libya devrimine böyle bakıyorlar. Bekleneceği gibi, Kaddafi’ye destek veriyorlar. Evet ama haksızlık etmeyelim. Kaddafi’ye destek veren yalnızca onlar değil. Solcularımıza 21. Yüzyıl “sosyalizmi” için umut veren Venezüela başkanı Chavez de Kaddafi’ye destek vermiş. Hatta Castro da alttan alta destekçi. Sovyetler Birliği’nin devamı Rusya ve bürokrat “komünist” Çin de öyle. Yani anlayacağınız, bütün diktatörler ve diktatörlük yanlıları el ele “milli cephe”de.

Öte yandan, ABD başta olmak üzere batılı emperyalist devletlerin Libya’ya müdahale etmeleri o kadar da az ihtimal değil. Tabii ki, bu müdahaleyi, Kaddafi’ye karşı Libya halkına yardım etmek için düşünmüyorlar. Bu ülkede büyük petrol çıkarlarına sahipler. Esasen petrol çıkarlarını güvenceye almak bütün dertleri. Elbette böyle bir müdahale, Libya devrimine en büyük kötülük ve Kaddafi’ye de en büyük destek olur. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hangi güdüyle olursa olsun böyle bir müdahaleye karşı çıkması doğru bir tutumdur. Fakat ilginçtir ki, bizim pek “anti-emperyalist” Aydınlıkçılarımız, Başbakanın bu olumlu çıkışını alkışlamak yerine görmezden gelmeyi yeğlemişler. Allah kimsenin gözünü iktidar hırsıyla karartmasın.

Gelelim yeniden şu AKP’nin işini bitirme programına. Tamam, AKP devrilmeli ama yerine gelecek olanlar ondan daha beter. Hadi bu daha beterleri bir yana bırakalım. Bugünkü CHP’nin AKP’nin yerine iktidara geldiğini farz edelim. Ne olacak? CHP, AKP’nin bugün uyguladığı politikaları, özelleştirmeler de dahil uygulamaya devam edecek. Zahmete değer mi?

İşte bu yüzdendir ki, AKP’yle birlikte tüm kapitalist sistemi devirecek bir devrimden yanayız. Bu devrim, AKP’yle birlikte onun sahte rakibi ulusalcıları da alaşağı ederse bir değeri olacaktır. AKP’nin uyguladığı neo-liberal politikanın tek gerçek alternatifi anti-kapitalist, demokratik toplumsal devrimdir. Bu devrim, AKP’yle birlikte tüm sahte alternatiflerini de silip süpürecektir.

Aynı, dünya devriminin, batılı emperyalistlerle birlikte, onların tüm sahte alternatiflerini, Chavezleri, Castroları, Çin bürokrasisini de silip süpüreceği gibi.

Tsunamiye hazır olun…

Gün Zileli

2 Mart 2011

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI