Şimdi Sıra Kadetlerin Devrilmesinde!

Bolşevikler, Sovyet devrimi sırasında Fransız Devrimi ile analoji yaparlardı. Şimdi bizim de Sovyet devrimiyle analoji yapmamız doğaldır.

1917 Şubat’ındaki halk ayaklanmasıyla devrilen Çarlığın yerine “geçici hükümet” adı altında Kadetlerin ağırlıkta olduğu bir hükümet kurulmuştu. O zamanki Bolşevik Parti Merkez Komitesi de dahil olmak üzere bütün sol partiler, ülkeye demokrasi geldiğini düşünerek geçici hükümeti desteklemişlerdi.

Ne var ki devrim orada durmamış ve halk, Çarlığın savaş politikasını devralan geçici hükümete karşı ayaklanmasını sürdürmüş (Lenin’in müdahalesiyle Nisan ayında Bolşevik Parti de bu ayaklanmayı desteklemişti) ve Sovyetler çevresinde örgütlenerek bir ikili iktidar durumu ortaya çıkmasına yol açmıştı: Bir yanda geçici hükümet, diğer yanda Sovyetler. Ve Sovyetler, 1917 Ekim Devrimiyle geçici hükümeti devirmişti.

2011 Şubat Devrimi’yle Mübarek’in yıkılmasından sonra iktidarı devralmak zorunda kalan askeri komite, Kadetlerin ağırlıkta olduğu 1. Geçici Hükümete benzetilebilir. Mısır’ın Kadetleri (Müslüman Kardeşler her ne kadar halen geri planda duruyorlarsa da bu Kadet iktidarının temelini oluşturmaktadırlar), yani Mısır burjuvazisinin temsilcisi muhafazakâr-liberal parti şu anda fiilen iktidardadır artık.

Bu noktada da Rusya’da olduğu gibi iki zıt çizgi ortaya çıkacaktır. Bir kesim, demokrasinin geldiğini ileri sürerek devrimin sona erdirilmesini, normal hayata dönülmesini ve yeni iktidarın desteklenmesini isteyecektir. Devrimin sürmesinden ve rejimi toptan yıkmaktan yana olan kesim ise, “Kadet iktidarının” da yıkılması için ikili iktidar durumu yaratacaktır. İkili iktidarın devrimci iktidar odağını sembolize eden, Nil Devrimi’nin Sovyetleri Tahrir Meydanı’dır.

Halk Devrimi tam istim devam ederek Mısır’ın Kadetlerini yıkıp rejime toptan son verebilecek mi?

İzleyelim.

Gün Zileli

11 Şubat 2011

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI