Yayın Kolektifi

“Bir El Ver”

Yayın Kolektifi Girişimcilerinin duyuru ve çağrısı

(Bu duyuru ve çağrı, Girişimciler grubu tarafından Şubat ayında toplanması kararlaştırılan, Yayın Kolektifi Genel Katılımcılar Toplantısının yapacağı değişikliklere ve onayına sunulmak üzere hazırlanmış taslak metindir.)

Piyasa ve para ilişkilerinin bir plazalar ve bataklıklar alanı haline getirdiği kitap yayını alanında yeni bir girişim başlatıyoruz.

Yayın Kolektifi’nin üç temel ilkesi vardır:

1)    Özgürlük;

2)    Eşitlik;

3)    Açıklık.

Yayın kolektifi’nin bütün çalışmaları bu ilkeler temelinde yürütülür.

Genel sloganımız “Bir El Ver”dir. Bunun anlamı dayanışmadır. Yayın Kolektifi, ya dayanışmayla var olacak ya da var olamayacaktır. “Bir El Ver” derken kastettiğimiz, herkesin kendinde olandan bir parça vermesidir. Kimi para verir, kimi yeteneğini; kimi konuşarak, yazarak Yayın Kolektifini tanıdır; kimi teknik becerileriyle katkıda bulunur; kimi dağıtım için yardımcı olur; kimi işyerinin olanaklarını açar; kimi bağış toplar; kimi basındaki ilişkilerini Yayın Kolektifi için harekete geçirir vb. Herkes bir el verdiğinde, binlerce el en ağır yükü bile kaldırır. Başarabilecek miyiz? Bilmiyoruz ama en azından deneyeceğiz.

Yayın Kolektifinin belirlenmiş bir ideolojik çizgisi yoktur. Tek belirgin çizgisi, kapitalizme, despotizme ve ayrımcılığa karşıt olmasıdır. Bu sınırlar içinde, karar verici tek organ olan Genel Katılımcılar Toplantısı’nın kararlaştıracağı kitapları basacaktır. Yayın Kolektifi yayın alanında kendini hiçbir konuda sınırlamaz, her türlü kitabı basabilir.

Yayın Kolektifi, üç temel ilkesiyle kapitalizme ve piyasa ekonomisine meydan okur. Kapitalizm bataklığına ve piyasa-paranın zorlayıcı mekanizmalarına rağmen iyi yayıncılık yapmayı, kaliteli kitap basmayı, şöhretlerin değil, bilinmeyen değerlerin peşinde koşmayı becerebilmenin, bunu gerçekleştirebilmenin takipçisi olacaktır. Elbette piyasanın-paranın bizi yere çalabileceğinin bilincindeyiz ama bir yandan da bu tür mekanizmalardan bıkmış çok sayıda insanın varlığına ve desteğine güvenebileceğimizi düşünmekten kendimizi alamıyoruz. En azından, neden denemeyelim diyoruz. Yenilirsek de yenildiğimizi görmüş oluruz. Bu sözlerimizden fazla iddialı olmadığımız sonucu çıkarılabilir. Evet, iddialı olmayı doğru bulmuyoruz. Kararlı olduğumuz tek şey, piyasa-para ilişkileri karşısında gerilememek ve ilkelerimizde sebat etmektir. Yayıncılık yapmak adına ilkelerimizi esnetmeyi doğru bulmuyoruz. İlkelerimizin ihlali gibi bir durum görürsek Yayın Kolektifi’ni lağvetmeyi doğru bulur, Genel Katılımcılar Toplantısı’na bu yönde karar almasını öneririz.

Herhangi bir yönetici dar organı reddediyoruz. Yayın Kolektifi’nin hangi kitapları basacağına, mali politikasına vb. 3 ayda bir toplanan Genel Katılımcılar Toplantısı karar verecektir. Yayın Kolektifi’nin mülkiyeti kimseye ait değildir; Genel Katılımcılar Toplantısı’nın tasarrufu altındadır. Yasal nedenlerle sahiplik belgesine sahip olma görevi verilen arkadaş ya da arkadaşlar, Genel Katılımcılar Toplantısı’nın kararlarına uyacaklarına söz verirler. Sözlerinin gerçekliğine inanmaktan ve güvenmekten başka seçeneğimiz yoktur.

Genel Katılımcılar Toplantısı’na, Yayın Kolektifi’ne parayla, emekle, öneriyle destek olan ve katılmak isteyen herkes katılabilecektir. Katılmak serbest olduğu gibi, çekip gitmek de serbesttir. Genel Katılımcılar Toplantısı’nda herkesin bir oyu vardır ve herkes eşittir. Kimse Yayın Kolektifi’ne yaptığı desteğin büyüklüğü oranında daha fazla söz hakkına ya da kitabının basılmasını dayatma hakkına sahip değildir.

Yayın Kolektifi, yazarlardan para alarak kitap basmaz.

Yayın Kolektifi, yazarlara telifi para olarak öder; telifini Yayın Kolektifi’ne bağışlamak tamamen yazarın kişisel tercihine ve tasarrufuna kalmıştır. Yayın Kolektifi, telifi kitapla ödemeyi yazara asla dayatmaz.

Yayın Kolektifi’nin, Genel Katılımcılar Toplantısı’nın görevlendirdiği profesyonel çalışanlar grubu, 3 aylık toplantılardan önce Katılımcılara email aracılığıyla, yayınlanması önerilen kitaplar hakkındaki özet bilgileri ulaştıracak, böylece Genel Katılımcılar Toplantısı’na katılımcılar kitaplar hakkında fikir sahibi olarak geleceklerdir.

Genel Katılımcılar toplantısına Türkiye dışındaki sığınmacı ve göçmen arkadaşlarımızın da katılmasını çok isteriz. Toplantının gündemi, Türkiye dışındaki arkadaşlara email yoluyla önceden gönderilecektir. Gelemeyen arkadaşlar öneri ve eleştirilerini toplantıdan önce yine email yoluyla bize ulaştırabilirlerse görüşleri toplantıda okunacak ve oylamada tercihleri birer oy olarak dikkate alınacaktır. Hatta teknolojinin olanaklarından yararlanarak oylarını toplantı sırasında bile yollayabilirler. Bu konuda bilgili arkadaşların önerilerini bekliyoruz.

Genel Katılımcılar Toplantısı’nda, 3 ay içinde yayınlanacak kitaplara karar verilecek, yayın politikası tartışılacak, mali rapor denetlenecek, ayrıca yeni yayınlar için öneriler yapılacaktır.

Genel Katılımcılar Toplantısı’nda açık eleştiri hakkı vardır, hiçbir gerekçeyle bastırılamaz. Ayrıca Yayın Kolektifi’nin sitesinde bir eleştiri köşesi de olacak ve ister maliyesine, ister yayın politikasına ilişkin eleştiriler anı anına, moderatörsüz olarak bu köşeye girebilecek ve herkes okuyabilecektir.

Yayın Kolektifi’nin, Katılımcılar Toplantısı tarafından görevlendirilen profesyonel çalışanları kendi ücretlerine, Kolektifin mali durumunu dikkate alarak ve kendi aralarında tartışarak karar vereceklerdir. Katılımcıların, çalışanların ücretlerine müdahale etme hakkı yoktur.

Yayın Kolektifi, yaşayan yazarlara telif öder. Miras hakkına karşı olduğundan ve kültürde tekeli reddettiğinden yerli ya da çeviri kitapların ölmüş yazarlarının yakınlarına, vakıflara, ajanslara vb. telif ödemeyi yanlış bulur ve böyle bir ödeme yapmaz. Bu konuda takibata uğraması halinde, kültürel tekele karşı olan avukat ve hukukçuları kendini savunmak üzere dayanışmaya çağırır. Yayın kolektifi bu haklı tutumunu savunur ve mücadelesini verir.

Yayın Kolektifi, künye sayfasında copyright’ı reddettiğini şu duyuru ile ilan eder:

Bu kitabın yayın hakları yayınevimize ait değildir; yayın izni olmadan, kısmen veya tamamen, fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik ortamlarda çoğaltılabilir. Tanıtım amacıyla istendiği gibi alıntı yapılabilir.

Yayın Kolektifi, dil milliyetçiliğine karşıdır. Bunun anlamı, Türkiye’de konuşulan Kürtçe ve Zazaca ve başka dillerde de yayın yapılabileceği gibi, özellikle yanıbaşımızdaki ya da içimizdeki Rumca, Ermenice, Lazca vb. dillerde de yayın yapabileceğidir. Sınırların kalkması öncelikle, dildeki sınırların kalkmasıyla mümkündür.

Yayın Kolektifi’nin mali hesapları, incelemek isteyen herkese, her an açıktır. Ayrıca görevlendirilmiş profesyoınel arkadaşlar Genel Katılımcılar Toplantısı’ndan önce hazırladıkları 3 aylık mali raporu katılımcılara email aracılığıyla ulaştıracaklardır ki, Genel Katılımcılar Toplantısı’nda genel mali denetleme yapılabilsin.

Ayrıca Yayın Kolektifi’nin internet sitesinde, yayınladığı  kitapların tanıtmasının yanı sıra mali hesaplarını açıkladığı bir köşe de olacaktır. Oraya mali hesaplar haftadan haftaya işlenecek ve oradan herkes hesapları istediği gibi kontrol edebilecektir.

Yayın Kolektifi’nin mali kaynakları:

a)     Küçük ya da büyük orandaki her türlü bağış;

b)    Kitap satışlarının gelirleridir.

Bağışlar için banka hesabı kullanmama amacındayız. “Kapitalizme karşıyız, bunun için bize bağışta bulunun” dedikten sonra “hesaplarınızı şu banka numarasına yatırabilirsiniz” demek hem komik hem de ayıp kaçmaktadır. Yayın Kolektifi’nin hesabı elbette ve mecburen bankada tutulacaktır ama bağışlar için posta havalesi yolunu kullanmayı düşünüyoruz. Evet, belki şekli bir şey ama sembolik de olsa bir tutumdur bu.

———————-

Girişimciler grubu, yapılacak ilk Genel Katılımcılar Toplantısı’ndan bir hafta önce, elimizdeki kitap dosyaları hakkında özet bilgiler içeren bir metni ve mali durumumuzu muhtemel katılımcılara iletmeyi taahhüt eder.

Girişimciler Grubu, Genel Katılımcılar Toplantısı’nın 6 Şubat 2011, Pazar günüsaat 14.00’te,Kadıköy’deki Kadıköy Café’de (Kadıköy Kaymakamlığının arkasındaki Kadıköy Pasajının zemin katı) yapmayı kararlaştırmıştır. Bu çağrı, email ya da matbu şekilde kendisine ulaştırılan herkes ilk Genel Katılımcılar Toplantısı’na davetlidir ve isterse oy kullanma hakkına sahiptir. Gelemeyen arkadaşlar için MSN üzerinden oy kullanma olanakları da araştırılacaktır. Şu andaki genel bir haberleşme adresimizyayınkolektifi@gmail.com ‘dur, bu adresten bizimle bağ kurabilirsiniz. Ayrıca bu duyuru ve çağrıyı size kim ulaştırdıysa onu Yayın Kolektifi’nin bir parçası ve yetkilisi kabul edip onunla da temasa geçebilsiniz. Aşağıda email adreslerini verdiğimiz girişimciler grubundaki arkadaşlar da şu andan itibaren bir temas noktası olarak görülebilir.

“Bir El Verin”

Yayın Kolektifi Girişimcileri

1, Ali Rıza Gelirli

(argelirli@hotmail.com)

2. İskender Aydın

(iskenderaydın64@hotmail.com)

3. Emel Uğur

(emelugur@hotmail.com)

4. Raif Zor

(raifzor@hotmail.com)

5. Hüseyin Aslan

(huseyinaslan1964@hotmail.com)

6. Evrensel Belgin

(evrensel@gmail.com)

7. Gün Zileli

(zileligun@hotmail.com)

8. İsmail Biçer

(ismailb70@hotmail.com)

13 Ocak 2011, Perşembe

Kadıköy

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI