Özgür Üniversite 2010 Bahar Dönemi Seminerleri

Özgür Üniversite 2010 Bahar Dönemi Seminerleri Başlıyor:
www.ozguruniversite.orgTüm Seminer Programı (PDF)

SSCB, KOMİNTERN, TKP, KEMALİST REJİM
Gün Zileli

Her Cumartesi 13.00-15.00 (İlk Seminer: 27 Mart Cumartesi 13.00-15.00)

Bu seminerlerde (10 ya da 12 hafta) 1917 Sovyet devrimiyle aşağı yukarı aynı yıllara rastlayan Ankara merkezli Anadolu hareketinin Sovyetler’le ilişkilerini ve buna paralel olarak, Komintern yönetimindeki TKP’nin Kemalist rejim karşısındaki politikalarını inceleyeceğiz.

Konu başlıkları :

1917 Devriminin Ankara’da ve Anadolu’daki etkileri ve algılanışı.

Komintern Kongresinde Lenin’in ulusal devrimlere ilişkin tezleriyle Hintli Roy’un tezlerinin çatışması.

İlk komünist oluşumlar, Halk İştirakiyun Fırkası ve Ankara rejiminin kurduğusahte komünist partisi.

Mustafa Suphi’nin öldürülmesi

Komintern’in ve TKP’nin Kemalist rejimi değerlendirmesi

Lenin’in ölümünden sonra Stalin’in Çin politikası

Şeyh Sait isyanı, istiklal Mahkemeleri, Takrir-i sükûn yasası ve TKP’nin Komintern kaynaklı destek politikası.

TKP’den atılmalar ve ayrılmalar. Kadro hareketi.

Nazım Hikmet muhalefeti ve Nazım Hikmet’in Troçkist ilan edilerek partiden atılması.

Kürt meselesinde TKP’nin izlediği Kemalist teslimiyetçisi çizgi

Komintern’in faşizme karşı birleşik cephe döneminde TKP için alınan “separat” kararı

1940′larda faşizme karşı mücadele adı altında TKP’nin izlediği teslimiyetçi çizgi

2. Dünya savaşından sonra TKP’nin, SB’nin desteğiyle izlediği sağcı cephe siyaseti. DP’lilerin desteklenmesi

1951 tevkifatı ve TKP’nin fiilen tasfiye olması.

TKP dış büronun SB’nin himayesindeki oluşumu

İçerdeki TKP’lilerin izlediği ordu destekçisi çizgi, 27 Mayıs’a destek ve ardından ortaya çıkan MDD çizgisi.

TİP/MDD çekişmesi ve Sovyetler Birliği’nin ve TKP dış büronun tutumu. Kapitalist olmayan kalkınma yolu ve MDD.

1960′ların sonunda MDD’nin yönetimindeki solun izlediği cuntacı, Kemalist destekçisi çizgi.

1970′lerde TKP’nin yeniden organizasyonu ve Türkiye’den giden genç kadroyla güçlenmesi, sendikalardaki hakimiyeti.

1970′lerdeki Maocu-TKP çekişmesi ve çatışması. 1 Mayıs 1977 olayı.

1990′ın başında SB’nin dağılmasıyla TKP’nin sona ermesi.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI