Yeni bir sol tasavvur (Sesonline)

Hayvansız İnsanlaşılamaz?

Yeni tasavvurları geliştirmek için eskide nelerin yanlış olduğunu saptamak gerekir.

Birincisi, bu eski sol tasavvurda doğa köle, insan efendidir. Bu, “insanın doğaya hakimiyeti” biçiminde ifade edilmiştir.

İkincisi, bu eski tasavvurda, insan köle, “üretici güçler” efendidir. Bu, “sosyalizmin inşası için üretici güçlerin geliştirilmesi zorunludur” şeklinde ifade edilmiştir.

Üçüncüsü, bu eski tasavvurda, insan da dahil üretici güçleri içeren toplum köle, Parti efendidir. Bu, “öncü partinin yönlendiriciliği” olarak ifade edilmiştir.

Dördüncüsü, bu tasavvurda, parti köle, merkez komitesi efendidir. Bu, “bütün parti merkez komitesine tabidir” şeklinde ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, bütün ilişkiler terstir bu tasavvurda. Oysa olması gereken, her şeyden önce, köle-efendi ya da hakim-tali ilişkisinin ortadan kaldırılmasıdır. Doğa insanın kölesi değildir, insan da doğanın bir parçasıdır ve aralarında sadece bir alışveriş vardır. İnsan, üretici güçlerin kölesi değil, onun çok önemli bir parçasıdır ve üretici güçlerin insan dışındaki unsurları doğanın ve insanın hizmetinde olmalıdır.

Toplum, herhangi bir devlet aygıtının ya da partinin şekillendireceği bir nesne değildir. Tersine, toplumun tepesinde hüküm sürmek isteyen her türlü aygıt alaşağı edilmeli ve eğer bir kısmının varlıkları toplum için bir gereklilikse toplumun hizmetine koşulmalıdır.

Hayvanlar, yaşadığımız doğanın ve toplumun çok önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlar gibi duyan, düşünen, hisseden, üzülen, seven varlıklardır. Dolayısıyla, yeni bir tasavvur, hayvanlar üzerindeki her türlü ayrımcılığı ve zulmü ilga etme hedefine sahip olmalıdır. Hayvanların kurtuluşu ve esenliği, insanların da kurtuluşu ve esenliğinin ön şartlarından biridir. Hayvana zulmedilen bir toplulukta insan da zulmün hedefi olmaktan kurtulamayacaktır. Kısacası, hayvanları eşitimiz ve kardeşimiz görmek insanlaşmanın önkoşuludur.

Gün Zileli

16 Aralık 2008

Not: Bu soruşturmaya verilen cevap,
sesonline’ın  “herkesekon Örgütü” yazısı sansüründen sonra yayımlanmamıştır.

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI