Anarşist Kitaplık

Şikago Haymarket martirleri anıtı 1887

The day will come when our silence will be more powerful than the voices you are throtle today

Bir gün gelecek sessizliğimiz, bugün boğduğunuz sesimizden daha güçlü olacak

Şu anda kitaplığımızda 1000’in üstünde kitap bulunmaktadır. Sizlerin katkılarıyla eksikleri tamamlayıp bu sayıyı artıracağımızı umuyoruz. Lütfen bildiğiniz ve burada olmayan anarşizmle ilgili kitapları sitenin altta bulunan yorum bölümüne yazınız. Bu sadece sanal bir kitaplıktır. Amacı, Türkçede yayınlanmış anarşizmle ilgili ya da bağlantılı (anarşizmi eleştirenleri de dahil) tüm kitapları arkadaşlara topluca sunmaktır.  G. Z.

Güncellenme tarihi: 4 Kasım 2019

P.A. Kropotkin, Anarşizm, çev: Haydar Rifat, Şirketi Mürettibiye Matbaası, 1934

***

P. Kropotkin, Etika, çev: Ahmet Ağaoğlu, Vakit Matbaası, 1935

***

P. Kropotkin, Anarşizm, Habora, 1966

***

M. Bakunin, Seçme Düşünceler, çev: Mehmet Tuncay, Habora, 1967

G. Woodcock, Anarşizm, çev: Ergün Tuncalı, Kitapçılık Ticaret, 1967

***

Daniel John-Bendit, Anarşizm- Komünist Bürokrasiye Karşı, çev: Sermet Çağan, Ant, 1969

Jacques Duclos, Anarşizm – Sol Adına Sola İhanet, çev: Babür Kuzucu, Ant, 1969

Howard Fast, Sacco ile Vanzetti’nin Çilesi, çev: Şerif Hulusi, Payel, 1969

Proudhon, Mülkiyet Nedir?, çev: Vedat Gülşen Üretürk, Ararat, 1969

Felicien Challaye, Mülkiyetin Tarihi, çev. Turgut Aytuğ, Remzi Kitabevi, 1969

***

Arthur Koestler, İspanya’da Ölüm Güncesi, çev: Çetin altan, Bilgi, 1970

Ziya Somar, Anarşi ve Anarşizm, Erdini, 1970

***

Pierre Brune, Emile Temime,  İspanya İç Savaşı, çev: Aydın Emeç, Hürriyet, 1976

Milojko Drulovic, Özyönetim, çev: Tahsin Yaşamak, Bilgi, 1976

Roderick Kedward, Anarşistler-Bir Dönemi Sarsanlar, çev: Ayşe Kemahlı, Milliyet, 1976

***

Refik Evren, Sacco ile Vanzetti, Haziran, 1977

Boris Leibzon, Anarşizm Troçkizm Maoizm, çev: Enver Bağcı, Ürün, 1977

***

Henri Avron, Anarşizm, çev: Samih Tiryakioğlu, Varlık, 1979

Marx, Engels, Lenin, Anarşizm ve Anarko-Sendikalizm, çev: Sevim Belli, Sol, 1979

***

Ida Mett, Kronstadt 1921, çev: Ümit altuğ, Sokak, 1985

George Orwell, Katalonya’ya Selam, çev: Jülide Ergüder, Alan, 1985

***

Max Stirner,  Benim Yetkim, çev: H. İbrahim Türkdoğan, Liberter Yayınları, Köln, 1988

Ivan Illich, Şenlikli Toplum, çev: Ahmet Kot, Ayrıntı, 1988

Jonathon Porritt, Yeşil Politika, çev: Alev Türker, Ayrıntı, 1988

***

Ivan Illich, Şenlikli Toplum, çev: Ahmet Kot, Ayrıntı, 1989 (2. Baskı)

***

Maurice Brinton, Bolşevikler ve işçi Denetimi, çev: Necmi Erdoğan, Ayrıntı, 1990

Kürşat Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, Ayrıntı, 1990

Karlhans Frank, Mülkiyet Hırsızlıktır & Anarko Sözler, çev: Zerrin Kaya, Levni, 1990

***

P.Kropotkin, Etika, çev: Ahmet Ağaoğlu, Sadeleştiren: Tektaş Ağaoğlu, Kavram, 1991

Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır, çev: Ayşegül Sönmezay Erol, Ayrıntı 1991

Ursula K. Leguin, Mülksüzler, çev: Levent Mollamustafaoğlu, Metis, 1991

Henri Arvon, Özyönetim, çev: Fikret Başkaya, İletişim, 1991

Paul Avrich, Anarşist Portreler I, çev: Osman Akınhay, Sarmal, 1991

Joel Spring, Özgür Eğitim, çev: Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı, 1991

Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, çev: Dilek Hattatoğlu, Ayrıntı, 1991

Ingvar Ambjornsen, Beyaz Zenciler, çev:Banu Gürsaler Syvertsen, Ayrıntı, 1991

***

Lenin, Troçki, Kronstadt, çev: E. Oğuz, O. Akınhay, M. Güneşdoğdu, Ataol, 1992

Bakunin, Devlet ve Anarşi, çev: Alev Türker, Kavram, 1992

Alexander Berkman, Anarşizmin abc’si, çev: Elif Daldeniz; Kavram, 1992

Bakunin, Marx’a Karşı El yazmaları, çev: Işın Gürbüz,  Birey, 1992

Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar, çev: Işık Ergüden, Birey, 1992

Proudhon, Makaleler,: çev: Mustafa Tüzel, Birey-Karin Kramer Verlag Yazarlar Grubu, 1992

Anarşist Kuram ve Kökeni, çev: H. İbrahim Türkdoğan, Birey, 1992

Baha Tevfik, Felsefe-i Ferd, Günümüz Türkçesi: Burhan Şaylı, Altıkırkbeş, 1992

Pierre Clastres, Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu, çev: Alev Türker-Mehmet Sert, Ayrıntı, 1992

***

Hans Magnus Enzensberger, Anarşinin Kısa Yazı- Buenaventura Durruti’nin Yaşamı ve Ölümü, çev: Mehmet Aşçı, Ayrıntı, 1993

Hans Richter, Dada 1916-1966, çev: Mustafa Tüzel, Birey, 1993

André Gorz, Kapitalizm, Sosyalizm, Ekoloji & Yönelim Bozuklukları/Arayışlar, çev: Işık Ergüden, Ayrıntı, 1993

Paul Avrich, Rus Devriminde Anarşistler, çev: Celal A. Kanat, Metis, 1993

***

Murray Bookchin, Özgürlüğün Ekolojisi, çev: Alev Türker, Ayrıntı, 1994

Henri Arvon, Anarşizm Nedir?, çev: Ahmet Kotil, İletişim, 1994

Ernest Callenbach, Ekotopya, çev: Osman Akınhay, Ayrıntı, 1994

Rolf Cantzen, Daha Az Devlet Daha Çok Toplum & Özgürlük/Ekoloji/Anarşizm, çev: Veysel Atayman, Ayrıntı, 1994

Lev N. Tolstoy, Savaşa Karşı Yazılar, çev: Oğuz Özügül, Pencere, 1994

Hayrettin Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik, Afa, 1994

Tayfun Gönül, Anarşizm Nedir?, Kaos, 1994

Felicien Challaye, Mülkiyetin Tarihi, çev. Arif Kızgıntuğ, Düşünen Adam, 1994

Pierre Lemieux, Anarko-Kapitalizm, çev: Çiğdem Gelegen, İletişim, 1994

***

Paul Feyerabend, Akla Veda, çev: Ertuğrul Başer, Ayrıntı, 1995

Paul Feyerabend, Bilgi Üzerine Üç Söyleşi, çev: Cemal Güzel, Levent Kavas, Ayrıntı, 1995

Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır!, çev: Ayşegül Sönmezay Erol, Ayrıntı 1995 (2. Baskı)

André Gorz, İktisadi Aklın Eleştirisi & Çalışmanın Dönüşümleri/Anlam Arayışı, çev: Işık Ergüden, Ayrıntı, 1995

Ronald Fraser, İspanya’nın Kanı – İç Savaş Deneyimi: 1936-1939, çev: Yavuz Alogan, Belge, 1995

Gün Zileli, Hasan Bakü, Mine Ege, Anarşizm Bir Devrim Çağrısıdır, Kaos, 1995

Gün Zileli, İlhan Tekin, Türkiye…. Sosyal Patlamaya Doğru, Kaos, 1995

Etienne de La Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, çev: Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge, 1995

Jürgen Habermas, Sivil İtaatsizlik, çev: Hayrettin Ökçesiz, Afa, 1995

James C. Scott, Tahakküm ve Direniş Sanatları & Gizli Senaryolar, çev: Alev Türker, Ayrıntı, 1995

Giovanni Arrighi/Terence K. Hopkins/Immanuel Wallerstein, Sistem Karşıtı Hareketler, çev: Semih Sökmen/Bülent Somay/Celal Kanat, Metis, 1995

Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü, çev: Ömer Madra-Zehra Gençosman, Ayrıntı, 1995 (4. baskı)

***

Abel Paz, Halk Silahlanınca, çev: Gün Zileli, Kaos, 1996

E. Ginzburg, Anafora Doğru, çev: Gün Zileli, Pencere, 1996

Unabomber, Sanayi Toplumu ve Geleceği, çev: Kaos, 1996

George Woodcock, Anarşizm, çev: Alev Türker, Kaos, 1996

Murray Bookchin, Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, çev: Rahmi G. Öğdül, Kabalcı, 1996

Murray Bookchin, Ekolojik Bir Topluma Doğru, çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı, 1996

Gene Fellner, Anarşistin Yaşamı- Alexander Berkman’ın Yazıları, çev: Elif Daldeniz, Kavram, 1996

Maurice Cranston, Marks-Bakunin Karşılaşması, çev: Bora A. Okran, Anares Medien, 1996

Paul Feyerabend, Bir Bilgi Anarşisti- Feyebend, çev: Cemal Güzel, Bilim ve Sanat, 1996

Miguel Romero, Bask Ülkesi ve Katolonya’da İspanya İç Savaşı, çev: Masis Kürkçügil, Yazın, 1996

Fikret Başkaya/Temel Demirer/Sibel Özbudun, Dünyanın Balkonundaki İsyancılar & Zapatistalar, ‘YDD’, Enternasyonalizm, Öteki, 1996

Subcomandante Marcos, Ya Basta! Artık Yeter!, çev: Pınar Selek, Belge, 1996

Subcomandante Marcos, Ülke ve Özgürlük & Marcos’un Mektupları, çev: Ahmet Akif, Gökkuşağı, 1996

Emma Goldman, Hayatımı Yaşarken-I, çev: Beril Eyüboğlu, Metis-Kaos ortak yayını, 1996

***

Emma Goldman, Hayatımı Yaşarken-II, çev: Emine Özkaya, Kaos-Metis ortak yayını,  1997

Sergey Neçayev, Devrimcinin Anahtar Kitabı, çev: Süreyyya Evren, Karaşın,1997

P. Kropotkin, Anarşist Etik, çev: Işık Ergüden, Doruk, 1997

P. Kropotkin, Anarşizm, çev: Rahmi G. Öğdül, Karaşın, 1997

P. Kropotkin, Toplumcu Evrimde Anarşizmin Yeri, çev: Rahmi G. Öğdül, Karaşın 1997

Anarşistlerin Zapatistalarla Görüşmesi, çev: Bülent Usta, Süreyyya Evren, Karaşın 1997

Peter Marshall, Bir Anarşist Olarak William Blake, çev: Rahmi G. Öğdül, Altıkırkbeş, 1997

Joel Spring, Özgür Eğitim, çev: Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı, 1997 (2. Baskı)

Joel Spring, Özgür Eğitim, çev. Aysen Ekmekçi, Ayrıntı, 1997

Paul Feyerabend, Vakit Öldürmek, çev: Nedim Çatlı, Ayrıntı, 1997

Hüsnü Aksoy, Uygarlığın Paradoksları ve Marksizm & Feminizm, Anarşizm, Varoluşçuluk, Ekoloji, Doz, 1997

Gandhi, Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, çev: C. Hakan Arslan, Fatma Ünsal, Vadi, 1997

Danielle Mitterrand, Marcos Dünyayı Selamlıyor & Hepimiz Kardeşiz, çev: Saynur Çetiner, Chiviyazıları, 1997

Zygmunt Bauman, Özgürlük, çev: Vasıf Erenus, Sarmal, 1997

Friedrich Nietsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, çev: Ahmet İnam, Gündoğan, 1997
***
 

Ömer Naci Soykan, Bir Anarşistin Seyir Defteri, Kaos, 1998

Murray Bookchin, Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi, çev: Deniz Aytaş, Kaos, 1998

İda Mett, Kronştad 1921, çev: Ümit Altuğ, R. Macit, Kaos, 1998

Peter Arşinov, Mahnovşçina-Ukrayna Anarşist Hareketi, çev: Yeşim T. Başaran, Cemal Atila, Kaos, 1998

Sam Dolgoff, Bakunin, çev: Cemal Atila, Kaos, 1998

Jon Purkis-James Bowen, 21. Yüzyıl Anarşizmi, çev: Şen Süer Kaya, Ayrıntı, 1998

Emma Goldman, Siyasi Şiddetin Psikolojisi, çev: Süreyyya Evren, Karaşın, 1998

Bergama Köylü Direnişi ve Anarşizm, Karaşın, 1998

Mayaların Dönüşü, Anahtar, 1998 (Zapatistalarla ilgili yazılardan oluşan kapsamlı bir derleme.)

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler & 15-17. Yüzyıllar, Tarih Vakfı, 1998

M. Bakunin, Devrimci El Kitabı, çev: Süreyyya Evren, Karaşın 1998

M. Bakunin, Tanrı ve Devlet, çev: Remzi Çaybaşı, Belge, 1998

M. Bakunin, Devlet ve Anarşi, çev: Murat Uyurkulak, Öteki, 1998

1992 Los Angeles Ayaklanması, çev: Erden Kosova, Karaşın, 1998

Proudhon, Mülkiyet Nedir?, çev: Vedat Gülşen Üretürk, Toplumsal Dönüşüm, 1998

Herbert Marcuse, Karşıdevrim ve İsyan, çev: Gürol Koca-Volkan Ersoy, Ayrıntı, 1998

Keith Ansell Pearson, Kusursuz Nihilist, çev: Cem Soydemir, Ayrıntı, 1998

Jacques Duclos, Birinci Enternasyonal, çev: Ö. Ufuk, Sorun, 1998

Elias Canetti, Kitle ve İktidar, çev: Gülşat Aygen, Ayrıntı, 1998

Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine, çev. Ahmet İnam, Gündoğan, 1998

 
***
 

Vernon Richards, Malatesta, çev: Zühal Kiraz, Kaos, 1999

Murray Bookchin, Kentsiz Kentleşme, çev: Burak Özyalçın, Ayrıntı, 1999

Murray Bookchin, Toplumu Yeniden Kurmak, çev: Kaya Şahin, Metis, 1999

George Crowder, Klasik Anarşizm, çev: Sinan Altıparmak, Öteki, 1999

Paul Feyerabend, Yönteme Karşı, çev: Ertuğrul Başer, Ayrıntı, 1999

Paul Feyerabend, Özgür Bir Toplumda Bilim, çev: Ahmet Kardam, Metis, 1999

Peter Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 1999

Peter Kropotkin, Ekmeğin Fethi, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 1999

Ursula K. Le Guin, Mülksüzler, çev: Levent Karamollamustafaoğlu, Metis, 1999

Marks, Engels, Anarşizm Üzerine, çev: Sevim Belli, Sol, 1999

Paul Avrich, Amerikalı Anarşist Voltairine de Cleyre’in Yaşamı, çev: Emine Özkaya, Sel, 1999

Hans-Jürgen Degen, Anarşizmin Bugünü, çev: Neşe Ozan, Ayrıntı, 1999

Tolstoy, … ve Işık Karanlıkta Parlıyor, çev: Dominik Pamir; Kaos, 1999

Gilles Dauvé, François Martin, Komünizmin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı, çev: Bora Sarayova, Sel, 1999

Crispin Sartwell, Edepsizlik, Anarşi ve Gerçeklik, çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı, 1999

M. Bakunin, Tanrı ve Devlet, Sinan Ergün, Öteki, 1999

Tristan Hawkins, Anarşist, çev: Elif Özsayar, Ayrıntı, 1999

Sivil İtaatsizlik, Demokrasi Kitaplığı, 1999

E. A. Rauter, Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur?, çev: M. Kürkçügil, Bakış, 1999

Dario Fo, Ödenmeyecek! Ödemiyoruz, çev: Füsun Demirel, Açılım, 1999

***

George Crowder, Klasik Anarşizm, çev: Sinan Altıparmak, Öteki, 2000

Mihail Bakunin, Devlet ve Anarşi, çev: Murat Uyurkulak, Öteki, 2000

Paul Feyerabend, Anarşizm Üzerine Tezler, çev: Ekrem Altınsöz, Öteki, 2000

Peter Kropotkin, Bir Devrimcinin Anıları – I, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 2000

Peter Kropotkin, Bir Devrimcinin Anıları – II, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 2000

Paulo Freire, Yüreğin Pedagojisi, çev: Özgür Orhangazi, Ütopya, 2000

E. Ginzburg, Anaforun İçinde, çev: Gün Zileli, Pencere, 2000

Rolf Cantzen, Daha Az Devlet Daha Çok Toplum & Özgürlük/Ekoloji/Anarşizm, çev: Veysel Atayman, Ayrıntı, 2000 (2. Baskı)

Todd May, Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi, çev: Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı, 2000

Anne-Debray Loic Steiner, Kızıl Ordu Fraksiyonu- Avrupa’da Gerilla Mücadelesi, çev: Ruşen Çakır, Metis, 2000

Volin, Rus Devrimleri, çev: Ramazan Macit, Babil, 2000

Rudolf Rocker, Anarko Sendikalizm, çev: H. Deniz Güneri, Kaos, 2000

Colin Ward, Eylemde Anarşi, çev: H. Deniz Güneri; Kaos, 2000

John Zerzan, Gelecekteki İlkel, çev: Cemal Atila, Kaos, 2000

Tolstoy, Vahşi Zevkler, çev: Dominik Pamir, Kaos, 2000

Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev. M. Sert, N. Demirtaş, Ayrıntı, 2000

Peter Kropotkin, Ekmeğin Fethi, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 2000

Lev Troçki, İspanyol Devrimi (1931-1939), çev: Emrah Dinç,Umut Konuş, Yazın, 2000

M. Bakunin, Tanrı ve Devlet, Sinan Ergün, Öteki, 2000 (2. Baskı)

Metin Yeğin, Marcos’la On Gün & Adları ve Yüzleri Olmayanlar, Su, 2000

Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, çev: Alişan Oktay, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2000

Paul Aries/Christian Terras, José Bové & Bir Köylünün İsyanı, çev: Mehmet Şahin, Ütopya, 2000

Walter Harding, Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, çev: C. Hakan Arslan-Fatma Ünsal, Vadi, 2000

Luc Ferry, Ekolojik Yeni Düzen,  çev: Turhan Ilgaz, YKY, 2000

***

Işık Ergüden, Sessizliğin Anarşisi, Kaos, 2001

Pyotr Kropotkin, Anarşi, Felsefesi-İdeali, çev: Işık Ergüden, Kaos, 2001

P. Kropotkin, Karşılıklı Yardımlaşma, çev: Işık Ergüden, Deniz Güneri, Kaos, 2001

Halil Turhanlı, Ütopyanın Sesleri, Çivi Yazıları, 2001

Herman Gorter, Yoldaş Lenin’e Açık Mektup, çev: Gün Zileli, Kemal Orcan, Günizi Kitaplığı, 2001

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik, çev: Yakup Coşar, Ayrıntı, 2001

E. H. Carr, Romantik Sürgünler, çev: Şamil Beştoy, Çiviyazıları, 2001

Rene Lourau, Bilinçaltında Devlet, çev. Işık ergüden, Ayrıntı, 2001

Ulrich Bröckling, Disiplin, çev: Veysel Atayman, Ayrıntı, 2001

André Gorz, Yaşadığımız Sefalet & Kurtuluş Çareleri, çev: Nilgün Tutal, Ayrıntı, 2001

Henry David Thoreau, Doğal Yaşam ve Başkaldırı & Sivil İtaatsizlik Makalesi ve Walden Gölü, çev: Seda Darcan Çiftçi, Kaknüs, 2001

Cenova Günlüğü & Küresel Direniş: Antikapitalizm ve Savaş, çev: Türkan Uzun, Stüdyo İmge, 2001

José Bové/François Dufour, Dünya Satılık Değildir, çev: Tülin Yaylagül Gürsel, İletişim, 2001

Robert F. Barsky, Noam Chomsky & Bir Muhalifin Yaşamı, çev: Gülden Şen, Doğan, 2001

Jeanette Eaton, Kılıçsız Savaşçı Gandhi, çev: Sofi Huri, Pınar, 2001

Thomas Merton, Gandhi ve Şiddet Dışı Direniş, çev: Seda Darcan Çiftçi, Kaknüs, 2001

Gandhi, Bir Özyaşam Öyküsü, çev: Vedat Günyol, Cem, 2001

Engin Erkiner, Paris Ev İşgalleri, Ütopya, 2001

Subcomandante Marcos, Sözümüz Silahımızdır, Çev: Ebru Erek/Aynur Arslan, Bakış, 2001

Subcomandante Marcos, Koca Antonio’dan Öyküler, çev: İlker Özünlü, Anahtar, 2001

Ignacio Ramonet, Marcos & Onurlu İsyankâr, çev: Kerem Eksen, Sel, 2001

Antonin Artaud, Heliogabalos & Taçlı Anarşist, çev: İsmet Birkan, Dost, 2001

***

Düşünen Siyaset., sayı: 11, Anarşizm Sayısı, Lotus, 2002

Hakim Bey, T.A.Z. Geçici Otonom Belgeler, Stüdyo İmge, 2002

Naomi Klein, No Logo, çev: Nalan Uysal, Bilgi, 2002

P.M, bolo’ bolo, Kaos, 2002

William Morris, Hiçbiryer’den Haberler, çev: Bahadır Sina Şener, Kerem Karaerkek, Kaos, 2002

Rahmi G. Öğdül/Süreyyya Evren, Başka Bir Dünya Mümkün, Stüdyo İmge, 2002

Rahmi G. Öğdül/Süreyyya Evren, Bağbozumları & Kültür, Politika ve Gündelik Hayat Üzerine, Stüdyo İmge, 2002

William Morris, Gelecekten Anılar, çev: Ekin Bodur, Ayrıntı, 2002

Halil Turhanlı, Şenlik, Sanat ve Sabotaj, Çivi Yazıları, 2002

James M. Jasper, Ahlâki Protesto Sanatı & Toplumsal Hareketlerde Kültür, Biyografi ve Yaratıcılık, çev: Senem Öner, Ayrıntı, 2002

Murat Hocaoğlu, Eşcinsel Erkekler & Yirmi Beş Tanıklık, Metis, 2002

***

Paul Avrich, Anarşist Portreler (Tek Ciltlik Basım), Çev: Osman Akınhay, Sarmal, 2003

Yaşar Çabuklu, Özgürlükçü Düşüncenin Peşinde, Metis, 2003

İnan Keser, Liberter Teori,  Ütopya, 2003

John Holloway, İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek, çev: Pelin Siral, İletişim, 2003

Peter Marshall, Anarşizmin Tarihi-İmkânsızı İstemek! , çev: Yavuz Alogan İmge, 2003

Halil Turhanlı, Anarşist Armoni, neKitaplar, 2003

Cenk Özbay/Serdar Soydan, Eşcinsel Kadınlar & Yirmi Dört Tanıklık, Metis, 2003

Martin Duberman, Haymarket-1 Mayıs’ın Romanı, çev: Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, 2003

Matthias Kaufmann, Aydınlanmış Anarşi, çev: Yakup Coşar, Ayrıntı, 2003

Thomas Bouchet/Antoine Picon/Michele Riot-Sarcey, Ütopyalar Sözlüğü, çev: Turhan Ilgaz, Sel, 2003

Zygmund Bauman, Modernlik ve Müphemlik, çev: İsmail Türkmen, Ayrıntı, 2003

Friedrich, Nietzsche, İnsanca, Pek İnsanca, çev: Cemal Atilla, Say, 2003

Gülser Öztunalı Kayır, Doğaya Dönüş & Topluma Ekolojik Bakış, Bağlam, 2003

Yves Fremion, 3000 Yılın Ayaklanmaları, çev: Ali Çakıroğlu, Aykırı, 2003

Şükrü Nişancı, Sivil İtaatsizlik, Okumuş Adam, 2003

Osman Akınhay-Özcan Özen, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, Everest, 2003

Alexander Cockburn-Jeffrey St. Clair, Seattle & Dünyayı Sarsan Beş Gün, çev: Yetkin Başkavak, Agora, 2003

Mark Lieberman, Silahsız Askerler & Amerikan Tarihinde Pasifizm, çev: Ebru Yetiş, Çitlembik, 2003

Gün Zileli, Sapak (1983-1992), İletişim, 2003
***
 
 
Halil Turhanlı, Kahinler ve Müjdeciler, neKitaplar, 2004

Yaşar Çabuklu, Toplumsalın Sınırında Beden, Kanat, 2004

Yaşar Çabuklu, Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, Kanat, 2004

Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları, Kaos GL, 2004

Vanessa Baird, Cinsel Çeşitlilik & Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller, Metis, 2004

Martin Duberman, Haymarket (Roman), çev: Mehmet Harmancı, Agora, 2004

Emmanuel de Waresquiel, İsyankar Yüzyıl & Yirminci Yüzyıl’ın Başkaldırı Sözlüğü, çev: İsmail Yerguz, Sel, 2004

John Kenneth Galbraith, İktidarın Anatomisi, çev: Ramazan Dikmen, Hece, 2004

Eugène Enriquez, Sürüden Devlete, çev: Nilgün Tutal, Ayrıntı, 2004

M. Bakunin, Tanrı ve Devlet, Sinan Ergün, Öteki, 2004 (3. Baskı)

Timothy Earle, Devlete Doğru & Şeflikler İktidar İktisat İdeoloji, Çev: Cahide Sarı, Ütopya, 2004

Neva Welton-Linda Wolf, Küresel Başkaldırı & Yirmi Birinci Yüzyıl Tiranlarına Karşı Mücadele, çev: Aydın Ekim Savran, Aykırı, 2004

Paul Thomas, Marx ve Anarşistler, çev: Devrim Evci, Ütopya, 2004

***

Gün Zileli, Anarşizm, Kavram Sözlüğü içinde , Haz: Fikret Başkaya, Özgür Üniversite ,  2005

James W. Bernauer, Foucault’un Özgürlük Serüveni, çev: İsmail Türkmen, Ayrıntı, 2005

Peter Singer, Hayvan Özgürleşmesi, çev: Hayrullah Doğan, Ayrıntı, 2005

Murray Bookchin, Toplumsal Anarşizm mi, Yaşamtarzı Anarşizmi mi, çev: Deniz Aytaş, Kaos, 2005 (2. Baskı)

Christophe Aguiton, Bu Dünya Bizim & Başka Bir Küreselleşmenin Aktörleri, çev: Umut Konuş/Burcu Onar, İthaki, 2005

“Yeni Düzensizlik”den Başkaldırıya, Ütopya, 2005

Latin Amerika Başkaldırıyor, Ütopya, 2005

Temel Demirer, Elveda Nisyan Merhaba İsyan!, Ütopya, 2005

Gustavo Esteva, Zapatista Deneyimi ve Meksika’da Değişim, çev: Sibel Özbudun, Kaldıraç, 2005

Gloria Munoz Ramírez, Ateş ve Söz & 20. ve 10. Yılında EZLN, çev: İlker Özünlü, Ayrıntı, 2005

Lev N. Tolstoy, Tanrı’nın Egemenliği İçinizdedir, çev: Dominik Pamir, Kaos, 2005

***

Paul Avrich, Kronstadt 1921, çev: Gün Zileli, Versus, 2006

E.H.Carr, Mihail Bakunin, çev: Gün Zileli, Versus, 2006

Mary Davis, Sylvia Pankhurst, çev: Emine Özkaya, Versus, 2006

Tarık Aygün, Efendiliğin Reddi, Sivil İtaatsizlik ve Doğrudan Eylem, Versus, 2006

Emma Goldman, Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, çev: Necmi Bayram, Agora, 2006

Fredy Perlman, Er-Tarihe Karşı, Leviathan’a Karşı, çev: İnan Mayıs Aru, Kaos, 2006

Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır!, çev: Ayşegül Sönmezay Erol, Ayrıntı 2006 (3. Baskı)

Saul Newman, Bakunin’den Lacan’a & Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu, çev: Kürşad Kızıltuğ, 2006

Masanobu Fukuoka, Ekin Sapı Devrimi-Doğal Tarıma ve Doğal Hayata Giriş, çev: Aykut İstanbullu, Kaos, 2006

Yaşar Çabuklu, Uzam ve Kötülük, Everest, 2006

Metin Yeğin, Topraksızlar-Brezilya’da Topraksız Köylü Hareketi, Versus, 2006

Metin Yeğin, Patronsuzlar, Versus, 2006

Noam Chomsky, Entelektüellerin Sorumluluğu, çev: Nuri Ersoy, Bgst, 2006

Sibel Özbudun/Cahide Sarı/Temel Demirer, Kıyamete Çeyrek Kala! & Ekoloji Yazıları, Ütopya, 2006

Martin Duberman, Toprak Ana-Emma, çev: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2006

Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev: Mehmet Sert-Nedim Demirtaş, Ayrıntı, 2006 (2. Baskı)

José Bové/Gilles Luneau, Sivil İtaatsizliğe Çağrı, çev: Işık Ergüden, İletişim, 2006

Eric J. Hobsbawm, Devrimciler, çev: Hatice Pınar Şenoğuz, Agora, 2006 (2. bölümde anarşistler yer alıyor.)

Fernando Pessoa, Anarşist Banker (Roman), çev: Işık Ergüden, Can, 2006

İvan İllich, Okulsuz Toplum, çev: Celal Öner, Oda, 2006

Philippe Videlier, Bakunin’in Bahçesi, çev: Süleyman Doğru, Telos, 2006

Mehmet Kaynak, Sivil İtaatsizlik ve Tarih, Diclem, 2006

Simon Tormey, Yeni Başlayanlar İçin Anti-Kapitalizm, çev: Ümit Aydoğmuş, Everest, 2006

İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek mi? Dünyayı Değiştirmek İçin İktidar Olmak mı?, çev: Mutlucan Şahan/Erkal Ünal, Yazın, 2006

Bertrand Russell, Özgürlük Yolu & Sosyalizm Anarşizm Sendikalizm, çev: Şebnem Duran, İlya, 2006

Yıldırım Torun, Klasik Anarşizm & Godwin Proudhon Bakunin Kropotkin, Savaş, 2006

***

Gün Zileli, Komün (Alegori), Yaba, 2007

Gün Zileli, Ulusalcılık-Bir İdeolojinin Krizi, Özgür Üniversite, 2007

M. Bakunin, Tanrı ve Devlet, çev: Sina Ergun, Öteki, 2007

Paul Feyeraband, Anarşizm Üzerine Tezler, çev: Ekrem Altınsöz, Öteki, 2007

P.A. Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 2007

P.A. Kropotkin, Karşılıklı Yardımlaşma, çev. Işık Ergüden, Kaos, 2007

P. A. Kropotkin, Etik, çev: Sinan Altıparmak, Öteki, 2007

P. A. Kropotkin, Karşılıklı Yardımlaşma, çev: Sinan Altıparmak, Öteki, 2007

P. A. Kropotkin, Ekmeğin Fethi, çev: Mazlum Beyhan, Öteki, 2007

William Morris, Umudun Yolcuları, çev: Buket Akgün, Otonom, 2007

George Crowder, Klasik Anarşizm, çev: Sinan Altınparmak, Öteki, 2007

Robert Graham, Anarşizm & Özgürlükçü Düşüncelerin Belgesel Bir Tarihi & Anarşiden Anarşizme (MS. 300 – 1939), çev: Nil Erdoğan/Mustafa Erata, Versus, 2007

Selin Berghan, Lubunya & Transseksüel Kimlik ve Beden, Metis, 2007

Biliyor(mu)sun(?) Her Kadın Heteroseksüel Değildir & Lezbiyenler ve Biseksüel Kadınlar, Kaos GL, 2007

Yaşar Çabuklu, Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik, Everest, 2007

Anarşist Felsefe, Hazırlayan: Orhan Düz, Birey Yayıncılık, 2007

Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, çev: Işık Ergüden, Dost, 2007

Durito’yla Söyleşiler & Neoliberalizm ve Zapatistaların Öyküleri, çev: Şule Erdal, Otonom, 2007

Ahmet T. Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları & İslam Dünyasında Derviş Toplulukları 1200-1550, Yapı Kredi, 2007

Benedict Anderson, Üç Bayrak Altında & Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül, çev: Emine Bademci, Metis, 2007

***

Emma Goldman, Rus Devriminin Çöküş Nedenleri, çev: Yakup Coşar, Dipnot, 2008

Masanobu Fukuoka, Ekin Sapı Devrimi, çev: Aykut İstanbullu, Kaos, 2008

Tayfun Gönül, Düzenden Kaosa Zuhur- Gediz Akdeniz ile Söyleşi, Kaos, 2008

James C. Scott, Devlet Gibi Görmek & İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yönelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu?, çev. Nil Erdoğan, Versus, 2008

P.M, bolo’ bolo, Kaos, 2008 (2. Baskı)

Alois Prinz, Ulrike Meinhof & Üzgün Olmaktansa Öfkeli Olmayı Yeğlerim, çev: Süheyla Kaya, Versus, 2008

Türkiye’de Eşcinsel Olmak, Kaos GL, 2008

Guy Debord, Bill Brown, Jan D. Matthews, Ken Knabb, Sitüasyonist Enternasyonal, çev: Melis Oflas-Artemis Günebakanlı-Menve Darende, Altıkırkbeş, 2008

Peter Kropotkin, Karşılıklı Yardımlaşma-Evrimin Bir Faktörü, çev: Işık Ergüden-Deniz Güneri, Kaos, 2008

Colin Ward, Anarşizm, çev: Hakan Gür, Dost, 2008

“Anarşizm/Marksizm: Dünün Düşman Kardeşleri; Ya Şimdi?..”, Birikim Dergisi, Sayı. 230-231. 2008

Çarklardaki Kum: Vicdani Red & Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, İletişim, 2008

Türkiye’de Sivil İtaatsizlik & Toplumsal Hareketler ve Basın, Ütopya, 2008

Ümit Kardaş, Ötekiler İçin Sivil İtaatsizlik Rehberi, Hayykitap, 2008

Halil Çelik, Uluslararası İşçiler Birliği & Birinci Enternasyonal, Prinkipo, 2008

Mutlu Dulkadir, Doğrudan Demokrasi & Zapatist Özyönetim Deneyimi, Algı, 2008

Nick Henck, Subcomandante Marcos & Maskeli Adam, çev: Eylem Kaftan, Timsah, 2008

Miguel Benasayag-Florence Aubenas, Direnmek Yaratmaktır, çev: Işık Ergüden, Versus, 2008

Matt Hern, Alternatif Eğitim & Hayatımızın Okulsuzlaştırılması, çev: Eylem Çağdaş Babaoğlu, Kalkedon, 2008

Latin Amerika’da İsyanın Tarihi, Ütopya, 2008

Rolando Perez, An(arşi) ve Şizoanaliz, çev: Şervan Adar Avşar, Versus, 2008

***

E. H. Carr, Michael Bakunin, çev: Pelin Siral, İletişim, 2009

Michael Seidman, İşçiler Çalışmaya Karşı, çev: Emine Özkaya-Gün Zileli, Boğaziçi Üniversitesi, 2009

Jan Valtin, Karanlığın Ötesinde, çev: Gün Zileli,  Kibele, 2009

P.A. Kropotkin, Anarşi-Felsefesi, İdeali, çev: Işık Ergüden, Kaos, 2009

Ali Rıza Gelirli, Tahakkümün Anatomisi, Parşomen, 2009

Yaşar Çabuklu, Toplumsal Performanslar, Ayraç, 2009

Paulo Freire/David Harvey/Henry A. Giroux /Michael W. Apple/Peter McLaren, Eleştirel Pedagoji Söyleşileri, çev: Eylem Çağdaş Babaoğlu, Kalkedon, 2009

Hakim Bey, T.A.Z. Geçici Otonom Bölge Ontolojik Anarşi Şiirsel Terörizm, Altıkırkbeş, 2009

Latin Amerika & İsyan Hep Vardı!, Kaldıraç, 2009

Barış Doğru, Umudu Yeşertenler & Ekoloji Söyleşileri21, EkoIQ, 2009

Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü, İletişim, 2009

Philippe Corcuff, Bireycilik Sorunu & Stirner, Marx, Durkheim,

Proudhon, çev: Aziz Ufuk Kılıç, Versus, 2009

Tom Hodgkinson, Özgürlüğün Manifestosu & Özgür Yaşam Kılavuzu, çev: Neşe Olcaytu, E, 2009

Emma Goldman, Bolşeviklerin Devrime İhanetinin Öyküsü, çev: Ali Toprak, Karşı Yayınları, 2009

***

Gün Zileli, Stalinizm: Bir İdeolojinin İflası, Özgür Üniversite, 2010

Gün Zileli-Fikret Başkaya, Devrimi Yeniden Düşünmek-I, Özgür Üniversite, 2010

Gün Zileli, Stalin Yargılanıyor (Oyun), Kibele, 2010

Gün Zileli, Rejimler, Partiler, Kişiler ve “Ulus”lar, Kibele, 2010

Can Başkent, Vicdani Ret Yazıları, Federe, 2010

Kadınlar Ekolojik Dönüşümde, Yeni İnsan, 2010

Michel Ragon, Kaybedenlerin Belleği, çev: Işık Ergüden, Ayrıntı, 2010

P. M., Akiba (Roman), çev: İnan Mayıs Aru, Kaos, 2010

Ali Rıza Gelirli, Özgürlüğün Anatomisi, Kibele, 2010

Yaşar Çabuklu, Postmodern Toplumdan Kesitler, Paloma, 2010

Orada Kimse Var mı?, Kaos GL, 2010

Harold Berclay, Efendisiz Halklar, çev: Zarife Biliz, Versus, 2010

Jütta Dilfürth, Ulrike Meinhof, çev: Saliha Nazlı Kaya, Agora, 2010

Ernest Callenbach, Ekotopya, çev: Osman Akınhay, Agora, 2010

Eğitimde Cinsel Kimlik Ayrımcılığına Son!, Kaos GL, 2010

Canım Ailem Öyküleri, Kaos GL, 2010

Joel Spring, Özgür Eğitim, çev: Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı, 2010 (3. Baskı)

Adem Yıldırım, Eleştirel Pedagoji & Ivan Illich ve Paulo Freire’in Eğitim Anlayışı Üzerine, Anı, 2010

İsabel Meredith, Anarşistler Arasında Bir Kız, Kalkedon, 2010

Sharon Rudah, Tehlikeli Kadın-Emma Goldman’ın Çizgi Biyografisi, çev: Osman Akınhay,  Agora, 2010

Colin Ward, Eylemde Anarşi, çev: Deniz Güneri, Kaos, 2010

Murray Bookchin, Özgürlüğün Ekolojisi, çev: Alev Türker, Ayrıntı, 2010 (2. Baskı)

İvan İllich, İşsizlik Hakkı, çev: Deniz Keskin, Yeni İnsan, 2010

Mihayil Bakunin, Bakunin Marx’a Karşı, çev: H. Murat Yurttaş, Yazılama, 2010

Pierre Joseph Proudhon, Mülkiyet Nedir?, çev: Devrim Çetinkasap, İş Bankası, 2010

Jacques Ellul, Anarşi ve Hıristiyanlık, çev: Ali Toprak, Karşı, 2010

Percy Bysshe Shelley, Anarşinin Maskesi, çev: Volkan Hacıoğlu, Digraf, 2010

Edward Hallett Carr, Komintern ve İspanya İç Savaşı, çev: Ali Selman, İletişim, 2010

BaşkaldırıFelsefelogos, Sayı: 39, 2010

Tardi/Vautrin, Halkın Çığlığı & Paris Komünü-I, çev: Sertaç Canbolat, Versus, 2010

Tardi/Vautrin, Halkın Çığlığı & Paris Komünü-II, çev: Sertaç Canbolat, Versus, 2010

Henri Troyat, Lev Tolstoy, çev: Işık Ergüden/Zeynep Canan Özatalay, İletişim, 2010

Alex Khasnabish, Zapatistalar & Yerelden Küresele Ulaşan İsyan, çev: Nilgün Güngör, Abis, 2010

Metin Yeğin, Dünyanın Sokakları, Notos, 2010

Kriz, Kapitalizm, İsyan, Ütopya, 2010

Erol Öztürk, Ben Anarşizm Her Şeye Karşıyım, Serüven, 2010

***

Abel Paz, Halk Silahlanınca-Durruti ve İspanya Anarşist Devrimi, çev: Gün Zileli,  Kaos-Yayın Kolektifi ortak yayını, 2011, (2. Baskı)

Can Başkent, Türler ve Cinsler, Kibele, 2011

Sedat Eroğlu, Komün Bilgeliği, Kibele-Yayın Kolektifi, 2011

Ali Rıza Gelirli, Efendisiz Demokrasi, Kibele, 2011

M. Hanifi Macit, Max Stirner, Anarşist-Egoist-Nihilist, Etik, 2011

Peter Mayo, Gramsci, Freire ve Yetişkin Eğitimi & Dönüştürücü Eylem Fırsatları, çev: Ahmet Duman, Ütopya, 2011

John Holloway, Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak, çev: Eylem Canaslan/Sinem Özer/Bülent Doğan/Barış Özçorlu, Otonom, 2011

Frank Harris, Bomba (Roman), çev: Hira Doğrul, Kaos, 2011

William Morris, Hiçbir Yerden Haberler, çev: B. Sina Şener-Kerem Karaerkek, Kaos, 2011 (2. Baskı)

Masanobu Fukuoka, Doğal Tarımın Yolu-Felsefesi ve Uygulaması, çev: Meltem Altan, Kaos, 2011 (2. Baskı)

Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi, Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2011

Efendisiz Dergisi Seçkisi, Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2011

Kara Dergisi Seçkisi, Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2011

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı (1989-2010), Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2011

Ivan Illich, Şenlikli Toplum, çev: Ahmet Kot, Ayrıntı, 2011 (3. Baskı)

Selen Özarslan Aktar, Ekolojik Yaşam Rehberi, Yeni İnsan, 2011

Melek Göregenli, LGBT Bireylerin Gündelik Yaşamda Karşılaştıkları Ayrımcılık, Kaos GL, 2011

Ne Hastalık, Ne Suç, Ne Günah. LGBT Hakları İnsan Haklarıdır, Kaos GL, 2011

Daniel Colson, Proudhon’dan Deleuze’e Anarşist Felsefe Sözlüğü, çev: Işık Ergüden, Versus, 2011

Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev: Mehmet Sert-Nedim Demirtaş, Ayrıntı, 2011 (3. Baskı)

George Orwell, Katalonya’ya Selam, çev: Jülide Ergüder, Bgst, 2011

Lev N. Tolstoy, Yurtseverlik Askerlik ve İtaatsizlik Üzerine, çev: Ö. Aydın Süer, Epos, 2011

 Sivil İtaatsizlik, Cogito, 67. Sayı, 2011

Tarık Aygün, Özgürlüğün Peygamberleri & Özgürlükçü Düşüncenin 1000 Yıllık Serüveni, Aylak, 2011

William Morris, Hiçbir Yerden Haberler, çev: Meral Alakuş, Say, 2011

Hayrettin Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik, Legal, 2011

Şükrü Nişancı, Sivil İtaatsizlik, Etkileşim, 2011

E. A. Rauter, Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur, çev: Merlin Ecer, Kaldıraç, 2011

Wolfgang B. Sperlich, Noam Chomsky, çev: Duygu Tekgül, Yapı Kredi, 2011

Fethi Suvari, Ekolojik Toplum, Aram, 2011

Bill Mollison, Permakültüre Giriş, çev: Egemen Özkan, Sinek Sekiz, 2011

Suat Gökalp, Demokratik Komünalizm ve Modernist Paradigmanın Eleştirel Analizi, Aram, 2011

Gün Zileli, Sığınmacılar (1990-2000), İletişim, 2011

***

Amargi Dergisi Seçkisi, Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2012

A-Politika Dergisi Seçkisi, Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2012

Vernon Richards, Malatesta/Hayatı ve Düşünceleri, çev: Zühal Kiraz, Kaos, 2012

Barış Esmer, Türkiye’de ve Dünyada Vicdani Ret, Propaganda-ekitap, 2012

Ali Rıza Gelirli, Demokrasi Komplosu, Kibele-Yayın Kolektifi, 2012

Dilaver Demirağ, Anarşizm-Unutulmuş Olanı Hatırlamak, Okur, 2012

Nasıl Bir Organik Tarım?, Yeni İnsan, 2012

Ernest Callenbach, Ekoloji & Cep Rehberi, çev: Egemen Özkan, Sinek Sekiz, 2012

Ulrike M. Meinhof, Protestodan Direnişe, çev: Levent Konca, Sel, 2012

Peter Mayo, Özgürleştiren Praksis & Paulo Freire’nin Radikal Eğitim ve Politika Mirası, çev: Naciye Aksoy/Hasan Hüseyin Aksoy, Dipnot, 2012

Cinsellik Muamması & Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, Metis, 2012

Gün Zileli, Anarşizm, Siyaset Bilimi içinde, Haz: Gökhan Atılgan-E. Attila Aytekin, Yordam, 2012

Margarete Buber-Neumann, İki Diktatörlük altında-Stalin ve Hitler’in Mahkûmu, İmge, 2012

Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur?, çev: Derya Kömürcü, Agora, 2012

P.J. Proudhon, Ekonomik Çelişkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesi, çev: Işık Ergüden, Kaos, 2012

Yaşar Çabuklu, Kültürün Karanlığı, Paloma, 2012

Görünmez Komite, Yaklaşan isyan, çev: R. Işık Güngör, Sel, 2012

Guy Debord, Gösteri Toplumu, çev: Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, Ayrıntı, 2012

“Yarın Çok Güzel Olacak mı?, Temel metinlerle anarşizmin dünü”, Çeviren ve derleyen: Orhan Düz, Dedalus, 2012

Mihail Bakunin, Tanrı ve Devlet, Sinan Ergün, Öteki, 2012

Annie Thebaud-Mony, Çalışmak Sağlığa Zararlıdır, çev: Ayşe Gülen, Ayrıntı, 2012

Paul Feyerabend, Akla Veda, çev: Ertuğrul Başer, Ayrıntı, 2012 (2. Baskı)

Paul Avrich, Anarşist Portreler, çev: Osman Akınhay, Agora, 2012 (3. Baskı)

E. H. Carr, Romantik Sürgünler, çev: Selda Somuncuoğlu, İletişim, 2012

David Graeber, Anarşist Bir Antropolojiden Parçalar, çev: Bengü Kurtege-Sefer, Boğaziçi Üniversitesi, 2012

Murray Bookchin, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 1. Cilt & Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine, çev: Sezgin Ata, Dipnot, 2012

Murray Bookchin, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 2. Cilt & Fransız Devriminden İkinci Enternasyonale, çev: Devrim Keskin, Dipnot, 2012

Hans Magnus Enzensberger, Anarşinin Kısa Yazı & Buenaventura Durruti’nin Yaşamı ve Ölümü, çev: Mehmet Aşçı, Ayrıntı, 2012 (2. Baskı)

Necat Ayaz, İspanya’da Özyönetimin Tarihi, Aram, 2012

Eric Hobsbawm, İlkel Asiler & 19. ve 20. Yüzyıllarda Toplumsal Hareketin Arkaik Biçimleri Üzerine İncelemeler, çev: Uygur Kocabaşoğlu, İletişim, 2012 (5. bölümde Endülüs anarşistleri yer alıyor.)

M. Orhan Öztürk, Özerk Benlik, Kul Benlik & “Biat” Toplumunun Ruhsal Kökenleri, Okuyan Us, 2012

C. Tales, Paris Komünü 1871, çev: Elif Hikmet, Nas, 2012

Emma Goldman, Hayatımı Yaşarken-I, çev: Beril Eyüboğlu, Metis-Kaos ortak yayını, 2012 (2. Baskı)

Sibel Özbudun, Latin Amerika’da Yerli Hareketleri, Dipnot, 2012

Temel Demirer, Kapitalizmin Ekolojik Sorunları, Kaldıraç, 2012

Temel Karataş, Hava Su Toprak İçin 100 Yeşil Adım, EkoIQ, 2012

Mihail Bakunin, Tanrı ve Devlet, çev: Remzi Çaybaşı, Belge, 2012 (2. Baskı)

Helmut Ortner, Sacco ve Vanzetti & Amerika’da İki İtalyan – Bir Hukuk Cinayeti, çev: Emrah Cilasun, Agora, 2012

Ayşe İşbilen, Modada Anarşizm, Phoenix, 2012

Yeşil ve Siyaset & Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar, Lotus, 2012

Ümit Aktaş, Anarşizm, Okur, 2012

***

Murray Bookchin, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 3. Cilt & 1905′ten 1917′ye Rus Devrimleri, çev: Ali İhsan Başgül, Dipnot, 2013

Barış Soydan, Türkiye’de Anarşizm-Yüz Yıllık Gecikme, İletişim, 2013

Max Stirner, Biricik ve Mülkiyeti, çev: Selma Türkis Noyan, Kaos, 2013

John Zerzan, Makinelerin Alacakaranlığı, çev: Rahmi G. Öğdül, Kaos, 2013

T. J. Kaczynski, Sanayi Toplumu ve Geleceği, çev: Kolektif, Kaos, 2013

P.A. Kropotkin, Anarşist Ahlâk, çev: Işık Ergüden, Kaos, 2013

Laure Murat, Cinsiyet Yasası & Üçüncü Cinsin Kültür Tarihi, çev: İsmet Birkan, Dost, 2013

Aras Güngör, Öteki Erkekler, Sel, 2013

Queer Tahayyül, Sel, 2013

Yavuz Yıldırım, Sosyal Forum’dan Öfkeliler’e & Yeni Toplumsal Hareketlerin Kurucu Gücü, İletişim, 2013

David McNally, Başka Bir Dünya Mümkün & Küreselleşme ve Antikapitalizm, çev: Oya Köymen, Yordam, 2013

Hakan Ozan Erzincanlı, Organik Ötesi Tarım, Yeni İnsan, 2013

Yıldız Tar, Yoldaş Ben İbneyim & Solun LGBT ile İmtihanı, Ceylan, 2013

Noam Chomsky, Anarşizm Üzerine, çev: Tamer Tosun, Agora, 2013

Süreyyya Evren, Anarşizmler-Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri, çev: Barış Yıldırım/ Elmas Deniz, İletişim, 2013

Emma Goldman, Modern Tiyatronun Toplumsal Önemi, çev: Aslı Kutay Yoviç, Agora, 2013

Erica Wallach, Gece Yarısında Aydınlık, çev: Gün Zileli, Ayrıntı, 2013

Herbert Marcuse, Özgürlük Üzerine Bir Deneme, çev: Soner Soysal, Ayrıntı, 2013

Zygmunt Bauman, Akışkan Gözetim, çev: Elçin Yılmaz, Ayrıntı, 2013

Saul Newman, Bakunin’den Lacan’a & Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu, çev: Kürşad Kızıltuğ, 2013 (2. Baskı)

Başkaldıran Bedenler & Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler, Metis, 2013

Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır, çev: Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı, 2013, (4. Baskı)

İvan İllich, Gölge İş, çev: Deniz Keskin, Yeni İnsan, 2013

Daniel Guerin, Kahverengi Veba, Volkan Yalçıntoklu, Habitus, 2013

Timothy Earle, Şefler Nasıl İktidara Geldiler & Tarih Öncesinde Politik Ekonomi, çev: Burak Gürel/Demir Demiröz, Versus, 2013

Prosper Olivier Lissagaray, 1871 Paris Komünü Tarihi 1. Cilt, çev: Şule Ünsaldı, Nota Bene, 2013

Prosper Olivier Lissagaray, 1871 Paris Komünü Tarihi 2. Cilt, çev: Şule Ünsaldı, Nota Bene, 2013

Prosper Olivier Lissagaray, 1871 Paris Komünü, çev: Ayşen Tekşen Kapkın, Payel, 2013

Aycan Türk, Anarşi, Kafekültür, 2013

W.J.T. Mitchell/Michael Taussig/Bernard E. Harcourt, İşgal Et & İtaatsizlik Üzerine Üç Tez, çev: Elif Ersavcı, Kolektif, 2013

Baler Anıl, Kaos Yazıları, Sokak, 2013

Murray Bookchin, Özgürlüğün Ekolojisi, çev: Mustafa Kemal Coşkun, Sümer, 2013

Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur?, çev: Derya Kömürcü, Agora, 2013 (2. Baskı)

Derek Wall, Yeşil Politika & Tarihi, Paydaşları ve Kavramları İle…, çev: İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan, 2013

Noam Chomsky, Occupy/İşgal Et, çev: Osman Akınhay, Agora, 2013

Slavoj Zizek, Dünyadaki İsyanların Anlamı, çev: Osman Akınhay, Agora, 2013

Manuel Castells, İsyan ve Umut Ağları & İnternet Çağında Toplumsal Hareketler, çev: Ebru Kılıç, Koç Üniversitesi, 2013

Scott Kellog-Stacy Pettigrew, Şehirdekiler İçin Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, çev: Egemen Özkan, Sinek Sekiz, 2013

Murray Bookchin, Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm, çev: Fuat Dara elhüseyni, Sümer, 2013

Murray Bookchin, Toplumu Yeniden Kurmak, çev: Kaya Şahin, Sümer, 2013

***

Murray Bookchin, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 4. Cilt & Spartakistlerden İspanya İç Savaşına, çev: Akın Sarı, Dipnot, 2014

İzmir Savaş Karşıtları Derneği: Bir Sözel Tarih, Ed: Can Başkent, Propaganda-ekitap, 2014

Gün Zileli, Muhafazakâr Liberalizm-İki İdeolojinin Birbirine Dönüşümü, İmge, 2014

Gün Zileli, Haziran Günleri-Gezi Notları, Büyülüdağ, 2014

Gün Zileli, Mevsimler, (Roman), İletişim, 2014

Francisco Ferrer, Özgür Eğitim & Modern Okulun Kökenleri, çev: Hakan Şahin, Pales, 2014

Ne İçin Mücadele Ediyoruz?, çev: Servet Yeşilyurt, Habitus, 2014

Erich Fromm, İtaatsizlik Üzerine & Özgürlük Neden Otoriteye “Hayır” Demektir?, çev: Nurdan Soysal, Say, 2014

James C. Scott, Tahakküm ve Direniş Sanatları & Gizli Senaryolar, çev: Alev Türker, Ayrıntı, 2014 (2. Baskı)

David Sobel, Ekofobiyi Aşmak, çev: İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan, 2014

P.M, bolo’ bolo, Kaos, 2014 (3. Baskı)

P.A. Kropotkin, Tarlalar, Fabrikalar ve Atölyeler-Yarın, çev: Sibel Sevinç, Kaos, 2014

Ali Rıza Gelirli, Karşı Çıkabilmenin Sükûneti, Kibele, 2014

Yaşar Çabuklu, Özgürlükçü Düşüncenin Peşinde, Metis, 2014

Yaşar Çabuklu, Kovulanın İzi, Metis, 2014

Kathi Weeks, Çalışma Sorunu & Feminizm, Marksizm, Çalışma Karşıtı Politika ve Çalışma Sonrası Tahayyüller, çev: Tamer Tosun, Ayrıntı, 2014

Özgür Heval Çınar, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdani Red ve Türkiye, çev: Defne Orhun, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014

Robert M. Cutler, Bakunin Kitabı-Seçme Yazılar 1869-1871, çev: Devrim Evci, Dipnot, 2014

James C. Scott, Anarşizm, çev: Barış Taneri, AltıKırkBeş, 2014

LGBT’ler İçin Sendikalarda Eşitliği Çoğaltmak, Kaos GL, 2014

Sivil İtaatsizlik, çev: Yakup Coşar, Ayrıntı, 2014 (4. Baskı)

Guy Debord, Gösteri Toplumu, çev: Ayşen ekmekçi-Okşan Taşkent, Ayrıntı, 2014 (5. Baskı)

Joel Spring, Özgür Eğitim, çev: Ayşen ekmekçi, Ayrıntı, 2014 (4. Baskı)

Tayfun Gönül, Vicdani Anarşizm, Kaos, 2014

Daniel Guerin, Faşizm ve Büyük Sermaye, çev: Bülent Tanör, Habitus, 2014

Harold Barclay, Efendisiz Halklar-Bir Anarşi Antropolojisi, çev: Zarife Biliz, Sümer, 2014

Kıvanç Kardeşler, Anarşizm/Bakunin & Bir Sosyoloji-Felsefe Kuramı, Yason, 2014

Pierre-Joseph Proudhon, Federasyon İlkesi, çev: Merve Özsalan, Öteki, 2014

Murray Bookchin, Ekolojik Bir Topluma Doğru, çev: Abdullah Yılmaz, Sümer, 2014

Murray Bookchin, Kentsiz Kentleşme, çev: Burak Özyalçın, Sümer, 2014

Anselme Bellegarrigue, İlk Anarşist Manifesto, çev: Barış Tanyeri, 6:45, 2014

Max Stirner, Eğitimimizin Sahte İlkesi Ya Da Hümanizm ve Realizm, çev: M. Hanifi Macit/Fikret Arargüç, Fenomen, 2014

Mckenzie Wark, Kaldırım Taşlarının Altında Kumsal Var & Sitüasyonist Enternasyonel’in En Görkemli Döneminde Gündelik Hayat, çev: Arda Çiltepe, Sel, 2014

John Womack, Zapata ve Meksika Devrimi, çev: Zuhal Bilgin, Ayrıntı, 2014

Aynur Artan-Selamet Menteş, Toplumsal Mücadele Serüveninde Ahlaki ve Politik Toplum, Aram, 2014

Julian Rose, Ekoköyler: Yeni Rotamız, çev: İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan, 2014

Jonathan Dawson, Ekoköyler & Sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları, çev: Deniz Dinçer, Sinek Sekiz, 2014

Robin Hannel, Yeşil İktisat & Ekolojik Krize Karşı Koymak, çev: Kolektif, Bgst, 2014

Paul Lafargue, Tembellik Hakkı, çev: Işık Ergüden, Kırmızı Kedi, 2014

P. A. Kropotkin, Bilim ve Anarşizm, çev: Hasan İlhan, Alter, 2014

David Graeber, Tersine Devrimler, çev: Aslı Esen, Everest, 2014

Madhu Suri Prakash/Gustavo Esteva, Eğitimden Kaçmak & Taban Kültürlerinde Yaşayarak Öğrenmek, çev: Bürge Abiral, Ütopya, 2014

Derry Nairn, Yaşasın Devrim! & Tarih Boyunca Halkın Sahneye Çıktığı 3 Devrim, çev: Tuğba Şabanoğlu, Final, 2014

Subcomandante Marcos, Zapatista Hikâyeleri, çev: Çiğdem Dalay, Agora, 2014

Işık Ergüden, Sözler, Yazılar, Sorular, (ekitap) Propaganda, 2014

Stanley Wolpert, Gandi’nin Tutkusu & Mahatma Gandi’nin Hayatı ve Mirası, çev: Ahmet Ergenç/Serap Işık, Ayrıntı, 2014

Dario Fo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, çev: Füsun Demirel, Açılım, 2014

***

Richard Porton, Sinema ve Anarşizm, çev: Osman Akınhay, Agora, 2015

Louise Michel, Komün-Tarih ve Anılar, çev: Şule Çiltaş, Ayrıntı, 2015

Zygmunt Bauman, Özgürlük, çev: Kübra Eren, Ayrıntı, 2015

Rolf Cantzen, Daha Az Devlet Daha Çok Toplum & Özgürlük/Ekoloji/Anarşizm, çev: Veysel Atayman, Ayrıntı, 2015 (3. Baskı)

Gediz Akdeniz, Elde Var Sıfır, Kaos, 2015

Tayfun Maro, Günün Derdi, Kaos, 2015

Terijian, Gizemli Diyar, çev: Mayıs İnan Aru, Kaos, 2015

Süleyman Yılmaz, Sürdürülebilir Tarım Mümkün mü?, Yeni İnsan, 2015

Sinan Kunt, Küba’da Sürdürülebilir Kent Tarımı, çev: Cengiz Yücel, Yeni İnsan, 2015

Yeşil Ekonomi; Küçülmek Güzeldir, çev: Serin Erengezgin, Yeni İnsan, 2015

Metin Yeğin, Dünyanın Sokakları, Öteki, 2015

Metin Yeğin, Topraksızlar & Bir Şenlikti Uzun Yürüyüş, Öteki, 2015

Metin Yeğin, Patronsuzlar, Öteki, 2015

Toby Hemenway, Permakültür Bahçeleri, çev: İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan, 2015

George Woodcock, Anarşizmin Kısa Tarihi, Alter, 2015

Janisse Ray, Yeraltındaki Tohum & Filizlenen Gıda Devrimi, çev: Müge Karan, Modus, 2015

Aysun Öner, Beyaz Yakalı Eşcinseller & İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri, İletişim, 2015

Yıldız Tar, Çalışma Hayatında Ayrımcılık ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele, Kaos GL, 2015

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu, Kaos GL, 2015

Maxime Cervulle/Nick Reese Roberts, Homo Exoticus & Irk Sınıf ve Queer Eleştiri, çev: Alkım Yalın, Ekslibris, 2015

Annamarie Jagose, Queer Teori & Bir Giriş, çev: Ali Toprak, Nota Bene, 2015

Alissa Quart, Ötekilerin Cumhuriyeti, çev: Fulya Güle, Efil, 2015

Peter Kropotkin, Bir Devrimcinin Anıları, çev: Mazlum Beyhan, Agora, 2015

Murray Bookchin, Toplumsal Ekolojinin Felsefesi & Diyalektik Doğalcılık Üzerine, çev: Rahmi G. Öğdül, Sümer, 2015

Murray Bookchin, Geleceğin Devrimi & Halk Meclisleri ve Doğrudan Demokrasi, çev: İbrahim Yıldız/Soner Torlak, Dipnot, 2015

Voltairine De Cleyre, Anarşizm ve Doğrudan Eylem, çev: Burcu Denizci, 6:45, 2015

Georgi Valentinovich Plekhanov, Anarşizm ve Sosyalizm, çev: Gaye Topuz, Alter, 2015

Caner Sancaktar, Özyönetim Düşüncesi, Ayrıntı, 2015

David Graeber, Değer Teorisi, çev: Başak Kıcır, Sel, 2015

Bertrand Russell, Özgürlük Yolu & Sosyalizm Anarşizm Sendikalizm, çev: Şebnem Duran, Bgst, 2015

Julian Casanova, İspanya İç Savaşı’nın Kısa Tarihi, çev: Uygur Kocabaşoğlu, İletişim, 2015

Felsefelogos,  Anarşizm, 58. Sayı, 2015

Jane Doe, Anarşist Çiftlik, çev: Gonca Şahin, Maya, 2015

P. A. Kropotkin, Ekmeğin Fethi, çev: Mazlum Beyhan, Agora, 2015

P. A. Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, çev: Mazlum Beyhan, Agora, 2015

Raul Zibeci, İktidarı Dağıtmak & Devlet Karşıtı Kuvvetler Olarak Toplumsal Hareketler, çev: Nurhayat Köklü, Otonom, 2015

Prosper Olivier Lissagaray, 1871 Paris Komünü Tarihi,(1. ve 2. Cilt Birleştirilmiş Yeni Basım), çev: Şule Ünsaldı, Nota Bene, 2015

Robert Deliège, Gandhi, çev: Işık Ergüden, Dost, 2015

Romain Rolland, Tolstoy’un Yaşamı, çev: Tahsin Yücel, Yapı Kredi, 2015

Metin Yeğin, Kent-Komün-Ekoloji, Öteki, 2015

Metin Yeğin, Marcos’la On Gün & Adları ve Yüzleri Olmayanlar, Öteki, 2015

El Kilombo Intergalactico, Direnişin Ötesi: Her Şey & Subcomandante Marcos ile Röportaj, çev: Fahrettin Ege/Mehmet Çınar/Sibel Özbudun, Bilim ve Sosyalizm, 2015

Srdja Popovic/Matthew Miller, Devrim Planı & Diktatörleri Devirmek ya da Sadece Dünyayı Değiştirmek için Şiddetsiz Teknikler, çev: Ebru Erbaş, Paloma, 2015

Andrew Boyd/Dave Oswald Mitchell, Bela İyidir & Devrim Kılavuzu, çev: Baran Akkuş, Bilgi, 2015

Squatting Europe Kollective, Avrupa’da İşgal Hareketleri, Çev: Ceren Akyos/Duygu Toprak, Tekin, 2015

Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik, çev: Ayşe Boren/Elçin Gen/Birkan Taş, İletişim, 2015

Robert Conquest, Kirov Cinayeti ve Stalin, çev: Gün Zileli, h2o, 2015

Şahabettin Demir, Doğaya Dönüş, Yolda, 2015

***

Todd May, Şiddetsiz Direniş, çev: Can Kayaş, Ayrıntı, 2016

Alişan Şahin, Anarşizm ve Din, Öteki, 2016

Ahmet Ateş, Türkmen Anarşizmi, Öteki, 2016

LGBT Hakları Sendikal Haklardır, Kaos GL, 2016

Dönmelere Doyamadık & Trans Kadınlar Anlatıyor: Hayat İşte Bacım!, Kaos GL, 2016

Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, çev: Dilek Hattatoğlu, Ayrıntı, 2016 (13. Baskı)

Uwe Hoering, Gıda Bağımsızlığı, çev: Sedef Yıldırım Östing, Yeni İnsan, 2016

Liz Walker, Ekoköy İthaca, çev: Orhan Tuncay, Yeni İnsan, 2016

Richard Heinberg/Michael Bomford, Tarım ve Gıdanın Dönüşümü, çev: Hira Doğrul, Yeni İnsan, 2016

Melih Aşanlı, Geleneksel Yapı Teknikleri & Doğal ve Ekolojik Yapı Rehberi , Yeni İnsan, 2016

Kristin Ross, Ortak Lüks-Paris Komünü’nün Siyasi Muhayyilesi, çev: Tuncay Birkan, Metis, 2016

Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev: Mehmet Sert-Nedim Demirtaş, Ayrıntı, 2016 (4. Baskı)

Gün Zileli, Çanlar, (Roman), İletişim, 2016

Gün Zileli, Anarşizme Kenar Notları, (ekitap) Propaganda, 2016

Mitchell Jones/Natalia Buier, Devletlere Karşı Etnoloji: Anarşist Antropoloji, Çev: Deniz Kurt, Sub, 2016

Elisee Reclus, Vegan ve Anarşi, Çev: Atakan Karaduman, 6:45, 2016

İlyas Tunç, İtaatsiz Portreler, Dafne, 2016

John Clark/Camille Martin, Anarşi, Coğrafya, Modernite & Elisee Reclus’nün Seçilmiş Yazıları, çev: Osman Yener/Murat Devres, Can, 2016

James C. Scott, Toplum Gibi Görmek, çev: Soner Torlak, Zoom, 2016

Svetlana Boym, Başka Bir Özgürlük & Bir Fikrin Alternatif Tarihi, çev: Cemal Yardımcı, Metis, 2016

Marysia Lewandowska/Laurel Ptak, Mülkiyeti Geri Almak?, çev: Süreyyya Evren, Koç Üniversitesi, 2016

Joanna Higgins, Anarşist, çev: Irmak Yavlal, Kalkedon, 2016

Janet Biehl, Toplumsal Ekoloji Siyaseti, çev: Esra Eren, Sümer, 2016

Ben Hewitt, Okulsuz Büyümek & Okulsuz Eğitim, Kırsalda Yaşamak, Doğayla Bağ Kurmak ve Yaşayarak Öğrenmek Hakkında Sıradışı Bir Ebeveynlik Macerası, çev: Şule Seda Ay, Sinek Sekiz, 2016

Jacques Rougerie, 1871 Komünü, çev: Zerrin Yaya, Dost, 2016

Kıvanç Kardeşler, Anarşizm/Bakunin & Bir Sosyoloji-Felsefe Kuramı, Yason, 2016 (2. Baskı)

Nathan Jun, Anarşist Bir Film Teorisi, çev: Deniz Kurt, 6.45, 2016

Greg Garrard, Ekoeleştiri & Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar, çev: Ertuğrul Genç, Kolektif, 2016

Kadir Cangızbay, Makaleler & Anarşizm, Sosyalizm, Bilim ve Türkiye, A Kitap, 2016

Gandhi, Bir Özyaşam & Hakikatın Peşinde Başımdan Geçenler, çev: Vedat Günyol, Alfa, 2016

Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler, Kaos GL, 2016

Ahmet Güneş, Göğe Kuşak Lazım, Sel, 2016

Queer Temaşa, Sel, 2016

Herbert Spencer, Devlete Karşı İnsan, Çev: Yavuz Selim Altındal, Litera, 2016

Andrew Dobson, Ekolojizm, çev: Cengiz Yücel, Yeni İnsan, 2016

İsyanın ve Umudun Dip Dalgası & Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları, Tekin, 2016

Megan De Vos, Anarşi, çev: Elif Subaş/Tuba Özkat, Martı, 2016

Ilija Trojanow, İktidar ve Direniş, Çev: Melike Öztürk, Can, 2016

Barış Soydan, Cemaatçinin Ölümü (Roman), Labirent, 2016

Karşı-İşgal & İşgal Hareketleri ve Özyönetimler Üzerine Bir Derleme, Siyah Beyaz, 2016

Kent Bizim & 1970’lerden Günümüze Avrupa’da İşgalevcilik ve Otonom Hareketler, Kafka, 2016

Erdal Dağtaş, Özgürleşmenin Yolları, Ütopya, 2016

Süreyyya Evren, Aranan Kitap & Sanat ve Siyaset Yazıları, Belge, 2016

Lev N. Tolstoy, Zamanımızın Köleliği, çev: Yankı Yeniçeri, Öteki, 2016

Kenneth Rexroth, Karşı Kültürün Temelleri, çev: Sezgin Kaymaz, Sub, 2016

Maxine Molyneux, Tanrısız Patronsuz Kocasız & Anarşist Feminizm, çev: Ali Akova, Sub, 2016

Çöl, çev: İnan Mayıs Aru, Kaos, 2016

***

Pierre Joseph Proudhon, Mülkiyet Nedir, çev: Fatma Zehra Çolak, Öteki, 2017 (Bu yeni çeviride önceki çevirilerden farklı ek olarak Proudhon’un 1841 tarihli M. Blanqui’ye yazılmış uzun bir mektubu da bulunmaktadır.)

Tahsin Aydoğdu, Nazım Hikmet ve Pablo Neruda’nın İspanya İç Savaşına Değinmeleri, Sınırsız, 2017

Gerard Rabinovitch, Terörizm Mi? Direniş Mi? & Kitle Toplumları Çağında Bir Sözlük Karmaşasına Dair, çev: Işık Ergüden, Sel, 2017

Dario Azzellini, Emeğin Alternatif Tarihi & İşçi Denetimi ve İşyeri Demokrasisi, çev: Yahya Deniz, Amara, 2017

(Bu kitap çeşitli ülkelerdeki işçi özyönetimi, fabrika işgalleri, konsey komünleri, anorko-sendikalizm deneyimleriyle ilgili bir çalışma. Kitapta Türkiye’den de bir örnek olarak, 2013 yılında Kazova trikotaj işçilerinin çalıştıkları fabrikalarını 10 ay boyunca işgal edip, direnişlerinden sonuç alan deneyimleri de bu çalışmada yer alıyor.)

Paris Komününün Sesleri, çev: Tahir Emre Kalaycı, Kafka, 2017

Karen T. Litfin, Eko Köyler & Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Dersler, çev: Pınar Ercan, Alfa, 2017

John Holloway, Kapitalizmin İçinde, Kapitalizme Karşı ve Kapitalizmin Ötesinde & San Fransisco Dersleri, çev: Utku Özmakas, İletişim, 2017

Joel Spring, Özgür Eğitim, çev: Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı, 2017 (5. Baskı)

Lewis Call, Ursula K. Le Guin’in Postmodern Anarşizmi, çev: Deniz Kurt, Sub, 2017

Max Stirner, Biricik ve Mülkiyeti, çev: H. İbrahim Türkdoğan, Norgunk, 2017

James M. Jasper, Protesto & Toplumsal Hareketlere Kültürel Bir Giriş, çev: Aslı Önal, Ayrıntı, 2017

Radikal Medya & İsyancıların İletişimi ve Toplumsal Hareketler, çev: İnan Özdemir Taştan/Oğuzhan Taş/Ülkü Doğanay, İmge, 2017

P. J. Proudhon, Aşk ve Evlilik, çev: Buket Şahin, Öteki, 2017

Metin Yeğin, Özyönetim & Dünyanın Sokaklarında Radikal Demokrasi, Öteki, 2017

Paolo Vittoria, Paulo Freire & Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol , çev: Yasemin Tezgiden, Kalkedon, 2017

Sınıfın Suretleri & Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler, Nota Bene, 2017

Rosamund Bartlett, Tolstoy & Bir Rus Hayatı, çev: Zafer Avşar, Everest, 2017

Uğur Tanyeli, Yıkarak Yapmak & Anarşist Bir Mimarlık Kuramı İçin Altlık, Metis, 2017

Ferit Burak Aydar, İspanya İç Savaşı’nın İzinde & Darbe, Devrim, Karşı-Devrim ve Faşizm, Agora, 2017

André Gorz, Ekolojinin Kızıl Hattı & Mülakatlar, çev: Nihan Özyıldırım, Sel, 2017

Theodore Roszak, Bir Karşı Kültür Ansiklopedisi & Teknokratik Toplum ve Gençliğin Muhalefeti Üzerine, çev: Billur Karayalçın, Sub, 2017

Gökçen Ezber, Seni Dolaba Kim Koydu? & Gizlenen Cinsellikler,  Aylak, 2017

Aycan Türk, Anarşi & Mülkiyet Hırsızlığından Vicdan Polisine,  Kafe Kültür, 2017

Özlem Şenyıldız, Devrim ve Direnç & 19. ve 20. Yüzyılda İspanya’da Yaşanan Siyasi ve Sosyal Gelişmeler (1808-1959), Kriter, 2017

Süreyyya Evren, Buluntu Kitap, Yeni İnsan, 2017

Sezgin Toska, Ekokurgu & Ekolojik Sorunların Çözüm Yolu Olarak Edebiyat, Yeni İnsan, 2017

C. Brid Nicholson, Emma Goldman & Hâlâ Tehlikeli, çev: Burcu Taşçı, Amara, 2017

Robert P. Millon, Zapata: Meksika’da Köylü Devrimi, çev: Yasin Beştaş, Amara, 2017

John Holloway, Öfke Günleri & Paranın Hükümranlığına Karşı Öfke, çev: Utku Özmakas, İletişim, 2017

Steven Best, Hayvanat Bahçeleri ve Doğanın Sonu, çev: Deniz Kurt, Sub, 2017

Ben Hewitt, Okulsuz Büyümek & Okulsuz Eğitim, Kırsalda Yaşamak, Doğayla Bağ Kurmak ve Yaşayarak Öğrenmek Hakkında Sıradışı Bir Ebeveynlik Macerası, çev: Şule Seda Ay, Sinek Sekiz, 2017 (2. Baskı)

John Taylor Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı & Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk, çev: Mehmet Ali Özkan, Edam, 2017

Anselme Bellegarrigue, İlk Anarşist Manifesto, çev: Barış Tanyeri/Deniz Cansever, Sub, 2017 (3. Baskı ve Yeni Edisyon)

Gary Snyder, Özgürlüğün Görgüsü, çev: İnan Mayıs Aru, Sub, 2017

Murray Bookchin, Modern Kriz, çev: Abdullah Yılmaz, Sümer, 2017

Baha Tevfik, Felsefe-i Ferd & Anarşizmin Osmanlıcası, Altıkırkbeş, 2017

Volin, Bilinmeyen Devrim, çev: Erden Akbulut, Ayrıntı, 2017

Wolfgang Hertle, Larzac 1971-1981, çev: Osman Murat Ülke, Kaos, 2017

Kenan Güngör, Büyüyen Zaman İhtiyacı & Zamanda Kölelikten Zamanda Özgürlüğe, Notabene, 2017

Kenneth Rexroth, İlk Kaynaklarından Yirminci Yüzyıla Komünalizm Tarihi, çev: Erhan Baltacı, Amara, 2017

Dimitri Roussopoulos, Politik Ekoloji & İklim Krizi ve Yeni Toplumsal Gündem, çev: Fuat Dara Elhüseyni, Sümer, 2017

Joachim Radkau, Doğa ve İktidar, çev: Nafiz Güder, İş Bankası, 2017

Jason W. Moore, Hayatın Dokusundaki Kapitalizm & Sermaye Birikimi ve Ekoloji, çev: Alaz Munzur, Epos, 2017

Pierre Broue/Emile Temime, İspanya’da Devrim ve İç Savaş, çev: Aydın Emeç, Ayrıntı, 2017

Atıl Cem Çiçek/Selçuk Aydın, Sivil İtaatsizlik ve Anarşizm, Doruk, 2017

***

George Monbiot, Yaban Yaşam & Karayı, Denizi ve İnsan Yaşamını Yeniden Yabanlaştırmak, çev: Muammer Pehlivan, Everest, 2018

Pyotr Kropotkin, Bir İsyancının Sözleri, çev: İhya Kahraman, Ayrıntı, 2018

John Taylor Gatto, Aptallaştıran Eğitim & Okula Düşman Bir Kitap!, çev: Emre Erbatur, Pedagoji, 2018

David Cayley, Ivan Illich İle Söyleşiler, çev: Berk İlke Dündar, Yeni İnsan, 2018

Toby Hemenway, Permakültür Şehirde, çev: Almıla Çiftçi, Yeni İnsan, 2018

Nato Thompson, İktidarı Görmek & 21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm, çev: Erden Kosova, Yapı Kredi, 2018

Juan Ambou, İspanya İç Savaşı’nda Komünistler, çev: Ogün Eratalay, Yazılama, 2018

Brian Morris, Antropoloji Ekoloji ve Anarşizm, çev: Baran Karsak, Kolektif, 2018

Erica Chenoweth/Maria J. Stephan, Sivil Direniş Neden İşe Yarar? & Şiddetsiz Çatışmanın Stratejik Mantığı, çev: A. Kadir Gülen, Phoenix, 2018

Leandro Vergara-Camus, Toprak ve Özgürlük & MST, Zapatistalar ve Neoliberalizme Alternatif Köylü Hareketleri, çev: Burak Esen, Sümer, 2018

Gün Zileli, Kentlerde (2000-2013), İletişim, 2018

Simon Springer, Coğrafyanın Anarşist Kökleri & Mekansal Özgürleşmeye Doğru, çev:  Burak Esen, Sümer, 2018

Can Tuncay, Portrelerle Anarşizm, Beta, 2018

Fernando Pessoa, Anarşist Banker, çev: Işık Ergüden, Sel, 2018

Utku Özmakas, Biyopolitika: İktidar ve Direniş & Foucault, Agamben, Hardt-Negri, İletişim, 2018

William Morris, Nasıl Yaşıyoruz ve Nasıl Yaşayabiliriz?, çev: Altuğ Akın, Delidolu, 2018

Nick Srnicek/Alex Williams, Geleceği İcat Etmek & Postkapitalizm ve Çalışmanın Olmadığı Bir Dünya, çev: Ahmet A. Sabancı, Delidolu, 2018

Joe L. Kincheloe, Eleştirel Pedagoji,  çev: Kemal İnal, Yeni İnsan, 2018

Ekoköy Findhorn & Findhorn Topluluğu, çev: Aslı Doğan, Yeni İnsan, 2018

Ali Rıza Gelirli, Uygarlık İçin Antitez, Zuzu, 2018

***

Murray Bookchin, İnsanlığı Yeniden Büyülemek & Anti-Hümanizme, Mizantropiye, Mistisizme ve İlkelciliğe Karşı İnsan Ruhunun Savunusu, çev: Gökhan Demir/Dünya Ahtem Öztogay Sümer, 2019

Robert H. Haworth, Anarşist Pedagojiler Eğitim Üzerine Kolektif Eylemler Teoriler ve Eleştirel Yaklaşımlar & Özgür Birey Özgür Eğitim Özgür Aile Özgür Okul, çev:  Deniz Kurt, Sub, 2019

Özer Akdemir, Doğa ve Direniş Öyküleri, Yeni İnsan, 2019

Ahmet Soysal, Bir Ekolojistin Not Defteri, Yeni İnsan, 2019

Rudolf Rocker, Milliyetçilik ve Kültür, Çev: Ali Çakıroğlu, Kaos, 2019

Jason Wehling, Meksika Devrimi’nde anarşist Etkiler , Çev: Gün Zileli, Kaos Çocuk Parkı, 2019
Gün Zileli, 1917-1918 Rusya’da Devrimden Tek Parti Diktatörlüğüne, Bilim ve Sanat, 2019

Peter Marshall, Anarşizmin Tarihi-İmkânsızı İstemek! , çev: Yavuz Alogan, İmge, 2019 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı)

Cem Gök, Bizim Ali & Anarşist Bir Demiryolcunun Hikâyesi, Kaos, 2019

Türkiye’de Anarşizm arşivi:
Türkiye’de Anarşizm Arşivi

Türkiye’de Anarşizm yazısını okumanızı salık veririz: (İletişim Yayınları’nın Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Dizisi‘nin 8. Cildi olarak çıkan  Sol (2007) adlı ciltte yer almıştır.) http://www.gunzileli.com/2007/11/08/turkiyede-anarsizm/#ixzz3zSluDmvs

Yandex-Anarşist Sanal Kitaplık: https://disk.yandex.com.tr/public/?hash=YgkhUaGt%2BU2ghmDWi0nhe%2B8hd48bvs9BPtPAiu2sk2E%3D

Türkçede Anarşizm Üzerine Akademik Çalışmalar:

Cezmi Orhan, Yaratma Sürecinde Düşünce-Eylem Ortaklığı ve Sanatta Anarşizm, Hacettepe Üniversitesi, 1995

Ayşe İşbilen, Sebep Sonuç İlişkisi İçerisinde Modada Anarşizm, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2000

Hakani Hasanov, Bireyci Anarşizm İle Klasik Liberalizm Arasındaki İlişki: W. Godwin Ve M. Stirner’in Bireyciliği, Ankara Üniversitesi, 2001

İnan Keser, Anarşizm Teorisi ve Öncüleri, Cumhuriyet Üniversitesi, 2002

Tarık Aygün, Anarşizm Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Küreselleşme Karşıtı Hareket İle Olan İlişkisi, İstanbul Üniversitesi, 2003

Hüseyin Aykut, Epistemik Anarşizmin İlk Çağdaki Felsefi Kökleri ve Özdeşlik İlkesi, Atatürk Üniversitesi, 2004

Hamdi Turşucu, Anarşizm ve 1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Anarşizm, Gazi Üniversitesi, 2008

Gökhan Uğur, Anarşist Dergilerde Değişen Söylem: Erken 20. Yüzyıl ve 21. Yüzyıl Anarşist Dergileri Arasında Karşılaştırmalı Söylem Analizi, Marmara Üniversitesi, 2009

Berkant Gülsoy, Anarşizm Düşüncesinin Şiddet Hareketleri ve Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi, Polis Akademisi, 2009

Erkan Tüzün, Anarşist ve Antigoneci Bir Bakış Açısından Siyasal Alan, Hacettepe Üniversitesi, 2011

Gazi Girgin, Anarşizm ve Ekoloji, Cumhuriyet Üniversitesi, 2011

Muhammed Dağ, Toplumcu Anarşizm ve Dini Öğretiler: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012

Muzaffer Göçen, Tolstoy’un Düşüncesinde Anarşist Temalar, Hacettepe Üniversitesi, 2014

Belgin Büyükbuğa, Klasik Liberalizmden Piyasa Anarşizmine Devlet, Savaş ve Barış İlişkisi: Kuramsal Bir Çözümleme, Ankara Üniversitesi, 2014

Ömer Taylan, Anarşizmin Felsefi Kökenleri, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014

Ali Alper Şahin, Anarşist Ekonomi Kuramı, İnönü Üniversitesi, 2016

Alpgiray Gazihan Sofuoğlu, Türkiye’de Anarşizm: 1 Mayıs 2012 Olayları Üzerine Bir İnceleme, Polis Akademisi, 2016

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI