Gün Zileli ile Londra’da (Sesonline, Muharrem Aslan)

[Sesonline] 68 Gençlik Hareketi önderlerinden, yazar Gün Zileli Londra’da Sesonline’ın sorularını yanıtladı. Hiçbir gazeteye konuşmayan Gün Zileli, Sesonline’dan Muharrem Aslan’a konuştu:

SESONLINE: – 68 hareketi hangi düşüncelerden beslenerek büyümüştü, bugüne kalan mirasında sana ve topluma yansımaları var mı?

GÜN ZİLELİ: – Bu oldukça uzun bir mevzu, burada yanıtlamam hayli zor. Bunu Yarılma (1954-1972)’ de yeterince açıkladığımı sanıyorum.

SESONLINE: – Yarılma ile 68 kuşağını anlatabildiğini düşünüyor musun?

GÜN ZİLELİ:-Kendi deneyimlerimle sınırlı olduğu ölçüde evet.

SESONLINE: – Büyük medya tarafından yazılarının çarpıtıldığını açıkladın, kim bunlar, niye
çarpıttılar?

GÜN ZİLELİ: -Medya, her şeyi günlük satışını, dolayısıyla reklam gelirlerini arttırmak açısından değerlendirdiğinden, olay ve görüşleri satış uğruna çarpıtır. Bana yaptıkları bir istisna değil. Umarım, benimle yaptığın bu söyleşinin başına da aynı şey gelmez. Ben kişisel olarak sana güvenerek yapıyorum bu söyleşiyi.

SESONLINE: – Doğu Perinçek, “Gün Zileli’ye hiçbirşey yapmadıysam vatanseverliği, Atatürk’u sevdirdim. Şimdi Atatürk’e, vatana düşman”diyor. Bu doğru mu?

GÜN ZİLELİ: -Demek ki, yeterince sevdirememiş.

SESONLINE: – Sizin doneminizde Aydınlık Gazetesi tarafından ihbar edilen solcuların adres ve isimleri konusunda ne diyeceksiniz?

GÜN ZİLELİ:- Evet, böylesi bir ihbar siyaseti izlenmiştir. Havariler (1972-1983)’de, benim
de baş sorumlularından olduğum bu ihbarcılık politikasının kaynaklarını ele aldım ve enine boyuna eleştirdim. Bununla birlikte, soldaki gunahlar Aydınlık hareketinin günahlarıyla kısıtlı değil. Aydınlık’ın o dönem yanlış bir biçimde „sahte sol” diye nitelediği sol kesimde de o günlerde ve daha sonra sol içi şiddet olayları yaşanmıştır. Örgütler arası ya da örgüt içi hesaplaşmalarda devrimcileri katledenler ya da bu tür eylemlerde sorumlulukları olanlar, bu eylemlerinin hesabını dürüstçe vermeye hiçbir zaman yanaşmadılar. Hatta bazıları, kendilerini, Aydınlık’ın ihbarcılık siyasetini hedef göstererek sol saflar içinde gizlenme yolunu tuttu. Bu, mahallede adı çıkmış bir fahişeyi hedef gösterip kendi işlettiği randevuevini gözden gizleyen birisinin tutumundan pek de farklı değildir.

SESONLINE:- “Bütün anarşistleri izleyin, kralların soytarıları olmuşlardır. Gün de kralların soytarısı oldu” sözü Doğu Perinçek’e ait. Bu konuda neler söylemek istersin ?

GÜN ZİLELİ: – Eğer dediği doğru olsaydı, Doğu Perinçek’le anarşistlerin aynı platformda olmaları gerekirdi.

SESONLINE:- Sapak’ta geri dönülmez yapıların sizde ve devrimci kuşakta açtığı yaralardan söz ediyorsun. Sizde ve toplumda neşter atılmamış yaralar halen mevcut mu?

GÜN ZİLELİ: – Bunu Sapak (1983-1992)’de yanıtlamaya çalışmıştım. Burada da yanıtlayıp kitabın satışını düşürmek istemem doğrusu.

SESONLINE: – 68, 78, 80 ve sonraki kuşaklara baktığımızda, bilgi, umut, özgürlük ve kişilik
yönünden devrimci gençliğin evrimini değerlendirir misin?

GÜN ZİLELİ: – Ben sorunu kuşak sorunu olarak değil, sınıf sorunu olarak görüyorum. Her kuşaktan umutlu-umutsuz, mücadeleci-teslimiyetçi insanlar her zaman vardı, vardir. Kuşak fetişleştirmeleri bence yanlış. Genç kuşaklarda gereksiz ve gerceğe dayanmayan bir aşağılık duygusuna ve özgüven eksikliğine yol açıyor. Bu, belki de eski kusakların yeni kuşaklar üzerinde bir ideolojik ve ataerkil hegemonya kurma tarzı. Bugünün kuşaklarında da çok değerli, düşünen gençler var.

SESONLINE:- Kitaplarında ulaşmak istediğin sonuçlara ulaşabildin mi?

GÜN ZİLELİ:- Amacım, geçmişin deneylerinden ders çıkartmak ve bunu özellikle devrimci mücadeleye atılan ya da bu konularla ilgilenen gençlere aktarmaktı. Gördüğüm kadarıyla kitaplarımı en çok gençler okuyor. Bu anlamda amacıma ulaştığımı söyleyebilirim.

SESONLINE: –Yeni çalışmaların var mı?

GÜN ZİLELİ: – Son olarak, İletişim Yayınları’ndan Ev (1946-1954) çıktı. Tasarladığım bir şeyler var elbette…

SESONLINE: – Röportaj teklifimize olumlu yanıt verediğiniz ve sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz…


Muharrem Aslan-Londra
SESONLINE
Y.E

  • Soru sor

  • YAZI DETAYLARI